(9,092 Dutch-English terms)

Dutch English
(af)dakje rooflet
(af)dektegel coping tile
(afvoer / toevoer)kanaal / luchtkanaal; leiding conduit
(Amerikaanse) stopcontacttester socket tester
(be)rekenen calculate
(be)schilderen / verven paint (ww)
(behang)afstoomaaparaat wallpaper-stripping machine
(beton)vlechter steel bender
(beton)vlechter (persoon) bar bender
(beton)wapening; wapening reinforcement
(beugel)lijmtang G-clamp / cramp
(bewekte) bindsteen parpen(d)
(bewerkte) bindsteen perpend / perpent
(bouw)perceel / stuk bouwgrond / bouwterrein; bouwgrond building plot
(bouw)steiger / stellage / stelling scaffold
(bouw)steiger / stellage / stelling scaffolding
(buiten)boeiboord / boeiing (van dakgoot) fascia board / boarding
(d)oksaal (bouwkunde) rood loft
(dak)helling / schuinte; spoed; stampen pitch
(dak)lei; leidekken (ww) slate
(dak)spar / de tussenspoor common rafter
(dicht)stuiken; breeuwen caulk
(droge) gracht (b.v. rond kasteel); sloot ditch
(dubbele) steeksleutel open end(ed) spanner
(dunne) tang / nijptang pincers
(dunne) traproede stairwire
(dwars)balk / bint / (horizontale) steunbalk; balk joist
(een gat) boren bore (ww)
(een)hendelkraan lever kitchen tap
(elektrische) afkortzaag electric cross-cut saw
(elektrische) boormachine electric drilling machine
(elektrische) schaafmachine electric surface plane®
(ge)bint / dakstoel / dakkap / spant / kap; spant; vakwerk truss
(gebogen) groefvijl / kattenstaart riffler
(gebrande / ongebluste) kalk / calciumoxide; kalk lime
(gekantrecht) bouwhout scantlings
(gootsteen)ontstopper / plopper plumber's friend / helper
(gootsteen)ontstopper / plopper plunger
(grond)schuiver / grondverzetmachine; bulldozer bulldozer
(grond)stamper tamper
(grootte van ) bouwterrein / bouwgebied building area
(grote) slaapkamer master bedroom / suite
(grote) spijker spike
(grote) stad city
(hak)bijl ax(e)
(hang)kast hanging cupboard
(hard)solderen braze / brazing
(het maken van een) pengat haunching
(hijs)kraan; hijskraan; kraan crane
(hoekje bij de) haard fireside
(hout)skelet timber frame
(huis)gereedschap hardware
(huis)schilder painter
(huizen)blok block
(in grond gedreven) paal / heipaal; afheien; paal pile
(kalfs)tand (bouwkunde) dentil
(kerk)toren / pinakel spire
(klei)schalie shale
(klein) villa, (groter) eengezinswoning detached house
(knop op) regelkraan (van radiator) lockshield head
(last)dragend load-bearing
(leiding)snoer / (elektriciteits)kabel flex
(lijm)spatel / lijmkam notched spreader
(loop)kat (hijskraan) trolley
(lucht)kanaal / buis / (afvoer)pijp / goot / leiding; doorlaat duct
(meervoudige) schoorsteen chimney stack / stalk
(metaal)cirkelzaag buzz saw
(metsel)laag / rollaag course (of bricks)
(metsel)laag; gang course
(meubel)beslag / hang- en sluitwerk furniture fixings
(midden)pijler (rivierpijler) (van brug); brugpijler; kolom; pier; pijler; poer; stiep pier
(moffel)lak japan
(mogelijk) eetzaal / banketzaal; grote zaal (b.v. van kasteel) great hall
(onder)steunen / stutten / dragen / schragen support (ww)
(ong.) rommelkamer / zolder boxroom
(ong.) zolder / rommelkamer lumber room
(open) haard fireplace
(over)gordijn (i.h.b. rolgordijn) window shade
(planken) vloer deck
(pleister)troffel / metselaarstroffel / metseltroffel mason's trowel
(quanta) bestek / kostenraming begroting bill of quantitites
(raam)kozijn / raamlijst window frame
(raam)uitzetijzer casement stay
(rubber)dopje stopper
(ruimte)indeling (van gebouw) layout
(schroef)oogje screw eye
(schroeven)uitdraaier stud extractor
(slot)bout; bout; bouten bolt
(smalle) handzaag padsaw
(soort) kruiskopschroef (merknaam) Pozidriv(e) / PoziDriv screw
(soort) kruiskopschroevendraaier (merknaam) Pozidriv(e)PoziDriv screwdriver
(soort) slijpsteen diamond stone
(soort) verfkrabber skarsten scraper
(specie)baard burr
(steen)verband / metselverband bond
(stift)geheng strep hinge
(straat-, vloer-, trottoir-)steen / (vloer)tegel pavier
(stuk) elektrisch / gemotoriseerd gereedschap power tool(s)
(stuk) gereedschap tool
(stuk) handgereedschap handtool
(S-vormige dakpan) pan tile
(terrein)ophoging landfill
(timmermans)potlood pencil
(top)bekroning (bouwkunde); klemschroefje (aan stekker) terminal
(trap)boom stringer
(trap)leer / trap(je) stepladder
(trap)randje / trapneusprofiel nosing
(uit)harden / hard laten worden cure
(uit)harding curing
(uit)schuifladder extension ladder
(uitstekend) raakpunt van gewelfbogen cusp
(val)luik trapdoor
(vast)klinken rivet (ww)
(vast)lijmen glue (ww)
(vast)nieten stapling
(vast)schroeven screw (ww)
(veel)pas (drie- / vier- / vijfpas, i.h.b. in maaswerk) foil
(venster)luik / blind window shutter
(venster)ruit windowpane
(verdeel)bak / afstrijkbak / (verf)bak paint tray
(verf)afbijtmiddel paint remover
(verf)afbijtmiddel paint strip(per)
(verf)krabber scraper
(verrijdbare) torenkraan / bouwkraan tower crane
(verstelbare) moersleutel square-jawed adjustable spanner
(vierdelige) uitvouwladder multipurpose ladder
(vloer)tegel paving tile
(VS) mansardekap gambrel roof
(vuilnis)stortkoker garbage chute
(waaiervormig) bovenlicht / waaiervenster fanlight
(wal)gracht / slotgracht / kasteelgracht moat
(zonne)waranda dek
(zuil)schacht trunk
0-leiding (zekeringkast) neutral (service) wire
120-voltcircuit 120-volt circuit
144 kubieke duim (0,00236 m3) board foot
240-voltcircuit 240-volt circuit
380-volt-voedingskabel 380-volt feeder cable
45 graden-knie (loodgieterij) 45 degree elbow
9 inch-steensmuur “9”“ brick wall / 9 inch brick wall”
aan ��n kant ingebalkt zijn; maatlijn (i.v.m. dakbedekking) tail
aanaarden earth up
aanaarden; aanaarding; aanvulling; aanvullingsgrond; plempen fill
aanbeeld (aambeeld) anvil
aanbesteden call for tender
aanbesteden call for tenders
aanbesteden invite tenders for
aanbesteder tenderer
aanbesteding; inschrijven; inschrijver tender
aanbesteding; overeenkomst contract
aanbiedingsprijs offered price
aanbinder (juffer) (aan steiger) ledger (tube)
aanbouw building extension
aanbouw in erection
aanbouw, uitbouw extension
aanbouw; aanleg; in aanleg under construction
aanbouwen (een nieuw gedeelte vastbouwen) build extension
aanbouwen / bijbouwen build on
aanbouwen / uitbouwen; uitbouwen extend
aanbranden render cement
aanbranden render cement slurry
aanbranden / met mortel bestrijken cement-render
aanbrandlaag rendering slurry
aandrijfas propulsion shaft
aandrijfmechanisme; bewegingswerk operating mechanism
aandrijftandwiel sprocket wheel
aandrijver (draaibank) driver
aandrukrol (behangen) paper roller
aaneenbouwen build together
aaneenspijkeren / vastspijkeren nail together
aangepaste woning adapted dwelling
aangepaste woning specially adapted dwelling
aangrijpen; werken act
aangrijpingspunt point of action
aangroei growth
aanhechtingslengte bond length
aanhechtingslengte grip length
aanhechtspanning bond stress
aanhechtweerstand bond resistance
aankrijten / merken met krijt halk (ww)
aanlanding; aanwas; aanzanding accretion
aanleg; bouw (constructie), bouwwerk, constructie; bouwen; bouwmethode; constructie; montage construction
aanlegconstructie berthing structure
aanlegdiepte construction depth
aanleggen berth
aanlegkade berthing quay
aanlegplaats berth, berthing place
aanlegsteiger jetty
aanleunwoning sheltered accommodation
aanleunwoning supported housing for the elderly
aanloper jack rafter
aanmaken; aanslaan; gronden / grondverven; vullen prime
aanneemsom building sum
aanneemsom contract sum
aanneemsom contracted price
aannemen contract for
aannemer contractor
aannemer / bouwondernemer building contractor
aannemersbedrijf contracting firm
aannemersvak contracting trade
aannemingsovereenkomst / bouwcontract building contract
aanpak; werkwijze technique
aanpasbaar bouwen construction of adaptable housing
aanpasbaar renoveren adaptable renovation
aanplempen; dempen fill up
aanrecht kitchen sink
aanslag support of a gate
aanslaglijst supporting frame
aanslagsponning rabbeted stop
aanslibben; opslibben silt up
aanslibbing; aanzanding; verzanding silting
aanslibbingskust; aanwaskust accretion coast
aansluiten connect
aansluiten; verbinding(slijn) / naad / voeg / las join
aansluiting junction
aansluiting link
aansluiting, verbinding; aansluiting connection
aansluitkast joining chamber
aansluitpunt connection point
aansluitvorst / keperpan / kilpan hip tile
aanspoelen wash ashore
aansteker (b.v. van soldeerlamp) striker
aanstromen; toestromen flow towards
aanstroming approaching flow
aanstroming entering flow
aantasten affect
aantasten; aantasting attack
aantasting affection
aantrede / (trap)trede tread
aantrede / bloktrede (van trap) bottom step
aanvaarhoofd fender pile
aanvaren collide with
aanvaren run into
aanvaring; borsing collision
aanvaringskracht collision force
aanvoer supply
aanvoer(buis) flow pipe
aanvoerbuis supply pipe
aanvoerbuis; stromen; stroming; stromingsveld; waterbeweging flow
aanvoerkanaal supply canal
aanvoerleiding supply conduit
aanvoerleiding; toevoerleiding headrace channel
aanvoerleiding; voedingskanaal feeder
aanvullen resoil
aanzanden; slib; verzanden silt
aanzanding siltation
aanzetsteen / geboorte / aanzet(laag) skewback
aanzettrede bottom stair
aanzicht view
aanzicht; hoogteligging; opstand(schets) (vooraanzicht, gevel e.d.); peil elevation
aanzuigen aspirate
aanzuigen draw air
aanzuigen suck
aanzuighoogte; zuighoogte; zuigkop suction head
aanzuiging aspiration
aanzuiging suction
aardbeving earthquake
aardbevingbestendig earthquake proof
aardboor auger
aardcontact / aardsluiting earth contact
aarddraad earth wire
aardelektrode earth electrode
aardelektrode earthing electrode
aardgas natural gas
aarding earthing
aarding (elektra) earth connection
aarding (elektra); grond earth
aardingsketen earth circuit
aardingsklem earthing clamp
aardingsklem (op lastransformator) earth clamp
aardingspin (aan stekker) earthing pin
aardingspin (in stekker) earth terminal
aardingsstrip (zekeringkast) earth block
aardkromming curvature of the earth
aardleiding earthing bond
aardlekschakelaar earth fault circuit breaker
aardlekschakelaar earth leakage circuit breaker
aardlekschakelaar earth leakage switch
aardlekschakelaar earth switch
aardlekschakelaars miniature circuit breakers
aardstroom earth current
aardvochtig earth dry
abacus abacus
abiki abiki
ablatie ablation
abrasie abrasion
abrasie coefficient coefficient of abrasion
abrasief abrasive
absolute vochtigheidsgraad absolute humidity
absorptie absorption
absorptieverlies absorption loss
acanthusblad (aan zuil) acanthus leaf
accuboorhamer cordless rotary hammer
accuboormachine battery drilling machine
accuboormachine cordless drill
accuklopboor cordles hammer drill
accuklopboorschroevendraaier cordless hammer drill (screw)driver
accuklopboor-schroevendraaier cordless impact drill driver
accumullatiekust accumulation coast
accuschroefboormachine cordless drill-driver
accuschroevendraaier cordless screwdriver
acetyleen acetylene
acetyleenfles acetylene cylinder
acetyleenkraan (op lastoorts) acetylene valve
achter(aan)vulling / het weer opvullen backfilling
achteraanzicht back viev, rear view
achterdeur back door
achtergevel rear of the building
achterhar back post
achterhar heel post
achterhar quoin post
achterloopsheid outflanking
achterstallig onderhoud deferred maintenance
achterstallig onderhoud maintenance backlog
achterwaartse insnijding resection
achterwand back wall
achtkantbout octagon-head bolt
achtkantmoer octagon nut
acrylaatkit acrylic mastic
acrylaatmatlak acrylic flat varnish
acrylaatprimer acrylic primer
acrylaatverf acrylic paint
actie action
actieve gronddruk active earth pressure
activiteitenschema flow chart
adapter adapter
aderzaag router saw
adhesie adhesion
adhesief; lijm adhesive
adiabatisch adiabatic
adsorptie adsorption
aeolisch aeolian
aerodynamica aerodynamics
aerodynamisch aerodynamic
afbakenen; bebakenen beacon
afbakening; bebakening beaconing
afbijten strip paint
afbijtmiddel / afweekmiddel stripper
afbouw / oplevering completion
afbouw, afwerking; afwerking / afbouw finishing
afbraak, kaalslag demolition
afbramen burr (ww)
afbranden, aff�hnen burn off
afbreekmesje snap-off blade knife
afbreekmesje snap-off knife
afdak lean-to
afdak / luifel / overkapping / wimberg canopy
afdammen dam up
afdamming damming up
afdamming; beteugelingsdam; dalafsluiting; dam dam
afdekband coping ledge
afdekken / bedekken (met muurkap / dakvorst) cope
afdekking; deksloof; kapiteel / muurafdekking (bouwkunde) cap
afdeklat (op vloer); kraal / lijstwerk beading
afdekmat curing blanket
afdekplaat (van grafnis) stone slab
afdekplastic plastic sheet
afdeksteen / afdekplaat cover plate
afdeksteen / afdekplaat covering plate
afdeksteen; deklaag (bovenste rij stenen); muurkap coping
afdeksteen; dekzerk capstone
afdektegel coping brick
afdichten; dichten; pakking (b.v. van kraan); sealen / afdichten seal
afdichting; dichting sealing
afdichting; plaat slab
afdichtingsmateriaal sealing material
afdichtingspistool caulk gun
afdichtingspistool caulking gun
afdichtingsring (van kraan) packing retaining ring
afdichtingsstrips of inrolrubber flashing
afdichtring retainer / retaining ring
afdichtring sealing ring
afdichtstrook sealing strip
afdrijven; afdrijving; drift; drijvend materiaal; koersafwijking; stroom drift
afdruipbak drip tray
afdrukmechanisme push-off mechanism
afgewerkte vloer finished floor
afgraven; ontgraven; ontgraven van grond excavate
afgraving; de bouwput; graafwerk; ontgraving excavation
afhakken / wegbeitelen / afsteken chisel off
afkalven cave
afkalving; inkalving caving
afkant (van plank) edge
afkort-verstekzaagmachine cut-off mitre saw
afkortzaag cross-cutt saw
afkortzaagbank benchtop cut-off machine
afkortzaagmachine cut-off saw
afkwasten skim
afkwastlaag brushing layer
aflakken finish (ww)
aflaklaag / deklaag / toplaag (verf) finish coat
afleesschaal graduation
afleesschaal reading scale
afloop; rooster; uitlaat; uitmonding; wandcontactdoos outlet
aflopen / oplopen (van muur of wal) ramp (ww)
afmaken trim
afmaker; raveelbalk (dak); raveelbalk / raveling trimmer
afmaling; daling drawdown
afnemer buyer
afpassen; uitpassen pace
afplakband masking tape
afrastering, omheining, schutting, hek fence
afreien strickle off
afreien; afwerkvloer; rei screed
afreilat / reilat screed board
afrolvineer peeled veneer
afronding bullnose
afscheiding / scheidingswand room divider
afschot, talud; beloop; glooiing; helling; talud; verhang slope
afschot; helling; verhang gradient
afschot; overstort; sluisverval; verval; waterval fall
afschuinen / bewerken met schuine kant bevel (ww)
afschuining / schuine kant bevel
afschuiven; afschuiving shear
afschuiven; afschuiving slide
afschuivingsvlak; glijdvlak plane of rupture
afslag; degradatie degradation
afsluitdijk enclosing dyke
afsluiten; dichten; sluiten close
afsluiter / stopkraan stop cock
afsluiter; klep; ventiel valve
afsluiting enclosure
afsluiting; dichting; sluiting closure
afsluitklep / stopklep (loodgieterij) shutoff valve
afsluitmiddel closing structure
afsluitmiddel; deur; klep; sluitmiddel; stuw gate
afsluitorgaan closing device
afsluitwerken enclosing structures
afsluitwerken enclosing works
afsnuiten bevel off
afsplinteren / afbrokkelen / schilferen chip (ww)
afstand chainage
afstand distance
afstandhouder ( dekkingblokje) spacer
afstandhouder ( dekkingblokje); separator separator
afstandhouder (tussen tegels) space lug
afstandhouder (tussen tegels) spacing lug
afstandmeter instrument measuring distance
afstandmeting distance meaeurement
afstandsbediening remote centrol
afstandsdraad stadia hair
afsteekbank slicing lathe
afsteekbank slotting machine
afsteken cut off
afstrijklat lute
afstromen flow away
afstromen flow off
afstuitdam enclosing dam
aftakafvoerleiding branch return pipe
aftakkanaal (verwarmingssysteem) branch duct
aftakken bifurcate
aftakken; aftakking; aftakking / afsplitsing; sekundairleiding; vertakken; vertakking branch
aftakking; riviersplitsing; splitsing; stroomsplitsing; verdeelpunt bifurcation
aftakkingsverlies branch loss
aftaktoevoerleiding (i.v.m. verwarming)) branch supply line
aftap; inlaatopening; inlaatsluis; watervang intake
aftapkoker bottom culvert
aftapkraan drain tap
aftapopening (in zwanenhals) cleaning eye
aftappijp (loodgieterij) water service pipe
aftapplug (radiator) bleeder valve
aftapsluis; inlaatsluis intake sluice
aftaster; haan (in slot) follower
aftekenen scribe (ww)
aftekenen; uitzetten line out
afvalbak litter basket
afvalbak litter bin
afvalvaterleiding wastewater conduit
afvalwater wastewater
afvalwaterzuivering wastewater purification
afvlakken; hoogteligging; horizontaal; horizontaalstellen; niveau; peil; peil, waterpas; vlakken; waterpas; waterpassen level
afvloeiing runoff
afvloeiingsdiagram; vloedvlok hydrograph
afvloeiingsfaktor runoff factor
afvoer(pijp / buis) waste pipe / stack
afvoer(slang) drain hose
afvoer, afwatering, drainage; afwatering; drainage; ontwatering drainage
afvoer; debiet; lozen; lozing; ontlasten / de druk verdelen (bouwkunde); uitstromen; uitwateren; uitwatering discharge
afvoer; volumestroomsterkte volume rate of flow
afvoerberekening discharge computation
afvoerbuis discharge pipe
afvoerbuis draft tube
afvoerbuis pipe drain
afvoerbuis / afvoerleiding return
afvoerbuis / afvoerleiding return line
afvoerbuis; diffusor diffuser
afvoercoefficient discharge coefficient
afvoerformule discharge formula
afvoergat / gootsteengat plughole
afvoergegevens discharge records
afvoergoot; steile afvoergoot; stortgoot; stortkoker chute
afvoergoot; stroomgoot discharge flume
afvoerklep drain cock
afvoerkromme hydrograph, discharge curve
afvoerleiding discharge conduit
afvoerleiding tailrace channel
afvoermeter; debietmeter; stroommeter flow meter
afvoermeter; watermeter water meter
afvoermeting discharge measurement, rating
afvoermeting gauging, stream gauging
afvoerpijp drain pipe
afvoerpijp soil and waste stack
afvoerpijp soil pipe
afvoerpijp soil stack
afvoerregeling discharge control
afvoerschaal discharge scale
afvoersysteem drainage circuit
afvoervermogen discharge capacity
afvoervoorspelling discharge prediction
afwateren; draineerbuis; ontwateren drain
afwateringskanaal drainage canal
afwateringsleiding drainage conduit
afwateringssysteem drainage system
afwateringswerken drainage works
afwaterinsgebied; stroomgebied drainage area
afweekmiddel wallpaper-stripping liquid
afwerken / verven / schilderen / sauzen decorate
afwerken met kroonlijst / deklijst cornice (ww)
afwerker / schilder / stukadoor / behanger decorator
afwerking finish
afwerkvloer top layer
afzetting deposition
afzetting; bezinking; sedimentatie sedimentation
afzetzaag / rugzaag / kapzaag / toffelzaag tenon saw
afzinken; gootsteen, spoelbak; put; zinken sink
afzuigapparaat chip extractor
afzuigkap extraction hood
afzuigkap / wasemkap range hood
aggregaat / toeslagstof / toeslagmateriaal aggregate
aggregatietoestand state of aggregation
agitator agitator
agone agonic line
airconditioning air conditioning
akoestiek acoustics
akoestisch acoustical
alarmsysteem alarm system
alg alga
algebra algebra
algebraisch algebraic
alhidade alidade
alhidadeniveau altitude level
alkoof alcove
allesbrander multi-burner
alleszaag all-purpose saw
alleszuiger all-purpose vacuum cleaner
alluvium alluvium
altaar altar
aluminium aluminium
aluminiumcement alumina-cement
aluminiumverf aluminium paint
Amerikaanse stekker American plug
amfidromie amphidromy
amfidroompunt amphidromic point
amfiprostylos amphiprostyle
amfitheater amphitheater
ampére amp
amplitude amplitude
analyse calculus
analytische meetkunde analytical geometry
anemometer anemometer
angel (van troffel) tang
aniline aniline
anisotroop anisotropic
anker come to anchor
anker, het -laten vallen drop anchor
anker, het -lichten weigh anchor
anker, van het -slaan break adrift
anker, voor -liggen ride at anchor
anker; anker, voor -gaan; verankeren anchor
ankerblok; ankerstoel anchor block
ankerboei anchor buoy
ankerbout anchor bolt
ankerkracht anchor force
ankerpaal anchor pile
ankerplaat deadman
ankerplaat; ankerschot; verankeringsplaat anchor plate
ankerplaats; verankering anchorage
ankerstaaf; trekstang tie rod
annex / aanbouw / bijgebouw annexe
anode anode
anodebuis anode rod
anodiseren anodize
antiplakmiddel (behang) size
anti-plakmiddel (behang) glue size
appartement; ondiepte flat
apsis (in kathedraal) apse
aquaduct aqueduct
arbeid; werk work
arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit) PF (power factor)
arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit) power factor (PF)
Arbo-wet Factories Act
arcade / dwerggalerij (kerk) arcading
architect / bouwmeester / bouwkundige architect
architectonisch / bouwkundig architectonic(al)
architectonische vormgeving architectural design
architecturaal / bouwkundig architectural
architectuur / bouw / constructie architectonics
architectuur / bouwkunst; bouwkunde architecture
architraaf / rib / graat (bouwkunde) architrave
archivolt (b.v van kathedraal) order
archivolt (ornament langs boog) archivault
archivolt (soort boog) wedge stone
archivolt(e) (profielornament langs boog) archivolt
Arenbergparket Arenberg parquet
arenofoon arenophone
areometer areometer
aride arid
arkel / erkertoren (vesting / burcht) bartizan
arm; graafarm arm
armaturen plumbing fixtures
armatuur lighting fixture
armering cable armouring
armering sheathing
aronsstaf (soort kroonlijst) Aaron's rod
art nouveau Art Nouveau
artesisch artesian
as spindle
as (van tang); taats pivot
as; spil axle
asbest asbestos
asbestcement asbestos cement
asbestpapier asbestos paper
asdeur (op oude stookinstallaties) ash box door
asdeur (op oude stookinstallaties) cleanout door
asfalt asphalt
asfaltbekleding asphaltic revetment
asfaltbespuiting asphalt- spraying
asfaltbeton asphalt concrete
asfaltbeton asphaltic concrete
asfaltdakspaan / asfaltshingle asphalt shingle
asfaltering asphalting
asfalteringsmateriaal asphalting materials
asfaltinjectie asphaltic injection
asfaltmengsel asphaltic mixture
asfaltnagel roofing nail
asfaltplaat asphalt slab
asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking) felt nail
ashals (van bovenfrees) collet
aspirator aspirator
assemblagetekening assembly drawings
astragaal (band, krans of lijst om zuil) astragal
astragaal / zuilband / kolomlijst collar
astronomisch getij astronomic tide
asverdraaiing rotation of axes
asverschuiving translation of axes
atelierwoning studio flat / apartment
atlant / schraagbeeld atlas
atmosfeer atmosphere
atol atoll
atoomgewicht atomic weight
atrium atrium
atriumwoning atrium house
attest, certificaat certificate
autogeen lassen oxyacetylene welding
autogeenlasser gas welder
automatie automation
automatische veiligheid screw-in circuit breaker fuse
avegaar auger (bit)
axiaalpomp axial-flow pump
azimuth azimuth
baak rod
baak staff
baak; waterpasbaak levelling staff
baakaflezing rod reading
baaksokkel; sokkel benching iron
baan behang length of wallpaper
baan evenwijdig aan goot width (parallel to the gutter)
baan loodrecht op dakgoot width (at right angles to the gutter)
baard burr of mortar
baas / voorman hammerman / hammersmith (AE)
bad bath
badding; houten balk wooden beam
badkamer bathroom
badkameraccessoires bathroom accessories
badkamerventilator bath fan
badkraan bath faucet
badrand bath platform
bagetlijst picture rail
bagetnaalden beading pins
bagger; baggerspecie spoil
baggerbaas; molenbaas dredge master
baggerbedrijf; baggermaatschappij dredging company
baggeren; uitbaggeren dredge
baggermaterieel dredgers
baggermolen; baggerwerktuig dredger
baggerpomp dredger pump
baggervloot dredging fleet
baggerwerk dredging
baggerwerk dredging project
bajonetfittng bayonet fitting
bak (van dumptruck) tipper body
bak (van graafwerktuig) digger bucket
bak (van schraper) draught arm
bak; dieplepel / (graaf)bak; emmer; schoep bucket
bak; lichter barge
bakboord port
bakboordzijde port-side
bakcilinder backward bucket cylinder
bakcilinder (b.v. op wiellader) bucket cylinder
bakeliet bakelite
baken; signaal signal
bakgoot (i.v.m. dakbedekking) box gutter
bakgoot (i.v.m. dakbedekking) parallel gutter
bakgoot (i.v.m. dakbedekking) trough gutter
bakkenzuiger barge-unloading suctiondredger
bakscharnier (b.v. op wilelader) bucket lever
baksteen brickstone
baksteen mud brick
baksteen / metselsteen standard brick
baksteen / metselsteen; klinker brick
baksteenbekleding brick veneer
baksteenbekleding masonry veneer
baksteenformaat brick size
baksteenmetselwerk brick masonry
baksteenmetselwerk brickstone masonry
baksteenmontagebouw brick assembly technique
baksteenoven brick kiln
baksteenvloer; klinkerbestrating brick paving
bakstenen / baksteen… / steenachtig bricky
bakstenen muur / buitenmuur brick wall
baktand(en) (op graafbak) bucket tooth / teeth
bal in bloembladen (ornament) ballflower
balafsluiter ball valve
balk beam
balk roof timber
balk / vierkant bezaagde hout balk
balk / vierkant bezaagde hout baulk
balkanker stirrup (strap)
balkanker wall hanger
balkje van gewapend beton; staafboog rib
balkkop beam head
balklaag / bintlaag joisting
balkon balcony
balkondeur balcony door
balkonhek balcony fence
balksteunende muur sleeper wall
ballast; ballasten; funderingsmateriaal ballast
ballastblok / contragewicht (van hijskraan); contragewicht; tegengevicht counterweight
ballasten weight
balonderdeel (kraan) ball assembly
baluster / trapstijl baluster
balustrade balustrade
balustrade banister
balustrade / leuning railing
balustrade / railing / leuning / muurtje; kapmuurtje parapet
bamboe bamboo
band (van zuil) cincture
band / lijst / lijstwerk (bouwkunde) reglet
bandalling bandalling
bandijk major dike
bandschuurmachine belt sander
bandschuurmachine single-belt sander
bandsleutel strap wrench
bandstaal strip steel
bank; brandingsrug; drempel; staaf; stang; zandbank bar
bank; oever bank
banket; tussenberm banket
banketzaal / eetzaal banqueting hall
bankhaak / klemhaak bench hook
bankhamer ball peen / pein hammer
bankhamer bench hammer
bankhamer / bankwerkershamer machinist's hammer
bankschroef benchvice
bankschroef leg vice / vise
bankschroef steel-leg vice / vise
bankschroef vice
bankvorming banking
bankvorming; drempelvorming barring
bankwerk benchwork
bankwerker bench worker
barbacane (burcht) barbican
barok Baroque
barok Baroque (bn)
basalt basalt
basaltblokken basalt blocks
basaltglooiing slope protected by basalt
basaltslag basalt chippings
basaltzetting basalt pitching blocks
basaltzuil basalt block
basilica (bouwkunde) basilica
basis afvoer base dicharge
basislijn base line
basismodulus (bouwkunde) basic module
basisverfbestek specifications of paintwork
basisvlak (cirkelzaag) base plate
bas-reli�f bas-relief
bast (schors) bark
bast (schors) rind
bastion (vesting) bastion
batterijoplader charger
bauxiet bauxite
beboeien; boei buoy
beboeiing buoyage
bebossing afforestation
bebouwd / volgebouwd built-up
bebouwde kom built-up area
bebouwen / volbouwen build over
bebouwen / volbouwen build up (vaak pass.)
