Dutch English
Behandel alle middelen met zorg Treat resources with care
Creëer waarde Create value
De wil om te slagen Will to succeed
Deel informatie Share information
Denk anders, handel direct Think new, act fast
Denk vooruit Think future-oriented
Duurzaamheid en efficiëntie zijn cruciaal Sustainability and efficiency are key
FOCUS FOCUS
Focus op de essentie Focus on essentials
Focus op doelstellingen en oplossingen Focus on goals and solutions
Focus op feiten Focus on facts
Fórmula X Formula X
Geef en ontvang feedback Give and receive feedback
Geef het goede voorbeeld Lead by example
Geef leiding Give direction
Geef voorrang aan het team Prioritize the team
Hou het eenvoudig Keep it simple
Implementeer snel Implement quickly
Integriteit Integrity
Leer van fouten en deel beste praktijken Learn from mistakes and share best practices
Leiderschapsprincipes Leadership principles
Luister en spreek Listen and discuss
Neem initiatief Take the initiative
Neem verantwoordelijkheid Take ownership
Onderzoek alternatieven Investigate alternatives
Ontwikkel personeelsleden en teams Develop employees and teams
Onze waarden Our values
Prestatiecultuur Performance Culture (stets großschreiben!)
Professionalisme Professionalism
Respect Respect
Respecteer kerncompetenties Respect key competencies
Stimuleer verandering Promote change
Toon moed Demonstrate courage
Toon openheid Demonstrate openness
Treed op als team Act as a team
Verantwoordelijkheid Ownership
Vertrouwen Trust
Vorm partnerschappen Form partnerships
Vraag advies Seek advice
Waarborg de veiligheid op het werk Ensure safety at work
Win als team Win as a team
Zoek oplossingen Seek solutions