Addenda bij woordenboek Scheeps- Regel- en Installatietechniek (J. Delévaque)