bebouwing (huizen / gebouwen) buildings
bebouwingsdichtheid building density (planologie)
bebouwingsvoorschriften; bouwverordening building regulations
bedding verlaging bed lowering
bedding; bodem bed
beddingform bedform
beddingsverhoging bed raising
bedding-verbreding bed widening
beddingversmalling bed narrowing
beddingverwijding bed expansion
bedekkingsmateriaal covering materials
bedekt met loodglazuur / gelood plumbeous
bedieningsbrug; dienstbrug control bridge
bedieningshuisje control cabin
bedieningspaneel control board
bedieningspaneel control panel
bedijken dam in
bedijken embank
bedijking damming in
bedijking; dam; kade embankment
bedrading wiring
bedspecie bedding mortar
beek brook
beeldzuil (b.v. in Egypte) ornamented column
been / flens (van stalen balk) leg
been / flens (van stalen balk); flens flange
beer but tree
beerput; schachtput cess pit
begane grond / benedenverdieping first floor
beginsnelheid initial velocity
beglazen, glazuur, verglazen glaze
begroten; begroting, stelpost estimate
begroting estimate, cost estimate
behandelen treat
behandeling treatment
behang paperhanger's brush
behang wallpaper
behangafstomer steam stripper
behangafstomer steam wallpaper stripper
behangafstomer wallpaper steamer
behangafstomer wallpaper stripper
behangborstel paperhanging brush
behangen paper hanging
behangen wallpapering
behangen (zie ook wallpapering) paperhanging
behangen (zie ook wallpapering) papering
behanger paperhanger
behanger wallpaperhanger
behangersborstel dry brush
behangersborstel wallpaperhanger's brush
behangersborstel wallpaperhanging brush
behangerslijm paste
behangersschaar bull-nosed scissors
behangersschaar paperhanger's scissors
behangersschaar papering scissors
behangersschaar wallpaperhanger's scissors
behangerstrap paperhanger 's trestles
behangperforator perforator
behangresten shredded lining paper
behangselplak / behangerslijm wallpaper paste
behangvernis gloss finish
beheerder manager
beitel chisel
beitelboor chisel auger
beitelen / afhakken (met hakbeitel) chisel (ww)
beitelgreep chisel handle
beitelhamer demolition hammer
beitelhamer (van demolition hammer) demo hammer
beitelhouder (van bovenfrees) tool holder
beits; kleurstof / verfstof stain
beitsen; verven stain (ww)
bejaardenwoning flat for the elderly
bejaardenwoning old people's flat
bek (van tang) curved jaw
bekisten form (ww)
bekisting / formeel / steigerwerk; ondersteuning falsework
bekisting en wapening formwork and reinforcement
bekisting; bekisting / schotwerk formwork
bekisting; de mal voor proefkuben; vorm mould
bekistingsdeel shuttering board
bekistingsdeel (betonbouw) shutter board
bekistingsolie mould oil
bekistingspanner thumb nut
bekistingsvloer bottom shuttering
bekistingsvloer; bodembekleding; bodemvoorziening bottom lining
bekistingvloer soffit board(s)
bekistinsligger service girder
bekleden line
bekleden; een versterking / steunmuur bouwen revet
bekleden; voorgevel / front / voorzijde face
bekleding facing
bekleding lining
bekleding met tegels / tegels leggen tile covering
bekleding; steunmuur / rev�tement; verdediging; voorziening revetment
bekledingsmaterialen facing materials
bekledingsmaterialen lining materials
bekledingsmuur; schildmuur (van burcht) chemise
bel; luchtbel bubble
belasten; belasting load
belasting load (ww)
belastingsvlak load plane
belending / aangrenzing; landhoofd abutment
belucht slib activated sludge
beluchten aerate
beluchten ventilate
beluchter ventilator
beluchter; pertator (van kraan) aerator
beluchting aeration
beluchting; luchtverversing; ventilatie ventilation
beluchtinginstallatie aeration plant
beluchtingsbekken aeration basin
beluchtingstank aeration tank
bemalen; pomp pump
bemaling pumping
bemaling; grondwaterverlaging ground-water lowering
bemalingsinrichting; gemaal; wateropvoerinstallatie pumping station
bemalingswerktuig waterlirting machine
benedendeur tail gate
benedenhuis first-floor appartment
benedenhuis ground-floor flat
benedenloop lower part of a river
benedenpand lower reach
benedenstrooms; stroomafwaarts downstream
benedenstroomse snelheid velocity of retreat
benedentoeleidingskanaal tailbay
benedenwaterstand downstream waterlevel
bentoniet bentonite
Beoordelingsrichtlijn directive of judgement
beplanking / betimmering boarding
beplanting; bepoting planting
beplating sheeting
berapen render (ww)
beraping (eerste laag pleisterkalk) render / rendering
beregenen; sproeien sprinkle
beregening sprinkling
beregenings installatie sprinkling plant
berekeningsregen design rainfall
bergbeek; stortbeek torrent
bergboezem; boezem; vergaarkom storage basin
bergengte gorge
berghout; wrijfhout wood fender
berging; bergruimte storage
bergleer / bergkurk (licht asbest) rock leather
bergreservoir; reservoir; stuwbekken; stuwmeer reservoir
bergruimte storeroom
bergvijver storage pond
berm banquette
berm berm
berm; werkbank bench
beschermende kleding protective clothing
bescherming(s…) guard
beschermkap / beveiligingskap safety guard
beschermlaag protective coating
beschermlaag protective layer
beschieten wainscot
beschoeiing; waterdichte scheidingswand bulkhead
beslag covering
bestek builder's estimate
bestek (begrensde ruimte) compass
bestek / kostenraming / begroting (bouw) bill of quantities
bestek; bestek (bouwterm) specifications
bestektekening, plan, plattegrond plan
bestemmingsplan zoning plan / scheme
bestorten; opstorten; storten dump
bestorting dumping
bestorting; stortlaag rubble layer
bestortingsmateriaal; bouwafval, sloopafval; bouwval; steengruis / steenslag; steenstorting; stortsel; stortsteen rubble
bestraat / geplaveid / bedekt / verhard paved
bestraten; bestraten / plaveien / bevloeren / bedekken pave
bestrating / het bestraten pavage
bestrating / plaveisel / trottoir / stoep pavement
bestrating; bestrating / wegdek / rijweg / straat paving
bestratingsmateriaal paving material
besturen steer
besturing steering
betegelen / tegelzetten / met pannen dekken tile (ww)
betimmeren board (ww)
betimmeren panel (ww)
betimmering timbering
beton tamped concrete
beton met zetmaat nul zero-slump concrete
beton storten pour concrete
beton; cementbeton; inbetonneren concrete
betonafwerker concrete worker
betonafwerker concreter / concretor
betonafwerkmachine (wegenbouw) concrete road finisher
betonbedding / betonbed concrete bed
betonbekisting concrete form
betonbekisting concrete forming
betonbekleding concrete facing
betonbekleding concrete lining
betonblok concrete block
betonblokken pumice concrete hollow block
betonblokkenbekleding concrete block revetment
betonblokkenverdediging concrete block protection
betonboogmuur / betonboogdam concrete arch-dam
betonbouw; betonbouwwerk / betonconstructie; betontechniek concrete construction
betonbrug concrete bridge
betonbuis concrete main
betonbuis concrete pipe
betonbuis conctete pipe
betoncentrale concrete batching and mixing plant
betoncentrale / betonmortelcentrale concrete mixing plant
betonconstructeur concrete designer
betonconstructie concrete structure
betonconstructie voor trap ramp
betondam / betonnen dam / dam van beton; stuwmuur concrete dam
betondamwand concrete sheet piling
betondekking concrete cover
betondeklaag concrete upper layer
betondichtheid concrete density
betondichtheidscontrole concrete-density control
betondruksterkte concrete compression strength
betondruksterkte concrete compressive strength
betonduiker concrete culvert
betonelement concrete element
betonelement concrete unit
betonfabriek concrete factory
betonfundering; betonfundering / betonnen fundering concrete foundation
betongaas reinforcing grid
betongewelf concrete arch
betongoot concrete chute
betongoot concrete flume
betonijzer reinforcing bars
betonijzer / opgebogen wapeningsstaal reinforcing steel
betonijzerschaar hand shears
betonkade concrete quay
betonklinker concrete paving block
betonkrimp concrete shrinkage
betonkubel (aan hijskraan) concrete bucket
betonkwaliteit concrete grade
betonkwaliteit concrete quality
betonlalei reinforced concrete lintel
betonlift concrete lift
betonmantel concrete casing
betonmembraan concrete membrane
betonmengen concrete mixing
betonmenger / betonmengmachine concrete mixing machine
betonmenger / betonmengmachine; betonmolen concrete mixer
betonmixer electric concrete mixer
betonmixer (voertuig) concrete mixer truck
betonmolen concrete mill
betonmortel cured concrete mortar
betonmortel / betonspecie concrete mortar
betonnagel concrete nail
betonnen ankerstoel concrete deadman
betonnen balk / betonbalk concrete beam
betonnen bekleding concrete revetment
betonnen boogbrug spandrel-braced arch bridge
betonnen geleidewerk concrete guide wall
betonnen kernmuur concrete corewall
betonnen kwelscherm concrete cut-off wall
betonnen kwelscherm concrete diaphragm wall
betonnen treden wedge-shaped step
betonnen tribar concrete tribar
betonnen wandconstructie rubble concrete wal
betonnen wegdek concrete surface
betonnen wegdek / betonverharding concrete paving
betonnen werkvloer concrete blinding
betonneren / verharden / met beton bedekken concrete (ww)
betonontwerp concrete design
betonopvulling concrete fill
betonpaal; betonpaal / betonpijler / betonnen pijler concrete pile
betonpan cement roofing tile
betonpan / betontegel concrete tile
betonpijler / betonnen stijl / betonzuil concrete pillar
betonplaat paving slab
betonplaat; betontegel / betonplaat concrete slab
betonplakspaan concrete flat pan
betonplastificeerder concrete plasticizer
betonpomp concrete pump
betonproefcilinder concrete test cylinder
betonproefhamer concrete testing device
betonproefkubus concrete test cube
betonreparatie repairs to concrete
betonrot concrete decay
betonrot decay of concrete
betonsamenstelling / green concrete concrete composition
betonschaar hand steel shears
betonscherm concrete screen
betonschop concrete shovel
betonskelet concrete frame
betonskelet concrete skeleton
betonskeletbouw concrete-framed construction
betonspecie concrete cement
betonspecie concrete slurry
betonspecie wet concrete
betonspreidmachine concrete distributor
betonsproeier concrete sprayer
betonstaalschaar steel shears
betonsteen concrete stone
betonstorten concreting
betonstorter concrete batcher
betonstorting concrete placement / placing
betonstorting concrete pouring
betonstraatklinker concrete paving stone
betontechnologie concrete technology
betontegel concrete paving slab
betontekenaar concrete draughtsman
betontetra�der concrete tetrahedron
betontimmerman shutterer
betontrilmachine / betontrilnaald concrete vibrator
betontriplex concrete plywood
betonverharding concrete hardening
betonverharding / betonnen wegdek concrete pavement
betonvlechter concrete fixer
betonvlechter steelfixer
betonvloer concrete floor
betonvoet concrete footing
betonwapening concrete reinforcement
betonwapeningscorrosie corrosion of reinforcement
betonweg concrete road
betonwerk concrete work
betonwerker concreter
betonzand concrete sand
betonzuil concrete column
betuinen hurdle
betuinen; betuining wattle
betuining hurdle work
betuining trellis
betuining; tuin wattle work
betuining; vlechtwerk hurdling
beugelzaag / boogzaag bow saw
beugelzaagmachine hack-sawing machine
beukenhout beech wood
beun; bron; bun; put; trapgat well
beun; bun dredging well
beun; hopper hopper
beunhazerij moonlighting
beunhazerij working on the side
beunhazerij working on the sly
bevaarbaar navigable
bevaarbaarheid navigability
beveiliging safeguarding
beveiligingshendel guard lever
beveiligingshendel lower guard retracting lever
beveiligingssysteem safeguarding system
beveiligingssysteem security system
bevestigbaar pijpkniestuk bulkhead elbow
bevestigbaar pijpkniestuk bulkhead tee
bevestigbaar pijpkoppelstuk bulkhead union
bevloeiing; irrigatie irrigation
bevloeiingswater irrigation water
bevloelen irrigate
bevloeren / van een vloer voorzien floor (ww)
bewapening confinement
beweegbare bek (van bahco) movable jaw
beweegbare brug movable bridge
beweegbare brughelft movable half (of bridge)
beweegbare brughelft pivoting half (of bridge)
beweegbare brughelft pivoting section (of bridge)
beweegbare brughelft pivoting span (of bridge)
beweegbare stuw movable weir
beweegbare waterkeringen gates for locks and sluices
beweeglijke bodem mobile bed
beweeglijke bodem morable bed
bewegingsenergie; kinetische energie kinetic energy
bewegingstypen type of motion
bewegingsvergelijking equation of motion
bewerkbaarheid / verwerkbaarheid; verwerkbaarheid workability
bezaaiing sowing
bezemsteel broom handle
bezemsteel broomstick
bezinkbekken settling basin
bezinken; inklinken settle
bezinking settling
bezinkingsmaterialen ballasting materials
bezinksel; sediment sediment
bezinksnelheid settling velocity
bezinksnelheid; daalsnelheid; valsnelheid fall velocity
bezinkveld settling site
bezinkvijver settling pond
bezoden; grasmat; graszode / plag turf
bezoden; zode sod
bezoding sodding
bezwijken fail
bezwijking failure
bidet bidet
biedermeier(stijl) Biedermeier
bij (op)levering on delivery
bijgebouw outbuilding
bijriool; nevenriool secondary sewer
bijrivier anabranche
bijtmiddel caustic
bi-metaal bi-metal
bims pumice powder
bimsbeton pumecrete
bimsbeton pumice concrete
bindlaag base coarse
bindmiddel binder
bindmiddel binding agent
bindmiddel matrix
bindsteen through-stone
binnenbeloop inner slope
binnenbeloop landward slope
binnenberging internal storage space
binnenberm inner berm
binnenboog rere-arch
binnenboom (van trap) inner string
binnenboom (van trap) wall string (er)
binnendeur inside door
binnen-deur inner gate
binnendijk inland dike
binnendijks behind the dike
binnendraad / moer(schroef)draad female taper thread
binnenhaven inner harbour
binnenhuisarchitect interior decorator / designer
binnenhuisarchitectuur interior decoration / design
binnenleiding internal piping
binnenluiken indoor shutters
binnenmilieu indoor environment
binnenmuur / binnenwand interior wall
binnenplaats (van burcht) bailey
binnenplaats / binnenhof (burcht) inner bailey
binnenplaats / binnenhof (burcht) inner ward
binnenplaats / binnenhof / plein courtyard
binnenriolering domestic sewerage
binnenscheepvaart; binnenvaart inland navigation
binnenscheepvaartkanaal inland navigation canal
binnenscheepvaartsluis inland navigation lock
binnenstromen flow in
binnenvaartroute inland shipping route
binnenverf interior paint
binnenverfwerk / binnenschilderwerk interior painting
binnenwand inner wall
binnenwateren inland waters
binnenwerkse maat clear dimension
binnenwerkse maat inside dimension
bio-ecologisch bouwen bio-ecological construction
biologisch filter biological filter
biologisch filter bed; contactbed; oxydatiebed contact bed
biologisch filter; contactbed; oxydatiebed bacteria bed
bit; schroevendraaierbit screwdriver bit
bitumen bitumen
bitumenemulsie bituminous emulsion
bitumineus mengsel bituminous mixture
bitumineuze dakbedekking bituminous roofing (asphalt)
blad (van mes / rotor of schroef); loopschoep; schoep blade
blad van hobbymesje utility knife blade
bladder blister
bladdraaimechanisme blade rotation mechanism
bladgoud gold leaf
bladhefmechanisme blade lifting mechanism
bladlood milled lead
bladlood sheet lead
bladmotief leaf ornament
bladveer leaf spring
bladzink / zinkplaat / plaatzink sheet zinc
blank hout, onbewerkt hout bare wood
blauwpleister float finish
blekerd (baksteen) place-brick
blijvende vormverandering permanent set
blijvende vormverandering yield
blik tin plate
blikschaar metal shears
blikschaar tin snips
blikschaar tinner's shears
blikschaar tinner's snips
bliksemafleider lightning conductor
bliksemafleider lightning rod
blind, zonnescherm blind
blinde arcade blind arcade / arcading
blinde muur blank wall
blinde muur blind wall
blinde nis blind niche
blindklinktang blind riveting pliers
blokbestrating block pavement
blokkapiteel / kubuskapiteel cushion capital
blokkeerbout; stelschroef adjusting screw
blokkenbeton prepacked concrete
blokkenwand breeze block wall
blokkeringsmechanisme locking device
blokschaaf bench plane
blokschaaf block plane
blokschaaf / voorloper / roffel jackplane
blokverwarming central heating of a block of flats
blokvormige versiering van lijstwerk billet
bobine (elektra) bobbin
bocht; bocht (bochtstuk) (loodgieterij); bochtstuk; boog bend
bochtafsnijding coupure
bochtafsnijding; coupure; kweIscherm; scherm cutoff
bochtverlies bend loss
bodem bottom
bodemafdichting; bodemdichting bed sealing
bodemateriaal bed load
bodemateriaal bed material
bodembescherming bottom protection
bodembreedte bottom width
bodemconfiguratie bed configuration
bodemcontractie bottom contraction
bodemdaling tectonic subsidence
bodemerosie bed erosion
bodem-filtratie bed filtration
bodemhoogtemeter bed-level recorder
bodemligging bed elevation
bodemlijn bed line
bodemmonster bottom sample
bodemmonsternemer bottom sampler
bodemmorfologie bed morphology
bodemneer; grondneer bottom eddy
bodemonderzoek soil investigation
bodemonderzoek soil survey
bodemrelief bed relief
bodemribbel bed ripple
bodemribbel bottom ripple
bodemruwheid bed roughness
bodemstroom bed current
bodemstroom; onderstroom underflow
bodemtransport bedload transport
bodemtransportformule bedload formula
bodemtransportmeter bedload sampler
bodemtransportmeting bedload measurement
bodemverbetering; grondverbetering soil improvement
bodemverdediging bed protection
bodemverdediging; stortebed; voorschoot apron
bodemverdedigingswerken bed protection works
bodemverhang bottom slope
bodemverhang; bodemverhang / beddingverhang bed slope
bodemwrijving bed friction
boeg; romp hull
boeggolf bow wave
boeiboord (i.v.m. dakbedekking) toothed lath
boeibord gutter board
boenwas / meubelwas / teakolie furniture polish
boezemmeer; hel; spaarbekken storage lake
boiler hot water tank / boiler
boiler / ketel; ketel boiler
boiler; warmwatertoestel (geiser of boiler) water heater
bok derrick
bokkepoot tar brush
bol (op torenspits) spire ball
bol (van bankhamer) ball peen
bolafsluiter spherical valve
bolder; meerkop bollard
boldrijver spherical float
bolkop (van schroef) raised head
bolkophamer shaping hammer
bolltypekraan ball-type mixer tap
boog arch
boog brick arch
boog curve
boog van gewapend beton reinforced concrete arch
boog… / gewelfd vaulted
boogbrug arch bridge
boogbrug vaulted bridge
boogdam; boogmuur arch dam
boogfries; overkraging / kraagsteenrij (metselarij) corbel table
booglassen arc welding
boogsteen / gewelfsteen voussoir
boogvulling spandrel
boogvulling (bouw) spandril
boom (van ladder) stile
boom; duwboom balance beam
boombescherming tree guard
boor shaper
boor / fretboor / handboor gimlet
boor(kop) drill bit
boor; boren (ww) drill
boor; boring; inwendige diameter; vloedbranding bore
booraccessoires drill accessories
boorbeitel (voor timmerwerk) flattened chissel
boordvoorzieningen bank protection works
booreiland drilling islands
boorgat bore hole
boorgat borehole
boorhamer rotary hammer
boorijzer bit
boormachine drilling machine
boormal drilling jig
boormal / mal jig
boormeel / boorgruis / boorsel bore meal
booromslag breast drill
booromslag stock bit
boorplatform drilling platform
boorponton drilling pontoon
boorschaaf rebate plane
boorstaat; dieptekaart; peilkaart sounding chart
boortoren drilling stage
bordes intermediate landing
bordes landing
bordes stone steps
bordesbalk landing beam
borgmoer locknut
borgplaat safety plate
borgring; opsluitring washer
boring boring
boring; inwendige diameter calibre
borst (van een pennengat) mortise cheeck
borstelhaar (van verfkwast) bristles
borstwering breast
borstwering window breast
borstwering (b.v. van burcht) breastwork
borstwering (b.v. van kasteel) battlement
borstwering (van dak) pointing sill
bossing / halfhoutse verbinding rebate joint
boublok quarry block
boulevard boulevard
bout(en)snijder/boutenschaar bolt cutter
boutboor bolt auger
boutsleutel spanner
boutspie bolt cotter
bouw / constructie; bouwen build
bouw / constructie; techniek engineering
bouw(werk) / constructie / gebouw; bouwen; bouwkunde; bouwtechniek building
bouw(wijze); constructie; kunstwerk structure
bouwaard nature of building
bouwaardewerk architectural terra-cotta
bouwbedrijf construction company
bouwbedrijf construction firm
bouwbedrijf (als bedrijfstak) / bouwvak building trade
bouwberoepen building occupations
bouwbeslag builder's finish hardware
bouwbeslag fastenings
Bouwbesluit, Rijksbouwbesluit national building decree
bouwblok / metselblok / bouwsteen building block
bouwcommissie building commission
bouwconcessie building concession
bouwcontrole; bouwtoezicht building inspection
bouwco�rdinator, projectleider project manager
bouwdeken blanket insulation
bouwdirectie construction management
bouwdok construction dock
bouwelement building component
bouwelement building element
bouwelement constructional component
bouwen build (ww)
bouwen construct
bouwen / construeren fabricate
bouwen van een stapelmuurtje drywall (ww)
bouwer / constructeur / aannemer builder
bouwfase phase of construction
bouwfase stage of construction
bouwfonds building fund
bouwfout construction defect
bouwfysica building physics
bouwfysica constructional physics
bouwgereedschap building tools
bouwgereedschappen building implements
bouwgroeve; groeve quarry
bouwgrond building ground construction
bouwgrond / bouwterrein building land
bouwgrond / bouwterrein building lot
bouwgrondcomplex / bouwterrein building estate
bouwhout / werkhout / constructiehout building timber
bouwinspecteur building inspector
bouwkapitaal building capital
bouwkeet site hut
bouwkeet site office
bouwkosten costs of construction
bouwkosten / aanlegkosten building costs
bouwkraan building crane
bouwkraan construction crane
bouwkrediet building credit
bouwkuip circular cofferdam
bouwkunde / architectuur / bouw architectonics
bouwkundig ingenieur building engineer
bouwkundig ingenieur structural engineer
bouwkundige constructional engineer
bouwkundige voorziening construction work
bouwlaag / etage / verdieping floor
bouwlaag / etage / verdieping storey
bouwlier; bouwlift builder's hoist
bouwmaatschappij building company
bouwmateriaal / bouwmaterialen building material(s)
bouwmateriaal; bouwstof building material
bouwmaterialenhandel builders' merchant
bouwmechanica building mechanics
bouwmethode building method
bouwmethode construction method
bouwmethode / bouwsysteem; bouwsysteem building system
bouwmodel / maquette mock up
bouwmodulus module
bouwnijverheid building industry
bouwnorm building standards
bouwonderdeel component
bouwonderdeel constructional part method
bouwondernemer builder and contractor
bouwontwerp building design
bouwontwerp scheme of work
bouwopzichter building supervisor
bouwpapier building paper
bouwperceel registered building lot
bouwplaat (gipsplaat) building board
bouwplaats / bouwterrein / bouwgrond; bouwterrein building site
bouwplaats; bouwterrein construction site
bouwplaatsinrichting building site equipment
bouwplan building plan
bouwplan / bebouwingsschema building scheme
bouwplank batterboard
bouwpolitie building inspectors
bouwpremie building subsidy
bouwproduct product
bouwprogramma building programme
bouwproject building project
bouwput building excavation
bouwput building pit
bouwput construction pit
bouwputmethode cut en cover method
bouwrecht / bouwverordening building law
bouwrente interest during construction
bouwrijp maken clear land for building
bouwrijp maken prepare a site for building
bouwrijp maken; dag clear
bouwschema construction schedule
bouwschutting site fence
bouwschutting timber fence
bouwsector construction sector
bouwsel / bouwwerk / constructie building structure
bouwsom total building cost(s)
bouwsteen / metselsteen building brick
bouwsteen / steen building stone
bouwsteiger building platform
bouwsteiger / schilderstelling ladder scaffold
bouwstijl architectural style
bouwstof structural material
bouwstop building freeze
bouwteam building team
bouwtechniek building technique
bouwtechniek / civiele techniek structural engineering
bouwtechnische kwaliteit building quality
bouwtekening drawing(s)
bouwtekening / plattegrond floor plan
bouwtermen construction terminology
bouwterrein / bouwkavel building lot (AE) / building site
bouwtimmeren carpentry work
bouwtoezicht building supervision
bouwtoezicht (gemeentelijk orgaan) building department
bouwvak construction industry
bouwvakarbeider building worker
bouwvakarbeider, bouwvakker construction worker
bouwvakvakantie construction industry holiday
bouwvallig ruinous
bouwverbod building ban
bouwvergunning building licence
bouwvergunning building permit
bouwverordening building byelaw
bouwverordening building by-law
bouwverordening building by-laws
bouwverordening local building by-laws
bouwverordening local building regulations
bouwverordening; bouwverordening / bouwvoorschrift(en) building code
bouwvocht; vocht moisture
bouwvolume building capacity
bouwvoorschrift(en) building code(s)
bouwvoorschriften building instructions
bouwweg (knuppelweg) plank roadway
bovenaanslag top support
bovenaanzicht plan view
bovenaanzicht view from above
bovenafvoer; rivierafvoer river discharge
bovenbouw superstructure
bovendeur head gate
bovendorpel doorhead
bovendorpel head piece
bovendorpel window lintel
bovendorpel (van raam) head of frame
bovenflens top flange
bovengrondse fundering podium
bovenhuis upstairs apartment
bovenhuis upstairs flat
bovenkop (loodgieterij) shield
bovenleiding; buitenleiding overhead line
bovenlicht companion
bovenlicht transom window
bovenlicht met kruisroede fanlight with mullion and transom
bovenlichten ribbon windows
bovenlichten strip windows
bovenligger (van dak) upper chord
bovenloop upper part of a river
bovenpan / sluitpan ridge course tile
bovenpand upper reach
bovenregel (van deur) top rail
bovenregel (van raam) head rail
bovenregelvleugel (van raam) top rail of sash
bovenrivier upper river
bovenslags overshot
bovenstrooms; stroomopwaarts upstream
bovenstroomse snelheid velocity of approach
boventoeleidingskanaal head bay
bovenverdieping (eerste verdieping) leader
bovenverdieping (eerste verdieping) upper floor
bovenwagen (van graafmachine) pivot cab
bovenwater backwater
bovenwater headwater
bovenwaterbeloop swash bank
bovenwaterstand upstream waterlevel
bowstringbrug reinforced concrete bridge
brak brackish
brandbeveiliging fire protection
brandblusser / brandblusapparaat fire extinguisher
brandblusvaartuig fire-extinguishing vessel
branddeur fire door
branden; breken break
brander burner
brander / soldeerlamp blow torch
brandergasleiding (op boiler) burner gas tube
branderlip / puntlasnippel (van soldeerlamp) pencil point tip
brandermondstuk (van snijbrander) cutting nozzle
brandgevaarlijk gebouw firetrap
brandgevaarlijk iets / brandrisico fire risk
branding breaking
branding; brandingsgolf surf
branding; brandingsstrook; brandingszone; brekerzone surfzone
brandkraan fire cock
brandkraan fire hydrant
brandkraan fireplug
brandmelder fire alarm
brandmelder fire box (AE)
brandmelder fire detector
brandmeldinstallatie fire alarm system
brandmuur fire gable
brandmuur / brandvrij(e) muur schot firewall
brandscherm (in theater) fire curtain
brandsteen / vuurvaste steen fire brick
brandstofcilinder gas cylinder
brandtrap / nooduitgang fire escape / exit
brandwerend fire-resisting
brandwerend vermogen fire resistance
brede afsteekbeitel slick (chissel) (AE)
brede bijl broad axe / broadax
breedflensbalk broad-flanged beam
breedte-instelling (b.v. op schaaf) lateral adjustment lever
breekbeitel slice bar
breekijzer, koevoet pinch bar
breeuwijzer; kookbeitel caulking tool
breeuwing; rugvulling caulking
brekerdiepte breaking depth
brekerhoogte breaker height
breukgebied fault region
breukhypothese limit design
breukhypothese theory of rupture
breukspanning breaking stress
breuksteen quarry-run (rock)
breuksteenmetselwerk rubble masonry
breuksterkte; breukvastheid breaking strength
British Standards Institution British Standards Institution
broekstuk (dak) hip starting tile
broekstuk (van dakpan) breech
bron en put source and sink
bron en put well and recharge well
bron; oorsprong source
bronbemaling well-pointing
bronwater water from a well
Brownse beweging Brownian movement
brug; overbruggen bridge
brugconstructie met contactliggers beam bridge
brugconstructie met contactliggers solid-web girder bridge
brugdek bridge deck
brugdek deck slab
brugdek (m.b.t. bruggen) roadway
bruggenbouw bridge building
bruggenbouw bridge construction
bruggenhoofd bridgehead
brugjuk bridge trestle
bruglandhoofd bridge abutment
brugopening; doorvaartopening bridge passage
brugpijler bridge pier
brugstuw suspended-frame weir
brutalisme brutalism
bufferschacht surge tank
buigdrukvastheid compressive strength
buigdrukvastheid; buiging bending
buigend moment bending moment
buigijzer (plooi-ijzer) bending iron
buigingsformule bending formula
buigplank (plooiplank) / plooibank bending table
buigproef bending test
buigpunt point of contraflexure
buigspanning bending stress
buigstaat bending schedule
buigtang pair of pliers
buigvastheid flexural rigidity
buigvorm (loodgieterij); mal template
buik antinode
buik loop
buik (van zaag) bulging
buis; buis / pijp tube
buis; leiding pipe
buisbundel golfbreker tubular breakwater
buisdrainage tile drainage
buisisolatie moulded insulation
buisklem / leidingklem pipe clip
buisleiding; pijp / buis / pijpleiding; pijpleiding pipeline
buismof pipe bell
buisniveau vial level, tube level
buisveiligheid (elektra) cartridge fuse
buisveiligheid met mescontact (elektra) knife-blade cartridge fuse
buisvertakking branch in a pipeline
buitenafwerking exterior finishing
buitenbank outer bar
buitenbeglazing exterior glazing
buitenbeloop outer slope
buitenbeloop seaward slope
buitenberging external storage space
buitenberm outer berm
buitenboom (van trap) outer string(er)
buitendeur exterior door
buitendeur outer gate
buitendeur outside door
buitendeurkozijn exterior door frame
buitendijks outside the dike
buitengevelisolatie(systeem) facade cladding
buitenhaven; voorhaven outer harbour
buitenkantstijl (van raam) sash frame
buitenkraan outside tap / faucet for the hose
buitenlicht outdoor light
buitenmantel (van gloeilamp) outer shell
buitenmuur exterior wall
buitenmuur house wall
buitenmuur outer wall
buitenmuur outside wall
buitenmuur / gevel / pui / voorgevel facade
buitenmuur; console; ondersteunen; ondersteuning support
buitenmuurisolatie, spouwmuurisolatie cavity wall insulation
buitenpleister exterior plaster
buitenriolering yard drainage
buitentimmerwerk exterior joinery work
buitentrap outside steps
buitentrap naar souterrain outside cellar steps
buitenverf exterior paint
buitenverfwerk exterior painting
buitenverlichting exterior lighting
buitenwand (van boiler) outer jacket
buitenwater outer water
buitenwerk exterior work
bulkcement bulk cement
bungalow bungalow
burcht / kasteel castle
bus / mof / huls bush
bus met verf drum of paint
bus voor paspen dowel bush
butylrubber butyl rubber
Byzantijns Byzantine
cabine cab
cabine operator's cab
cabine van de kraanmachinist crane driver's cage
cabine van kraanmachininst crane driver's cabin
caisson; put caisson
caissonsluiting closure by means of caissons
calibratie; ijking; tarering calibration
calibreren; ijken; tareren calibrate
campanile (oudheid) campanile
canelure (verticale groef in zuil) flute
capaciteit; opbrengst capacity
capillair water capillary water
capillair water; hechtwater held water
capillair; haarvat capillary
capillaire buis capillary tube
capillaire druk capillary pressure
capillaire golf capillary wave
capillaire opstijging capillary rise
capillarimeter capilarymeter
capillariteit capillarity
caponi�re (vesting) caponiere
carport carport
cartouche (ornament); idem (ovaal schild met lijst van lofwerk) cartouche
cascade; getrapte leiding; waterval cascade
casco body
cascobouw carcass work
case�nelijm casein adhesive
cassette (verzonken (plafond)paneel); koffer; kolk coffer
cassettevloer waffle slab
catacombe catacomb
cavaliersloot catch drain
cavaliersloot catchwater
cavaliersloot grip
cavaliersloot intercepting drain
cavitatie cavitation
cavitatie-erosie cavitation erosion
cavitatietunnel cavitation tunnel
caviteren cavitate
cella (van tempel) cella
cellenbeton aerated concrete
cellenbeton cellular concrete
cellenbeton foamed concrete
cellenbeton; gasbeton air-entrained concrete
cellendamwand cellular cofferdam
cement; cementeren cement
cementbekleding cement lining
cementbepleistering cement plastering
cementbeton cement concrete
cementbrij / cementmelk cement paste
cementbrij / cementmelk / cementpap cement slurry
cementbrij / vulspecie; cementlijm; injecteren grout
cementbuis cement tube
cementdekvloer cement screed
cementeerkist cementing chest
cementeerpoeder cementing powder
cementeren cement (ww)
cementering / cementatie cementation
cementgel cement gel
cementhuid cement skin
cementhydratatie cement hydration
cementinjectie cement grouting
cementinjectie cement injection
cementkanon cement gin
cementklinker cement clinker
cementlaag / cementbedekking cement coating
cementloods cement store
cementmelk cement grout
cementmolen cement mixer
cementmortel / cementspecie; cementspecie cement mortar
cementplaat cement slab
cementpleister cement plaster
cementpleister cement rendering
cementraam /sokkel base course
cementrubber cement rubber latex
cementsilo cement bin
cementsilo cement silo
cementspuit gunite machine
cementspuit / cementpistool cement gun
cementstaal / cementeerstaal cemented steel
cementsteen cement stone
cementtegel cement block
cementtegel cement tile
cement-toeslagverhouding cement-aggregate ratio
cementvilt cement felt
cementvloer cement floor
cementvoeg cement joint
cementwater cement water
cement-zandverhouding cement-sand ratio
centerboor centre bit
centerpoint (op boorkop) centring point
centerpons / keurnagel / kornagel centre punch
centrale verwarming central heating
centrale verwarming / cv hot water heating system
centrale-verwarmingsketel (olieketel) central heating furnace
centreermiddel centring device
centrifugaalbeton centrifugated concrete
centrifugaalpomp centrifugal pump
centrifuge centrifuge
centrifugeren centrifugate
Chanoine-klep Chanoine shutter
Chanoine-klepstuw Chanoine shutter weir
Chantillyparket Chantilly parquet
chemie-hydrometry chemical gauging
chemie-hydrometry chemi-hydrometry
chevet (in kathedraal) chevet
chevron / keper / visgraat chevron
chicane chicane
chicane; duikschot; verdeelschot baffle
chloorequivalent chlorine equivalent
chloorgehalte chlorine content
chloreren chlorinate
chloriniteit chlorinity
chlorositeit chlorosity
churrigueresk Churrigueresque
cilinder (b.v. van cilinderslot) cylinder
cilinderafsluiter cylinder valve
cilinderdrukmeter cylinder pressure gauge
cilinderhuis (van slot) cylinder case
cilinderkopschroef cheese-head screw
cilinderschuif cylinder gate
cilinderslot cylinder lock
Cipoletti meetstuw Cipoletti measuring weir
circuit (elektra) circuit
circulatie circulation
circulatiepomp circulating pomp
cirkelstuw; cirkelvormige stuw circular weir
cirkelvormige meetstuw circular measuring weir
cirkelzaag circular saw
cirkelzaag(blad) rotary saw
cirkelzaagblad circular saw blade
cirkelzaaghulpstuk circular saw attachment
civiel ingenieur; civiel-ingenieur civil engineer
civieltechnisch / bouwkundig werk civil works
clapotis; klapgolf clapotis
clinometer; hellingmeter; inclinometer clinometer
closetbrildeksel seat cover
closetpot / wc-pot toilet bowl
closetpot / wc-pot toilet pan
closetsok wax seal
coagulatie coagulation
coaguleren coagulate
coating, verflaag coating
coaxiaalsteker coax(ial) plug
coaxkabel coax(ial) cable
coaxstekerbus coax socket
cohesie cohesion
collectieve warmwatervoorziening communal hot-water system
collimatiefout collimation error
colloidale mengsels colloidal mixtures
colloidale stoffen colloidal substances
colonnade, zuilenrij(oudheid) colonnade
colorimetrie colorimetry
combihamer combination hammer
combi-ketel dual boiler
combinatie switched socket
combinatietang all-purpose wrench
combinatietang combination plier
combinatietang engineer's pliers
combinatietang (met isolatie); kabeltang electrician's pliers
combinatietang / buigtang pliers
communicerende vaten interconnected tanks
compensatiestroom compensation current
composierorde (vijfde klassieke bouworde); samengesteld composite
compressibiliteit; samendrukbaarheid compressibility
compressor air compressor
compressor; compressor / luchtperspomp compressor
concentratie concentration
condensatie condensation
condensatiewarmte condensation heat
condenseren condense
condominium freehold flat
conductie; geleiding conduction
conisch conical
consistentie consistency
console (loodgieterij) bracket
console / kraagsteen / draagsteen ancon
constructiebeton heavy concrete
constructiebeton structural concrete
constructiebok building frame
constructiedeel constructional part
constructiedeel structural member
constructiefout structural fault
constructiehout constructional timber
constructieleer structural design
constructieleer theory of structures
constructiestaal constructional steel
constructiestaal steel girders
constructiestaal structural steel
constructievoeg; deuvel key
constructievoeg; stortvoeg construction joint
constructivisme constructivism
constructivist constructivist
contactlijm contact adhesive
contactmaker contact maker
container container
conterfort counterfort
continentaal plat continental shelf
contingent authorised development quota
continu-filter continous filter
continuiteitsvergelijking equation of continuity
contractie; samentrekking contraction
contractiecoefficient contraction coefficient
contractiepunt vena contracta
contragewicht (hijskraan) counterjib ballast
contramoer lock nut
contramoer locking nut
contrastekker female connector
contrastekker female plug
contregarde (vesting) counterguard
contrescarp (vesting) counterscarp
controle; landbouwstuwtje; regelwerk check
controleblok (b.v. op gasboiler) control block
conus cone
conusproef cone-penetration test
conusweerstand cone resistance
convectie convection
