OMSCHRIJVING KOST AFKORTING KOST ARTIKEL KB 30/11/1976
Vast recht

De afkorting wordt zowel gebruikt voor het aanwijzen van de volledige als voor de proportionele vergoeding (3/4 - 1/4) en insgelijks voor de proportionele vergoeding van de bijkomende afschriften (1/5).

VR Art. 6
Idem als het vast recht, maar per bijkomende persoon. VRK Art. 6
Aanmaning per brief waarbij met vervolging wordt gedreigd. AANM Art. 7
Het vacatierecht toegekend ingevolge § 1 tot § 5 van art. 12 van het K.B. van 30 november 1976 met uitsluiting van het vacatierecht, omschreven in § 6 van hetzelfde artikel. VAC Art. 12, §§1-5.
Het vacatierecht, genoemd in artikel 12 § 6 van het K.B. (vacatierecht voor elk exploot van betekening). VACB Art. 12, §6.
Het vast recht, toegekend voor de opzoekingen en inlichtingen betreffende de identiteit, de

woonplaats of de staat van de schuldenaar.

RINL Art. 13/1° b
De uitschotten, door de gerechtsdeurwaarder voldaan voor het verkrijgen van de inlichtingen, waarvan hoger

sprake.

UINL
Het recht voor de gezamenlijke verplichtingen betreffende de bekendmaking door middel van

gedrukte aanplakbiljetten.

RAPL Art. 13/2° b
Het recht voor de verzending of neerlegging van een bericht van beslag en bij uitbreiding een bericht van overdracht en delegatie. RBBD Art. 13/2° d
Het recht voor de vordering uit de kadastrale legger of uit een kadastraal plan. RKAD Art. 13/3° a
De uitschotten met betrekking tot de vordering uit de kadastrale legger of uit een kadastraal plan. UKAD
Het recht voor de bemoeiingen bij het hypotheekkantoor met het oog op overschrijving, inschrijving of vermelding op de kant van een akte en voor de lichting van een hypothecair getuigschrift. RHYP Art. 13/3° b
De uitschotten betreffende de bemoeiingen bij het hypotheekkantoor met het oog op overschrijving, inschrijving of vermelding op de kant van een akte en voor de lichting van een hypothecair getuigschrift. UHYP
Het recht voor de inschrijving op de rol, indien verschuldigd. RROL Art. 13/3° c
De rolrechten, betaald aan de griffie. UROL
Het recht voor de kosten van briefwisseling en papierbehoeften. DOS Art. 13/3° d
Het recht voor de raadpleging van de beslagberichten. RBBN Art. 13/3° e
De uitschotten betreffende de raadpleging van de beslagberichten. UBBN
Het recht voor de verzending van de fiscale notificatie in het kader van een bewarend beslag op onroerend goed. RBOB Art. 13/3° f
De uitschotten met betrekking tot de verzending van de fiscale notificatie in het kader van een bewarend beslag op onroerend goed. UBOB
Het recht voor de neerlegging van een verzoekschrift. RVZD Art. 13/3° g
Het recht voor een proces-verbaal volgend op kantonnement. RKNT Art. 13/3° i
Het recht voor de neerlegging van de gelden bij de deposito- en consignatiekas of voor de opvraging der gelden. RDCK Art. 13/3° j
Het recht voor de opzoeking en de inlichtingen met betrekking tot de aanduiding van onroerende goederen of tot de beschrijving van de in beslag te nemen zeeschepen of binnenschepen. RILG Art. 13/3° k
De uitschotten met betrekking tot de opzoeking en de inlichtingen met betrekking tot de aanduiding van onroerende goederen of tot de beschrijving van de in beslag te nemen zeeschepen of binnenschepen. UILG
Het recht voor de vernieuwing van een hypothecaire inschrijving of overschrijving. RVNH Art. 13/3° l
Het recht voor het opstellen van een verzoekschrift. RVZR Art. 13/4° b
Het recht voor het opmaken van een bestek. RBST Art. 13/5° a
De kost voor de afschriften en uittreksels van en uit de akten of de stukken, die door de gerechtsdeurwaarder zijn opgemaakt en met de exploten zijn betekend. (automatisch) RLGa Art. 15/1°
De kost voor de afschriften en uittreksels van en uit de akten of de stukken, die door de gerechtsdeurwaarder zijn opgemaakt en met de exploten zijn betekend. (manueel) RLGm
De vertalingen door de gerechtsdeurwaarder zowel van de akten als van de betekende stukken VRT Art. 14/3° Art. 15/3°
De vertaling door een derde (uitschot). UVRT
De verplaatsing RS Art. 14/4°
Uitschotten gedaan om uitgiften, uittreksels, beschikkingen of stukken aan te schaffen nodig voor de betekening van een akte. EXP Art. 16/1°
De huurprijs van de zaal voor de verkoop van meubelen. ZAAL Art. 16/4°
De uitschotten, ten bate van de getuigen. GT Art. 17/1°
De uitschotten houdende kosten voor de verplaatsing van de getuigen. RSGT Art. 17/1°
De uitschotten ten bate van de bewaarder. BEW Art. 17/3°
De uitschotten voor het aanbrengen van fiscale zegels. ZEG
De uitschotten voor het voldoen van de registratierechten. REG
De uitschotten voor het aanbrengen van de pleitzegels PLZ
De kosten van verzending met de post. PORT