Dutch

  • Controleer ten eerste de verbrandingswaarden van de aansteekbrander via het meetbuisje achterop de ketel (3).
  • Indien noodzakelijk kunnen de verbrandingswaarden worden gecorrigeerd met behulp van de instelschroef op het aan- steekgasblok (2).
  • Controleer vervolgens de verbrandingswaarden van de hoofdbrander via een meetpunt in de schoorsteen (4).
  • Indien noodzakelijk kunnen de verbrandingswaarden worden gecorrigeerd met behulp van de V-instelschroef op het hoofdgasblok (5).

English

  • First check the combustion values of the pilot burner using the measuring tube on the back of the boiler (3).
  • If required the values can be corrected with the adjustment screw on the pilot gas valve (2).
  • Then check the combustion values of the main burner using a measuring point in the flue (4).
  • If required the values can be corrected with the adjustment screw (V) on the main gas valve (5).

(R3400/R3500/R3600 boiler manual)