convectiestroming convection flow
convexe boog convex arch
co�rdinatenstelsel; co�rdinatenstelsel coordinate system
cordonlijst (in klassiek gebouw); uitstekende laag stenen (metselwerk) string course
Corinthisch Corinthian
Corinthische stijl / (bouw)orde Corinthian order
Corinthische zuil Corinthian column
Coriolistol Coriolis-top
Coriolisversnelling Coriolis
Coriolisversnelling Coriolis acceleration
Coriolisversnelling geostrophic acceleration
corona / (druip)lijst corona
correlatie correlation
corrosie corrosion
craquel� crackle
craquel crackle finish
creosoot; creosoteren creosote
cryologie cryology
culminatie culmination
cunet cunette
cunet; greppelen trench
cup-molentje cup-type current meter
cutterzuiger cuttersuction dredger
cv-ketel central heating boiler
cycloon cyclone
cyclopensteen cyclopean stone
cyclopisch (bouwkunde) Cyclopean / Cyclopian
cyma / cymatium cyma
dagelijkse ongelijkheid diurnal inequality
dagkant (b.v. van kathedraal) splay
dagmaat; dagwijdte clear width
dagschoot (in slot) spring bolt
dagschoot (van slot) latch bolt
dak roof
dak gedekt met leipannen split-tiled roof
dak gedekt met monniken en nonnen mission-tiled roof
dak gedekt met monniken en nonnen Spanish-tiled roof
dak met holle pannen pantiled roof
dak van asbestgolfplaten corrugated asbestos cement roofing
dakbalk / zolderbalklaag roof beam
dakbedekking built-up roofing
dakbedekking roof cladding
dakbedekking roof covering
dakbedekking roofage
dakbedekking / dakwerk roofing (material)
dakbeschot roof boards / boarding
dakbeschot roof sheathing
dakbeschot van overstek eaves fascia
dakconstructie roof structure
dakdekker (pannen) tiler
dakdekkershamer tile hammer
dakdekkingen tile roofing
dakgoot roof gutter
dakgoot / mastgoo / dakrand; goot gutter
dakhaak roof hook
dakhelling angle of a roof
dakkapel in mansardekap mansard dormer window
dakladder / steekladder cat ladder
dakladder / steekladder roof ladder
daklei (i.v.m. dakbedekking) roof course
dakoverstek (daklijst) rafter-supported eaves
dakpan roof tile
dakplaat roof slab
dakplaat roofing sheet
dakplaat roofing slab
dakraam, koekoek, vullicht skylight
dakrand met windveren verge with bargeboards
dakruiter / kleine kerktoren fl�che
dakruiter / torenkapje ridge turret
dakschild hip end
dakschild plane face of a roof
dakschild (van dakkapel) hip dormer window
dakschild (van dakkapel) hipped dormer window
dakspaan clapboard
dakspant / dakgebinte / kapspant roof truss
dakspar / dakspant / spoor rafter
dakstoel (i.v.m. dakbedekking) roof tressle
dakstoeltouw (i.v.m. dakbedekking) trestle rope
dakstuw bear-trap weir
dakstuw roof weir
dakterras roof garden terrace
dakterras rooftop garden
dakterras sun roof
dakterras sun terrace
daktrim aluminium edging strip
daktrim metal trim
daktuin roof garden
dakvenster roof window
dakwerker roofer
dal Talley
dalafsluiting damming
dalbodem bedrock
dallijn thalweg
dalvorming generation of valleys
dam causeway
dam diversion dam
dam hydraulic-fill dam
dam mound
dampaal; damplank sheet pile
dampspanning vapour pressure
dampvorming vapour
damsluis; ontlastsluis; uitlaatsluis; verlaat go-out
damvoet toe of a dam
damwand sheet piling
damwand (betonbouw) sheet pile / piling
damwand (betonbouw) sheet pile wall
danaide danaid
de (stempel)kram dog
de aansluiting van de schoorsteen chimney flashing
de aantrede / de bloktrede (van trap) curtail step
de afstandhouder ( dekkingblokje) distance piece
de afstandhouder (bekisting) crow strut
de aftakking (loodgieterij) distributing pipe
de asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking) clout nail
de battery dry cell battery
de begane grond / benedenverdieping ground floor
de bekisting van de balkbodem cut-in bottom
de beschermde schakelaar drill-cast rotary switch
de betonnen gording concrete purlin
de bezem floor brush
de boorkop chuck
de boorstandaard drill stand
de branderafscherming (van oliebrander) covered pilot light
de brede lakkwast flat brush
de brede lakkwast flat wall bush
de centrale verwarming / cv full central heating
de combinatietang combination cutting pliers
de console (betonbouw) flank
de contactstop met randaarde earthed plug
de contactveer contact spring
de contrastekker extension socket
de dagmaat (i.v.m. brug) clear span
de dakkapel (in een tentdak) eyebrow
de diagonale vakwerkstaaf counterbrace
de diagonale vakwerkstaaf crossbrace
de diagonale vakwerkstaaf diagonal member
de draadsnijmachine (loodgieterij) die stocks
de drukspoeler (loodgieterij) flushing valve
de dubbele wandcontactdoos double outlet
de dubbele wandcontactdoos double plug point
de dubbelgespiraliseerde gloeidraad coiled-coil filament
de dubble panlat double lath
de duimstok folding rule
de eerste laag (metselwerk) first course
de elektricien; elektricien / elektromonteur electrician
de elektriciteitsmeter electricity meter
de elektrische bel electric bell
de elektrische geiser electric water heater
de elektrische gloeilamp electric light bulb
de elektrische gloeilamp filament lamp
de elektrische gloeilamp general service lamp
de elektrische klopboormachine electric hammer drill
de elektrische klopboormachine electric percussion drill
de elektrische soldeerbout electric soldering iron
de elektromotor electric motor
de emulsielijm emulsion paste
de emulsieverf emulsion paint
de figuurschaar elbow snips
de fundering; fundering foundation
de funderingssleuf (in bouwput) foundation trench
de gaskachel gas heater
de geleider (voor afsnijden van behang); snijkop cutter
de gewapend-betonvloer ferroconcrete floor
de glasbewerker glassworker
de glashaak glazier's square
de glasliniaal glazier's rule
de glazen ballon (van gloeilamp) glass bulb
de glazen wand glass wall
de gootbeugel (i.v.m. dakbedekking) gutter bracket
de gotische stijl Gothic order
de grond; grond ground
de handdouche extendible shower attachment
de handstamper concrete tamper
de hevel flushing lever
de hoeklei (i.v.m. dakbedekking) corner bottom slate
de hoekstijl corner stile
de hoekstijl corner strut
de hoofdbaluster guard rail
de inklapbare werkbank; inklapbare werkbank collapsible bench
de kantplank guard board
de ketelthermometer furnace thermometer
de kettingfrees mortiser
de kettingzaag cross-cut saw
de klep charging door
de knie met aan ��n zijde buitendraad elbow joint with male thread
de kniekoppeling (loodgieterij) elbow screw joint
de kolombekisting (betonbouw) column box
de koperader (kern) copper conductor
de koppelcontactstop extension plug
de koppelhaak (i.v.m. dakbedekking) coupling hook
de kopse kant end-grained timber
de koudwaterkraan cold tap
de kruisschoor diagonal strut
de kruis-T (loodgieterij) cross
de lat (in vloer); tengels voor opleggen van plafond cleat
de lijmtang (sergeant); dookanker cramp
de lijst frame wood
de lijstmonsters frame samples
de lijstmonsters frame wood samples
de maatbeker voor het bepalen van viscositeit efflux viscometer
de meterkast electricity meter cupboard
de moker (vuist) club hammer
de onderdorpel girt
de onderslagbalk cross piece
de onderslagbalk (bekisting) cross beam
de ondervloer finishing layer
de open pen-en-gatverbinding forked mortise and tenon joint
de openslaande balkondeur French window(s)
de opvulling van metselwerk frost-resistant brickwork
de paslei (i.v.m. dakbedekking) gable slate
de pijptang footprints
de pleisterlaag op de buitenmuur exterior rendering
de Romaanse pan flat interlocking tile
de ruwbouw fabric
de schakelaar (op boor) gearshift switch
de schoor (b.v. aan steiger en in betonbouw) diagonal brace / bracing
de schoor (van dak) cross tie
de schoor (van dak) diagonal tie
de schoorsteenveger chimney sweep(er)
de schroefpatroonhouder fuse holder
de sjabloneerkwast gilder's mop
de slagschaar (loodgieterij) guillotine
de sleutel (kruin) (van brug); kruin crown
de spookschaaf (stokschaaf) drawknife
de spookschaaf (stokschaaf) drawshave
de steekbalk (kreupele balk) dragon beam (dragon piece)
de steekbeitel firmer chisel
de steigerplank; loopplank gangway
de stekeinden (betonbouw) connection rebars (AE)
de stokbezem (van schoorsteenveger) flue brush
de tapkraan draw-off tap / faucet
de tegelvloer flagstone paving
de tengels (voor opleggen van plafond) fillet
de terrasmuur (keermuur) garden wall
de tijdelijke afdekking van trapgat cover (boards) for the staircase
de tl-buis fluorescent tube
de topgevel (i.v.m. dakbedekking) gable
de topgevel / geveltop gable end
de trekpunt claw head
de trekveer draw wire
de tussenregels corner brace
de tussenvloer false floor
de uitgegraven grond excavated earth
de vakwerkwand framed partition
de vakwerkwand framed wall
de valpijp (in stortbak van wc) flush pipe
de vaste oplegging fixed bearing
de veiligheid met smeltdraad fuse carrier with fuse wire
de ventilator; ventilator fan
de verdeelstaaf distribution steel
de verdiepingstrap dog-legged staircase
de verfkwast cutting-in brush
de verzwaring van de fundering foundation base
de viervoudige contactdoos met snoer four-socket adapter
de viervoudige contactdoos met snoer four-way adapter
de vijf (klassieke) orden five classical orders
de vlakkeplaatbrug flat bridge
de vlakke-plaatbrug met draaibaar gedeelte flat swing bridge
de vlakplaat (loodgieterij) gib
de vloerdelen floorboards
de voetleien (i.v.m. dakbedekking) eaves joint
de voetleien / de rij onderpannen eaves course
de voormachine (loodgieterij) flanging, swaging
de voortuin front garden
de vul- en tapkraan bleeder
de wartelbalk (bekisting) frame timber
de zaklantaarn flashlight
de zetkop (van klinknagel) die head
de zijkniptang cutting pliers
debietregelaar discharge regulator
declinale anticline
declinatie declination
decoratie / ornament / versiering; versiering / opsmuk decoration
decoratief decorative
decoupeerzaag / (machinale) figuurzaag jigsaw
deel; deel van een constructie (bouwkunde) member
definitief ontwerp final design
deformatie; vormverandering deformation
deining swell
dekkend (van verf) heavy
dekkend vermogen (van verf) masking power
dekking; deksel cover
dekneer; rolluik roller
dekplaat (van kapiteel) coping plate
deksteen / dektegel / muurafdekplaat coping stone
dekverf finishing paint
dekverf scumble
dekvloer floor finish
deler (schakeling) (elektra) divider
delta delta
deltagebied delta region
deltagebied deltaic region
deltaschurrmachine delta sander
deltaschuurmachine corner sander
deltaschuurmachine detail sander
deltavorming delta formation
delver (in steengroeve) quarry man
dempen; demping damping
dempen; demping stilling
demping filling up
design / vormgeving; ontwerp design
desintegrator; maalwerktuig comminutor
deur door
deur met raam (bovenin) sash door
deur naar patio patio door
deurbel / huisbel doorbell
deurbeslag door furniture
deurconstructie gate structure
deurhengsel / scharnier butt
deurkas gate recess
deurkas; kas; tonrondte; toog, zeeg; uitsparing camber
deurkasdiepte gate-recess depth
deurklink door latch
deurklopper doorknocker
deurknop doorknob
deurkozijn door case
deurkozijn door frame
deurkruk / klink doorhandle
deuropening / ingang / deurgat doorway
deurpost / deurstijl doorpost
deurpost / stijl (van deur of venster) / stut jamb
deurrubber / stootdop doorstop(per)
deurscharnier / vouwscharnier butt hinge
deurslot door lock
deurstijl door jamb
deuvel- / dook- / drevel- / penverbinding dowel(led) joint
deuvel / dookpen / paspen dowel pin
diafragma diaphragm
diafragmapomp; kattekop diaphragm pump
diagenese diagenesis
diagonaalboog diagonal buttress
diagonaalsgewijs / met scherpe kant of hoek arris-wise
dialyse dialysis
diamantboor diamond drill
diamantboorsysteem diamond drill system
diamantsnijder / diamant-glassnijder diamond glass cutter
dichten stop
dichtheid density
dichtheidsmeting density measurement
dichtheidsstroming density current
dichting stopping
dichtingsmateriaal caulking compound
dichtingsmateriaal caulking material
dichtmetselen brick over
dichtmetselen / inmetselen / bemetselen brick up
dichtplamuren putty up
dichtslaan clog
dichtwalsen (b.v. van wegdek); verdichten consolidate
diep watergolf; korte golf deepwater wave
diepgang; vaardiepte draught
dieplepel / graafbak shovel bucket
dieplepel(machine) mechanical shovel
dieplepel(machine), dragline; excavateur excavator
dieplood; peillood sounding lead
diepsondering; diepteboring deep sounding
diepte depth
diepteaanslag (op boor) handle with depth gauge
dieptedrijver subsurface float
diepte-instelling depth adjustment
diepte-instelling depth stop
diepte-instelschroef (van schaaf) depth adjustment mechanism
dieptelijn depth contour
dieptelijn isobathe
dieptemaat depth gauge
dieptemeting depth measurement
diepteschaal depth scale
diepteschuifmaat vernier depth gauge
diepwelpomp deepwell pump
differentiaal manometer differential manometer
differentiaal peilschaal inclined gauge
diffractie; diffractiefactor; uitwaaiering diffraction
diffusie diffusion
dijk dike
dijkbekleding dike facing
dijkbekleding dike revetment
dijkbeschadiging damage to a dike
dijkbouw dike building
dijkdoorbraak dikebreach
dijkgat dike breach
dijkgat dike gap
dijkherstel dike repair
dijkkern dike core
dijklichaam dike body
dijkprofiel; dijkvorm dike profile
dijkspecie soil to build a dike of
dijkvak dike reach
dijkval dike slide
dijkverbreding dike widening
dijkverhoging dike heightening
dijkverzwaring dike enlargement
dijkverzwaring dike improvement
dijkwacht dike guard
dijkwerker dike worker
dikschuimigheid fluffiness
dilatatievoeg; uitzettingsvoeg / expansievoeg; uitzetvoeg expansion joint
dimmer (voor lampen) dimmable
dimmer / dimschakelaar dimmer switch
dipperdredger dipperdredger
directiekeet building supervisor's office
directiekeet surveyor's house
discontinuiteit discontinuity
dispersie dispersion
dissel (kleine bijl) adze
disselen adze (ww)
disselen (hout dub
distallatie distillation
distilleren distil
dode rivierarm blind river-channel
doe-het-zelf DIY
doe-het-zelf do-it-yourself
doe-het-zelfwerk do-it-yourself work
doe-het-zelven / klussen home improvement
doe-het-zelver do-it-yourself enthusiast
doe-het-zelver do-it-yourselfer
doen verwelven cove (ww)
dok; dokhaven dock
dokdeur dock gate
dokdeur limpet
dokhaven dock harbour
doksluis entrance lock
dominerende golfhoogte significant waveheight
dompen; opdrijven heave
donjon (burcht) keep
doodtij neap tide
doodwater deadwater
dook (houtverbinding voor b.v. dak); meetpen; spie pin
dookbout Lewis bolt
dookbout rag bolt
doom; koepel dome
door het weer aangetast / verkleurd weather-stained
doorbraak breach
doorbranden / smelten fuse (ww)
doorbuigen deflect
doorbuigen; doorbuiging sag
doorbuiging deflection
doorgaande ligger continuous beam
doorgang; theodoliet transit
doorkwellen; doorsijpelen; doorzweten seep through
doorlaatcaisson sluice caisson
doorlaatcoefficient; doorlatendheidsco�fficient; doorlatendheidsco�%fficient coefficient of permeability
doorlatend permeable
doorlatend; waterdoorlatend pervious
doorlatendheid; permeabiliteit permeability
doorschijnendheid; doorzichtigheid transparency
doorschutten lock through
doorsijpelen percolate
doorsijpeling percolation
doorslaan change face
doorslaan reverse
doorslaan; omgekeerde boog (bouwkunde) invert
doorslag round punch
doorslijpmachine (loodgieterij) abrasive cut(ting)-off machine
doorslijpmachine (loodgieterij) abrasive(-wheel) cut(ting)-off machine
doorspoelbaar flushable
doorspoelen; spoelen; spuien; vlak / gelijk flush
doorspoelwater flush water
doorstromen flow through
doorstromingsprofiel; natte doorsnede wet cross-section
doorstroomopening; straalvormer; uitstroomopening orifice
doortranen; tranen weep
doorvaart passage
doorvaarthoogte headroom
doorvaarthoogte; tussenruimte clearance
doorwaadbare plaats lrish bridge
doorwaadbare plaats; voorde ford
doorwaadbare plaats; voorde watersplash
doorzonkamer through room
doorzonwoning house with a through room
doosligger box beam
doosligger box girder
doosniveau circular level
doosvormige caisson box caisson
dopmoer blind nut
dopmoer cap nut
dopmoer capped nut
dopschroevendraaier nut driver
dopsleutel socket spanner
dopsleutel socket wrench
Dorisch / Dorische orde / Dorische stijl Doric
Dorische stijl / orde Doric order
Dorische zuil Doric column
dormter / dormitorium (slaapzaal in klooster) dorter / dortour
dorpel, drempel threshold
dorpel; dorpel, onderdorpel; drempel sill
doseerapparaat dosing device
doseertank dosing tank
dosse gezaagd hout plain sawn timber
douche / doucheruimte shower
douche- en badleiding (loodgieterij) bath and shower mixer
douchecabine shower cabinet
douchecabine shower cubicle
douchecel shower stall
douchefittingen shower fittings
douchekop shower head
douchemengkraan shower mixer
douwel / deuvel / drevel dowel
draad (hout); korrel grain
draad, ijzerdraad wire
draadgaas / (metaal)gaas wire mesh
draadglas reinforced glass
draadglas wire glass
draadglas wired glass
draadknipper wire cutter
draadloos cordless
draadloze zaag cordless saw
draadpijp met binnendraad female-threaded tube
draadpijp met buitendraad male-threaded tube
draadsnijmachine (loodgieterij) screw-cutting machine
draadsnijmachine (loodgieterij) thread-cutting machine
draadstriptang end cutter
draadstriptang end wire stripper
draadstriptang wire stripper and cutter
draadtap screw tap
draagbalk supporting beam
draagbalk transfer beam / girder
draagconstructie load-bearing frame
draagkabel suspension cable
draagkabel (van brug) carrying rope
draagkracht bearing force
draagmuur / dragende muur / bouwmmur load-bearing wall
draagmuur / dragende muur / steunmuur bearing wall
draagpaal / drukpaal bearing pile
draagpaal; poot spud
draagvermogen bearing capacity
draagvlak airfoil
draagvlak bearing surface
draagvleugelboot hydro-foil vessel
draagvloer load-bearing floor
draaibrug swing bridge
draaibrug van stalen vakwerk lattice swing bridge
draaicirkel turning diameter
draaideur flap gate
draaideur pivot (-leaf-)gate
draaideur / tourniquetdeur revolving door
draaigetij amphidromic tidal wave
draaikraan rotating valve
draaikrans (van brug) turntable
draaipunt trunnion
draairichting direction of rotation
draaischakelaar rotary switch
draaisleutel bent spanner
draaivoet swivel base
draaivoetvergrendeling (van bankschroef) swivel lock
dradenafstandsmeter stadia
dragen / ondersteunen bear
dragend element load-bearing member
dragend metselwerk load-bearing brickwork
dragend; lager; ondersteuning / drager / draagbalk / draagvlak; oplegging; oplegvlak; peiling bearing
dragende buitenmuur supporting outer wall
dragende laag / dragend verband bearing coarse
dragende muur, wand main walling
dragende muur, wand supporting wall
drager-inbouwpakketsysteem skeleton system
dragline dragline
drain, regenpijp drainpipe
drainage outflowing of water
draineerbuis agricultural drain
draineerbuis drainage tile
draineeropening weephole
draineerput absorbing well
draineerput; zinkput well drain
draineersleuf drainage trench
draineringsbuis drain tile
drempel doorsill
drempel doorstep
drempeldiepte sill depth, sill level
drenken saturate
drenken; verweken soak
drevel nail punch
drevel / douwel / deuvel(pas)pen dowling pin
drie-aderig(e) snoer / kabel three-core cable
drie-fasen stroming three-phase flow
driefasenschakeling (elektra) three-phase circuit
driehoekig schraapijzer shavehook
driehoekige stuw triangular weir
driehoekige stuw V-notch
driehoekige stuw; Thomson-stuw Thomson weir
driehoekschuurmachine triangular base-plate sander
driehoeksketting chain of triangles
driehoeksmeting; graadmeting triangulation
driehoeksnet network of triangles
driekamerwoning two bedroom house
drieklezoor three-quarter brick
driepas (bouwkunde) trefoil
driepasboog / klaverbladboog trefoil arch
driepolige contactstop three-phase plug
driepolige contactstop / wandcontactdoos three-pin plug / socket
driepolige wandcontactdoos three-pole earthed socket
driepoot; drievoet; statief tripod
driescharnierboog three-hinged arch
driescharnierspant three-hinged truss
drieweg-afsluiter three-way valve
driewegsluis three-way lock
drifthoek drift angle
driftstroom drift current
drijfhout driftwood
drijfsteen alluvial stone
drijfsteen, zandsteen; zandsteen sandstone
drijfzand quicksand
drijvend dok floating dock
drijvende bok floating derrick
drijvende golfbreker floating breakwater
drijvende grijperkraan; grijperbaggermolen; grijperkraan grab dredger
drijvende kraan floating crane
drijvende persleiding floating pipeline
drijver; schuurbord (de houten spaan); varen; vlotter float
drilboor pneumatic drill
drinkwater drinking water
drinkwater potable water
drinkwaterbehandeling; drinkwaterzuivering drinking-water treatment
drinkwaterinstallatie; drinkwatervoorziening drinking-water supply
drinkwaterinstallatie; wateraanvoer; watersuppletie; watertoevoer; watervoorziening water supply
drive-inwoning home with built-in garage
drive-in-woning drive-in home
dromerdijk tertiary dike
droogdok drydock
droogleggen; droogzetten lay open
droogleggen; ontginnen reclaim
droogmakerij reclamed lake
droogpompen dewater
droogvallen run dry
droogweerafvoer dryweatherflow
druiper / druiplijst drip
druiper / druiplijst drip-mold / drip-moulding
druiper / druiplijst dripstone
druipkant (van dak) /dakoverstek eaves
druiplijst hoodmould
druiplijst label
druiplijst / kranslijst / vensterkap weather moulding
druipsteengrot limestone cave
druk compression, pressure
drukdoos pressure cell
drukgolf pressure wave
drukhoogte; pershoogte pressure head
drukketel pressure vessel
drukketel; windketel air vessel
drukknop push button
drukknop (voor bel) bell push
drukknop / resetknop resetting button
drukleiding; druktunnel penstock
drukleiding; persleiding pressure pipe
druklijn pressure line
drukmeter pressure meter
drukmeting pressure measurement
drukniveau pressure level
drukpen (in slot) cotter pin
drukproef compression test
drukpunt; perspunt centre of pressure
drukregelaar pressure regulator
drukspanning compressive stress
druksterkte compressive strengtn
drukstoot pressure impact
drukstuk compression testpiece
drukstuk; proefkubus; proefkubus (bouw) test cube
druktunnel pressure tunnel
drukvat pressure pot
drukventiel pressure value
drukverdeling pressure distribution
drukverhang; pi�zometrisch verhang; pi�%zometrisch verhang pressure gradient
drukverlies pressure loss
drukverschil pressure difference
drukweerstand form drag
drukweerstand form resistance
druppel; heiblok; sprong drop
dubbel hangspant strutted collar beam roof structure
dubbel hangspant (van dak) queen truss
dubbel raam double casement window
dubbel woonhuis duplex house
dubbeldaags getij semi-diurnal tide
dubbeldik glas thick glass
dubbele (keuken)gootsteen double sink
dubbele bodemfels rebated knocked-up joint
dubbele deur double door
dubbele nippel / (smeer)nippel (loodgieterij) nipple
dubbele panlat tilting lath
dubbele ramen / dubbel glas double glazing
dubbele ramen / dubbel glas double-glazed windows
dubbele ramen / dubbele beglazing double windows
dubbele schutsluis; tweelingsluis double lock
dubbele slijpmachine / tafelslijpmachine bench grinder
dubbele terugslagklep double-check (non-return) valve
dubbele trekzwaluwverbinding dovetail halving
dubbele T-staal H-beam / H-girder
dubbele wandcontactdoos double convenience outlet
dubbele wandcontactdoos double socket
dubbele wandcontactdoos double wall outlet
dubbele wandcontactdoos double wall socket
dubbele wandcontactdoos socket outlet (plug point) box
dubbeletandverbinding (houtverbinding) double skew notch
dubbelkerend double sluice
dubbelpolige schakelaar (zekeringkast) double pole circuit breaker
dubbelraam double frame
dubbelwerkend double acting
duikboot submarine
duiken dive
duiker culvert
duikerbuis tile cilvert
duikerklok diving bell
duikersluis culvert sluice
duikwerk diving work
duimstok inch rule
duimstok rule
duimstok ruler gauge
duin dune
duinglooiing slope of a dune
duinverdediging dune protection
duinvoet toe of a dune
duinvorming formation of dunes
duinwater dune water
duinwaterwinning dune-water works
duinzand dune sand
dukdalf dolphin
dumptruck tipper truck
dumptruck tipping truck / wagon
duo-woning two houses with shared facilities
duurkromme duration curve
duwbak push barge
duwboot pusher tug
duweenheid push tow
duwframe (op bulldozer) frame push
duwkonvooi push-tow train
duwvaart pushtow navigation
dwarsbalk / kruisbalk / trabes trave
dwarsdoorsnede cross-section
dwarsdoorsnede; dwarsprofiel cross section
dwarshout / bovendorpel / kozijndorpel; kalf, (raam)latei, bovenregel; latei(balk); raamlatei (raambovendorpel) lintel
dwarsnijkantpunt (van beitel) chisel edge corner
dwarsstroming transverse flow
dwarsstroom transverse current
dwarsverhang transverse gradient
dwarsverstijving (b.v. van brug) / verstijvingsrib stiffener
dwingel (b.v. van kasteel) outer bailey
dwingel (b.v. van kasteel) outer ward
dwingel (bij burcht) lists
dynamica dynamics
dynamisch dynamic
dynamometer dynamometer
eb ebb
eb ebb tide
ebdeur ebb gate
ebstroming ebb flow
ebstroom ebb current
ebvolume ebb volume
echoloding echo sounding
echolood echo sounder
ecologie ecology
ecologisch bouwen ecological construction
edelfineer (hout) high-grade veneer
edelstaal high-grade steel
een figuur snijden uit hout carve wood into a figure
een fundament metselen / optrekken build up a foundation
een prefab huis / woning prefab (zn)
een tapgat maken mortise (ww)
eengezinswoning, eengezinshuis one-family house
eenheid unit
eenheidsprijs unit price
eenlinggolf solitary wave
eenparige beweging uniform motion
eentoerenschroef one way head
eenzijdige begrensde turbulentie wall-turbulence
eerste oplevering first completion
eerste oplevering first delivery
eerste verdieping / bovenverdieping second floor (AE)
eetkamer dining room
efflorescentie / salpeteruitslag (op muren) efflorescence
effluent effluent
egalisatie (van bouwgrond) smoothing
egalisatiemiddel levelling material
egaliseerlaag level layer
egaliseren (van bouwgrond) smooth
ehbo-doos first aid kit
eierlijst egg-and-dart / egg-and-anchor
eigen gewicht dead load
eigenaar owner
eikehout oak (wood)
eikenbeits oak stain
eiland island
eiland isle
eilandhaven island harbour
eindbalk (van (hout)skelet) end joist
eindknop (aan gordijnrail) final
eindoplevering final completion
eivormige leiding egg-shaped conduit
ejecteur; ijecteur; ladder (op schraper) ejector
elaeticiteitsgrens elastic limit
elasticiteit elasticity
elasticiteitemodulus modulus of elasticity
elasticiteitemodulus Young's modulus
elasticiteitsleer theory of elasticity
elastische golf elastic wave
elastische lijn deflection curve
elastische lijn elastic curve
elastoplastisch elastoplastic
elektriche plintconvector floor-level electric convector
elektriciteit electricity
elektriciteit, stroom; stroom current
elektriciteitskabel electricity cable
elektriciteitsleiding electricity mains
elektriciteitsleiding power line
elektriciteitsleiding, kabelnet mains
elektrisch electric(al)
elektrisch toestel plug-in
elektrische boor / boormachine electric drill
elektrische draadsnijapparaat (loodgieterij) electric hand die
elektrische geleidbaarheid electric conductivity
elektrische installatie electrical installation
elektrode electrode
elektrodehouder (b.v. bij lastransformator) electrode holder
elektro-dialyse electro-dialysis
elektromagnetische klep solenoid valve
elektronisch rekentuig electronic computer
elektro-osmose electro-osmosis
elementenbouw element building
elementenbouw prefab(ricated) building system
elementenbouw semi-prefabricated building system
elevator; lift, personenlift elevator
elevatorbak elevator barge
Elizabethaans Elizabethan
Elizabethaanse periode Elizabethan age
elkaar overlappende dakpannen weather tiles
elleboog / knie (in buizensysteem); kniestuk; knik elbow
email, glazuur enamel
emailleverf / emaillak enamel paint
emmerbaggermolen bucket dredger
emmerinhoud bucket capacity
emmerladder bucket elevator
emmerladder bucket ladder
empire… / empirestijl Empire (style)
emplacement yard
emulsie emulsion
energie energy
energiebewust bouwen energy-conscious building
energiehoogte energy head
energiehoogte kinetic head
energiehoogteverlies head loss
energielijn; verhanglijn energy line
energieomvormer energy dissipator
energieomvorming energy dissipation
energieomzetting energy conversion
energieschaal energy scale
energiestroom energy current
energietransport energy transmission
energietransportfaktor energy coefficient
energievergelijking energyequation
energieverlies energy loss
energievoortplantingssnelheid; groepssnelheid group velocity
Engelse sleutel / bahco adjustable spanner
Engelse sleutel / bahco adjustable S-wrench
Engelse sleutel / bahco adjustable wrench
engobe engobe
enkel raam single casement window
enkeldaags getij diurnal tide
enkele ladder straight ladder
enkele winding (van boorkop) single twist
enkelkerend single retaining
enkelpolige schakelaar (zekeringkast) single pole circuit breaker
enkelvoudige golf regular wave
enkelwerkend single acting
entablement / hoofdgestel (bouwkunde) entablature
entresol entresol
entropie entropy
epilimnion epilimnion
epistyl(us) / architraaf epistyle
epoxyverf / tweecomponentenverf epoxy paint
erker bay window
erkerraam bow window
erosie; uitschuring erosion
ertshaven ore harbour
escarpe (vesting) scarp
espagnolet spagnolet
essenhout ash wood
estuarium estuary
Etruskisch Etruscan
Europese stekker European plug
eustatische beweging eustatic movement
evapo-transpiratie evapo-transpiration
evenredigheidsgrens; proportionaliteitsgrens limit of proportionality
evenvichtsprofiel equilibrium profile
evenwichtsdiepte uniform depth
evenwichtsdraagvermogen equilibrium bearing-capacity
excavateur; grondwerker; grondwerker (persoon) navvy
excenterschuurmachine random orbit(al) sander
excentriciteit eccentricity
excentrische beitel offset bit
excercitieplein (b.v. in vesting) parade ground
expansiebocht; uitzetbocht expansion bend
expansievat (b.v.van verwarmingssysteem) expansion tank
explosie explosion
explosiegolf explosion wave
extra handgreep side grip
extra handgreep (van boor) auxilliary handle
extra snelle soldeerbout high-speed soldering iron
ezelsrug capping
ezelsrug saddle back
ezelsrugboog keel arch
fabricage / bouw / constructie fabrication
facet (van spiraalboor) fluted land
fascia / fascie / band / streep (op gevel of fries) fascia
fase phase
fasesnelheid phase velocity
faseverschuiving phase lag
festoen (ornament) festoon
fetch; strijklengte; windbaan fetch
fiber fiber/fibre
figuurglas figure glass
figuurschaar (loodgieterij) angle shears
figuurzaag / beugelzaag coping saw
filter; filtreren filter
filterbed filterbed
filterbekken filter basin
filterkoppeling (loodgieterij) strainer coupling
filterlichaam (onder gootsteen) strainer body
filtersnelheid filter velocity
filterwet Darcy law
filtrering filtration
fineer veneer
fineerzaag veneering saw
fineerzaag(je) panel saw
fineren laminate
fioel / finaal / kruisbloem / pinakel (bouwkunde) finial
fithaak caliper (AE)
fitter (van waterleiding), loodgieter plumber
fitting fitting
fitting screw cap
fittingschroevendraaier electrician's screwdriver
fjord fjord
F-kolom (bouw) F-column
flankeertoren (van burcht) flanking tower
flanking-roer flanking rudder
flat apartment
flat multistorey block of flats
flat multistory apartment building
flat multistory apartment house
flatgebouw (met koopflats) condo / concominium
flatgebouw / etagebouw /galerijflat block of flats
flatgebouw / torenflat tower block
flens (op verfkwast) ferrule
flessenwagen cylinder trolley
flocculatie; uitvlokking flocculation
flotatie flotation
flotatiebekken flotation basin
fluateermiddel (behangen) fluate
fluidisatie fluidization
fluoresceine fluorescein
fluorescentie fluorescence
fluoresceren fluoresce
fluorescerend fluorescent
fluorisatie fluorination
flux flux
folie / bouwfolie building plastic
formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw) centre
formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw) centring
foto-elasticiteit photo-elasticity
fotogrammetrie photogrammetry
foutendriehoek triangle of error
frame (b.v. op nivelleermachine) overhead frame
frame, kozijn; geraamte; juk; spant frame
freatisch phreatic
frees fraise
frees milling cutter
freesgat mortise hole
freesketting mortise chain
freesmachine milling machine
freesmotor router motor
frekwentiediagram histogram
frekwentiekromme frequency curve
frekwentie-risico frequency risk
frekwentieverdeling frequency distribution
fresco fresco
fretzaag / figuurzaag / decoupeerzaag fret saw
fretzaag / sleutelgatzaag / schrobzaag keyhole saw
frezen; molen mill
frictiestrip (op soldeerlamp) friction strip
fries (vlak tussen architraaf en kroonlijst) frieze
frontispice / voorgevel / fronton frontispiece
frontmuur headwall
fronton (van b.v. kerk) curved gable
fronton / timpaan / geveldriehoek pediment
functionalistisch (bouwkunde) functional
fundament fundament
fundament furnace bed
fundament / fundering (van huis / gebouw); kolomvoet; voetplaat footing
fundament, fundering foundations
fundering raft
funderingen aanbrengen / (aan)leggen lay (the) foundations
funderingput building excavation for foundations
funderingsbout foundation bolt
funderingsdiepte foundation depth
funderingsmateriaal; puin; puin / steenslag; wegenpuin hardcore
funderingsput foundation pit
funderingstekening layout of foundations
funderingstheorie foundation theory
fysica physics
gaas mesh
galerij (bouwkunde) gallery
galerij (van flat) access balcony
galerijflat apartment house
galerijflat / flatgebouw apartment building
galerijwoning / flat gallery appartment
galerijwoning / flat gallery flat
galilea / voorkerk / voorportaal galilee
galmbord (b.v. in kathedraal) louvre-board
galmgat (kerk) belfry window
gang hallway
gangvergelijking; impulsvergelijking momentum equation
garage garage
garagedeur garage door
gargouille / waterspuwer rain spout
gas gas
gasbrander gas burner
gasdruk gas pressure
gasdynamica gas dynamics
gasfitter / loodgieter gas fitter
gasfitterstang / pijptang gas pliers
gasgeiser gas water heater
gasleiding gas main
gasmakser / beademingsapparaat respirator
gasmeter gas meter
gasslot (op boiler) gas tap
gasstraal gaseous jet
gastoestel gas appliance
gasturbine gas turbine
gat gap
gaten maken in / drevelen / stampen (van gaten) punch (ww)
geaard grounded
geaard / met randaarde earthed
gebedszaal (van moskee) prayer hall
gebitumineerde dakbedekking asphalt-impregnated paper roof(ing)
gebluste kalk hydrated lime
gebluste kalk slaked lime
gebogen beitels bent tools
gebogen beitels cranked tools
geboorte / voet (van boog / gewelf) springer
geboorte / voet (van boog / gewelf); veer spring
gebouwenbeveiliging building protection
gebouwenbeveiliging building security
gebouwencomplex building complex
gebouwenonderhoudsdienst building maintenance service
gebroken dak / mansardedak curb roof
gebruiker user
gecementeerd cemented
gecombineerde cirkel- en handzaag combined circular saw and handsaw
geconstrueerde ligger / samengestelde draagbalk; samengestelde ligger built-up girder
gedaanteleer; morfologie morphology
gedolven steen quarry run
gedrongen bouw compact construction
gedrukt (van boog) surbased
gedrukt gewelf / segmentgewelf surbased vault
gedrukte boog / korfboog surbased arch
geforceerd heetwatersysteem pumped hot water system
gegalvaniseerd galvanised
gegoten glas cast glass
gegraven dok graving dock
gehamerd hammered
gehoekte sleutel valve seat wrench
geiser of boiler hot water heater
geiser; geiser / gasboiler geyser
gekanteeld embattled
gekantrecht bouwhout squared timber
gekantrecht hout square edged timber
gekantrecht hout squared board
gekantrecht hout trimmed board
geknikt torendak sloped turret
gekoppelde sluis chain lock
gekoppelde stijlen principal post
gekoppelde zuil (in b.v. kerk) twin columns
gekoppelde zuil / bundelzuil clustered column
gelaagd stratified
gelaagd glas laminated glass
gelaagdheid stratification
gelamineerd hout glulam timber
gelamineerd hout laminated timber
gelast welded
gele klinker Flemisch brick
geleidbaarheid conductivity
geleidedrempel guide sill
geleidelijke sluiting gradual closure
geleidelijke vernauwing gradual constriction
geleidelijke verwijding gradual enlargement
geleidelijke verwijding gradual expansion
geleidemuur approach wall
geleidemuur; leidam; profiel (gebruikt als richtpunt bij ronde muren) guide wall
geleiderail / looprail; loopwiel runner
geleiderinstelling (zaagbank) rip fence guide
geleiderliniaal (op zaagbank) rip fence rule
geleidersleuf (op zaagbank) rip fence slot
geleidervergrendeling (b.v. op zaagbank) rip fence lock
geleideschoep; leischoep guide vane
geleideschoep; schoep vane
geleidewerk guide work
geleidewerk; geleiding guide
geleidingdbrug (op zekeringkast) bonding terminal
geleidingsgat dowel hole
gelijkmatig verdeelde belasting uniformly distributed load
gelijkvormigheid similarity
geluid Bound
geluidabsorberend materiaal acoustic material
geluidabsorberend materiaal sound-absorbing material
geluidsgolf sound wave
geluidsisolatie / geluidwering sound insulation
geluidsscherm acoustic fence
geluidsscherm acoustic screen
ge�mailleerd / geglazuurd (met email) enamelled
ge�mailleerd glas enameled glass
ge�mailleerd glas enamelled glass
gemeenschappelijk riool common sewer
gemeentearchitect city architect
gemengd stelsel combined system
gemetalliseerd behang metallic paper
gemetseld(e) … / bakstenen … brick (bn)
gemetselde boog masonry arch
gemetselde fundering brick foundation
gemetselde fundering brickwork foundation
gemetselde muur brick and mortal wall
gemetselde muur mortar wall
gemetselde pijler masonry pier
gemetselde schoorsteen brick chimney
generator generator
geodesie geodesy
geofysica geophysics
geografische breedte latitude
geografische lengte longitude
geograrisch noorden; ware noorden geographic north
geograrisch noorden; ware noorden true north
geologie geology
geometrisch maaswerk geometric tracery
geomorfologie geomorphology
Georgian Georgian
geotectoniek geotectonics
geothermische gradient geothermic gradient
gepantserde / ge�soleerde kabel armoured cable
geperforeerd hardboard perforated hardboard
geplastificeerd plastic-coated
geplastificeerd hardboard plastic-coated chipboard
geprefabriceerd / prefab prefab(ricated)
geprefabriceerde elementen precast elements
geprefabriceerde woning / prefab-woning prefab(ricated) housing
geraamte / skelet shell
geraveld tee-joined
geredschapspaneel / gereedschapsrek tool rack
gereedschap(en) tools
gereedschapsberging tool shed
gereedschapset tool kit / set
gereedschapshouder / gereedschapsriem toolbelt
gereedschapskast tool cabinet
gereedschapskast tool cupboard
gereedschapskist tool box
gereedschapskist van behanger paperhanging kit
gereedschapskoffer tool case
gereedschapsset tool kit
gereedschapstas toolbag
geribde bout knurled bolt
geroerd disturbed
gescheiden stelsel separate system
gesloten leiding closed conduit
gesloten veelhoek closed traverse
gesmeed staal hammered steel
ge�soleerde handvat (b.v. van spanningzoeker) insulated handle
gespiegeld model mirror image model
gesprongen breuksteen quarry blast
gestabiliseerd (van grond / zand / grind) consolidated
gestabiliseerde grond stabilized soil
gestoten naad (behangen) butted paper edges
gestreept glas line(d) glass
getand toothed
getande bek (van tang) toothed jaw
getande rand / tanding toothing
getij tide
getijberekening tidal calculation
getijberekening tidal computation
getijbeweging tidal motion
getijcentrale; getijkrachtcentrale; getijwaterkrachtcentrale tidal power station
getijconstante tidal constituent
getijdenleer; getijtheorie theory of tides
getijdok; open dok tidal dock
getijenergie tidal energy
getijgebied tidal region
getijgeul; slenk tidal channel
getijgolf tidal wave
getijgrens tidal limit
getijhaven; tijhaven tidal harbour
getijhoogte tidal level
getijinlaat tidal inlet
getijkromme tidal curve
getijmodel tidal model
getijopwekker tide generator
getijregistreerapparaat marigraph
getijrivier tidal river
getijsluis tidal sluice
getijstroming tidal flow
getijstroom; tijstroom tidal current
getijtafel tide table
getijturbine tide turbine
getijverschuiving tidal lag
getijverwekkende kracht tide-generating force
getijvoorspelling tide prediction
getijwaarnemingspost tidal station
getijwaterkracht tidal water-power
getijwerk tide work
getrapt (bouwkunde) crow-stepped
getrapte bemaling drainage by pumps in series
getrapte bemaling drainage by wellpoints in series
geul; open leiding channel
geulenstelsel channel system
geulmethode channel method
gevel housefront
geveldoorvoering exterior wall duct
gevelisolatie facade insulation
gevellijst / windveer bargeboard
gevellijst / windveer verge-board
gevelsteen / verblendsteen / bekledingssteen facing brick
geverfd / geschilderd painted
gevlochten brugdek woven deck / decking
gewapend beton ferroconcrete
gewapend beton reinforced concrete
gewapend staal reinforced steel
gewapend-betonskelet ferroconcrete construction
gewapend-betonskelet ferroconcrete frame
gewapend-betonskelet ferroconcrete skeleton construction
gewapend-betonvloer reinforced concrete floor
gewelf / overwelfsel / boog vault
gewelfd pulvinate
gewelfkap trough
gewelfkap / gewelfkluis; lijf web
gewelfkap / trompetgewelf concha
gewelfrib cross rib
gewelven / overwelfsel / gewelf vaulting
geweven patroon (van parketvloer) basket weave pattern
gewichts-boogmuur gravity-archdam
gewichtsmuur gravity dam
gezaagd hout sawn timber
gezaagd hout / timmerhout / halfbewerkt hout lumber
gezandstraald sandblasted
giek boom, jib
giek (van hijskraan en ook van graaftoestel) boom
gietbeton pouring concrete
gietbouw pouring work
gietgat grouting hole
gietijzer cast iron
gips gypsum
gips plaster of Paris
gipsbeker plaster cup
gipsblok plaster block
gipsplaat gypsum lath
gipsplaat plasterboard; drywall
gipsplaat sheet rock
gipsplaten lightweight building board
gipstegel gypsum tile
gistingstank digestion tank
glad maken / gelijk maken flush (ww)
gladschaaf / vlakschaaf / blokschaaf smoothing plane
glanmoer / pakkingmoer gland nut
glansverf gloss (paint)
glas glass
glasbewerker / glassnijder (persoon) glass cutter
glasbewerkerswerkplaats glazier's workshop
glasboor glass drill
glasbreektang / de glastang glass pliers
glasdriehoekje glazing sprig
glasge�soleerde tank (van boiler) glass-lined tank
glas-in-lood leaded glass
glas-in-loodraam leaded light
glasjaloezie louvre window
glaskunstenaar decorative glass worker
glaslat glazing bead
glaspapier / schuurpapier (met glas) glass paper
glaspen glazing nail
glaspen glazing point
glasslijper glass grinder
glassnijder met stalen wieltjes steel glass cutter
glassponning feather edge
glassteen (voor lichtdoorlatende wanden) glass block
glasstift (bij glasbewerking) panel pin
glasvezel glass fibre
glasvezel / glaswol / fiberglas fibreglass
glaswol glass wool
glaszetter (persoon) glazier
glaszijde (soort glasvezel) glass silk
glazen bouwsteen glass brick
glazen dak glass roof
glazen dak glassed roof
glazen erker sun lounge
glazen erker sun parlor
glazenier building glazier
glazenmakersbeitel sash mortise chisel
glazenmakershamer / de glashamer glazier's hammer
glazuur frit
gletscher glacier
gleuf / sleuf slot
glijdschuif clough
glijdschuif penning gate, penstock
glijdschuif vertical sliding gate
glijdvlak sliding plane
gloeidraad (in lamp) filament
gloeidraadsteun filament support
gloeilamp bulb-light
gloeilamp incandescent bulb / lamp
glutinelijm animal glue
glutinelijm Scotch glue
goederenlift goods lift
goederenlift, takel hoist
golf gulf
golf wave
golfaanval wave attack
golfanalysator wave analyzer
golfanalyse wave analysis
golfbeeld; golfpatroon wave pattern
golfbeweging wave motion
golfbreker breakwater
golfbreker rubblemound breakwater
golfdal wave trough
golfdempend strand expending beach
golfdempend; golfdemping wave damping
golfdoordringing wave penetration
golfdruk wave pressure
golfenergie wave energy
golffront wave front
golfgroep wave group
golfhoogte wave height
golfhoogtemeter wave-height recorder
golfhoogteverdeling wave-height distribution
golfkam; golftop wave crest
golfklap; golfstoot wave impact
golfkracht wave force
golflengte wave length
golfmachine wave generator, wave machine
golfmechanica wave mechanics
golfmeetpaal wave-recorder pile
golfmeting wave measurement
golfoploop swash
golfoploop uprush height
golfoploop wave runup
golfoploop wave uprush
golfopwekking wave generation
golfoverslag wave overtopping
golfperiode wave period
golfplaat corrugated sheet
golfplaat; golfvormige plaat corrugated iron
golfplatendak corrugated asbestos cement roof
golfprofiel wave profile
golfregistrator wave recorder
golfrichting wave direction
golfrichtingsmeter wave direction meter
golfschot wave generating flap
golfslag; golfwerking wave action
golfspectrum wave spectrum
golfsteilheid wave steepness
golftheorie wave theory
golftrein wave train
golfuitbreiding wave diffraction
golfvergelijking wave equation
golfverschijnsel wave phenomenon
golfvervorming wave deformation
golfvoorspelling wave prediction
golfvoortplanting wave propagation
golfweerstand wave resistance
goot flume
gordelboog transverse arch
gordelboog traverse arch
gordijnboog tented arch
gordijngevel / vliesgevel curtain
gordijngevel / vliesgevel curtain wall
gordijnrail curtain track
gordijnroede / gordijnrail curtain rail
gording wale
gording waling
gording (van dak) purlin(e)
gotiek Gothic
gotisch Gothic (bn)
graafarm backhoe
graafarm (op wiellader) backward bucket
graafarmbediening backhoe controls
graafarmcilinder arm cylinder
graafmachine (merknaam) JCB (BE)
graafmachine (op banden) hydraulic shovel
graafwerktuig excavating machine
graatbalk hip beam
graatbalk / graatspar hip rafter
graatspar / graatbalk (bouw) arris beam
graatspar / hoekkeper (van schilddak) hip
gracht (b.v. rond kasteel) fosse
gradenboog; gradenboog / hoekmeter protractor
grafnis tomb recess
grafnis (b.v in klooster) arcosolium
graniet granite
granito granito
grasberm grass berm
graven dig
grenenhout pine
grensdiepte critical depth
grensduur minimum duration
grenshoek boundary angle
grenslaag boundary layer
grenslaagtheorie boundary layer theory
grenslaagverschijnsel boundary layer phenomenon
grensstroomsnelheid; kritische stroomsnelheid critical velocity
grensverhang critical slope
grensvlak boundary
grensvlakenergie boundary energy
grenzen aan / gebouwd zijn tegen abut
greppelfrees ditcher
greppelfrees trencher
gresbuis glazed stoneware pipe
gresbuis vitrified tile
gribbel gribble
griend; rijswaard osier bed
grijp(er)kraan grabbing crane
grijper grab
grijperbak grab bucket
grind gravel
grindbeton gravel concrete
grindnest honeycomb
grindpleister / grindsteen pebble dash
grindwinning gravel mining
griptang grip plier
griptang locking pliers
griptang mole plier
griptang mole wrench
groef spline
groef (langs een kraal in lijstwerk) quirk
groef; groef / gleuf / voor / sponning; inkassing; sponning groove
groefschaaf / bovenfrees router
groenhart greenhart
groenvoorziening landscaping
groepenbord / verdeelbord (elektr.) fuse board
groeven (m.b.v. een guts) / (uit)gutsen / uitsnijden gouge (ww)
grond land
grond muck
grond; grondsoort soil
grondavegaar; grondboor earth auger
grondbalk (onderste laag steen of hout van gebouw) mudsill
grondbalk (van skelet) sill plate
grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag groundsel
grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag; grondplaat (b.v. bij vesting) ground sill
grondboring soil boring
gronddicht impermeable
gronddruk earth pressure
grondduiker; zinker inverted siphon
grondeffect machine ground-effect machine
grondgraafmachine steam shovel
grondijs anchor ice
grondijs ground ice
grondkerend earth retaining
grondlaag earth layer
grondlaag priming coat
grondlaag stratum
grondlaag (b.v. bij verf- en pleisterwerk) base coat
grondlaag / basislaag (verf) ground coat
grondleiding (riolering) building drain
grondlichaam earth body
grondmechanica soil mechanics
grondmonster soil sample
grondmonsternemer soil sampler
grondmorene ground moraine
grondonderzoek soil survey, soil investigation
grondpapier back paper
grondpapier priming paper
grondpapier (behangen) backing paper
grondpapier (behangen) lining paper
grondplaat (van slot) back plate
grondplaat (van slot) strike plate
grondschaaf (handwerktuig) router plane
grondschaafbeitel router iron
grondslag grade
grondslag; ondergrond; staal subsoil
grondspanning ground pressure
grondspanning ground stress
grondstructuur structure of the soil
grondtransport ground transport
grondverbetering ground improvement
grondverdichter soil compactor
grondverdichting soil compaction
grondverf primer
grondverf / grondlaag ground colo(u)r
grondverf / primer priming
grondverzet digging
grondverzet; grondverzet, verwerken van grond earth moving
grondverzetmachine earth-moving machine
grondwater ground water
grondwaterbalans ground-water balance
grondwaterbemaling ground-water pumping
grondwaterbeweging ground-water motion
grondwaterdruk; grondwaterspanning ground-water pressure
grondwatermodel ground-water model
grondwaterpeil / grondwaterspiegel ground water table
grondwaterpotentiaal ground-water potential
grondwaterspiegel water table
grondwaterstand ground-water level
grondwaterstroming ground-water flow
grondwaterstroom ground-water current
grondwaterstuwend impervious
grondwaterverhoging ground-water raising
grondwaterverontreiniging ground-water pollution
grondwaterverzilting salt-water intrusion in the ground
grondwatervoerend aquaferous
grondwatervoerend aquiferous
grondwaterwerken ground-water works
grondwerk earthwork
grondwerk ground work
grondwerker groundworks
grondzee ground swell
groot raam flower window
grootheid quantity
groutanker grouted anchor
guirlande garland
guts / gutsbeitel / slagbeitel / steekguts gouge
gutsboor gouge bit
gutsbrander gouging torch
gutta percha gutta percha
gyroliet gyrolite
haak (i.v.m. dakbedekking) hod hook
haaklas (houtverbinding) simple scarf joint
haakse opzetscharnier hook-and-ride band
haakse polijstmachine angle polisher
haakse schroevendraaier-boormachine right angle drill
haakse slijper angle grinder
haaksleutel hook wrench
haaksleutel / hoeksleutel hook spanner
haaksleutelmoer hook spanner nut
haakstuw hocked gate
haalgolf; hekgolf stern wave
haalijzer shoulder iron
haalkruis mooring cross
haalpen toggle
haardplaat fire back
haf haff
hagioscoop hagioscope
hakbeitel boaster
hal / vestibule hall
halfaamdelljkse ongelijkheid fortnightly inequality
halfkoepel semidome
halfmat (van verf) (halfmatte verf) semi-matt
halfmat (verf / lak / vernis) (halfmatte verf) semi gloss
halfronde vijl half round file
halfsteensmuur half-brick wall
halfsteensverband; halfsteensverband (metselwerk) stretching bond
halfsteenverband / strekse verband stretcher bond
haling; translatiegolf surge
halogeenlamp halogen lamp
halogeenlamp halogen light bulb
halogeenlamp tungsten halogen bulb
halogeenlamp (breedstraler) halogen beam
hals pintle
halsbeugel anchor and collar
halve boog (bouw) haunched arc
hamer; heiblok hammer
hamerbaan hammer face
hamerbijl hammer axe
hamerbout hatchet (soldering) iron
hamerbout hatchet soldering iron
hamereffect hammer-finish
hamereffectverf hammer-finish paint
hameren hammer (ww)
hamerklauw hammer claw
hamerkop hammerhead
hamerkopbout hammerhead bolt
hamerkopbout tee-head bolt
hamerpen hammer edge
hamerplug masonry plug
hamerslag hammer blow
hamerslag hammer-stroke
hamerslag (wegspringende schilfers) hammerscale
hamersteel hammer handle
hamervormige soldeerbout hammerhead soldering iron
handbezem (veger) besom
handbijl / hakbijl / kleine bijl hatchet
handboor hand drill
handboormachine hand drilling machine
handdouche portable shower head
handgereedschap hand tools
handgereedschap in hand tools
handgreep fixed handle
handgreep grip handle
handgreep guide handle
handgreep knob handle
handgreep (op handboor) side handle
handgreep / kruk / knop pull
handkar handcart
handkruk (van handboor) turning handle
handschoenen gauntlet
handschroef handvice
handschroef / (kleine) bankschroef) vice / vise
handspuit hand spray
handvat main handle
handzaag handsaw
hanenbalk (van dak) ties
hanepoot tripod-dolphin
hanepootsleutel claw foor spanner
hang- en sluitwerk door and window furniture
hangbrug suspension bridge
hangend versiersel pendant
hangende onderslagbalk (van dak) summer (summer beam)
hanger (van brug) hanger
hanger (van brug) suspender
hangkoord suspension rope
hangladder hook ladder
hangslot padlock
hangstijl (van deur of raam) hanging stile
har post of a lock gate
hard gesteente rebel rock
hardboard hardboard
hardboard / vezelplaat fibreboard
hardheid hardness
hardhout hardwood
hardhouten hardwood (bn)
hardingsmiddel hardening
hardingstemperatuur curing temperature
hardmetaalgereedschap tungsten carbide tool
hardsoldeer brazer
hardsoldeer hard brazing
hardsoldeer hard solder
hardsoldeermal brazing preform
hardsoldeermassa brazing compound
hardsteen / natuursteen ashlar (stone)
harmonicadoor concertina-type folding door
harmonicawand folding partition
harpstuk (van trap) skirting
hars resin
hart op hart center to center
hartlijn center line
hartlijn (bouwkunde) centre line
hart-op-hart centre to centre
hartplaat heart plank
hartplaat heartwood plank
haspel reel
haut-reli�f / hoogreli�f high relief
haven harbour
havenbekken; havenkom harbour basin
havendam; havenhoofd; havenmuur mole
havengebied harbour region
havengetal; haventijd mean establishment
havengeul harbour channel
haveningang harbour entry
haveningang; haventoegang harbour entrance
havenmeester chief harbour officer
havenmodel harbour model
havenmond harbour mouth
havenwerken harbour works
hechtnietapparaat stapler
hechtnietapparaat stapling machine
hechtpleister adhesive plaster
hechtpleister sticking plaster
heetwaterafvoer (radiator) hot water outlet
heetwaterstijgbuis hot water riser
heetwatersysteem hot water circuit
heetwatersysteem hot water system
heetwatertoevoer / heetwaterpijp hot water supply
hefarm (van graafmachine) lift arm
hefarmcilinder lift arm cylinder
hefboom trip lever
hefboom; hendel / (hand)greep / kruk / hebfoom lever
hefcilinder (b.v. op graafmachine) boom cylinder
hefcilinder (op bulldozer) blade lift cylinder
hefdeur draw door
hefdeur lift gate
hefketting (wc) lift chain
hefkruk (b.v. van kolomboormachine) feed lever
hefportaal lift-gate portal
hefsnelheid lifting velocity
hefwerk; lift; opvoeren; sluisverval; verval lift
hefwerk; scheepslift ship lift
heiblok beetlehead
heiblok monkey
heiblok pile hammer
heiblok ram
heiblok tup
heien drive piles
heien pile driving
heien ram (piles into the ground)
heien tamp
heien; inheien; overbrenging drive
heiformule piling formula
heistelllng pile driver
heistelllng pile frame
heitoestel pile-driver
hekpaal (van beton) concrete fence post
hellend vlak; overtoom; talud incline
helling batter
helling; scheepshelling. slipway
hellingmeter batter level
hellingsmeting slope measurement
helm hardhat
helm helmet
helm marram grass
helmbepoting marramgrass planting
hemelboom / nokbalk ridge bar
hemelpool celestial pole
hemelwater rain water
hemelwaterafvoer rainwater discharge
herbebossing reafforestation
herboomarm lever arm
herbouwen / verbouwen / opknappen rebuild
herbouwwaarde rebuilding cost(s)
herenhuis mansion
herme (stenen zuil met (Hermes)kop) herm
het aanbrengen van omlijning outline drawing
het aansluiten van bladgoud sizing gold leaf
het geraamte in elkaar zetten frame (ww)
het lakken varnishing
het lezen van een plan reading plans
het overtrekken van een tekening pouncing
het spuiten spraying
het ter steek spijkeren skew nailing
het voorbereiden / voorbereiding(en) preparation
heteluchtpistool heat gun
heteluchtpistool hot air gun
heteluchtrooster warm air outlet
heteluchtsysteem forced warm-air system
hevel; siphon; syphon siphon
heveloverlaat siphon spillway
hiel; hiel (van schaaf of zaag) heel
hijsarm / giek (van hijskraan) jib
hijsblok (aan hijskraan) hoisting block
hijsinrichting hoisting system
hijsinrichting; hijswerktuig hoisting device
hijskabel bearer cable
hijstouw rope-pulley hoist
hijstouw / hijskabel hoisting rope
hittebestendig glas fire-resisting glass
hobbymesje craft knife
hobbymesje hobby knife
hobbymesje utility knife
hodometer odometer
hoefijzerboog horseshoe arch
hoek corner
hoek van bouwplanken; profiel profile
hoek(steen) (vero.); stelwig / heok(steen) coin
hoek; hoekstaal angle
hoekbeitel / kantbeitel corner chisel
hoekfrees angle cutter
hoekijzer / hoekstaal angle iron
hoeklashoeknaad fillet weld
hoeklasmeter fillet gauge
hoeklasmeter weld gauge
hoeklassen fillet welding
hoekmeter / graadboog; kwadrant quadrant
hoekmeting angle measurement
hoeksnelheid angular velocity
hoekspiegel mirror
hoekspiegel optical square
hoekstaal angle section
hoeksteun / hoekijzer angle bracket
hoekstijl / staander (van (hout)skelet) corner stud
hoektoren angle tower
hoektoren corner tower
hoektoren corner turret
hoektroffel angled float
hoektroffel corner trowel
hoekversnelling angular acceleration
hoge schoorsteenpijp stalk
hogebochtscharnier cranked hinge
hogedrukspuit pressure washer
hoger dan ��n verdieping colossal
Hollandse pan double hollow tile
holle (bak)steen hollow brick
holle (bouw)steen hollow block
holle kroonlijst / verwulfd uitstek cove
holle kroonlijst / verwulfd uitstek coving
holle pan hollow tile
holle pan pantile
holle ruimte void, voidsratic
hollebaksteenvloer hollow-brick floor
hollewandplug expansion blot
holpijp (loodgieterij) hollow punch
homogene stroming hollogenous flow
hoofd; hoogte; kop; latei head
hoofdaannemer main contractor
hoofdafsluiting primary dam
hoofdafvoerleiding / hoofdretourleiding main return pipe
hoofdbalk / kapspant principal
hoofdbaluster (van trap) newel post
hoofdgeul main channel
hoofdingang main entrance
hoofdkanaal main line
hoofdkanaal (b.v. van verwarmingssysteem) main duct
hoofdkoepel main dome
hoofdkolom tree column
hoofdontluchting (loodgieterij) main circuit vent
hoofdportaal main portal
hoofdriool / hoofdafwatering / huisriool main drain
hoofdschakelaar main switch
hoofdschakelaar (zekeringkast) main circuit breaker
hoofduitvoerder builder's manager
hoofdverdeelleiding main distribution pipe
hoofdverdieping / begane grond main floor
hoofdvoedingskabel main power cable
hoofdvoedingsleiding / hoofdtoevoerleiding main supply pipe
hoogbouw high-rise development
hoogbouw multistorey buildings
hoogdrukcentrirugaalpomp multi-stage centrifugal pump
hoogdrukwaterkrachtcentrale high-head water-power station
hooglepel power shovel
hooglepel scoop shovel
hoogovencement blast-furnace cement
hoogovenslakken blast-furnace slags
hoogspanning high voltage
hoogspanningstester high-voltage tester
hoogte height
hoogte-instelling height adjustment
hoogte-instelling van zaagblad blade height adjustment
hoogteligging altitude
hoogtelijn; isohypse contour
hoogtemerk; vaste hoogte bench mark
hoogtemeter altitude meter
hoogtemeting elevation measurement
hoogwaardig high-grade
hoogwater flood water
hoogwater high water
hoogwater storm water
hoogwater; isorachie cotidal line
hoogwaterafvoerregeling; waterkering flood control
hoogwaterafvoerverbetering; hoogwatervoorspelling flood routing
hoogwaterarvoer; hoogwaterontlasting flood-water discharge
hoogwaterbeheersing flood ccntrol
hoogwaterberekening flood computation
hoogwaterberging flood-water storage
hoogwaterberging storm-water storage
hoogwaterberm flood berm
hoogwatergolf flood wave
hoogwatermerk flood mark
hoongeleide (op beitels en frezen) honing guide
hoonsteen honing stone
hopperzuiger hopper dredger
hor mosquito screen
horizontaal; waterpas horizontal
horizontale beboording horizontal boarding
horizontale druk; spatkracht thrust
horloge(makers)schroevendraaier watchmaker's screwdriver
houder voor tl-buis bracket for fluorescent tubes
hout timber
hout wood
hout(vezel)structuur wood structure
houtaantastend zeedier marine borer
houtafmeting wood size
houtbedekking wood lining
houtbedekking / houtbekleding wood lagging
houtbeitel wood chisel
houtbeits wood mordant
houtbeits wood stain
houtbekleding wood covering
houtbewerking wood working
houtbewerkingsmachine woodworking machine
houtblokjesvloer woodblock paving
houtboor wood bit
houtboor wood drill
houtcement wood cement
houtconserveermiddel wood preservative
houtconservering wood preservation (treatment)
houtconstructie wooden structure
houtdraad wooden screw thread
houtdraadsnijmachine wood screw cutting machine
houtdraaibank wood lathe
houtdraaibank wood turning lathe
houtdraaiwerk wood turnings
houten … / van hout wooden …
houten balklaag joisted floor
houten betimmering wooden partition
houten blokje / ingemetseld stuk hout nog
houten buitenwand timber wall
houten dak wooden roof
houten hamer beater
houten hamer wooden hammer
houten lat wooden lath
houten ligger timber beam
houten nagel wooden dowel
houten nagel wooden peg
houten paneel wood panel
houten rasterwerk wooden lattice
houten spant wooden truss
houten vloer timber flooring
houten vloer wood flooring
houten vloer / plankenvloer wooden floor
houten zoldertrap wooden steps and balustrade
houtfrees wood cutter
houthars wood resin
houtimpregnatie wood impregnation
houtkever furniture beetle
houtkit wood filler
houtkop bolt head
houtkrullen wood shavings
houtlas / houtverbinding wooden joint
houtlas / houtverbinding; houtverbinding wood joint
houtlijm joiner's glue
houtlijm wood glue
houtlijm woodworker's glue
houtlijm woodworking adhesive
houtluis wood louse
houtmarkt lumber market
houtmeel / fijn zaagsel wood dust
houtmeel / fijn zaagsel wood flour
houtmijt wood pile
houtmonster wood sample
houtnerf wood grain
houtolie wood oil
houtopslag stack of boards (planks)
houtprofiel wood moulding
houtrasp wood rasp
houtrasp, schaafrasp; rasp(vijl) rasp
houtschroef wood screw
houtskelet wooden frame
houtskeletbouw timber-framed
houtskeletconstructie wooden frame construction
houtslagboor double-twist auger bit
houtsnijder carver
houtsnijwerk wood carving
houtsnijwerk / traceerwerk tabernacle-work
houtsoort(en) wood species
houtspaan / houtspaander wood chip
houtspaander shaving
houtstapel stacked shutter boards
houtsteen woodstone
houtteer wood tar
houttin wood tin
houtverbinding timber joint
houtverwerking wood processing
houtvezel woodfibre
houtvezelbeton woodfibre concrete
houtvezelbord woodfibre building board
houtvijl wood file
houtvlot log float
houtwaren wooden wares
houtwaren woodware
houtweefsel woody tissue
houtwerk woodwork
houtwesp woodwasp
houtwol woodwool
houtwolcement woodwool cement
houtwolcementplaat woodwool cement slab
houtwolkoord woodwool cord
houtwolvezel woodwool fibre
houtworm wood fretter
houtworm woodworm
houtzaag wood saw
houtzagerij sawmill
houtzwam wood fungus
huid skin
huidwrijving; mantelwrijving skin friction
huis (b.v. van boor) housing
huis (van bijl) hatchet eye
huis met houtskelet frame house
huis, woning house
huishoudtrap A-frame ladder
huishoudtrapje platform ladder
huistelefoon house telephone
huisvuilverkleiner / afvalverwerker waste disposal unit
hulpstof / toeslagmateriaal additive
hulpstukken attachments
huurwoning rented house
hydratatie hydration
hydraulica hydraulics
hydraulicus hydraulician
hydraulisch gereedschap hydraulic tools
hydraulisch glad hydraulic smooth
hydraulisch ruw hydraulic rough
hydraulisch; waterloopkundig hydraulic
hydraulische cilinder elevating cylinder
hydraulische gelijkvormigheid hydraulic similarity
hydraulische machine hydraulic machine
hydraulische pers hydrostatic press
hydraulische pers hyrlraulic press
hydraulische straal hydraulic mean depth
hydraulische straal hydraulic radius
hydraulische vijzel hydraulic jack
hydraulische vormgeving hydraulic performance
hydrocycloon hydrocyclone
hydrodynamica hydrodynamics
hydro-elektrische centrale; hydrocentrale hydro-electric power station
hydrografie hydrography
hydrologie hydrology
hydroloog hydrographer
hydromechanica hydromechanics
hydrometer hydrometer
hydrometrie hydrometry
hydrostatica hydrostatics
hydrostatische druk hydrostatlc pressure
hydrostatische paradox hydrostatic paradox
hygrometer hygrometer
hygrometrie hygrometry
hygroscopisch hygroscopic
hypocaustum (bouwkunde) hypocaust
hypostyl (door zuilen geschraagd) hypostyle
hypotheekbank / bouwfonds building and loan association
hypotheekbank / bouwfonds building society
hypotrachelium (Griekse tempel) gorgerin
ideale vloeistof ideal fluid
idem aquaduct
idem Bauhaus
idem entasis
idem kilowatt
idem mausoleum
idem workmate
idem (b.v. in Romeins huis) vestibule
idem (bouwkunde) acroterion
idem (bouwkunde) arcade
idem (bouwkunde) crepidoma
idem (bouwkunde) euthynteria
idem (bouwkunde) gutta
idem (bouwkunde) impost
idem (bouwkunde) tablinum
idem (bouwkunde) triforium
idem (bouwkunde, Romeins) impluvium
idem (decoratieve tussenrib in ribgewelf) lierne
idem (eetkamer in Romeins huis) triclinium
idem (fontein op binnenplaats van moskee) midha
idem (gebedsnis in moskee) mihrab
idem (gebouw met tien zuilen) decastyle
idem (Griekse tempel) hypotrachelium
idem (in Griekse tempel) opisthodomos
idem (in Griekse tempel) pronaos
idem (in moskee) minbar
idem (in Romeins huis) cubiculum
idem (niet sousterrain) souterrain
idem (op Griekse tempel) antefix
idem (oudheid) compluvium
idem (rococo-ornament) rocaille
idem (soort hard pleister) scagliola
idem (soort traditionele woning) isba
idem (soort zuilengang) systyle
idem (van moskee) minaret
idem (vesting) glacis
idem (vesting) tenaille
idem (vesting) terreplein
idem / binnenwelfvlak (bouwkunde) intrados
idem / buitenwelfvlak extrados
idem / hielojief / omgekeerd ojief (bouwkunde) cyma reversa
idem / karbeel(steen) / kraagsteen console
idem / klokojief / recht ojief / Dorisch ojief cyma recta
idem / laat-gotisch flamboyant
idem / mezenkooi (bouwkunde) machicoulis
idem / tussenvlak (van Dorisch fries) metope
idem / voorhal / portaal (kerk) narthex
idem / wrong echinus
ijkgrafiek; ijkkromme calibration curve
ijkkromme rating curve
ijs ice
ijsafvoer ice control
ijsafvoer ice discharge
ijsafvoer ice removal
ijsberg ice berg
ijsbestrijding de-icing
ijsbezetting quantity of ice
ijsbrekende pijlerpunt; ijsbreker ice apron
ijsbreker ice breaker
ijsbreker (van brug); pijlerpunt cutwater
ijsdam ice barrier
ijsdek ice cover
ijsformatie ice formation
ijsgang discharge of ice
ijsgeleidend ice conducting
ijsschots ice block
ijsveld ice field
ijzer iron
ijzerwinkel / ijzerhandel hardware store
ijzerzaag / beugelzaag hacksaw
ijzerzaagblad hacksaw blade
illegale bebouwing unauthorised building
imitatie… sham
impregeneren impregnate
impregnatie impregnation
impuls momentum
impulstheorie momentum theory
impulsturbine impulse turbine
in beton storten embed in concrete
in keperverband maken herringbone
in lagen aanbrengen layer
in lagen aanbrengen (b.v. van verf) lay
in lokale stijl (van bouwwerk) vernacular
in rustiek werk uitvoeren rusticate
in verband metselen bond (ww)
in vieren te delen stam quarter baulk (balk)
inbalking tailing
inbouw- / ingebouwd / aangebracht in built-in
inbouw… flush-mounted
inbouwdoos (elektra) electrical box
inbouwen build round
inbouwen (in iets anders bouwen) build in
inbouwkeuken built-in kitchen
inbouwkoppelfilter (antenne) built-in signal splitter
inbouwplan building-in plan
inbouwschakelaar built-in switch
inbus (m.b.t. schroefkop) socket head
inbussleutel Allen key
inbussleutel hex driver
inbussleutel hex key (wrench)
inbussleutel hexagon key
inbussleutel socket head wrench
inbusstift (m.b.t. schroevendraaier) square-headed tip
inclinatie inclination
indelen layout (ww)
indexrout index error
indijken enclose by dikes
individuele centrale verwarming individual central-heating system
industrieafvalwater industrial waste.water
industriewater industrial water
infiltratie; inwatering infiltration
ingebouwde aansluiting (mbt pijpen / buizen) built-in fitting
ingebouwde kast / inbouwkast / vaste kast built-in cupboard
ingebouwde muurventilator / inbouwventilator built-in wall ventilator
ingedijkt land; zeepolder inning
ingeklemde boog rigid arch
ingeklemde ligger fixed girder
ingenieur; technicus engineer
ingraven dig in
inhameren hammer in
injecteermethode injection method
injecteren inject
injectiemachine grouting machine
injectiemengsel grout mix
injectiemiddel grouting agent
injectietoestel voor cementmortel grouting apparatus
inkalven cave in
inkassen groove in
inklapbare werkbank collapsible workbench
inklemming fixed end
inklemmingsmoment fixed moment
inklinking; klink; verzakking; zetting settlement
inlaagdijk intersecting dike
inlaatduiker intake culvert
inlaatklep intake valve
inlaatsluis inlet sluice
inlaattoren intake tower
inlaatwerk intake structure
inlaatwerk; verdeelwerk head regulator
inlaten let in
inlaten take in
inlaten / in een muur bevestigen (van zuil) engage
inloopverlies inlet loss
inmetselen brick in
inmetseling bricking in
inpolderen; inpoldering; polder polder
inpoldering poldering
inrollen (zie flashing) flash (ww)
insmeerborstel (behangen) paste brush
installateur fitter
installateur installer
installatieschema installation diagram
installatietekening installation drawing
insteekkoppeling spigot and socket coupling
insteekslot mortise lock
instroming inflow
instroomsnelheid inflow velocity
intercom intercom
intermitterende filtratie intermitting filtration
interne golf; inwendige golf internal wave
intreehoek entrance angle
intreeverlies entrance loss
inundatie inundatie
inundatiesluis inundation sluice
inunderen inundate
invallen incide
invalshoek angle of incidence
invalsponning / tand / tap tenon
invar invar
invaren position
invaren sail into
invloedslijn influence line
inwassen wash in
inwateren infiltrate
inwendige wrijving internal friction
inwendige wrijvingshoek angle of internal friction
Ionisch Ionic
Ionische stijl / orde Ionic order
Ionische zuil Ionic column
irrigatiedebiet irrigation head
irrigatiekanaal; irrigatieleiding irrigation canal
irrigatieprojekt irrigation project
irrigatiesloot catch feeder
irrigatiestelsel irrigation system
irrigator irrigator
isogamme isogamme
isogoon isogone
isohaline; zoutgehalte, lijn van gelijk- isohaline
isohyet isohyet
isolatie fireproofing
isolatie insulation
isolatie lagging
isolatieafsluiter isolating valve
isolatieband friction tape
isolatieband insulating tape
isolatiefolie foil insulant
isolatielaag insulation layer
isolatiemateriaal insulant
isolatiemateriaal insulating boards
isolatiemateriaal insulating material(s)
isolatiemof (elektra) insulating sleeve
isolatieplaat insulation sheet
isolatiesubsidieregeling subsidy scheme for insulation measures
isolatietape adhesive insulation tape
isolatietape insulation tape
isoleren insulate
isotache isotache
isotache isovel
isotherm isotherm
isotroop isotropic
jaarafvoer annual discharge
jaarlijkse verandering annual variation
jacarandahout Brazilian rosewood
jachthaven marina
jachthaven yacht harbour
Jacobson stroommeter; meetslinger pendulum current-meter
jaloezie jalousie
jaloezie Venetian blind
jalon banderolle
jalon range pole
jalon range rod
japanner / stortkar concrete buggy
Jugendstil Jugendstil
juk; schraag trestle
jukkenstuw frame weir
kaaimuur; kademuur quaywall
kaapstander capstan
kaart; kaarteren; karteren map
kaartering; kartering mapping
kaarthoek grid bearing
kaartprojectie map projection
kabel; kabel / leiding / snoer (elektra) cable
kabel; lood lead
kabelader / kabelhart cable core
kabelbaan cableway
kabelbeugel cable clip
kabelgoot cable duct
kabelmes cable stripper knife
kabelmes electrician 's knife
kabelmof cable sleeve
kabelmof flex sleeve
kabelnet cable network
kabinetrasp cabinet rasp
kachel stove
kachelpijp chimney pot hat
kadaster land register (office)
kadaster land registry
kade low dike
kade quay
kalk chalk
kalkbak mortar pan
kalkbak / aandraagbak / speciekuip hod
kalkbak / kalkkuip mortar tub
kalkbak / kalkmouw / metselkuip / mortelkuip mortar trough
kalkgesteente limerock
kalkhoudende grond / krijtgrond chalky soil
kalkkit chalk putty
kalksteen limestone
kalktrechter mortar funnel
kalkzandmortel mortar of lime and sand
kalkzandsteen lime-sandstone
kamer room
kamerthermostaat room thermostat
kanaal flue
kanaal; vericale groef (bouwkunde) canal
kanaalbodem canal bed
kanaaldijk canal dike
kanaalhaven canal harbour
kanaalkap (op boiler) flue hat
kanaalkruising canal crossing
kanaalmonding canal mouth
kanaalpand canal reach
kanaalpeil canal level
kanaalplaat concrete hollow-core slab
kanaalsluis canal lock
kanaaltalud canal slope
kanalenstelsel canal system
kanalisatie canalization
kanaliseren canalize
kanteel / tinne / borstwering embattlement
kantelbak tipping barge
kantelbak tipping bucket
kantelraam horizontal pivoting window
kantenfrees trim router
kantine canteen
kantoorgebouw office building / tower
kantplank lower edge board
kantplank upper edge board
kantrechten edge (ww)
kap (in sommige kranen) bonnet
kap (van haard) hood
kapconstructie roof construction
kapel chapel
kaphamer brick hammer
kaphamer brickmason's hammer
kaphamer dressing hammer
kapiteel capital
kapiteel chapiter
kapiteelring (ringvormige versiering rond zuil) annulet
kapmuur coping wall
kapucijnervenster hip-roofed dormer window
kapzaag, blokzaag block saw
kariatide (vrouwenbeeld als schoorzuil of pilaster) caryatid
karmanse wervelstraat Karman vortex trail
karstverschijnsel karst phenomenon
kartografie cartography
karton cardboard
kast / bergruimte cabinet
kastfront cabinet front
kastgeleiding cabinet guide
kasthelft cabinet half
kastschoor cabinet brace
kastverstek cabinet mitre
kastvoet cabinet foot
kathedraal cathedral
kathedraalglas / gebrand glas stained glass
katrol pulley
katrol (aan hijskraan) crab pulley
katrol (van bovenfrees) drivebelt
katrolbeveiligingskap drivebelt safety guard
kavel, perceel parcel
kavel; perceel lot
kazerne barrack buildings
keel; spanwijdte (b.v. van lijmtang) throat
keerbeitel (van schaaf) cap iron
keermiddel; kering retaining structure
keermuur; steunmuur retaining wall
keersluis guard lock
keg (van hamer) eye
keg / wig; wig wedge
kegelklep conic valve
kei boulder
keilbout key bolt
keilbout wedge bolt
keileem boulder clay
keileem till
keileem tillite
keitje cobble
keizerdak / uivormige koepeldak imperial roof
kelder / ondergrondse bergplaats cellar
kelderraam basement window
kelderraam / koekoek cellar window
kelderruimte / kelder(s) cellarage
keldertrap basement stairs
kelderwand basement wall
kenteren turn(of the tide)
kentering slack water
keper / dakspar jackrafter
keperverband / graatverband / vlechtverband herringbone bond
keramische tegel ceramic tile
keren turn
kerf (metaal) nail hole
kerk church
kerker dungeon
kerktoren steeple
kern kern
kern van beton / betonkern concrete core
kernbeitel core bit
kernhout duramen
kernhout heartwood
kernmuur corewall
kesp (bouwkunde) sole
ketel (verwarmingssysteem) furnace
kettingfrees chain cutter
kettinggeleider chain guide
kettinglijn catenary
kettingpomp chain pump
kettingsleutel chain pipe wrench
kettingverband Scotch bond
kettingzaag chainsaw
keuken kitchen
keukenkraan kitchen faucet
keukenstoel / keukenknecht step stool
keukenzoutinjectie salt-water intrusion
keuzeschakelaar function selection switch
kier chink
kier slit
kiezel; shingle / dakspaan shingle
kiezelbak gravel fillet
kijker telescope
kijkglas inspection window
kil(goot) (van dak) valley
kilgoot (van dak) roof valley
kilgoot (van dak) valley gutter
kilkeper (van dak) valley rafter
kilovolt kilovolt
kilovolt / kV kV
kilovoltamp�re / kVa kilovolt-ampere
kilovoltamp�re / kVa kVa
kilowatt / kW kW
kilowattuur kilowatt hour
kilowattuur / kWh kWh
kimspiegel horizon glass
kinematische turbulentieviscositeit kinematic eddy-viscosity
kinematische viscositeit kinematic viscosity
kipkar tip cart
kip-niveau tilting level
kistdam; kofferdam cofferdam
kistpallet box pallet
kit sealant
kitchenette kitchen-diner
kitmiddel waterproof cement
kitpistool mastic gun
klamp (bekisting) strap
klamp (m.b.t. dak) simple tie
klamp / klem clamp
klamplaag course of bricks on edge
klampmuur/halfsteensmuur rowlock backwall
klampwerk (van houtskelet) bridging
klapblind (voor venster) louvre frame
klauw (van pompschroevendraaier) jaw
klauwhaak claw hook
klauwhamer claw hammer
klauwmoer claw nut
klauwveld claw field (elektr.)
klauwveldgenerator claw field generator (elektr.)
kleef friction pile
kleef; wrijving friction
kleerkast walk-in wardrobe
kleerkast wardrobe
klei clay
kleikist claycore
kleimonster clay sample
kleimonsternemer clay sampler
kleimortel mortar of clay
kleine bankschroef small vice / vise
kleine bijl chipax(e)
kleine metaalzaag junior hacksaw
kleine rivier; riviertje rivulet
kleine verfroller voor kleine of moeilijk bereikbare vlakken trim roller
kleinste gemene invloed least common multiple
klem / klauw claw
klemfitting (loodgieterij) compression fitting
klemkoppeling (loodgieterij) compression coupling
klemschroef clamp screw
klemschroef swivel head
klemschroef (op schaaf) frog-adjustment screw
klemschroef; spil (b.v. van lijmtang) clamping screw
klemtang stilson
klemtang vice-grip wrench
klep wicket
klep (van contactdoos) hinge lid
klep (van contactdoos) snap lid
klep; luik shutter
klepbak; zelflosser hopper barge
klepdeur tumble gate
klepstuw shutter weir
klesoor (bouw) one quarter
kleurstof dye
klezoor closer
klezoor (bouw) quarter brick
klezoor (bouw) quarter closer / closure
klezoorverband (i.v.m. metselwerk) running bond
klif cliff
klimlijn centre line of stairs
klimmend / stijgend (van boog) rampant
klimschacht; vulschacht (b.v. van kachel) manhole
klinken; klinknagel; klinknagel / klinkbout rivet
klinker clinker
klinkerbestrating brick pavement
klinkerglooiing paved slope
klinkerweg brick road
klinknagelgat rivet hole
klip / gemetselde ondersteuning brickwork support
klisklezoor pup
klisklezoor soap
klisklezoor (m.b.t. metselwerk) queen closer
klok (in stortbak van wc) bell
klokafsluiter bell valve
klokdak bell roof
klokkentoren bell tower
klokkentoren / belfort (van kerk) belfry
klokvormige dukdalf bell dolphin
klokvormige overlaat bellmouth spillway
kloostergewelf cloister vault
kloosterhout / schuifhout grating beam
klopboor(machine) hammer drill
klopboorhulpstuk hammer drill attachment
klos (op booromslag) quill
klos (van dak) arris fillet
klos (van dak) tilting fillet
knabbelschaar nibbler
knie (knietje) (loodgieterij) elbow joint
knie met aan een zijde binnendraad reducing elbow
kniebeschermer knee pad
kniekoppeling (loodgieterij) elbow coupling
knik; knikken buckle
knikbelasting buckling load
knikbelasting crippling load
knikpan curb tile
knikspanning crippling stress
knikverlies elbow loss
knoest / noest (in hout) burl
knoesten waar nog hars uit loopt live knots
knooppunt; naad; naad, voeg; voeg joint
knop (van knopslot) knob
knopslot tubular lock
koekoek louvre
koekoek / (kleine) dakkapel lucarne
koekoek / dakkapel dormer
koekoek(venster) / dakvenster / dakkapel dormer window
koeltoren cooling tower
koelwater cooling water
koelwatercirculatie cooling water circulation
koelwatersysteem cooling water system
koepel (oudheid); koepel(tje) / koepeldak / koepelgewelf cupola
koepeldak dome roof
koepelmuur dome-shaped wall
koersstabiliteit directional stability
koevoet claw bar
koevoet crowbar
koevoet jemmy
kogel (ornament op kerk) crocket
kogelafsluiter ball value
kogellager ball bearing
kogelverbinding ball joint
kogelvrij glas bulletproof glass
koken; wel boil
koker box
koker (van brug) hollow tubular section
kokosvezel coir fibre
koksvezel coconut fibre
kolenschop coal shovel
kolk chamber
kolkbreedte; kolkwijdte chamber width
kolkinhoud chamber volume
kolklediging lock-emptying
kolklengte chamber length
kolkriool side-wall culvert
kolkvulling lock-filling
kolom (van radiator) gill
kolom; kolom (in de bouw); zuil (b.v. in oudheid) column
kolombekleding column lining
kolomboor(machine) drill press
kolomboormachine pilar drill
kolombreedte column measure
kolomloos column-free
kolommen (in de bouw) (b.v. stalen F-kolom) columns
kolompaal column pile
kolomprofiel column section
kolomradiator gilled(-tube) radiator
kolomradiator ribbed radiator
kolomstaal column steel
kolomvoeg column joint
kolomvoet (bouw) column socle
kolossale orde (bouwkunde) colossal order
komberging basin capacity.
komberging basin storage
kombergingsgrafiek area-capacity curve
kompas magnetic compass
kompashoek magnetic bearing
kompasnoorden; magnetisch noorden magnetic north
komstaaldraadborstel wire wheel brush
koning king pile
koof hollow moulding
kookbeitel (of kauwbeitel?) caulking chisel
kooknaad caulked seam
kookpunt boiling point
koopwoning owner-occupied house / property
koor (van een kerk) chancel
koor (van kerk) choir
koorhek (bouwkunde) rood screen
kooromgang (in kerk) ambulatory
kop bonder
kop / kopsteen / sluitsteen (van metselwerk); kopsteen / sluitsteen header
kopbesturing bow steering
kopeffect head action
koper / messing / geelkoper brass
koperdraad brass wire
koperdraad copper wire
kopkniptang detachable-jaw cut nippers
koppel couple
koppel; motorkoppel torque
koppelbaas illegal contractor
koppelbaas temporary employment agency
koppeling trap coupling
koppeling (b.v. aan steiger) coupler
koppeling (b.v. aan steiger) coupling
koppelstukken (fittingen) fittings
koppenverband (metselwerk) heading bond
kopse kant (van plank) end grain
kopshout wood against the grain
kopspijker clout
kopspijker clout (nail)
kopspijker(tje) pin tack
korbeel (van haard) corbel piece
kordon(band) / lijst (bouwkunde) cordon
korfboog (bouw) basket arch
korfboog (bouwkunde) basket handle
korrelgrootte grain size
korrelspanning grain pressure
korrelverdeling grain-size distribution
korrelvormig granular
kort hout wood with short fibres
kort(e)ling putlog (putlock)
kort(e)ling (aan steiger) tie tube
kortsluiting (door nat weer) weather contact / cross
kortsluitstroom short-circuiting current
koudbeitel / hakbeitel (voor op ijzer) cold chisel
koudebrug cold bridge
koudebrug thermal bridge
koudglazuren cold glaze
koudwaterpijp / koudwatertoevoer cold water supply
koudwaterstijgbuis cold water riser
koudwatersysteem cold water circuit
kozijn met schuifraam en contragewichten sash and frame
kozijn, mantel casing
kozijnanker forked tie
kozijnanker frame tie
kozijnanker jamb anchor
kraagbout collar-head bolt
kraagsteen / draagsteen / karbeel / console corbel
kraagstuk collar mattress
kraal / lijstwerk beadwork
kraal; lamp / peer / gloeilamp bulb
kraal; zoom bead
kraalhoekprofiel bulb angle
kraallijst / parellijst bead moulding
kraan plug value
kraan tap
kraan (voor personen) / hoogwerker cherry picker
kraan met dubbele afsluiting supatap
kraan met grijpklauwen claw crane
kraanleertje tap washer
kraanmachinist crane operator
kraanmachinist / kraanbestuurder crane driver
kraanmoersleutel plumbing wrench
kraanonderdeel (hijskraan) crane section
kraanwagen truck crane
kracht force
krachtenveld force field
krachtmeter force meter
krachtsoverdracht force transmission
krachtwerktuig prime mover
kram timber dog
krammat reed mattress
kraspen / krasnaald / afschrijfnaal / ritsijzer scribe
kreek creek
krib baffle pier
krib groyne
krib; voorsnijder (op boorkop) spur
krijthoudende klei chalky clay
krijtsteen chalk stone
krijtstreep chalk mark
krijtstreep; smetlijn chalk line
krimpvoeg contraction joint
krimpwapening anti-crack reinforcement
kringloop v.h. water hydrologic cycle
kristalglas crystal glass
kristalglas crystal plate glass
kristallisatie crystallization
krombektang bent nose plier
kromtestraal radius of curvature
kromtrekken (van plank) cup (ww)
kronkelen wind
kroonlijst / deklijst / kornis / randbalk cornice
kroonmoer castellated nut
kroonmoer castle nut
kroonsteentje thermoplastic connector
krooshek trash rack
kruien break up
kruin crest
kruinhoogte crest height
kruinlengte crest length
kruinlijn crest line
kruipende beweging creeping motion
kruipruimte crawl space
kruipruimte creeping space
kruisdak gable-and-valley roof
kruisdraad cross hair
kruisdraad spider line
kruisgewelf groined vault
kruisgraatgewelf groin vault
kruishengsel tee-hinge
kruiskop crosshead
kruiskopschroef recessed-head screw
kruiskopschroef star screw
kruiskopschroef (klein, voor elektronica e.d.) Phillips screw
kruiskopschroevendraaier cross-point screwdriver
kruiskopschroevendraaier Phillips screwdriver
kruiskopschroevendraaier star screwdriver
kruiskopschroevendraaier Torx drive
kruiskopstift (b.v. van schroevendraaier) cross-headed tip
kruispan bullet roofing tile
kruisribgewelf rib vault
kruisschoor crisscross beam
kruissleutel spider
kruissupport (van draaibank) column saddle
kruisverband cross bond
kruisverband (metselwerk) English cross bond
kruisverband (metselwerk) Saint Andrew's cross bond
kruiwagen barrow
kruiwagen wheelbarrow
kruk (loodgieterij) spindle top
krullen (van ijzer of metaal) swarf
kruller; overstortende breker plunging breaker
kubel concrete pump hopper
kubusproef cube test
kubusvastheid cube strength
kuip; put pit
kuipstuk (van trap) wreath piece
kuipstuk (van trap) wreathed string
kunststeen artificial stone
kunststeen / betonsteen cast stone
kunststof synthetic material
kunststofspatel plastic spatula
kurk cork
kust coast
kusterosie coast erosion
kustgebied coastal area
kustgebied coastal region
kusthaven; zeehaven coastal harbour
kusthoofd; strandhoofd beach groyne
kustlijn coast line, shore line
kustmodel coastal model
kustonderzoek coast survey
kuststroming littoral flow
kuststroom littoral current
kusttransport littoral drift
kusttransport littoral transport
kustvaarder coaster
kustvaart coasting trade
kustvak coastal reach
kustverdediging coast protection
kustverdedigingswerken coast-protection works
kustwacht coast guard
kwaliteit quality
kwaliteitsborging quality assurance
kwantitatief vers (metselpatroon) long-and-short work
kwantitatief vers (metselpatroon) longs and shorts
kwantwals edger
kwartiers gezaagd hout lacewood
kwartiers gezaagd hout quarter sawn timber
kwarts quartz
kwast brush
kwast / knoest (in hout) knot
kwastenset brush set
kwastlak / strijklak brushing lacquer
kweIscherm grout curtain
kwel seepage
kwelder salting
kwelder vegetated mud flat
kwelfaktor seepage factor
kwelkade seepage-reducing secondary dike
kwellijn saturation line
kwelverlies seepage loss
kwelwater seepage water
kwelweg seepage length
laadboei discharge buoy
laag (b.v. in triplex) ply
laagbouw low-rise buildings
laagbouw low-rise development
laagsgewijs betonstorten concreting in lifts
laagwater low water
laagwaterafvoer low-water discharge
laagwaterlijn low-water line
laatste pleisterlaag / afwerklaag; zeestroom set
laatste steen in metsellaag closure brick
laboratorium laboratorium
laboratorium voor bouwmaterialenonderzoek building-materials testing laboratory
ladder ladder
ladderhaak ridge hook
ladderhaak (i.v.m. dakbedekking) ladder hook
ladderschoen anti-slip foot
laden en lossen material handling
lader (soort graafmachine) front-end loader
lage druk waterkrachtcentrale low-head water-power station
lage druk waterturbine low-head water-turbine
lage druk-centrirugaalpomp single-stag centrifugal pump
lagune lagoon
lak lacquer
lak (op auto) paintwork
lakgieten (verven door middel van gieten) flow coating
lakgietmachine flow coating machine
lambrizering oil-painted dado
lambrizering panel work
lambrizering panelling
lamel (strook van parketvloer) wood laminate
lamellendeken pipe-wrapping insulation
lamellenfrees biscuit join(t)er
lamelparket tongue-and-groove parquet
laminair laminar
laminaire stroming laminar flow
lamp / gloeilamp light bulb
lamphouder (voor gloeilampen) lampholder
lancetboog lancet
lancetboog lancet arch
lancetvenster lancet window
landaanwinning land reclamation
landbouwwaterbouwkunde agricultural hydraulics
landengte isthmus
landhoofd onder draaipunt (van brug) pivot pier
landhoofd van boog (van brug) abutment pier
landhuis country house
landingsbaan; overstortzijde rollway
landmeetkunde; landmeten surveying
landmeetkundige; landmeter surveyor
landmeten; opname survey
landtong; schiereiland peninsula
lang hout wood with long fibres
langbektang long nose plier
lange golf; ondiepwatergolf shallow-water wave
lange overlaat broad-crested weir
lange rondhout long timber
langgatboren / een tapgat maken mortising
langlopende pacht building lease
langsdoorsnede; langsprofiel; lengteprofiel longitudinal section
langsgeleider (van cirkelzaag en zaagbank) rip fence
lantaarn / koekoek / lichtkap / daktempeltje lantern
lantaarnpaal street lamp
lantaarnpaal; straatlantaarn street light
las; lassen weld
lasbed weld bed
lasbril welder's goggles
lasdop wire nut
laserwaterpas laser level
lashamer chipping hammer
lashandschoen welding glove
laskabel welding lead
laskabel (aan lastransformator) electrode lead
laskap hand shield
laskap welding helmet
laskap welding mask
lassen welding
lasser welder
lasser; voeger / voegijzer (metselwerk) jointer
lassscherm welding curtain
lasstaaf welding rod
lastafel welding bench
lastafel welding table
lastoorts welding torch
lastransformator arc welder
lastransformator (loodgieterij) welding transformer
laten aflopen (b.v. van dak / kozijn); verweren weather
lateraalkanaal; nevenkanaal lateral canal
latex latex
latexcement rubber cement
latexverf latex paint
latrinae (in Romeins huis) latrines
latwerk espalier
latwerk lattice work
lawine avalanche
ledermes universal cutter
ledigingskromme lock operation curve
ledigingssysteem emptying system
ledigingstijd emptying time
leeftijd phase age (of a tidal wave)
leeghevelen back siphonage
leem loam
leem loamy clay
leerling apprentice
leermeester master
leermeester teacher
legering alloy
legger (van skelet) legger board
leguaan; stootkussen; stootwil; wil fender
leidekker slater
leidekkershamer slate hammer
leidekkershamer zax
leidekkersschoen slater's shoe
leiden (door kanaal / buis / pijp) duct (ww)
leiding main
leidingbeugel op holle basis (loodgieterij) spacing bracket
leidingbeugel op vlakke basis (loodgieterij) saddle clip
leidingbundel cable bundle
leidinginrichting layout of piping
leidingnetwerk; waterleidingnet hydraulic network
leidingverlies (elektr.) line loss
leidingwater city water
leidingwater mains water
leidingwater tap water
leidingzoeker wire detector
leiendak / leidak slate(d) roof
leinagel slate nail
leipan English tile
leipan (platte pan) plain (plane) tile
leipannendak (dubbel gedekt) plain-tiled roof
leisteen schist
lekdorpel (van raam) / aflopend vlak weathering
lekkage leakage
lekverlies leakage loss
lekwater leak water
lengteverandering; specifieke verlenging strain
lens lens
lepelbagger backacter
lepelbagger face shovel
lepelboor dowel bit
lepelboor spoon bit
lepelschop / lepelbagger dipper dredge
lessenaardak / sheddak shed roof
lessenaarsdak lean-to roof
lessenaarsdak pent roof
letterzetten lettering
leuning handrail
leuning platform railing
leuning safety rail
licht light
lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk) clearstory
lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk) clerestory
lichtkoepel dome light
lichtkoker light well
lichtmast lamp-post
lichtmast lighting column
lichtschip light vessel
lier winch
lier (bij aannemers werk) builder's winch
liftcoefficient lift coefficient
liftkooi lift cage
liftschacht lift shaft
ligger; steunbalk / draagbalk / dwarsbalk / ligger girder
liggers (hijskraan) crane runway
ligging / uitzicht prospect
lijm glue
lijmen / kitten mastic (ww)
lijmklem frame clamp
lijmmachine (behangen) pasting machine
lijmpistool glue gun
lijmschroef / (beugel)lijmtang G-clamp
lijmtang glueing clamp
lijmtang (sergeant) holdfast
lijmtang / sergeant screw clamp
lijn / kerf / kras / groef / slijtgroef / inkeping score
lijnolie linseed oil
lijst (tussen Dorische fries en architraaf) taenia
lijst / (boven)rand (van sokkel) surbase
lijst / rand (bouwkunde) list
lijst / rand (bouwkunde) listel
lijst- en beeldhouwerk (bouwkunde) dressing
lijstje (bouwkunde) tringle
lijstwek / profiel / lofwerk (bouwkunde); ornament moulding
lijzijde leeward side
limnologie limnology
lindehout lime wood
lindehout / linden limewood
liniaal ruler
liniaalbouw / rechtoe-rechtaanbouw grid-iron
linoleum lino
linoleum linoleum
lintbebouwing ribbon building
lintvoeg bed joint
lintvoeg edge joint
lintzaag bandsaw
lintzaagmachine bandsawing machine
liplas (houtverbinding) halved joint
liplas (houtverbinding) halving joint
liseen (soort verticale muurbekleding, b.v. in kerk) lesene
lngraving; ontgraving; snede; snijden; uitgegraven grond; uitgraving cut
lnspelen center
lnsteekhaven bay
lnstrumentatie instrumentation
lnterferentie interference
locatie (meestal bouwplaats); terrein site
loden plumb (ww)
loden ring lead washer
loden; peilen sound
loding; peiling; sondering sounding
lodingskaart; peillijn sounding line
lodingslijn lead line
loef en voorloef double-cogged
loefzijde windward side
loft; vliering, zolder loft
log log
loggia loggia
lokatie location
loodgieter heating engineer
loodgieter pipefitter
loodgieterij plumber's workshop
loodgietersgereedschap gas fitter's tools
loodgietersgereedschap plumber's tools
loodgietersgereedschap plumbing tools
loodgieterswerk plumber's work
loodgieterswerk plumbing work
loodhamer lead hammer
loodhoudend plumbic
loodlijn; loodlijn / lood / peillood / schietlood plumb line
loodlijn; perpendiculaire stijl / gotiek; te lood perpendicular
loodmenieverf red lead paint
loodmes lead knife
loodrecht plumb (bn)
loodrecht / in het lood / vlak / verticaal; van gas- of waterleidingen voorzien; verticaal stellen plumb
loodslabbe counter flashing
loopbrug; voetbrug footbridge
loopkat (aan hijskraan) travelling crab
loopkat; loopkat (aan hijskraan) crab
looplamp inspection lamp / light
looplamp portable lamp
looplijn; orthogonaal orthogonal
loopplank running board
looprail traverse rod
loopsteiger foot jetty
looptijd duration
lopen travel
lopende golf progressive wave
lopendehondmotief (Grieks) running dog
lopendehondmotief (Grieks) Vitruvian scroll
loper (tapijt) carpet strip
loskade; loswal wharf
loslaatpunt separation point
loslating; scheiding separation
loss loess
losschroeven unscrew
lossteiger; steiger landing stage
lotiondispenser lotion dispenser
lotuszuil (Egypte) lotus column
Louis XVI-… / Louis XVI-stijl Louis Seize
loupe magnifying glass
loze deur false door
lozingsperiode discharge period
lozingspunt outfall
luchtbel airbubble
luchtbelgordijn; scherm pneumatic barrier
luchtboog flying buttress
luchtdruk air pressure
luchtfilter air cleaner filter
luchtfilter air filter
luchtgat gable vent
luchtgat vent hole
luchtkanaal conduit duct
luchtkanaal / luchtkoker ventiduct
luchtkap (op verfpistool) air cap
luchtkast air compartment
luchtretourleiding return outlet
luchtrooster wall ventilator
luchtrooster, ventilatierooster air grate
luchtsluis air lock
luchtvaart terrein aerodrome
luchtverontreiniging air pollution
lunet / bril (bouw) lunet(te)
L-vormig L-shaped
lysimeter lysismeter
maaiveld; maaiveld / grondniveau; maaiveldhoogte ground level
maaiveldsmethode ground-level method
maanswaarneming lunar observation
maaswerkvenster tracery window
maaswerkvenster(deel) (in spitsboog) batement light
maat; meten measure
maatafwijking dimensional variation
maatglas; meetglas graduate flask
maatschets dimensioned sketch
macadam macadam
machicoulis / mezenkooi / kanteling machicolation
machine voor grondverzet building machine
machinekamer engine room
magazijnwagen platform trolley
magneetdeclinatie magnetic declination
magneto-hydrodynamica magneto-hydrodynamics
maisonnette maisonnette
makelaar (van dakspant) king post
mal / matrijs form
mal voor bepalen van afstand tussen panlatten batten gauge
mammoetpomp mammoth pump
mannetjesstekker / mannetje male connector / plug
manocetrische opvoerhoogte manometric discharge-head
manoeuvre manouevre
manoeuvreerbaarheid manouevrability
manometer manometer
mansardekap / mansardedak mansard roof
mantel (van radiator) covering grille
mantelbuis protective tube
maquette maquette
maquette; model; profiel model
marinehaven naval harbour
markeren mark
markering marking
markies ( zonnescherm) sun blind
markies ( zonnescherm) sunshade
markies (zonnescherm) awning
marmer marble
marmerglas marble glass
massieve betondam concrete gravity dam
mast (van hijskraan) mast
mast (van hijskraan) tower
mast (van hijskraan) tower mast
mastiek asphaltic mastic
mastiek tar mastic
mastiek; mastiek (harssoort) mastic
mastiekasfalt mastic asphalt
materiaalonderzoek material investigation
materiaaltransport transport or materials
matglas etched glass
matglas frosted glass
matglas ground glass
matlak flat varnish
matrijzenslijpmachine die grinder
matverf matt paint
MDF (soort hardboard) MDF (Medium Density Fiberboard)
meander; meanderen meander
meandergordel meander belt
meanderlengte meander length
mechanica mechanics
mechanisch warmte-equivalent mechanical equivalent of heat
mechanische ventilatie mechanical ventilation
mechanische zaag power saw
medaillon (bouwkunde) roundel
medaillon / ovaal / cirkel (bouwkunde) medallion
medicijnkastje medicine cabinet
meer lake
meer- en minderwerk contract variations
meer- en minderwerk overrun and underrun
meerblok mooring block
meerboei mooring buoy
meerdijk dyke surrounding a reclamed lake
meergelegenheid mooring
meerpaal mooring post
meerput mooring caisson
meerstoel mooring pier
meetband band chain
meetband builder's tape
meetband; rolbandmaat tape
meetband; rolmaat / rolbandmaat measuring tape
meetbandbediende chain man
meetbuis measuring tube
meetdrempel measuring sill
meetflens orifice meter
meetgelegenheid control
meetgereedschap measures
meetgereedschap measuring tools
meetgoot measuring flume
meetgoot rating flume
meetinrichting control structure
meetinstrument measuring instrument
meetinstrument / meter; peilschaal gauge
meetlijn survey line
meetoverlaat; meetschot; meetstuw measuring weir
meetplaats guaging station
meetpunt; opstelling station
meetruit nozzle meter
meetscherm measuring screen
meetscherm travelling screen
meetsluis gauge sluice
meetsluis measuring sluice
meetvak measuring section
meetvlet guaging vessel
melamine melamine
melkglas milk glass
membraan afsluiter mebrane valve
membraanpomp membrane pump
membraantheorie membrane theory
mengapparaat stirrer
mengen stir
menging mixing
menginstallatie mixing device
mengkamer (lastoorts) mixing chamber
mengkraan mixer tap
mengkraan mixing faucet
mengsel (i.h.b. pleister / stuc specie) compo
mengtrommel mixing drum
mengventiel mixing valve
mengverhouding mixing ratio
mengweg mixing length
meniscus meniscus
meren; moeras moor
mergel marl
meridiaan meridian
merkteken grade stake
meromictisch meromictic
mes knife
mes (van bulldozerblad) cutting edge
mesband driving band
mesband pile hoop
mesband pile ring
mesje voor het snijden van patronen stencil knife
meskant bezaagde hout halved timber
messing en groef groove and tongue
messing en groef; messing en groef (houtsoort) tongue and groove
messing-en-groefverbinding tongue and groove joint
met architraven / bovendorpels trabeate
met binnendraad (van moeren e.d.) female-threaded
met de hand schuren hand sand
met dubbele peristyle / zuilengang dipteral
met een graatspar hipped
met een gracht omgeven moat (ww)
met een zuilenrij aan voor- en achterkant amphiprostyle (bn)
met gebeeldhouwde koepel / baldakijn tabernacled
met graatrib bouwen groin (ww)
met kalfstanden (bouwkunde) denticulate
met moffelverf lakken japan (ww)
met pennen bevestigen nog (ww)
met verticale raamstijlen mullioned
met voluten / krulversiering voluted
met weinig tussenmuren open-plan
met zuilengangen omgeven peripteral (bn)
met zuilenrijen boven elkaar supercolumnar
metaalafkortzaag metal cutting saw
metaalbewerking metalworking
metaalbewerkingsgereedschap metalworking tools
metaalgaas metal gauze
metaalspaan metal cutting
metaalzaagbeugel hacksaw frame
metaalzaagmachine hacksaw machine
metacentrum metacentre
metamorf gesteente metamorphic rock
meten measuring
meten / schatten / peilen gauge (ww)
meteorologie meteorology
meteorologisch getij wind tide
meterkast meter cupboard
metselaar brickie (BE, slang)
metselaar bricklayer
metselaar brickmason (AE)
metselaar; metselen (ww) mason
metselaarsgereedschap bricklayer's tools
metselaarsgereedschap bricklaying tools
metselaarsgereedschap brickmason's tools
metselaarshamer mason's hammer
metselaarskwast mason's brush
metselaarsteken mason's mark
metseldraad mason's line
metselen brick (ww)
metselen build with brick
metselen lay bricks
metselen / metselwerk bricklaying
metselgerei / metselaarsgereedschappen mason's tools
metselkaphamer / kaphamer bricklayer's hammer
metselkoord, metseldraad string line
metselmortel masonry mortar
metselspecie building mortar
metselspecie / mortel / mortelspecie; mortel; specie mortar
metselsteen / beton concrete brick
metselsteen / cellenbeton cellular concrete brick
metselsteen, gips plaster rock
metselsteen, glas glass masonry block
metselsteen, kalkzandsteen sand-lime brick
metselverband brickwork bond
metselverbanden masonry bonds
metselvoeg masonry joint
metselvoeg / muurvoeg brickwork joint
metselwerk brickwork base
metselwerk brickwork construction
metselwerk masonry construction
metselwerk / muurwerk / bemetseling / ommetseling brickwork
metselwerk in vakwerk filled-in panel (bay, pan)
metselwerk; metselwerk / bemetseling / muurwerk masonry
metselzand masonry sand
meubelbeits furniture stain
meubeldamast furniture damask
meubeldamast furniture upholstery damask
meubelkatoen furniture twill
meubelmaker furniture maker
meubelmaker / schrijnwerker cabinet maker
meubelplaat blockboard
meubelvernis cabinet varnish
meubilair / meubels furniture
mezzanninetrap mezzannine stairs
micro-biologie micro-biology
micrometer (van instrument) micrometer
micrometerschroef micrometer screw
microscoop microscope
middeldruk medium-head
middelhoogbouw medium-rise development
middenboom (van trap) carriage piece
middenloop middle part (of a river)
middenoverspanning central span, midspan
middenpaneel (van deur) middle panel
middenregel (van deur) lockrail
middenschip (van kerk / moskee) central nave
middenstijl (bouw) centre support
middenstijl (van deur) central stile
middentorus (aan voet van zuil) middle torus
middenvoeg centre joint
mihrabkoepel (van moskee) mihrab dome
milieuvriendelijk bouwen environmentally aware construction
mineraalwater mineral water
modder mud
model wet model law
modelbodem model bed
modelbouwverordening model building regulations
modelgrens model boundary
modelonderzoek model analysis
modelonderzoek model investigation,
modelproef model test
modelregel model rule
modelschaal model scale
modeltechniek model technique
modelverslag model report
modelvertrekking model distortion
modelwoning / kijkwoning show house
modillon (bouwkunde) modillion
moer female screw
moer nut
moer ring nut
moer (op bahco) thumc screw
moeras marsh
moerbalk / moerbint / dwarsbalk sleeper
moerdraad / binnendraad female thread
moereind bell-end
moereind(e) (van pijp) female end
moereind(e) (van pijp) female side
moerenaanzetter impact wrench
moergroef female groove
moerriool; stamriool main sewer
moersleutel flare nut spanner
moesson monsoon
mof socket
mof (van verfroller) roller sleeve
moferbinding; mofverbinding spigot and socket joint
moker (vuist) / houten hamer mallet
moker, voorhamer sledge hammer
molen; vleugelmeter; vleugelradmeter rotary current-meter
molen; watermolen; waterrad; waterwiel water wheel
molenbaas mixer operator
molm / houtbederf / houtrot wood rot
moment moment
momentenlijn bending-moment diagram
mond; uitmonden mouth
mondstuk mouth piece
mondstuk; spuitkop; straalbuis; straalpijp; tuit nozzle
monitor giant
monitordak monitor roof
monnik (i.v.m. dakbedekking) over tile
monorail monorail
monster sample
monsternemer sampler
montagekit bonding material
montagekit mortar fixative
monument monument
monument scheduled building
monumetn (gebouw op de monumentenlijst) (BE) listed building
moordgat (op kasteelmuur) crenel
morene moraine
morsbak save-all
morsklep spoil valve
mortelcentrale mortar-mixing plant
mortellaag mortar slab
mortelmolen / betonmolen mortar mixer
mortelplank / specieplank / metselplank / voegbord mortar board
mortelsamenstelling mortar mixture
mortelspuit cement spray gun
mortelspuit mortar spray gun
morteltoeslagstof mortar admixture
moskee mosque
motor motor
mousselineglas patterned glass
moza�ektegel mosaic slab
moza�ektegel mosaic tile
moza�ekvloer mosaic
multihamer (soort boor) multihammer
multiplex plywood
mutulus (bouwkunde) mutule
muur als boogvulling spandrel wall
muur van holle bouwsteen hollow-block wall
muur; wand wall
muurafdekplaat coping slab
muuranker / spouwanker; spouwanker wall tie
muurbeer / muurpeiler pilaster
muurbekleding / wandbekleding wallcovering
muurdragende balk wall joist
muurgroefzaag wall chaser
muurnagel / muurspijker masonry nail
muurpijler / schalk (b.v. in kerk) engaged pillar
muurplaat wall plate
muurplaat / betonnen gevelbalk inferior purlin
muurplaat van hoog model (loodgieterij) ceiling joint
muurplaat; rand plate
muurrooster wall grille
muurrooster wall-grid
muurverf distemper
muurverf wall paint
muurverf (voor buitenmuur) masonry paint
muurwerk / metselwerk / baksteenbouw brick construction
naadloos seamless
naaf hub
naald needle
naaldafsluiter needle valve
naaldhout softwood
naaldkering needle closure
naaldstuw needle weir
nabehandeling van beton concrete curing
nabehandelingsmiddel (m.n. bij beton) curing compound
nachtschoot (van slot) dead bolt
nadenroller (voor behang) seam roller
nagel / kopspijker / kleine spijker tack
nagel / sierspijker (aan deur) doornail
nagelbak nail case
nagelhamer nail hammer
nagelpatroon nailing pattern
nagelplaat nail plate
nagelsteek pitch of rivets
nageltrekker nail extractor
nageltrekker / spijkertang nail puller
na-isolatie insulation of existing housing
namaakoud eikenhout weathered oak
naos (aan Griekse tempel) naos
natte omtrek wetted perimeter
natte waterbouwkunde; waterbouw; waterbouwkunde hydraulic engineering
natuurlijke circulatie (airco en verwarming) gravity circulation
natuurlijke hellingshoek angle of repose
natuurlijke ventilatie natural ventilation
natuursteen natural stone
natuursteen stone .
natuursteen; steen stone
natuurstenen muur ashlar masonry
nauwkeurigheid accuracy
neer eddy
neerslag fallout
neerslag precipitation
neerslag; regenval rainfall
neerslaggegevens rainfall records
neg(ge) (binnenmuurse schuine verwijding van deur) embrasure
negge (neggekant) reveal
neogotiek Gothic Revival
neoklassiek neoclassical
netgewelf net vault
netwerk network
neus (van schaaf); teen; voet toe
neus / nok (van bout) catch
neut (bouwkunde) die
neutrale lijn centroid
nevenafsluiting secondary dam
nevengeul secondary channel
niet gevoegd (i.v.m. stenen muur) unpointed
niet-dragend (b.v. van muur) non-load bearing
niet-dragende muur non-bearing wall
niet-eenparige beweging non-uniform motion
niet-enkelvoudige golven; samengestelde golven complex waves
niet-gekantrecht hout (hout met wa(a)nkanten) untrimmed plank (board)
niet-gekantrechte hout (hout met wa(a)nkanten) unsquared plank (board)
niet-ijzerhoudend / non-ferro… non-ferro
nietjes staples
niet-permanente beweging unsteady motion
nietpistool staple gun
nietpistool tack hammer
niet-traditionele bouw assembly
nieuwbouw new construction
nieuwbouw new development
nieuwe zakelijkheid New Realism
nijptang carpenter's pincer
nis niche
niveaumeting level measurement
nok (van dak) nib
nok (van dak) ridge purlin
nok / nokstrook (van dak) ridge
nokafdekking (i.v.m. dakbedekking) ridge capping piece
nokbalk roof tree
nokbalk (van (hout)skelet) tiebeam
nokbalk (van dak) ridge beam
nokbalk / (nok)ruiter (van dak) ridge board
nokkenring (op booromslag) cam ring
noklei (i.v.m. dakbedekking) ridge joint
noklei / rij bovenpannen (i.v.m. dakbedekking) ridge course
nokpan / dakvorst / nokvorst / vorstpan / hoekkepervorst ridge tile
nominale maat nominal measure
non (i.v.m. dakbedekking) under tile
non-ferrometaal non-ferrous metal
nonius vernier
noodafvoerkanaal emergency discharge channel
noodafvoerriool storm sewer
noodkering emergency closing structure
noodoverlaat emergency
noodoverlaat; nooduitlaat escape
noodoverlaat; overlaat spillway
noodschakelaar emergency switch
noodtrap stairway fire exit
nooduitgang emergency exit
nooduitgang fire exit
noodverlichting(sinstallatie) emergency lighting
nop; tapbout stud
noria; pottenrad noria
normaalbocht(stuk) (elektra) conduit elbow
normaalbreedte training width
normaalkracht normal force
normalisatie river training
normalisatiewerken training works
Normandische (rondboog)stijl Norman architecture / style
normsteen standard square
nulleider neutral conductor
nulpunt; oorsprong; uitgangspunt origin
nulspanning zero voltage
nulvoltspunt zero-volt point
nuttig effect; rendement efficiency
nuttige belasting live load
nuttige belasting superload
nuttige lengte effective length
nylon nylon
objectief objective
oceaan; wereldzee ocean
oceaanbodem ocean floor
oceaanstroom; zeestroom ocean current
oceaanwater ocean water
oceanografie oceanography
octogoon / achtkant (bouwkunde) octagon
octrooiaanvraag patent application
oculair ocular
oever; schoor; wal shore
oeverafschuiving land slide
oeverafschuiving; oeverval bank slide
oeverbekleding bank revetment
oeverberging bank storage
oevererosie bank erosion
oeverjuk bank trestle
oeverlijn bank contour
oeverpijler bank pier
oeververdediging bank protection
oeververdedigingswerken; oeverwerken bank-protection works
oeverwal natural levee
oeverzuiging bank suction
ogief / graatrib / welfrib / diagonaalrib ogive
ojief; ojief / vloeilijst / talon ogee
ojiefboog / ezelsrug(boog) (bouwkunde) ogee arch
ojiefvormig dak ogee roof
olieafscheider oil trap.
oliebrander oil burner
oliehaven oil harbour
oliepeilleiding oil level pipe
oliepeilmeter oil gauge / gage
oliestookinstallatie oil-fired central heating system
olietank oil tank
olievanger oil trap
olieverf oil paint
omgevingstemperatuur ambient temperature
omgevingstemperatuur environmental temperature
omlegging; omleiding diversion
omleidingskanaal bypass
omleidingskanaal bypass channel
omleidingskanaal diversion channel
omloopriool stub culvert
omloopriool; riool; sluisriool lock culvert
ommuren build a wall around
omstroomd lichaam flow around a body
omtrek circumference
omwentelingssnelheid rotational speed
onbedekt (i.v.m. bedrading) bare
onbewoonbaar verklaren condemn
onbrandbaar materiaal infumescent material
onbrandbaar materiaal non-combustible material
onderaannemer sub-contractor
onderaanslag bottom support
onderaanzicht bottom view
onderaards subterranean
onderbouw concrete base course
onderbouw substructure
onderbreker / verbreker (elektra) circuit breaker
onderdruk subpressure
onderdruktank vacuum tank
onderdrukventiel under-pressure valve
onderflens bottom flange
ondergrondse / metro underground
onderhandse aanbesteding limited submission
onderhoud maintenance
onderhoud upkeep
onderhoudstermijn maintenance period
onderhoudstermijn term of maintenance
onderligger (van dak) lower chord
onderloopsheid piping
ondermetseling grouting space
ondermijning outflank
onderpan (i.v.m. dakbedekking) under-ridge tile
onderregel (van deur) bottom rail
onderregel (van raam) sole plate
onderregel / onderdorpel (van raamkozijn) sill rail
onderslags undershot
onderspuier; spuisluis scouring sluice
onderste booghelft / halve boog / boogschenkel haunch
onderstel (van hijskraan) bogie
onderstel (van hijskraan) truck (AE)
onderstel van hijskraan feet of the crane
onderstroom bottom current
onderstroomconstructie underflow structure
onderstroomconstructie undershot structure
onderstroomconstructie undersluice structure
ondervloer blind floor
ondervloer counter floor
ondervloer / vloercontructie subfloor
onderwater subaqueous
onderwater golfbreker submerged breakwater
onderwaterbeloop outburst bank
onderwaterbeloop underwater slope
onderwaterberm underwater berm
onderwaterdelta submerged delta
onderzee�r; onderzee�%r submarine(-boat)
onderzoek analysis
onderzoek research
ondiep shallow
ondoorzichtig glas opaque glass
ongebluste kalk unslaked lime
ongekantrecht hout unedged timber
ongepleisterd fair-faced
ongeroerd undisturbed
ongestuwde afvoer free flow
ongesubsidieerde bouw unsubsidised building
ongewapend beton bulk concrete
ongewapend beton non-reinforced concrete
onroerende zaak real estate
onroerende zaak, perceel property
ontginning reclamation
ontginningswerken reclamation works
ontgraving hydraulic excavation
ontgrendelingshendel (b.v. van tang) release lever
ontgronding scour
ontgrondingsbeeld scour pattern
ontharding softening
onthoofding; rivieronthoofding river capture
ontijzering iron removal
ontkisten demould
ontlaste glijdschuif relieved vertical-sliding gate
ontlastingsboog (bouwkunde) relieving arch
ontlastklep relief valve
ontlastsluis evacuatior sluice
ontluchting air chamber
ontluchtingsgat / dakventilator roof vent
ontluchtingskap air vent cap
ontluchtingsklep; schuifklep; ventiel air valve
ontluchtmgsleiding air-bleed duct
ontmangaaning mangan removal
ontmenging segragation
ontnengen segregate
ontstoppingsplug (loodgieterij) flush bushing
ontstoppingspunt cleanout
ontstoppingspunt main cleanout
ontstoppingsstuk blow-off
ontstoppingsveer plumber's snake
ontstoppingsveer (loodgieterij) snake
ontvangbed upstream apron
ontvangstzaal reception hall
ontwateringssnelheid drainage velocity
ontwerpbelasting design load
ontwerpcriteria design criteria
ontwerper framer
ontwerpfout design error
ontwerpgegevens design data
ontzanden remove sediment
ontzanding sediment removal
ontzandingswerken sediment removing structures
ontzilten desalt
ontzilting de-salting
onvolkomen contractie suppressed contraction
onvolkomen overlaat submerged overfall
onvolkomen overlaat submerged weir
onvolkomen overlaat; verdronken overlaat submerged spillway
Onze-Lieve-Vrouwekapel Lady chapel
ooeanologie oceanology
oogbescherming eye protection
oogbout / ringbout eye bolt
oogbout / ringbout ring bolt
oogje (aan gordijnrail); ophangoogje eyelet
oorbeschermer ear protector
oorbeschermers ear defenders
oorbeschermers ear mufflers
oorbescherming ear protection
oorbescherming hearing protection
oordopjes foam plugs
op houtbasis wood-based
op oliebasis oil-base
opaalglas opal glass
opblazen; springen blast
opbouw building up
opbouw… / wand… surface-mounted
opbouwen / ontwikkelen build up
opbouwlaag built-up layer
opbouwtijd building-up time
opdooi frost heave
open (stoot)voeg / draineeropening / muurrooster weep hole
open bemaling filter-well drainage
open circuit / nulllast / open (stroom)kring / open keten open circuit
open keuken open kitchen
open leiding open channel
open leiding open conduit
open trap open staircase
open veelhoek open traverse, continous traverse
open zolder open attic
openbare werken public works
opening orfice
opgaand metselwerk above-ground masonry
opgaande geison (van Griekse tempel) sloping cornice
opgebogen wapeningsstaaf stirrup
opgebogen wapeningsstaal (betonbouw) reinforcement rods
ophaalbrug drawbridge
ophangconstructie suspension frame
ophangpunt point of suspension traverse
opknappen redecorate
opknappen / renoveren refurbish
oplegdruk point of suspension
oplegging bridge bearing
oplegreactie bearing stress
oplegscharnier pin hinge
oplegspanning support reaction
oplevering delivery
oplopen overtake
oplopende breker surging breaker
oplosbaarheid solubility
oplossen dissolve
oplossing solution
oplossingsmiddel solvent
oplossingswarmte solution heat
opname site inspection
opnemer pick-up
opnemer recorder
opnieuw meubileren refurnish
opperman bricklayer's labourer
opperman builder's labourer
oppervlakte energie surface energy
oppervlakte sneIheid surface velocity
oppervlakte van een ruimte surface area
oppervlaktedrijver surface float
oppervlaktemeting area measurement
oppervlakteneer surface eddy
oppervlakteschaal area scale
oppervlaktescheur / uitwendige scheur external crack
oppervlaktespanning surface tension
oppervltaktewater surface water
oprervlaktestroom surface current
oprit / oprijlaan driveway
opruimer (loodgieterij) angled reamer
opslibbing silting up
opsluiten (bouw) tenon (ww)
opsluitsteen; sluitsteen kneeler
opspijkeren nail on
opspuiten hydraulic filling
opstalverzekering (van gebouw) building insurance
opstelling set-up
opstreek (van verf) brushmarks
opstrijken (met kwast) brush on
opstuiven fly up
opstuwen back up
opstuwen head up
opstuwing heading up
opstuwing tilting
optische as optical axis
optrede (van trap) riser
optrede (van trap); stijghoogte rise
optrekken van build of / out of
opvijzelen underpin
opvoerhoogte discharge head
opvriezen freeze up
opvullen block (ww)
opvullen plug (ww)
opwaartse kracht uplift force
opzetstuk driving cap
opzetstuk pile helmet
opzetstuk splice
opzetten raise
opzichter site foreman
opzichter supervisor
opzichtige versiering / opschik (aan gebouwen) gingerbread
ordinaat; verloop (buisonderdeel) (loodgieterij) offset
O-ring (b.v. in kraan) O-ring
ori�nteren; ori�%nteren orientate
orkaan hurricane
ornamenten ornamentation
ornamentglas ornamental glass
ornamentzaag scroll saw
orthotrope brugdek orthotropic roadway / deck
ortibale beweging ortibal motion
oscillatieribbel oscillation ripple
osmometer osmometer
osmose osmosis
ossenoog / oeil-de-boeuf (rond venster in b.v. kerk) bull's eye
Ott-molen Ott current-meter
ouderdom phase age
ouvoegen opvullen met nieuwe specie tuck-pointing
ovenhark rake
overbelasting overload
overdekken roof (ww)
overdekken roof in
overdekken roof over
overdekte gang tussen kerk en pastorie slype
overdrukventiel over-pressure valve
overgangsboog transition curve
overgangskoppeling (loodgieterij) transition fitting
overhead-deur overhead gate
overhoogte surplus height
overhoogte; vrijboord; waakhoogte; waking freeboard
overkraagd corbelled
overkragen brick cobelling
overkragen (metselarij) corbel (ww)
overlappende dekking van leipannen plain-tile double-lap roofing
overlappende voeg overlap joint
overlapping lap
overloop (in wasbak / badkuip) overflow
overlooppijp / overloopleiding (b.v. in wc) overflow pipe
overlopen pour over
overschuimende breker; roller spilling breaker
overslaan overtop
overspannen; overspanning; overspanning (ook van brug) span
overstek; vrijdragende ligger cantilever
overstekende dakrand / overstek verge
overstort overfall
overstortbreedte overflow width
overstortconstructie overfall structure
overstortconstructie overflow structure
overstortdrempel overflow sill
overstorthoogte overflow height
overstromen flow over
overstromen; overstroming; vloed flood
overstromingsgevaar flood danger
overstromingsramp flood-disaster
overstroom overcurrent
overtollig water; waterbezwaar surplus water
overwelven / overspannen vault (ww)
overzichtsmodel major model
ozonisatie ozonization
paal / stijl / staak / stut.stang; stalen kolom stanchion
paalfundering pile foundation
paalkop pile head
paalrij row of piles
paalscherm stake screen
paalschoen pile shoe
paalwoning palafitte
paalwoning pile dwelling
paalworm ship worm
pagode pagoda
P'ai-lu (Chinese erepoort) pailou / pailoo
pakking conical washer
pakking gasket
pakking packing
pakkingplaat sealing washer
pakkingsring / dichtingsring grommet
paklaag pitching
pal pawl
paleis palace
paleisachtig palatial
palenbundel group of piles
palenbundel pile cluster
Palladiaans (m.b.t. de stijl van A. Palladio) Palladian
pallet pallet
pallettruck pallet truck
pallisade (b.v. bij kasteel) stockade
palmzuil (Egypte) palm column
pand pound
pand; riviervak reach
paneel panel
paneel / kordonband tablet
paneeldeur panel door
paneelpatroon inlaid parquet
paneelradiator panel radiator
paneelradiator sheet radiator
paneelstekkerbus bulkhead socket (elektr)
paneelwand panel wall
panieksluiting panic bar
panklei tile clay
panlat tile lath
panlat (i.v.m. dakbedekking) slating battens
panlat (i.v.m. dakbedekking) tiling battens
panlat (i.v.m. dakbedekking); panlat / rachel / tengel batten
pannenbakkerij tile works
pannenbakkerij tilery
pannenbakkersoven tile kiln
pannenbier/mei (als hoogste punt is bereikt) topping out ceremony
pannendak tile roof
pannendak (i.v.m. dakbedekking) tiled roof
panoramisch raam panoramic window
pantograaf pantograph
pantometer pantometer
papierbehang wood pulp paper
papyruszuil papyrus column
parabolische boog parabolic arch
paradijs / voorplein / voorplaats parvis
parallax parallax
parallelbankschroef parallel jaw-vice
parellijst bead-and-dart moulding
parkeergarage parking
parkeerplaats parking space
parkeerterrein parking lot
parket parquet
parket wood mosaic
parket(vloer) parquet floor
parket(werk) / inlegwerk parquetry
parketvloer wood mosaic floor
parketvloer wood panel floor
parketvloerpatroon wood flooring type
Parshall-goot Parshall flume
participatiebouw participatory construction
pasklare onderdelen prefab(ricated) parts
passchroef set screw
pasvlak / voegvlak joint face
patentmoer (van knopslot) threaded sleeve
patijtsverband bond course
patijtsverband header bond
patio patio
patroon / cartridge cartridge
paumelle lift-off hinge
paviljoen pavilion
pedogenese pedogenesis
pedometer pedometer
peerspits / bolspits (op kerk) bulbous cupola
peil benchmark
peil; platform; waterstand stage
peilboekje sounding book
peilboot sounding vessel
peilformulier sounding form
peilglas glass gauge
peilhaak hook gauge
peilnaald paint gauge
peilput gauge well
peilput stilling well
peilraai sounding range
peilregister sounding register
peilregistreerapparaat level recorder
peilschaal staff gauge
peilschaalaflezing gauge reading
peilschaalwaarneming gauge observation
peilstang sounding rod
peilstation gauging station
peilstok sounding staff
peilverschil difference of (water)level
pen en gat tenon and mortise
penas tenon spindle
pendentief / hoekzwik squinch
pendentief / hoekzwik / gewelfzwik / hangboog pendentive
pen-en-gatverbinding mortise and tenon joint
pen-en-gatverbinding mortise dowel joint
pen-en-gatverbinding mortise joint
pen-en-gatverbinding tenon-davel joint
penfrees tenon cutter
penfrees / pennenbank tenoner
pengatkaliber mortise gauge
pengatruimer mortise reamer
penhamer cross peen / pein hammer
pennenbank tenoning machine
pennenbeitelblok tenon cutter block
pennengat (van pennenverbinding) female tenon
pennenkop tenon head
penseel fitch
penseel voor letterzetter lettering brush
penseel voor letterzetter signwriting brush
pentagoonprisme pentagon prism
penthouse penthouse
penverbinding (hout) tenon joint
penzwaluwstaart dovetail tenon
penzwaluwstaartverbinding dovetail and tenon joint
perceelgrens property line
pergola pergola
periodieke golf periodical wave
peripteros (bouwkunde) peripteral
peristyle / peristil(i)um / zuilengang / zuilengalerij peristyle
perkoenpaal (6 feet-) stake
perkoenrij row of stakes
permanente beweging; stationaire beweging stationary motion
permanente beweging; stationaire beweging steady motion
persklep pressure valve
persluchtpomp air-lift pump
personeelsvertrek service room
personenlift passenger lift
perspectrometer perspectometer
perspomp pressure pump
petrografie petrography
petrologie petrology
phaetisch water phaetic water
piekbelasting peak load
pigment pigment
pijler bridge strut
pijler pillar
pijler (van brug) end pier
pijlerbescherming van hout starling
pijlerfundering pier foundation
pijlerlandhoofd pier abutment
pijlerwaterkrachtstation pier power-station
pijlerweerstand pier drag
pijpbeugel (loodgieterij) pipe clips
pijpbeugel met afstandhouder (loodgieterij) two-piece spacing clip
pijpbevestigingsmateriaal (leidingbeugels) pipe supports
pijpenbuigmachine (loodgieterij) bending machine
pijpenbuigmachine (loodgieterij) pipe bender
pijpenbuigmachine (loodgieterij) rounding machine
pijpenbuigmachine / pijpuiger (loodgieterij) pipe-bending machine
pijpklem pipe vice / vise
pijpklem (pionier) (loodgieterij) pipe repair stand
pijpklemunit (loodgieterij) tube flaring tool
pijpkoppeling (loodgieterij) pipe coupling
pijpsnijder / buissnijder pipe cutter
pijpstaak (loodgieterij) mandrel
pijpzaagmachine (loodgieterij) pipe-cutting machine
piket picket
piket; piketpaaltje peg
piketpaal wooden stake
piknometer pycnometer
pilaster / wandpijler respond
pinakel / siertoren(tje) pinnacle (tower)
piramide pyramid
pistool (b.v. van afdichtingspistool) gun
pistoolgreep pistol grip (handle)
pistoolhandvat gun handle
pi�zometer; waterdrukmeter; pi�%zometer piezometer
pi�zometrisch niveau; pi�%zometrisch niveau piezometric level
plaat sheet
plaatdikte sheet gauge
plaatfundering slab foundation
plaatgaas expanded metal lath
plaatligger; vollewandligger (van brug) plate girder
plaatmateriaal sheet material
plaatsbepaling positioning
plaatshoogte elevation head
plaatshoogte position head
plaatvloer slab floor
plafond, zoldering ceiling
plafondbehang ceiling paper
plafondconstructie ceiling structure
plafondrooster ceiling outlet
plafondtengel laths
plafondverwarming ceiling heating
plakband adhesive tape
plakspaan cross-grained float
plaktafel paperhanger's bench
plaktafel (behangen) paste table
plaktafel (behangen) pasteboard
plaktafel (behangen) pasting table
plamuur, vulmiddel; vulmiddel; vulstof filler
plamuurmes filling knife
plamuurmes stopping knife
plamuurmes stripping knife
planchet plane table
planimeter planimeter
plank board
plank plank
plankendeur batten door
plankendeur ledged door
plankenvloer overlay flooring
plankenvloer parquet strip
plankenvloer strip flooring
plankenvloer wooden plank floor
plankier; platform platform
planologie town and country planning
planontwikkeling project development
plastic isolator (zekeringkast) plastic insulator
plasticiteit plasticity
plastificeren plastify
plastische vervorming plastic deformation
plat dak; platte dak flat roof
platbektang flat nose pliers
plateau (op trapje) shelf
plateaulift platform lift
platenschaar plate shear
platformpallettruck platform pallet truck
platkop (van schroef) countersunk head
platstaal flat bar
platte els bradawl
platte lijst / architraaf / epistyl / bovendrempel platband
platte spitse vijl tapered file
platte stift (van schroevendraaier) flat tip
plattegrond lay-out
plattegrond site plan
plattegrond / bouwplan lay-out chart / drawing
plattegrond / grondplan ground plan
platvol voegen flat pointing
plavei paving stone
plavuis flagstone
plavuis stone flag
pleister / stuclaag plasterwork
pleister(werk) / stucwerk / stukadoorgips plaster
pleisteren wall rendering
pleisteren / stukadoren stucco (ww)
pleisteren / stuken plaster (ww)
pleistermortel render
pleisterplank / kalkbord plasterer's hawk
pleisterspaan smoothing trowel
pleisterspaan square trowel
pleisterspaan (ook gebruikt bij het behangen) smoother
pleistertroffel gauging trowel
pleistertroffel rendering trowel
plekspaan mason's float
pletbord (o.a. voor op de vloer) pressboard
pletten / uitslaan (groter maken) / platsmeden hammer out
plexiglas plexiglass
plint scrub board
plint skirting board
plint washboard
plint (aan voet van gebouw) plinth course
plint / vloerlijst mopboard
plint / voetstuk / zuilvoet / sokkel / stenen rand plinth
plintrooster skirting outlet
plotselinge vernauwing abrupt constriction
plotselinge verwijding abrupt expansion
plug plug
plug (loodgieterij) square head plug
plugafsluiter; waterkraan plug valve
plugkraan bib tap
plunjerpomp plunger pump
pluviograaf pluviograph
pluviometer pluviometer
pneumatisch gereedschap air tools
pneumatisch gereedschap pneumatic tool
pneumatisch transport pneunatic transport
pneumatische boor / (hand)hamerboor jackhammer
pneumatische drilboor (bouw) power drill
pneumatische golfbreker pneumatic breakwater
pneumatische hamer / lucht(druk)hamer pneumatic hammer
pneumatische slagboor pneumatic hammer drill
poerenfundering pad foundation
Poiree-juk Poiree-frame
Poiree-stuw Poiree-weir
polderdijk polder dike
poldergemaal polder pumping-station
poldergrens polder boundary
polderland polder country
polderpeil polder waterlevel
poldersloot polder ditch
polderwater polder water
polijstboor finishing bit
polijster burnisher
polijstschijf polishing bonnet
polijstschijf met lamsvel lamb's wool polishing bonnet
polypropyleen polypropylene
polystyreenschuim expanded polystyrene
polyurethaan polyurethane
polyurethaan PUR
pompas pump shaft
pomphuis pump casing
pompinstallatie pumping plant
pompopstelling pump installation
pompproef pump test
pompproef pumping test
pompput pump sump
pompput sump
pompschroevendraaier Archimedean screwdriver
pompschroevendraaier pump screwdriver
pompschroevendraaier screw gun
pompschroevendraaier Yankee screwdriver
pompslijtage pump wear
pompturbine pump turbine
pont; veer; veerpont ferry
ponton pontoon
pontonbrug; schipbrug pontoon bridge
pook (voor kachel) poker
poolco�rdinaat; poolco�rdinaat polar coordinate
poort gateway
poreus porous
poreusheid; porositeit porosity
porfier porphyry
porie pore
porren pun
porringpunt arch centre
porseleinkast china closet
portaal, portiek porch
portaal; portaal (bouwkunde) portal
porticus / voorhal (van tempel) portico
portiekkoepel (bouwkunde) porch dome
portiekwoning staircase-access flat
portiekwoning tenement house
portland cement portland cement
portlandcement Portland cement
posterne (bij kasteel / vesting) postern
Potapov-scherm Potapov screen
potdekselen (met elkaar overlappende planken) weatherboard (ww)
potentiaal potential
potentiaalfunctie potential function
potentiaallijn potentiaal line
potentiaalstroming potential flow
potentiaaltheorie potential theory
potentiaalvlak potential plane
potentiometer potentiometer
pottermeter potter meter
powerbrush multi-sanding brush
praktijkrichtlijn code of practice
prefab woning / montagewoning prefab(ricated) house
prefab-element precast construction unit
prefab-element prefab element
prefabsysteem panel system
premie subsidised building
premiekoopwoning subsidised owner-occupied housing
priem punch
priem / els awl
prijsvorming price-making process
prijsvorming pricing
prikkeldraad barbed wire
prikkeldraad barbwire
prisma prism
prismavastheid prism strength
privaat (in burcht / kasteel) brattice
productontwikkeling product development
proefbelasting test load
proefbelasting trial load
proefboring test drilling
proefkuben concrete test cubes
proefkuben (betonbouw) test cubes
proefpolder experimental polder
proefput trial pit
proefstation experiment station
proefvak test section
profiel mason's profile
profiel section
profiel (bij metselen) plumbing guide
profiel; verbouwen remodel
profielstaal profile steel
profielstaal section steel
profielverandering change in section
programma van eisen schedule of requirements
programma van eisen terms of reference
project project
projectdefinitie project definition
projectleider (slaat meestal op bedrijf) construction manager
projectontwikkelaar property developer
projectontwikkelaar real estate developer
projectovereenkomst project agreement
projectteam project team
projectvoorbereiding project preparation
projektie projection
propaangas propane
propdoorn (loodgieterij) nipple key
proppenboor plug cutter
propylee�n (b.v. van Akropolis) propylaea
propyleum / tempelingang propylaeum
propyleum / tempelingang propylon
prostylos prostyle
prototype prototype
provisiekast pantry
publieke aanbesteding open tender
pui front
puimsteen pumice
puimsteen pumice stone
puinsleuf rubble drain
pulserende stroming pulsating flow
punt tip
puntbelasting point load, concentrated load
puntdak / zadeldak gable roof
puntdeur mitre gate
puntdruk end pressure
punteren (bouwterm) stipple
puntering (bouw) stippling
puntlasmachine spot welder
puntlassen spot welding
puntstuk (loodgieterij) joint with male thread
punttang lineman's pliers
punttang needle-nose pliers
puntweerstand end resistance
PUR-schuim expanded polyurethane
put recharge well
put; straatkolk gulley
puttenfundering caisson foundation
puttenzuiger; zuiger gulley sucker
PVC PVC
pyloon / (ere)poort / (tempel)ingang pylon
qiblamuur (van moskee) qibla wall
quasi-eenparige stroming gradually varied flow
raai range
raai section line
raakpunt; tangent punt tangent point
raakvlak tangent plane
raam / venster / ruit window
raam- en deurindeling / vensterindeling fenestration
raam met jalouzielatten louvred window
raam op het noorden north light
raambeslag window furniture
raamboompje cockspur
raamboompje / vergaring (van raamluik) casement fastener
raamdorpel / vensterbank / raamkozijn window sill
raamgewicht (van schuifraam) sash weight
raamkoord sash cord
raamlatei / (raam)bovendorpel window head
raamopening window opening
raampen sash catch
raamroede / glasroede / vensterroede glazing bar
raamrolslot sash and frame pulley
raamsponning sash rabbet
raamstijl window mullion
raamstijl; verticale raamstijl / vensterstijl mullion
raamwerk framing
raamwerk, vakwerk framework
raamzaagmachine vertical frame saw
raapbord hand float
raaplaag first coat
raaplaag mortar layer
raapspaan / stalen pleisterspaan laying-on trowel
raapwerk rough-casting
rabat / sponning / groef (plank); sponning; zie ook rebate rabbet
rabatslot rabbeted lock
rabatten (planken over elkaar leggen) shiplap
rabatten / rabatteren rabbet (ww)
rabatwerk rabbeting
rabitzdak Rabitz roof
rabitzmetaal Rabitz metal
radar radar
radarbeeld radar picture
radarinstallatie radar plant
radarpost radar station
radarscherm radar screen
radeerwieltje (bij schilderwerk) tracing wheel
radiaalpomp radial pump
radiaalturbine radial turbine
radiator heating rad(iator)
radiator radiator
radiatorkwast flay brush
radiatorkwast radiator brush
radio-aktieve stof radio-active agent
randbekisting deck stops
randbekisting (betonbouw) joist shuttering
randkist side shutter of a purlin
randmeer boundary lake
randsnijmes trimming knife
randverdeling plate graduation
randvoorwaarde boundary condition
randvoorwaarde end condition
rapport (aansluitend patroon) (behangen) matching edge
rapporthoogte ( versprongen patroon) non-matching edge
raspen / vijlen / gladmaken / schrapen rasp (ww)
rasteel glass holder
raster (voor de verfroller) grill
ratel (van pompschroevendraaier en booromslag) ratchet
ratel(ring)sleutel ratchet (ring) spanner
ratelboor ratchet brace / drill
ratelschroevendraaier / pompschroevendraaier ratchet screwdriver
rauhfaser(behang) wood chip paper
raveelbalk header joist
raveelbalk trimmer joist
ravelen tee-join
ravelijn (vesting) demilune
raveling tee-joint
raveling trimming joint
reactie reaction
reactieturbine reaction turbine
rechte bek (van tang) straight jaw
rechte klimming right ascension
rechte koppeling (loodgieterij) screw joint
rechte liplas shiplap joint
rechte slijper straight grinder
reciprozaag reciprocating saw
reclamebord (van bouwfirma) name plate
reclamebord voor bouwfirma's contractors' name plates
reconstructie reconstruction
rede roadstead
reduceerklep reduction valve
reductiecoefficient reduction coefficient
reductiefactor reduction factor
reeschaaf jointer plane
referentiebestek standard specifications
referentiewoning reference dwelling
reflectie; terugkaatsing reflection
reflectiecoefficient reflection coefficient
reflectiefaktor reflection factor
refractie; straalbuiging refraction
refractiecoefficient refraction coefficient
refractiefaktor refraction factor
refractiepatroon refraction pattern
regel; spoor rail
regelateur governor
regelatie regelation
regelklep controlvlalve
regelkraan control cock
regelkraan regulating valve
regelkraan (b.v. van radiator) regulating cock / valve
regelkraan (op radiator) lockshield valve
regelkraan / regelknop (b.v. van radiator) thermostatic valve
regelschuif (verwarmingssysteem) damper
regeltechniek control engineering
regelvijver balance pond
regelvijver regulating basin
regelwerk regulating structure
regen rain
regenintensiteit rainfall intensity
regenkromme hyetograph
regenmeter rain gauge
regenpijp downpipe
regenpijp rain pipe
regenpijp rainwater pipe
regime regime
regimetheorie regime theory
registrerende peilschaal recording gauge
regressie regression
regula (bij Griekse tempel) regula
regularisatie regulation
rehabilitatie rehabilitation
Rehbock-overlaat Rehbock-weir
Rehbock-tanddrempel Rehbock's dentated sill
rei floating rule
rei / stalen meetlat steel rule
reinigingsnaal (bij soldeerlamp) nozzle cleaner
reiteratiemethode reiteration method
reiteratiemethode trail and error method
rekenen en meten calculating and measuring
rekhamer (loodgieterij) chamfering hammer
rekstrookje strain gauge
relaxatietrilling relaxation vibration
reli�f relief
reli�fsteen relief tile
remmen; vaart minderen slacken
remmingwerk slackening structure
remstoel slackening pier
renaissance Rena(i)ssance
renaissancistisch Rena(i)ssance (bn)
renovatie renovation
rensdak circular slate roof
renteverlies tijdens de bouw interest loss during construction
reparatiemortel patching mortar
repetitiemethode repetition method
reservedeur guard gate
reservoirdeksel (wc) cistern lid
resonantie resonance
responsietijd lag
restauratie restoration
retourleiding / afvoerbuis return pipe
retourstroom return current
retranchement (vesting) retrenchment
revisietekening revised plan
revolutiebouw jerry-building
rheologie rheology
rib radiator rib
rib (van kruisgewelf) groin
ribbel; rimpel ripple
ribbelfaktor ripplefactor
richten orienting
richten; vizier sight
richting; richtingsbepaling orientation
richtlijn axis of the level tube
richtliniaal / haarliniaal / rei / waterpas straightedge
richtmiddel sighting device
riet reed
riet thatch
riet voor stucwerk lathing
rietberm reed berm
rietbeslag reed cover
rietdekker thatcher
rieten dak thatched roof
rietmat reed mat
rietwerk reed work
rift gezaagd hout rift sawn timber
rij / richtlat (van metselaar) jointing rule
rijksbijdrage government contribution
rijsbeslag osier cover
rijsbos bat faggot
rijschaaf / voorloper wood fore-plane
rijshout osier wood
rijswerk osier work
rijswerker mattress worker
rijtjeshuis terraced house
ringdijk dike surrounding a reclamed lake
ringdijk ring dike
ringijzer tap wrench
ringleiding (elektra) ring circuit
ringleiding (elektra) ring main
ringrif atoll reef
ringsleutel ring spanner
ringspanning hoop tension
ringspanning ring tension
ringspie taper washer
ringsteeksleutel combination spanner
ringvaart canal surrounding a reclamed lake
rinket; schuif lock paddle
rinketschuif paddle
riolering sewer system
riolering sewerage
rioleringsstelsel sewerage system
rioleringswerk sewerage work
riool sewer
rioolafsluiter culvert valve
rioolbemaling sewage pumping
rioolbuis sewer pipe
rioolgas sewage gas
rioolgas sludge gas
rioolgemaal sewage pumping-station
rioolnet sewerage network
rioolslijk; slijk sludge
rioolwater sewage
rioolwaterlozing sewage disposal
ripper (b.v. op bulldozer) ripper
rippercilinder (op bulldozer) ripper cylinder
rippertand (op bulldozer) ripper tooth
rippertip (op bulldozer) ripper tip
ritsbeitel bolt chisel
ritsbeitel cape chisel
ritsbeitel cross-cut chisel
rivet (van tap) (bouwterm) square head
rivier river
rivierafzetting fluvial deposit
rivierarm river branch
rivierbedding; rivierbodem river bed
rivierbocht river bend
rivierdal river valley
rivierdelta river delta
rivierdijk dike along a river
rivierdijk river dike
rivierhaven river harbour
rivierkaart river map
rivierkruising river crossing
riviermodel river model
riviermond river mouth
rivieroever river bank
rivieromlegging river diversion
rivierregime river regime
rivierregularisatie river regulation
rivierstand river stage
rivierterras river terrace
riviervaart river navigation
rivierverbetering river improvement
rivierverbeteringswerken river-improvement works
rivierverontreiniging river pollution
rivierverontreiniging stream pollution
rivierwater river water
rivierzand fluvial sand
rococo(stijl) rococo
rococo(stijl) rococo (zn)
roede voor glas-in-loodraam came
roede voor glas-in-loodraam lead came
roeflat wood roll
roer rudder
roerwerking rudder action
roest rust
roestvrij stainless
roestvrij staal stainless steel
roetzak (van schoorsteenveger) root sack
roetzak (van schoorsteenveger) sack for soot
rol (van verfroller) roller frame
roldeur horizontal roller-bearing gate
rolglassnijder steel-wheel glass cutter
rolgordijn roller blind
rolgordijn roll-up blind
rolkoevoet pry bar
rollaag brick-on-edge coping
rollaag/halfsteensrollaag/koprollaag rowlock
rollager; roloplegging roller bearing
rollende wrijving rolling resistance
roller (aan gordijnroede) runer
rollerwagen (van bulldozer) track roller frame
rolluik revolving shutter
rolluik rolling shutter
rolmaat / rolbandmaat steel tape
rolsteen pebble
rolstuw; wals; walsdeur roller gate
roltrap escalator
rolwerk (i.v.m. ornament) scrollwork
romaans Romanesque (bn)
Romaanse pan Roman tile
romaanse stijl Romanesque
Romeins Roman
Romeinse boog Roman arch
Romeinse bouwstijl Roman architecture
Romijnschuif Romijn-sluice
Romijnstuw Romijn-weir
rond dakvenster bull's eye window
rond venster circular window
rondbektang / punttang flat round nose plier
rondboog round arch
rondboog semicircular arch
ronde betonstaaf round bar reinforcement
ronde kop (van schroef) round head
ronde stam rough lumber
ronde stam round trunk
ronde stam undressed timber
ronde vijl / rattenstaart round file
rondhout round timber
rondhout round wood
rondhout roundwood
rondmeting radiation
rondsel (op handboor) pinion
rondsnijapparaat glazier's beam compass
rondstaal round bar
rooilijn building line
rooilijn; trace alignment
rook(afvoer)pijp / schoorsteenpijp flue pipe
rookafvoer smoke extract
rookafvoer smoke outlet
rookafvoervoorziening smoke discharge
rookbuis / rookgasafvoer flue tube
rookgangdeur flue door
rookkanaal flueblock
rookleidingring flue ring
rookmelder smoke detector
roos / roosvenster; rozet (van slot) rose
rooster crib
rooster grid
rooster grille
roosterformule grid formula
roosterwerk fascine grillage
roosterwerk mattress frame
roosterwerkfundering grid foundation
roosvenster rosace
roosvenster rose-window
rostraal / met rostra versierd (bouwkunde) rostral
rostraal / met rostra versierd (bouwkunde) rostrated
rotatievrije stroming irrotational flow
rotonde (uitwending kenmerk aan gebouw); rotonde / rond bouwwerk (i.h.b. met koepel) rotunda
rotondedak rotunda roof
rotor (van cilinderslot) rotor
rots rock
rozet / roosvenster rosette
rozet / sluitsteen (ornament op zuil) boss
rubber rubber
rubberafdichting rubber seal
rubberdop (b.v. aan trapje) rubber stopper
rubberen steunschijf voor boormachine rubber backing disc
rubberhamer rubber mallet
rubberring (loodgieterij) rubber gasket
rug (van zaag) back
rugsteun back support
ruilverkaveling re-allotment
ruimer (bankwerkersgereedschap) reamer
ruit pane
ruit pane of glass
ruit(patroon) / lijst met vierpuntig bladmotief dogtooth
ruiten / ramen / glaswerk / beglazing glazing
ruithout muntin
rups (op bulldozer) track
rupsbandkraan crawler crane
rupstractor tracklaying tractor
rustiek (in ruw behouwen natuursteen) rustic
rustiek werk rustication
rustiek werk / rustica rustic-work
ruwbouw carcass
ruwglas / butzenglas raw glass
ruwheid roughness
ruwheidsfaktor roughness factor
sacristie sacristy
sacristie vestry
saillant (vesting) salient angle
salmiaksteen soldering stone
samendrukbaar compressible
samengesteld built up
samengesteld combined
samengesteld complex
samengesteld compound
samengesteld beloop composite slope
samengestelde draagconstructie built-up frame
samengestelde ketel / combiboiler combination boiler
samengestelde kolom built-up column
samengestelde ligger built-up beam
samengestelde ligger compound girder
samenkomst; samenvloeiing confluence
samenkomstverlies confluence loss
samenpennen dowel together
sand; zand sand
sandwichpaneel sandwich panel
sandwichplaat sandwich plate
saneren clean up
saneren redevelop
sanitair plumbing
sanitair sanitary furniture
sauzen / kalken (BE) distemper (ww)
schaaf plane
schaaf power plane
schaafbank carpenter's bench
schaafmachine electric plane®
schaafmes / schaafijzer plane bit
schaafmnes / schaafijzer plane iron
schaafrasp rasp-cut file
schaakbordpatroon chequered pattern
schaal scale
schaaldeel (hout) offcut
schaaleffect scale effect
schaalmuur shell-shaped dam
schaar scissors
schaar shears
schacht (van zuil); spil shaft
schachtdeksel (b.v. van oliestookinstallatie) manhole cover
schachtoverlaat morning-glory spillway
schachtoverlaat shaft spillway
schakelaar on-off switch
schakelaar; wissel switch
schakelaarvergrendeling (b.v. op elekrische boor) switch lock
schakelplaat escutcheon plate
schalmgatafwerking lining board
scharnier hinge
scharnier van graafarm bucket hinge pin
scharnierboog hinged arch
scharnierbout hinge bolt
scharnieren hinge (ww)
scharnierende deur hinged door
scharnierende vloercontactdoos hinged floor socket
scharnierklep hinge valve
scharnierpen hinge pin
schaven plane (ww)
scheepsbouw ship building
scheepsbouwkunde naval architecture
scheepsbouwkundige naval architect
scheepsbouwproefstation shipbuilding experiment-station
scheepsgolf ship wave
scheepskameel ship camel
scheepslift canal lift
scheepsmodel model ship
scheepsschroef ship propellor
scheepvaart; scheepvaartverkeer; vaart navigation
scheepvaartkanaal ship canal
scheepvaartkanaal; vaart navigation canal
scheepvaartmodel navigation model
scheepvaartmodel ship model
scheepvaartsluis shipping lock
scheepvaartsluis; schutsluis navigation lock
scheepvaartverkeer shipping traffic
scheepvaartweg shipping way
scheerlijn; tuidraad guy
scheiboog (bouwkunde) formeret
scheiden separate
scheidingsdam separation dam
scheidingswand dividing wall
scheluw warped
schenkel arch centering
schenkel / fermoorbeitel (bouw) former
schep / schop / spade spade
scherm air curtain
scherm grout(ed) curtain
scherm; zeef screen
schermwand divide wall
scherpe kant / snijrand / graat / uitspringende hoek arris
scherpe kruin sharp-crested weir
schetsontwerp rough draft
schetsontwerp sketch plan
schietend water rapid flow
schietend water supercritical flow
schietgat (b.v. in kasteelmuur) loophole
schiethamer stud gun
schiethamer / inmetselpistool nail gun
schietlood bob
schietlood plumb bob
schietlood plumbbob
schietlood plummet
schijffrees disc milling cutter
schijfkraan cartridge mixer
schijfkraan disc mixer
schijfslijpmachine disc grinder
schijfspie / Woodruff-spie Woodruff key
schijfwrijving disk friction
schijnvoeg control joint
schijnvoeg dummy joint
schijven schuurpapier sanding discs / disks
schilddak hip roof
schilddak hipped roof
schilddak hipped-gable roof
schilddak jerkin head roof
schilddakvlak (i.v.m. dakbedekking) hipped end
schilderwerk painting
schilderwerk / schilderklus paint job
schildmethode shield method
schilfer / splinter / spaander chip
schip (van kerk / kathedraal) nave
schipdeur ship caisson
schipdeur sliding caisson
schoen; voetplaat (aan steiger) shoe
schoephoek vane angle
schokbestendig shock-restistant / resisting
schokbeton; trilbeton vibrated concrete
schokdemper shock absorber
schokgolf shock wave
schoolbordenverf blackboard paint
schoon metselwerk clean brickwork
schoon metselwerk fair-faced wall
schoon metselwerk / zichtbaar metselwerk facing brickwork
schoor (b.v. van dak of steiger) angle tie
schoor (van dak) cocking piece
schoor (van dak) sprocket piece
schoor (voor de stempel) (bekisting) angle brace
schoor / schaag / steun(stuk) / stut support(er)
schoor; stempel brace
schoorlat / schanklat (in kozijn) spreader
schoorpaal batter pile
schoorsteen chimney
schoorsteen mantle
schoorsteen(pot) chimney pot
schoorsteen(pot) chimney shaft
schoorsteen(pot) chimney top
schoorsteenaansluiting chimney connection
schoorsteenaansluiting flue connection
schoorsteenafdekplaat flue lid
schoorsteenafdekplaat flue plate
schoorsteenafdekplaat flue stop
schoorsteenblad mantelpiece
schoorsteenelement flue pipe brick
schoorsteenkanaal chimney flue
schoorsteenkap chimney cap
schoorsteenkap chimney cowl
schoorsteenkap chimney jack
schoorsteenmantel chimney breast
schoorsteenmantel chimney piece
schoorsteenverband (metselwerk) chimney bond
schoothoorn / rondhout club
schootplaat (bouw) striking plate
schop / schep / spade shovel
schor vegetated mud-flat
schoren (ook van brug); verstijving bracing
schotbalk flash board
schotbalk stop log
schotbalkkering stop-log closure
schotbalkspanning stop-log recess
schotbalkstuw stop-log weir
schotbeplating bulkhead plating
schotelklep disk valve
schotelslijpschijf disc grinding wheel
schotstijl bulkhead stiffener
schotwerk / bekisting / vorm shuttering
schouw fireplace hood
schouwput inspection chamber
schraag, steun horse
schrijnwerk cabinet-making
schrijnwerk / fijn timmerwerk joinery
schrijnwerker / meubelmaker joiner
schrijnwerkershout cabinet wood
schrobzaag compass saw
schroef propellor
schroef screw
schroef in trap staircase bolt
schroefboor screw auger
schroef-boormachine drill / screwdriver
schroefboormachine / spiraalboor spiral drill
schroefbout carriage bolt
schroefbout screw bolt
schroefbout shoulder bolt
schroefbout / tapbout / steunbout stud bolt
schroefbus (loodgieterij) reducing socket
schroefdraad screw thread
schroefdraad thread
schroefdraad thread of a screw
schroefdraad (van schroefbout) threaded rod
schroeffitting (lampvoet met schroefdraad) screw base
schroefhaak screw hook
schroefkop screw head
schroefmoer screw nut
schroefpaal screw pile
schroefplug (loodgieterij) threaded cap
schroefpomp axial pump
schroefpomp propellor pump
schroefsleutel / Engelse sleutel monkey wrench
schroefveiligheid (elektra) plug fuse
schroefventiel screw valve
schroefverbinding threaded joint
schroevendraaier screwdriver
schroevendraaier met verwisselbare bits multi-bit screwdriver
schroevendraaier met vierzijdig heft square drive screwdriver
schroevenuitdraaier screw extractor
schroot, tengel lath
schrootjeswand lathed wall
schubornament imbricated design
schubornament imbrication
schuif sluice gate
schuifafsluiter; schuifafsluiter(klep) / schuifafsluiterkraan gate valve
schuifbaar vouwraam sliding folding window
schuifdeur horizontal sliding gate
schuifdeur pocket door
schuifdeur sliding door
schuifdeurbeslag sash-door hardware
schuifdeurslot sash-door fastener
schuifipanningssnelheid shear velocity
schuifkam foam line
schuifkracht shear force
schuifmaat vernier cal(l)iper gauge
schuifmaat vernier gauge
schuifopening; sluisopening sluice opening
schuifpui sliding French window
schuifraam openable sashes
schuifraam sash window
schuifraam sliding window
schuifspanning shear stress, shear
schuifspanning sluice-gate recess
schuifsterkte; schuifvastheid shear strength
schuifwand sliding wall
schuim foam
schuimglas foam glas
schuimisolatie foam insulation
schuimplastic foamed plastic
schuimplastic plastic foam
schuimrubber foam-rubber
schuimvanger scumboard
schuimvermogen foamability
schuin dak (met venster) louvre roof
schuine haaklas (houtverbinding) oblique scarf joint
schuine rand / afgeschuinde kant bevelled edges
schulpen rip (ww)
schulpzaag ripsaw
schuren sand (ww)
schuren sand down
schuren sandpaper (ww)
schurrinrichting (van apparaat) sanding attachment
schutkolk lock bay
schutkolk lock chamber
schutmanoeuvre; schutwater lockage
schutsluis ship lock
schutsluis; schutten; slot; sluis lock
schuttijd lock operation time
schuur shed
schuurband sanding belt
schuurbewerking sanding operation
schuurblok sanding block
schuurblok sandpaper block
schuurbord wood float
schuurhout sanding stick
schuurklos sanding bobbin
schuurkop (van machine) sanding wheel
schuurkurk cork sanding-block
schuurmachine sander
schuurmachine; vlakschuurmachine sanding machine
schuurpapier abrasive paper
schuurpapier emery paper
schuurpapier finishing paper
schuurpapier sandpaper
schuurplaat sanding plate
schuurschijf abrasive disc
schuurschijf (met schuurpapier) sanding disks
schuursteen wetstone
schuurtafel sanding bench
schuurtafel sanding table
schuurtrommel sanding drum
schuurvel, stuk schuurpapier voor schuurmachine sanding sheet
schuurzool orbital sanding attachment
sealer sealer
secondenteller seconds timer
secundaire weg minor road
sedimentsgesteente sedimentary rock
segment / blok van zuil drum
segmentboog segmental arch
segmentdeur; segmentschuif; segmentstuw Tainter gate
segregatie; segregatie / ontmenging (b.v. van beton); uitzeving segregation
seheepsweerstand ship resistance
seiche seiche
seinwezen signalization
seismische golf seismic wave
sektordeur; sektorschuif; sektorstuw sector gate
sekundaire stroming secondary flow
semafoor semaphore
semi-bungalow semi-bungalow
septic tank; septische tank septic tank
serre sun room
sextant sextant
shankbeschermkap (op bulldozer) shank protector
sheddak / zaagdak sawtooth roof
sickbuildingsyndroom building sickness
sickbuildingsyndroom sick building syndrome
sierbeton concrete with stone facing
sierbeton ornamental concrete
sierkap (van kraan) lever cover
sierpleister Artex (merknaam)
siersteen face brick
siertoren decorative tower
sifon P-trap
sifon S-trap
sifon (stankafsluiter) anti-syphon trap
siliconenkit fibreglass paste
siliconenkit silicon sealant
siliconenkit silicone paste
silo silo
sintel cinder
situatie situation
situatiemeting position measurement
sjabloneren filling in the letters with stipple paint
skelet frame construction
skeletbouw structural steelwork
slaapkamer bedroom
slaapstad dormitory
slaapstad dormitory town / dormitory suburb
slaapzaal dorm
slag sight distance
slagboor impact driver
slagboor / klopboor(machine) impact drill
slagdrempel; sluisdrempel clap sill
slagdrempel; sluisdrempel gate sill
slagdrempel; sluisdrempel lock sill
slagdrempel; sluisdrempel mitre sill
slaglijn (behangen) chalked string
slagmes (b.v. om stopverf te verwijderen) hacking knife
slagschaar (i.v.m. dakbedekking) slater's iron
slagschaar (loodgieterij) sheet shears
slagschroef hammer-drive screw
slak(ken) / sintels / metaalschuim scoria
slakkenhuis; volute / voluut / krulversiering volute
slakkensteen scoria brick
slangaansluiting air hose connection
slankheid slenderness
slaperdijk secondary dike
slecht gemengd (van specie) untempered
sleep barge train
sleep; sleeptrein; slepen tow
sleepbak tow barge
sleepboot tug
sleepkop draghead
sleepkracht tractive force
sleepring (elektr.) slip ring
sleeptank towing tank
sleepzuiger trailing suction-dredger
sleeve sleeve
slepende wrijving tractive friction
sleufloze techniek no dig technology
sleufschroevendraaier slotted screwdriver
sleutel wrench
sleutel (om boortjes mee in en uit te draaien) chuck key
sleutelgat keyway
sleutelgatplaat (op deur) escutcheon
slibafvoer silt discharge
slibafzetting silt deposit
slibgehalte silt content
slibmeter silt meter
slibtransport silt transport
slibvang silt trap, silt box
slibverzamelaar silt trap
slijpen grind (ww)
slijpen polish
slijpen sharpen (ww)
slijpen / schuren sanding
slijpmachine grinder
slijpmachine grinding machine
slijpmotor grinder motor
slijpschijf grinding wheel
slijpsteen sharpening stone
slijpsteen / wetsteen whetstone
slijptol disc cutter
slijptol, slijpsteen slip stone
slijtlaag wearing course
slijtlaag wearing layer
slijtvast wearproof
slingeren yaw
slingeren / kronkelen meander (ww)
slingering pendulation
slingerstroommeter pendulum current meter
sloopnagel / opsluitbout mortise bolt
sloopvergunning permission to demolish
slopen demolish
slot clutch, interlock
slotenmaker locksmith
sluis; wastrog sluice
sluisafmetingen lock dimensions
sluisas lock axis
sluisdeur lock gate
sluisgang sluice operation
sluisinvaart lock entrance
sluiskoker sluice box
sluismodel sluice model
sluismuur sluice wall
sluisoutillage lock equipment
sluisterrein lock site
sluisvloer lock floor
sluiswachter lock keeper
sluiswachterswoning lock-keepers house
sluitfout error of closure
sluitgat closure gap
sluitgatmodel closure model
sluithaak hasp
sluitingsmethode method of closure
sluitkop (van klinknagel) closing head
sluitring flat washer
sluitring (b.v. op pompschroevendraaier) locking ring
sluitring (van schroefbout) shoulder
sluitsnelheid closing velocity
sluitsteen keystone
sluitstijl shutting stile
sluizencomplex lock complex
slurrypomp grout pump
smalspoor crane track
smeermiddel lubricant
smeltdraad fuse element
smeltdraad fuse link
smeltdraad / zekeringdraad fuse wire
smeltingswarmte melting heat
smeltpatroonhouder fuse cartridge holder
smeltpunt melting point
smeltveiligheid (elektra) fuse switch
smeren dope (ww)
smering lubrication
smetlijn (i.v.m. dakbedekking) tail line
smoorklep; vlinderklep butterfly valve
sneeuw snow
sneeuwgrens snow line
sneeuwhaak (i.v.m. dakbedekking) snow guard bracket
sneeuwrooster roof guard
snelfilter high-rate filter
snelheid velocity
snelheidscoefficient velocity coefficient
snelheidsgradient velocity gradient
snelheidshoogte velocity head
snelheidskromme velocity curve
snelheidskromme velocity profile
snelheidsmeting velocity measurement
snelheidspotentiaal velocity potential
snelheidsschaal velocity scale
snelheidsverdeling; stroomsnelheidsverdeling velocity distribution
Snellius-probleem three-point problem
snijapparaat om behang boven de plint af te snijden overlap angle
snijbrander cutting torch
snijden / houwen / hakken / beitelen / krassen carve
snij-ijzer die-and-stock
snij-ijzer (loodgieterij) hand die
snij-ijzer (loodgieterij) pipe threader
snijkopzuiger cutter dredger
snijkopzuiger suction cutterdredger
snoerdraad flexing wire
Sociaal Fonds Bouwnijverheid Social Fund for the Building Industry
soffiet (ondervlak van architraaf / kroonlijst) soffit
sokkel / voet(stuk) / plint socle
sokkel / zuilvoet dado
sokverbinding spigot joint
soldeer tin-lead solder
soldeerapparaat soldering apparatus
soldeerbout soldering iron
soldeerdraad solder
soldeerlamp brazing lamp
soldeerlamp / soldeerbrander blowlamp
soldeerlegering brazing alloy
soldeernaad brazing seam
soldeerpistool soldering gun
soldeertang brazing tong
soldeertin in draadvorm tin-lead solder wire
soldeervloeistof soldering fluid (flux)
solderen solder (ww)
solstitium; zonnewende solstice
sondeerapparaat sounding apparatus
soortelijk gewicht specific gravity
soortelijke warmte specific heat
sorteerbak storage box
souterrain (niet sousterrain) semibasement
souterrain / kelder / kelderverdieping basement
spaan waarlangs behang wordt afgesneden wallpaper-cutting board
spaanderplaat waferboard
spaanplaat chipboard
spaanplaat woodfibre board
spaarbekken; spaarkom side pond
spaarbord / raapbord / pleisterplank hawk
spaarlamp energy saving bulb
spanapparaat (m.b.t. beton) jacking device
spanbetonvloer prestressed concrete floor
spandraad (hijskraan) jib tie
spaninrichting tightening device
spanning stress
spanning-rek diagram stress-strain curve
spanningscirkel Mohr's circle
spanningscirkel stress circle
spanningsmeter circuit tester
spanningsonderzoek stress analysis
spanningsscheur stress crack
spanningsstrip (zekeringkast) hot bus bar
spanningzoeker continuity tester
spanningzoeker neon test screwdriver
spanningzoeker tester screwdriver
spanningzoeker voltage tester
spantpoot / spanbeen / spoor principal rafter
spanzaag bucksaw
spanzaag / figuurzaag framesaw
spatklamp stop fillet
spatpenverbinding haunched joint
speciale behangerslijm heavy-duty paste
speciale zuiger special suction unit
specielaag / seciebed / mortelbed mortar bed
speciemolen mortar mill
specievoeg / mortelvoeg mortar joint
spekband, speklaag alternating stone coarses
speling play
spiebout / keilbout / wigbout cotter bolt
spie-eind (van buis / pijp); vaareind spigot end
spiegel (i.v.m. gewelf) cavetto
spiegelboog / schouderboog shouldered arch
spiegelbreedte surface width
spiegeldaling depression of the water level
spiegelgewelf cavetto vault
spiegelglas floatglass
spiegelverhang hydraulic gradient
spiegelverhang stream gradient
spiehamer hammer for driving keys
spiekern spigot core
spijker nail
spijker (draadnagel) wire nail
spijker zonder kop brad
spijkerbaar nailable
spijkerbaar beton nailable concrete
spijkerdiameter nail diameter
spijkerdop nail washer
spijkerfabriek nail works
spijkerijzer nail iron
spijkerkop nail heading
spijkerkop nailhead
spijkerkopijzer nailhead tool
spijkers schuin inbrengen voor een beter grip dovetail nailing
spijkerverbinding nail fastening
spijkerzak nail bag
spil axis
spil solid newel
spil (van hijskraan) centre post
spil (van spijker) shank
spil (van trap) newel
spilbus (van boormachine) spindel bush
spilkop capstan head
spiltrap solid-newel staircase
spiltrap (gesloten) spiral stairs
spiltrap; wenteltrap spiral staircase
spiltrap; wenteltrap winding staircase
spindel (van kraan) cartridge stem
spinthout alburnum
spinthout sap
spinthout sapwood
spiraal (van pompschroevendraaier) spiral
spiraalboor twist bit
spiraalboor twist drill (bit)
spiraalstroming helical flow
spiraalstroming helicoidal flow
spiraalvormig ornament / krul / voluut helix
spiraalwapening helical reinforcement
spiraalwisser met veegkogel brush with weight
spitsboog pointed arch
spitsboog / kruisboog / ogiefboog Gothic arch
spitsboog / kruisboog / ogiefboog Gothic vault
spitsboogvenster Gothic window
splintervrij (van glas) shatterproof
split scone brick
split split
split-level split level
split-level-woning split-level house
splitpen split pin
splitveer spring washer
spoelsluis flushing sluice
sponning; zie ook rabbet rebate
sponningbreedte rebate width
sponningdiepte rebate depth
sponningfrees rabbeting cutter
sponningfrees rebate cutter
sponningmes rebate iron
sponningschaaf rabbet plane
sponningschaaf sash plane
spookschaaf spoke shave
spookschaaf (stokschaaf) drawing knife
spoor (dakspar) rafter head
spoor (dakspar); uiteinde van spoor (van dak) rafter end
spoorbiel(s) / dwarsligger sleepers
spoorbrug railway bridge
spoorverbinding rail joint
spoorweg railway
sporenkap king pin roof structure
sporenkap purlin roof
sporenkap unstrutted roof structure
sporenkap (dak) rafter roof
sport (van ladder); sport / traprede (van ladder) rung
spouw cavity
spouwanker (gebruikt bij spouwmuren) butterfly tie
spouwmuur cavity wall
spouwmuur van klampsteen rowlock (cavity) wall
spreekschakelaar (b.v. van huistelefoon) call button
spreidlasnippel (op soldeerlamp) flame spreader
springschans ski-jump
springschansoverlaat ski-jump spillway
springtij spring tide
springvloed spring flood
sprinklerinstallatie sprinkler system
sproeibuis (van handdouche, loodgieterij) shower hose
sproeier; sproeikop sprinkler
sproeiinrichting sprinkling device
sproeikopinstelventiel (op verfpistool) spreader adjustment screw
spruit lateral
spuigang flushing duct
spuigat scupper
spuikanaal flushing channel
spuikanaal scouring channel
spuitbeton gunned concrete
spuitbeton shotcrete
spuiten; uitloop / uitlaat (van kraan) spout
spuithendel (van afdichtingspistool) piston lever
spuitinrichting spouting device
spuitinstallatie spray unit
spuitlak / spuitverf spray paint (zn)
spuitontgrendeling (van afdichtingspistool) piston release
spuitverven / verfspuiten / spuitlakken spray gun (ww)
spuiwater flushing water
staafbuigmachine bar bending machine
staafjesplaat laminboard
staafpasser beam compasses
staafpasser (loodgieterij) beam compass
staafpasser (loodgieterij) beam trammel
staafpasser (loodgieterij) trammel
staak; tas (loodgieterij) stake
staal steel
staalbeslag steel covering
staalborstel scratch brush
staalborstel wire brush
staalbouwbankwerker wrought-iron craftsman
staalconstructieplaatsen steel erection
staalconstructieplaatser erector
staalconstructieplaatser iron worker
staalconstructieplaatser (bouw) metal worker
staaldraad steel wire
staaldraad / ijzerdraad iron wire
staalskeletbouw steel construction
staand verband / blokverband English bond
staande golf standing wave
staande tand (metselwerk) heading course
staander upright member
staander vertical member
staander (van steiger) standard
staartbalk tail beam
stabiliteit; standzekerheid stability
stabiliteitskromme stability curve
stadscentrum city centre / center
stadsplanning town planning
stadsvernieuwing urban renewal
stadsverwarming district heating
stalactietengewelf stalactite vault
stalagmometer stalagmometer
stalagmometrie stalagmometry
stalen balk steel joist
stalen damvand steel sheet-piling
stalen kolom; stempel strut
stalen steiger tubular steel scaffold (scaffolding)
stalen stempel (betonbouw) sheeting support
stalen vakwerkboogbrug trussed arch bridge
stalen vakwerkbrug steel lattice bridge
stalling cycle shed
stalling garage auto
stampbeton compact concrete
stampbeton oversite concrete
stampbeton rammed concrete
stampbeton stamped concrete
stampbeton tamping concrete
standpijp (regenpijp) vertical pipe
standpijp; standpijp (wasmachine) stand pipe
standvink (van dak) queen post
standvink (van dak) trusspost
stankafsluiter; vangbak; waterslot; waterslot (wc) trap
stanleymes box cutter
stanleymes cardboard cutter
stanleymes Stanley knife
stapel… (gebouwd zonder metselspecie) drystone
stapelmuurtje drywall (vergelijk gipsplaat)
stapelput; zinkput soakaway
startbaan runway
statica statics
statisch bepaald isostatic
statisch bepaald perfect
statisch bepaald statically determinate
statisch moment first moment
statisch onbepaald hyperstatic
statisch onbepaald redundant
statisch onbepaald statically indeterminate
statische opvoerhoogte static discharge head
statische zuighoogte static suction head
stator (in slot) stator
stedebouwkundige town planner
steekbalk / bintbalk; steekbalk / bintbalk (bouw) hammer beam
steekbeitel bevelled-edge chisel
steekbeitel paring chisel
steekbeitel / gatbeitel / hakbeitel / schietbeitel mortise(-cutting) chisel
steekbijl / steekbeitel mortise axe
steeksleutel box wrench
steeksleutel fork spanner
steeksleutel fork wrench
steeksleutel open-end spanner
steeksleutel open-end wrench
steeksleutelset set of fork spanners
steekspant collar beam roof
steekspant trussed-rafter roof
steekspijker skew nail
steektrap straight flight staircase
steelhouder (kraan) jumper valve plate
steenaarde / steenklei brick clay
steenbanket stone banket
steenbeitel brick chisel
steenbeitel mason's chisel
steenbeitel / metselaarsbeitel bolster (chisel)
steenbeitel / metselaarsbeitel brick bolster
steenbeitel / rotsbeitel cone bit
steenbeitel / rotsbeitel rock bit
steenbekleding / bekleding met metselwerk brick lining
steenbestorting stoning, rubble layer
steenbestrating stone paving
steenboor jumber
steenboor masonry bit
steenboor masonry drill
steenboor stone drill
steenbreker brick crusher
steenfabriek brickfield
steenfabriek brickworks
steenfabriek brickyard
steengaas bricanion
steengaas Bricanion lathing
steenglooiing pitched slope
steengroeveboor quarry drill
steenkop head of a stone
steenlijst (van raam) sill of frame
steenmonster brick sample
steenpers brick mill
steenpers brick-moulding machine
steenschroef wall screw
steenslag chippings
steenslag stone chippings
steensmuur whole-brick wall
steensrollaag soldier course
steenstapeling stone setting
steenstorter stone-dumper
steentas stack of bricks
steenvang stone box
steenvang stone trap
steenverband brick bond
steenvorm brick mould
steenwol mineral wool
steenwol rock wool
steenzaag stone saw
steenzetting stone pitching
steigerladder standard ladder
steigerpaal scaffold pole
steigerpaal scaffold standard
steigerplank scaffold board
steigervloer boardplatform
steigervloer boards
steigervloer plank platform
steigervloer planking
steigervloer planks
stekeinden (betonbouw) projecting reinforcement
stekker / wandcontact wall plug
stekkerbus jackbush
stele (oudheid) stela
stelinrichting height adjustment scale
stellat wooden ratchet
stelplaat (van draaibank) face plate
stelschroef grub screw
stelschroef levelling screw
stempel (betonbouw) shuttering strut
stempel (om plafonds te behangen) ceiling paperhanger
stempel(poot) (bij zwaar materieel); vijzel jack
stenen drempel doorstone
stenen sokkel natural stone base course
stenen sokkel natural stone plinth
stereobaat / onderbouw stereobate
stereofotografie stereophotography
stergewelf stellar vault
sterkte strength
sterkteleer strength of materials
sterrenbeeld constellation
sterschroevendraaier crosshead screwdriver
sterwaarneming star observation
steun / stut / stijl stay
steunbalk / standvink (van skelet) gable stud
steunbeer buttress
steunbeer / steun / schoor / steunpilaar buttres
steunen / stutten / schoren stay (ww)
steunligger supporting girder
steunstok voor letterzetter mahlstick
stierzuil (Egypte) double bull column
stiftdraad pin wire
stijfheid stiffness
stijgbuis piezometer tube
stijgleiding (loodgieterij) service riser
stijgsnelheid rise velocity
stijgsnelheid rising velocity
stijl quarter
stijl (b.v. van deur of dak) / standvink post
stijl (van dakspant) side post
stijl (van fundering) wall stud
stijl / school / stroming / richting style
stoepa stupa
stoeprand kerb
stoeptegel / trottoirtegel quarry tile
stofmasker dust mask
stofvanger dust collector
stofzuigapparaat dust extractor
stokdrijver rod float, velocity rod
stokpasser trammels
stolling congelation
stollingsgesteente igneous rock
stollingswarmte congelation heat
stolpraam / naar binnen openslaand raam casement window
stompe las; stuiklas / stompe las butt weld
stomplassen / stuiklassen buttweld(ing) (ww)
Stoney-schuif Stoney gate
stookolie fuel oil
stookolie fueloil
stookolie heating oil
stookruimte heater room
stoomhamer steam hammer
stoomwals steam roller
stootbelasting impact
stootblok chock
stootboor / pulsboor percussion drill
stootco�fficient; stootco�%fficient impact factor
stootrand tail braid
stootsteen curb stone
stootvoeg head joint
stootvoeg / las / naad / stuikvoeg butt joint
stop(verf)mes putty knife
stopcontact plug point
stopkraan stop valve
stoppen (met stopverf) putty (ww)
stopverf putty
stopwol loose fill insulation
stormdeur storm gate
stormrallp storm catastrophe
stormrallp storm disaster
stormvloed storm surge
stormvloedkering storm surge barrier
stormvloedsramp storm surge disaster
stormvloedstand storm-surge level
stort dumping site
stortbak cistern
stortbak flushing cistern
stortbak toilet cistern
stortdrempel lip wall
stortebed downstream apron
storten pour
storthendel (wc) flush handle
storting (van afval) disposal
stortkoker refuse chute
stortlaag beaching
stortsteen rip-rap
straal jet
straal nappe
straalbuis Kort nozzle
straalkapel (van kathedraal apsidiole
straalmotor jet engine
straalombuiger jet deflector
straalpomp jet pump
straalviscometer jet-type viscometer
straat street
straatgoot road gully
straatklinker paving brick
straatlaag brick soling (laid on edge)
straatmeubilair (lantaarnpalen / bankjes) street furniture
straatstamper / juffer paving beetle
straatwerk; wegenbouw road construction
stralenscherm hydraulic barrier
strand beach
strandafbreuk beach erosion
strandmuur seawall
strandprofiel beach profile
strandverdediging beach protection
strandverdedigingswerken beach-protection works
stratenmaker paver
stratenmaker / tegellegger pavio(u)r
streefmaat target size
streek (van kwast) brush stroke
streepjesmaaswerk / streepestracering bar tracery
strek stretcher (face)
strek (muurdeel boven venster) jack arch
strek / strekse boog / hanenkam flat arch
strekdam training wall
strekkenlaag (metselwerk) stretching course
streklaag / halfsteenslaag / halfsteenverband stretcher course
strekse steen / streksteen (metselwerk) stretcher
strijkbord brickmaker's strike
strijkbord concrete float
strijken (met verf) brush (ww)
strijkverf brushing paint
striptang stripping pliers
striptang / draadstripper / afstripper wire strippers
stro straw
stroken (parketvloerpatroon) brick-bond woodstrip flooring
stromen; welkstuk (van trap) run
stromend water subcritical flow
stromingsleer theory of flow
stromingstoestand state of flow
stromingstype type of flow
stromingsveld field of flow
stromingsveld velocity field
stromingsweerstand flow resistance
stromingswet law of flow
strookfundering raft foundation
strookfundering strip foundation
stroom; water; waterloop stream
stroombaan flow line
stroombaan pathline
stroombaankromming pathline curvature
stroombeeld flow pattern
stroombestendig flow resistant
stroombestendigheid flow resistancy
stroombestendigheid stability against flow
stroombuis stream tube
stroomdraad stream filament
stroomfunctie flow function
stroomgebied catchment area
stroomgebied river basin
stroomgeleider flow conductor
stroomgeleidingswerken flow conducting works
stroomgeul discharge channel
stroomgeul flow channel
stroomjuk central trestle
stroomlijn streamline
stroomlijnkromming streamline curvature
stroommsnelheidsmeting flow-velocity measurement
stroompijler river pier
stroomribbel current ripple
stroomrichting flow direction
stroomsluis sluice, discharge sluice
stroomsnelheid current velocity
stroomsnelheid flow velocity
stroomverbreking circuit break
stroomverlamming flow paralysis
stroomversnelling rapid
stroomweerstand; weerstand drag
stroosnelheidsmeter current meter
stroperigheid; taaiheid tenacity
structureel / structuur… structural
structuureenheid structural unit
structuurplan city planning
structuurplan urban plan
stucwerk ceiling plaster
stucwerk rendering coat
stucwerk wallplaster
stucwerk, stuc stucco
studio / eenkamerappartement studio appartment / flat
stuifdijk sand-drift dike
stuifscherm sand-drift screen
stuifwater; verstuiven spray
stuiken upset
stuikgrens yield limit
stuit end-bearing pile
stuk handgereedschap handheld tool
stuk paternosterwerk (bouwkunde) chaplet
stukadoor plasterer
stukadoorswerk plastering
stut / steun bearer
stut / steunbalk support strut
stutten / schoren stanchion (ww)
stutwerk shoring
stutwerk strutting
stuurboord starboard
stuurcilinder steering cylinder
stuw barrage
stuw weir
stuwcomplex weir site
stuwdam earth dam
stuwdoorsnede weir section
stuwdruk stagnation pressure
stuwhoogte weir head
stuwhoogte weir height
stuwjuk weir frame
stuwklep weir shutter
stuwkromme backwater curve
stuwkromme surface profile
stuwpeil upstream water-level
stuwpunt stagnation point
stuwverval fall (of a weir)
stuwvloer weir slab
stylobaat / zuilenstijl stylobate
superpostitie van zuilen supercolumniation
surform (soort rasp) surform
suspensie suspension
synthetisch behang synthetic wallpaper
systeembouw / montagebouw prefabrication
systeemontluchting (loodgieterij) circuit vent
systeemplafond / verlaagd plafond false ceiling
systeemvloer prefab(ricated) floor
systeemwand prefab(ricated) wall
T- / T-vormig tee (bn)
taatskuip pivot-inspection chamber
taatsraam pivot window
tabernakelnis / baldakijn tabernacle
tachymetrie stadia surveying
tachymetrie tacheometry
tacker electric tacker
tacker tacker
tafel table
tafelboor bench drill
tafelboormachine bench drilling machine
tafelcirkelzaagmachine circular sawing machine
tafellasmachine bench welder / bench welding machine
tafelschuurmachine bench sander
tafeltoestel / tafelgereedschap bench tool
tafeluitbreiding (zaagbank) table extension
tafelvergrendeling (kolomboormachine) table-locking clamp
tafelzaag / zaagbank table saw
takel tackle
talaan / talon talon
talud (zijwand van bouwput) excavation side
taludbekleding slope revetment
taludverdeling slope protection
taludversterking slope consolidation
taludvoorziening slope-protection work
tamboer (bouwkunde) tambour
tamponeerborstel stippling brush
tamponeerverf stipple paint
tamponeerverf stippling paint
tamponneerborstel suppler
tand dental
tand (aan graafarm) tooth
tanddrempel dentated sill
tandijzer claw tool
tand-met-schuine-borstverbinding single skew notch
tandrad (b.v. op handboor) drive wheel
tandring external tooth lock washer
tandring internal tooth lock washer
tang tongs
tankbodemventiel (van oliestookinstallatie) tank bottom valve
tankdeksel (van oliestookinstallatie) dome cover
tanker tanker
tankklep (wc) cistern ball
tankklepzitting (wc) valve seat
tapboor (voor hout) mortise drill
tape duct tape
tape gaffer tape
tape ( afdichtband) sealing tape
tapgat / spiegat / pengat / boorgat / freesgat mortise
tapijt carpet
tapijt carpeting
tapkraan spigot
tapmoer stud nut
T-balk tee-beam
teakhout teakwood
technisch technical
technische mechanica engineering mechanics
technisch-ruwe rand technical-rough surface
technologie technology
tectoniek; tektoniek / bouwkunde tectonics
tectonische beweging tectonic movement
teendrainering counter drain
teenverdediging toe protection
teer tar
teerbeton tar concrete
teerpapier rag felt
teerpapier roofing felt
teerpapier roofing paper
teerpapier sheathing paper
tegel tile
tegelbeschildering tile decoration
tegelbeschildering tile design
tegelbeschildering tile motif
tegelbestrating tile pavement
tegelbestrating tile paving
tegelbevloering tile flooring
tegelbord tile board
tegelmachine tile-making machine
tegelpad stepping stones
tegelpers tile-making press
tegelsnijder tile cutter
tegelsnijmachine tile-cutting machine
tegelvloer tile floor
tegelvloer tiled floor
tegelwerk tiling
tegelzaag tile saw
tegendraads against the grain
tegendraads grain, against the
tegengiek (van hijskraan) counterjib
tekenaar draughtsman
tekening drawing
tektonisch / bouwkundig / architectonisch tectonic
telefoonkabel telephone cable
tellurometer tellurometer
tempel temple
tempeltoren temple tower
temperatuur temperature
tengel counter batten
tentdak broach roof
tentdak pavillion roof
tentdak pyramidal (tower) roof
termperatuurregeling temperature control
terpentijn turpentine
terpentine white spirit
terras terrace
terrasdak storey roof
terrasdeur terrace door
terraswoning house with a terrace
terrazzo terrazzo
terrazzovloer terazzo floor
terrein field
terreinhoogte site level
terreininzinking depression
terreinonderzoek field investigation
terreinoppervlakte site area
terreinriolering / buitenriolering / huisriolering building sewer
terreinverkenning site exploration
terugrichten backsight
terugslagklep; terugslagklep (b.v. op drukregelaar) check valve
terugspringende muur receding wall
terugsprong / terugspringende gevel setback
terugstroming backflow
testapparaat / meetapparaat tester
testlamp test lamp
tetrahedron tetrahedron
tetrapod tetrapod
tewaterlating launching
textielbehang fabric wallhangings
textureren (oppervlaktestructuur aanbrengen) texture
theodoliet theodolite
theoretische mechanica theoretical mechanics
thermisch glas heat-insulating glazing
thermisch isolatiemateriaal thermal insulating material
thermisch verzinken hot-dip galvanize
thermocline thermocline
thermodynamica thermodynaaics
thermoelasticiteit thermo-elasticiiy
thermokoppel thermocouple
thermokoppelbuis thermocouple tube
thermoplastisch email hot paint
thermostaat thermostat
thermostatische mengkraan thermal mixer tap
thixotropie thixotropy
tijdschaal time scale
tijverschil mean tidal range
timmeren carpenter (ww)
timmerman carpenter
timmerman chippy
timmermansbijl lath axe
timmermansgereedschap carpenter's tools
timmermanshamer / lattenhamer carpenter's hammer
timmermanspotlood carpenter's pencil
timmermanspotlood thick lead pencil
timmermanswaterpas; waterpas carpenters level
timmermanswerk carpenter's work
timmermanswerkrf / getimmerte carpentry
timmersteek carpenter's hitch
timmerwerf carpenter's yard
timmerwinkel / timmermanswerkplaats carpenter's workshop
timpaan / fronton tympan
timpaan / fronton tympanum
tin tin
tinne (op kasteelmuur) merlon
titankraan titan crane
titrering totration
tjaitja (kleine stoepa) chaitya
tl-buis linear fluorescent
tl-buis striplight
tl-lamp fluorescent lamp
tl-verlichting neon lamp
tochtafdichting draught exclusion
tochtband foam-rubber insulation
tochtdeur draught door
tochtstrip draught excluder
tochtstrip draught strip
tochtstrip sprung strip metal insulation
tochtstrip / tochtlat / tochtband weather strip(ping)
toegangskanaal entrance canal
toegepaste mechanica applied mechanics
toelaatbare spanning allowable stress
toeleidingskanaal access canal
toeleidingskanaal lock cut
toeleverancier supplier
toeslag / bijmengsel (in beton) admixture
toeslagmaterialen concrete aggregate
toestand run number
toevoerbuis head tube
toevoercircuit / toevoerbuis rising main
toevoerklep (wc) supply valve
toevoerleiding / gemeenteleiding supply line / pipe
toffelzaag dovetail saw
toilet toilet
toiletkast bath vanities
toiletkast vanity cabinet
toiletrolhouder tissue holder
tolklep balance gate
tombolo tombolo
tongewelf barrel vault
tongewelf tunnel vault
tongmakelaar (van raam) stile tongue of sash
tonmolen Archimedean screw
toognagel mortise pin
toognagel wooden nail
toot (van schaaf) front knob
top van dak rooftop
topafvoer peak discharge
toplaag surface course
toplaag surface layer
topsteen / deksteen / sluitsteen topstone
toren van hijskraan tower of the crane
toren(tje) turret
torendak helm roof
torendak tower roof
torendak / conisch helmdak conical broach roof
torenflat high-rise apartment building
torenflat high-rise apartment house
torenflat high-rise block of flats
torenflat / flatgebouw high-rise block / flat
torenterras (kasteel) tower platform
tornado tornado
torsie; wringing torsion
torstaal Torsteel
torus (bouwkunde) tore
torus (halfcirkelvormig profiel) (bouwkunde) torus
torxschroef (merknaam) Torx screw
torxschroevendraaier (merknaam) (kruiskop) Torx screwdriver
touwbrug rope bridge
traagheid inertia
traagheidsmoment moment of inertia
traagheidsstraal radius of gyration
tracer tracer
traceren / beloop aftekenen mark(ing) out
tracering / traceerwerk / maaswerk; tracering / traceerwerk / masswerk tracery
tracermeting tracer measurement
traditionele bouw traditional building
tralieligger lattice girder
transept / kruisbeuk / dwarsbeuk transept
transepttoren transept spire
transformator transformer
transgressie transgression
translatiegolf translation wave
translatiegolf translatory surge
transport transport
transportband belt conveyor
transportband (transporteur) conveyor (belt)
transportbeton transport concrete
transversale cirkulatie transversal circulation
trap flight of stairs
trap stair
trap stairs
trap stairway
trap (van trapgevel) crowstep
trap met kwart quarter-newel(l)ed staircase
trap, trappenhuis staircase
trapboom staircheek
trapdorpel sleeper of stairs
trapelement block step
trapeziumvormige stuw trapezoidal weir
trapgat stairwell opening
trapgat, trappenhuis stairwell
trapgevel corbel gable
trapgevel corbie gable
trapgevel corbie step gable
trapgevel crow-stepped gable
trapgroef step groove
trapleuning head post
traplift stairlift
traploper staircarpet
trapneusprofiel stair nosing
trappenhuis staircase well
trappenhuisraam / trapraam staircase window
trappiramide stepped pyramid
trapportaal first-floor landing
trapportaal ground-floor landing
trapportaal stairhead
traproede stairrod
traptoren stair turret
traptoren stepped tower
traptoren terraced tower
trapverlichting staircase lighting
tras / tufsteen tarass
tras / tufsteen tarras
tras; tras / tufsteen trass
trasbeton trass concrete
trascement trass cement
trasraam damp
trasraam damp course
trasraam (in metselwerk) damp-proof course
trede (op trap(je)) step
trede van trapgevel corbel step
trede van trapgevel corbie step
trede van trapgevel corbie-step
trek tension
trekarm (van schraper) skip
trekbalk (van schraper) draught tube
trekbalk (van skelet) double plate
trekbalk; trekstaaf; trekstang / trekstaaf (bouw) tie
trekband (met brugdek) tied beam (with roadway)
trekdraad (elektr.) fishwore
trekker (b.v. op verfpistool) trigger
trekkerschakelaar trigger switch
trekkracht tensile force
trekpanning tensile stress
trekplaat (van dak) double tie
trekplaat (van dak) main beam
trekproef tensile test
trekpunt nail claw
trekschakelaar pull-switch
trekschakelaar met koord cord-operated wall switch
treksterkte; trekvastheid tensile strength
trekstuk tensile test piece
trekveer steel draw-in wire
trekzaag jacksaw
trekzaag two-handed saw
triglief (in Dorische fries) triglyph
trigonometrie trigonometry
trilaaparaat (betonbouw) immersion vibrator
trilling vibration
trillingsmeter vibration meter
trilnaald vibrator
trilnaald (van trilapparaat) vibrating cylinder
trilnaald (van trilapparaat) vibrating head
trilnaald (van trilapparaat) vibrating poker
triomfboog triumphal arch
tripel (vulmiddel voor verf) silex
triplex multi-ply plywood
triplex three-ply
trochilus (bouwkunde) scotia
troebeling turbidity
troebelingsstroom turbidity current
troffel trowel
troggewelf trough vault
trogzeef mortar screen
trommelschuif drum gate
trommelzeef drum screen
tros hawser
troskracht hawser force
troskracht mooring force
trottoir (stoep) sidewalk
trottoir (stoep) walkway
truckmixer mixer-lorry
truckmixer / agitator (voor vervoer betonspecie) truck mixer
T-staal tee-iron
T-stuk (loodgieterij) tee
T-stuk (loodgieterij) tee-connector
T-stuk (loodgieterij) tee-junction joint
T-stuk (loodgieterij) waste tee connector
tsunami tsunami
tudor… / in tudorstijl Tudor
tudor… / in tudorstijl Tudoresque
tudorboog Tudor arch
tudorstijl Tudor style
tuf tufa
tuf(steen) (steensoort) tuff
tufsteen (stuk steen) tuffstone
tufsteenbeton tuffcrete
tui (van tuibrug) inclined tension cable
tuibrug cable-stayed bridge
tuile du Nord; tuile du nord (i.v.m. dakbedekking) interlocking tile
tuimelaar (in slot) tumbler
tuimelaarveer tumbler spring
tuimelplug toggle bolt
tuimelraam flap window
tuimelraam pivot hung window
tuimelschakelaar rocker switch
tuinlamp garden light
tuisysteem inclined cable system
tuiverankering inclined cable anchorage
tunnel tunnel
tunnelbouv tunnel construction
tunnelbouv tunnelling
tunnelelement tunnel element
tunnelmoot tunnel section
turbine turbine
turbulent turbulent
turbulentie turbulence
turf peat
tussenbalk (van dak) / zolderbalk / vloerbalk ceiling joist
tussenregel nogging piece
tussenschot partition wall
tussenverdieping / mezzannine mezzanine (floor)
tussenvloer inserted floor
tussenwand wall partition
T-verbinding tee-connection
tweeaderig(e) snoer / kabel two-core cable / flex
tweecomponentenlijm epoxy adhesive
tweede laag (metselwerk) second course
tweedelige koppeling (loodgieterij) union
twee-dimensionale stroming two-dimensional flow
twee-fasen stroming two-phase flow
twee-onder-een-kapwoning semi-detached house
tweepersoonsbed double bed
tweepersoonskamer double room
tweepijpssysteem (loodgieterij) two-pipe system
twee-procents golfoploop two-percent wave uprush
typhoen typhoon
uit het lood off plumb
uit het lood out of plumb
uitbakenen; uitzetten stake out
uitbeitelen / uithakken / uitsnijden chisel out
uitbouwen build out
uiterwaard riparian land
uithardingstijd curing time
uitlaatduiker discharge culvert
uitlaatklep discharge valve
uitlaatklep outlet valve
uitlaatsluis outlet sluice
uitlaatwerk; uitloopconstructie outlet structure
uitlevering yield, bulking
uitloopzijde outlet side
uitmonden debouch
uitmonding debouchment
uitneembare deur removable gate
uitschuifbare giek (van kraanwagen) telescopic boom
uitsnijden / afsnijden / (uit)houwen carve out
uitsparing joggle
uitstek (bouwkunde) sally
uitsteken / uithollen / uitgutsen gouge out
uitsteking / uitholling gouging out
uitstromen flow out
uitstroming efflux
uitstroming outflow
uittreehoek discharge angle
uittreeverlies exit loss
uitvlokken flocculate
uitvoerder building foreman
uitvoerder site manager
uitvoeringskosten cost of work
uitvriezen freeze
uitwateringskanaal discharge canal
uitwateringssluis drainage sluice
uitwendige schroefdraad exterior screw thread
uitwijken / uit elkaar wijken bulge
uitwisseling exchange
uitzagen / decoupeerzagen jigsaw (ww)
uitzetten expand
uitzetten plot
uitzetten set out
uitzetten (van bouwplan / bouwput) peck out
uitzetten / uitwijken / uit het lood staan recede
uitzetter voor rolluik rolling shutter frame
uitzetting; verwijding expansion
uitzeving sorting
uivormige koepeldak imperial dome
uniemoer (loodgieterij) male union nut
universeelmeter (elektra) universal test meter
universeelmeter (elektriciteit) multimeter
universeeltang multipurpose tool
U-profiel channel section
urinoir urinal
U-staal channel iron
U-staal E-channel
utiliteitsbouw building of public utilities
utiliteitsgebouw non-residential building
U-vorm (loodgieterij) U-bend
vaardraad (van schroef) male thread
vaareind (van schroef) male end
vaargeul navigation channel
vaarschroef / slotbout male screw
vaart shipping
vaartuig vessel, craft
vaarwater; vaarweg fairway
vacuumbeton vacuum concrete
vadem fathom
vak… / professioneel specialty…
vakman craftsman
vakverkligger truss girder
vakwerk (metselwerk in houtwerk) nogging
vakwerk (metselwerk tussen houtwerk) brick nogging
vakwerk… half-timber(ed)
vakwerkboog arch brace
vakwerkboog braced arch
vakwerkboog; vakwerkboogligger trussed arch
vakwerkbouw timber framework
vakwerkbouw timber framing
vakwerkbouw timber-framed construction
vakwerkbrug lattice bridge
vakwerkbrug truss bridge
vakwerkknoop (op brug) truss joint
vakwerkmuur stud wall
vakwerkspant built-up roof truss
vakwerkspant built-up truss
vakwerkstaaf truss element
vakwerksysteem bay system
valhek (b.v. van burcht) portcullis
valhoogte; verval static head
vallende straal free falling jet
vallende tand (metselwerk) racking back
vallende tand (metselwerk) raking back
valmixer gravity mixer
valpijp / regenpijp downcomer
valpijp / regenpijp downspout
valraam bottom hung projecting window
van (dwars)balken / binten voorzien / binten joist (ww)
van beton / betonnen concrete (bn)
van een raam / ramen voorzien window (ww)
van een steiger voorzien scaffold (ww)
van kantelen / tinnen voorzien (bouwkunde) embattle
van machicoulis voorzien machicolate
van pinakels / siertorentjes voorzien pinnacle (ww)
vandiktebank thicknesser machine
vanginrichting voor drijvende stoffen drift barrier
varen sail
variobandschuurmachine compact belt sander
vaste basis (van bepaalde gereedschappen) fixed base
vaste bek (van tang) fixed jaw
vaste brug fixed bridge
vaste stof solid
vaste stuw fixed weir
vaste vloerbedekking wall-to-wall carpet(ing)
vastpennen / aaneenpennen / borgen dowel (ww)
vastzetten jamb (ww)
vastzetten (in bankschroef) vice / vise (ww)
vastzetten (met stopverf) putty in
veek; vloedmerk swash mark
veelhoeksmeting progression
veelhoeksmeting traverse
veelpas (ornament, bouwkunde) multifoil
veerdam ferry groyne
veerhaven ferry harbour
veerklem spring clamp
veiligheidsblokkering (op kranen e.d.) anti-scold device
veiligheidsbril safety spectacles
veiligheidsbril / beschermbril safety glasses / goggles
veiligheidsbril / lasbril goggles
veiligheidsfaktor factor of safety
veiligheidsglas safety glass
veiligheidsglas shatterproof glass
veiligheidshek guard netting
veiligheidshelm safety helmet
veiligheidsketting safety chain
veiligheidsklep pressure relief valve
veiligheidsklep; veiligheidsventiel safety valve
veiligheidsmaatregel safety precaution
veiligheidsschot (i.v.m. dakbedekking) safety wall
veiligheidsstrook / smeltstrook fuse strip
veiligheidswandcontactdoos saftey wal socket
veldpunt (in vakwerk) panel point
veldwerk fieldwork
venster met twee zijvensters Palladian window
vensterbank / raamkozijn / raamdorpel window ledge
vensterglas window glass
vensterkoord sash line
vensterkram casement staple
vensterloos / zonder ramen windowless
vensterluik (blind) folding shutter
ventilatiepan (op dak) ventilating tile
ventilatierooster air grid
ventilatiesysteem ventilating circuit
Venturibuis Venturi tube
Venturigoot Venturi flume
Venturimeter Venturi meter
veranda veranda(h)
verankeren (bouw) grapple
verankeren / door dwarsbalken verbinden tie (ww)
verankeren / versterken / ondersteunen truss (ww)
verankering anchoring
verankering staying
verankering tying
verbindingsman (op bouwplaats) phone man
verblijfsgebied occupied zone
verbouwen alter
verbouwen convert a building
verbreding widening
verbruiksmeter integrating meter
verdampbaarheid evaporativity
verdamping evaporation
verdampingswarmte evaporation heat
verdeelkast / zekeringkast fuse box
verdeelpand summit reach
verdeelrooster flow-distribuitng rack
verdeelschuif division gate
verdeelsluis distribution sluice
verdeler (verwarmingssysteem) plenum
verdelingskromme distribution curve
verdichten compact
verdichten van grond; verdichting compaction
verdichtingsgraad degree of compaction
verdiepingshoogte storey height
verdringerpomp displacement pump
verdunner thinner
verduurzamen preserve
vereffening adjustment
verf paint
verfafbijtmiddel paint stripping agent
verfbak / afstrijkbak paint pan
verfbestek painting specifications
verfblik paint drum
verfblik / verfbus can of paint
verfblik / verfbus paint pot
verfblik / verfbus tin of paint
verfbus paint tin
verfbus met hengsel paint kettle
verfemmertje paint bucket
verfkrabber paint scraper
verfkwast / blokwitter paintbrush
verfreservoir (van verfspuit) cup
verfroller paint roller
verfroller met patroon stippling roller
verfspuit paint spray gun
verfspuit (zie ook spray paint) paint spray
verfspuit / spuitpistool / verfpistool spray gun
verfspuiten / spuitlakken / spuitverven spray paint (ww)
verfverdunner paint thinner
vergelijkingsvlak datum plane
vergulden / met bladgoud bedekken gild
verguldkussen gilder's cushion
verguldmesje gilder's knife
verguldmetaal gild metal
verguldolie oil gold size
verguldsel gilding
verhang energy gradient
verhangmeter energy gradient meter
verharden harden
verharder / hardingsmiddel hardener
verhardingsvertrager cement retarder
verhardingsvertrager concrete retarder
verhoogd stilted
verhoogde boog stilted arch
verhuiswagen furniture van
verkanting banking, cant
verkaveling allotment
verkeersbelasting traffic load
verkenning reconnaissance
verklikker colour indicator
verklikker recovery peg
verklikker reference peg
verlaagd plafond dropped ceiling
verlaagd plafond suspended ceiling
verlengboor extension drill
verlengsnoer extension cable
verlengsnoer extension cord
verlengsnoer extension flex
verlengsnoer extension lead
verlengstuk (onder gootsteen) tail piece
verlichting illumination
verloop (buisonderdeel) (loodgieterij) offset bend
verloopneusstuk (loodgieterij) reducing coupling
verloopsok (loodgieterij) reducing socket / reducing coupler
verloopstekker adapter plug
verloopstuk (i.v.m. dakbedekking) swan('s) neck
vermoeidheid fatique
vermogen power
vernauwing constriction
vernis / lak(laag) varnish
vernissen / lakken / een vernislaag aanbrengen varnish (ww)
verondiepen shoal
verondieping shoaling
verontreiniging; vervuiling pollution
verontreinigingsonderzoek pollution study
verouderen weaken
verrijdbare torenkraan tower slewing crane
verrijdbare trap rolling ladder
Versaillesparket Versailles parquet
verschepen ship
verscheping shipment
verschuifbaar scharnier (van verstelbare tang) slip joint
versiering boven deur overdoor
versnelling acceleration
versnijden (van metaal) offset (ww)
verspaning wood-removing
verspringend (parketvloerpatroon) woodstrip flooring
verspringende rijtjeshuizen stepped houses
verstek mitre joint
verstek… mitred
verstekbak mitre block
verstekbak mitre board
verstekbak mitre box
verstekbak mitre shoot
verstekbak (op zaagbank) mitre gauge
verstekgeleider (van zaag) protractor for mitring
verstekhaak mitre angle
verstekhaak mitre square
versteklassen bevel welding
verstekmachine mitring machine
verstekzaag mitre saw
verstekzaagmachine compound miter saw
verstekzaagmachine slider (compound) miter saw
verstekzaagmachine sliding (compound) miter saw
verstelbare bekistingsligger adjustable service girder
verstelbare schroefsleutel shifting spanner
verstelbare tang slip-joint pliers
verstelruimte (van waterpomptang) adjustable channel
versterken met steunbeer / steun buttres (ww)
versterkingszuil column reinforcement bar
versterkte ligger trussed girder
versterkte muur fortified wall
verstijvingsligger stiffening girder
verstijvingsrib stabilising beam
verstopping blockage
verstoring disturbance
verstrooiing scattering
verstuivingsinrichting spraying device
vertakking ramification
vertanding skew notch
verticaal been (van stalen balk) vertical leg
verticaal dakraam luthe
verticale doorsnede vertical section
vertinlaag spatter dash
vertraging detention
vertragingsverlies eddy loss
vertragingsverlies form loss
vertrekhoogte room height
vertrekking distortion
verval gravity flow
verval tidal range
vervallen wwonkazern / krot rookery
vervangende nieuwbouw re-development
verwarming heating
verwarmingselement heating element
verwarmingsketel heating boiler
verwarmingspomp heat pump
verwarmingsruimte / verwarmingskelder boiler room
verweerd weatherworn
verwerkbaarheid van beton concrete workability
verwijding enlargement
verwildering anastromising
verwildering avulsion
verwildering braiding
verwisselbaar / wegwerp… disposable
verzamelleiding collecting pipe
verzamelriool collecting sewer
verzinkboor countersink (bit)
verzonken / ingebouwd / ingelaten / verhuld engaged
vestibule lobby
vetvang grease trap
vezelcement> coir-cement
viaduct viaduct
viering (aan kathedraal) crossing
vieringstoren (van kerk) center tower
vieringstoren (van kerk) central tower
vierkantennet flow net
vierkantsstaal square iron
vierkantsstaal square stock
vierpas / vierblad (bouwkunde) quatrefoil
vijfpas (ornamentale boog) cinquefoil / cinque-foil
vijl file
vijl (met stompe kop) roughing file
vijlen file (ww)
vijlheft file handle
vijlmachine filing machine
vijver pond
vijzel improved Archimedean screw
vijzelpomp screw-type pump
vinylisolatie vinyl insulation
visbek V-joint
visceus viscous
viscoelasticiteit viscoelasticity
viscositeit viscosity
viscositeitsco�fficient; viscositeitsco�%fficient viscosity coefficient
visgraatdrainage chevron drain
visgraatdrainage herringbone drain
visgraatparket herringbone parquet
visgraatpatroon herringbone pattern
vislift fish elevator
vislift fish lift
visoptrekgelegenheid fishway
vispas fishpass
vissershaven fishery harbor
vissershaven fishing harbour
vistrap fish ladder
visvijver fish pond
vizierlijn line of sight
Vlaams verband Flemish bond
vlak glas (vlakglas) / vensterglas sheet glass
vlakbank surface planer
vlakglas flat glass
vlakglas plate glass
vlakhamer (loodgieterij) beading hammer
vlakhamer (loodgieterij) beading swage
vlakhamer (loodgieterij) tinner's socket
vlakke beitel flat chisel
vlakke gipsplaat plain gypsum lath
vlakke pan / leipan / platte pan plain tile
vlakke vijl; vlakvijl / handvijl / blokvijl flat file
vlakschuurmachine orbital sander
vlakschuurplaat (loodgieterij) lapping plate
vlaktewaterpassing differential levelling
vlakzijde (van plank) face side
vlechtdraad binding wire
vlechttang steelfixer's pincer
vlechttang (betonbouw) concreter's tongs
vlekkenmiddel / vlekkenwater stain remover
vlekvrij stainproof
vleugel leaf
vleugel propeller
vleugel (van tuimelplug) spring toggle
vleugel / zijstuk wing
vleugelmoer butterfly nut
vleugelmoer wing nut
vleugelmuur abutment wall
vleugelmuur wing wall
vleugelpallet wing pallet
vleugelstijl (van raam) stile groove of sash
vliegboot flying boat
vliering / zolder(kamer) attic
vlijlaag brick layer
vlijlaag footing course
vlizotrap folding stair
vlizotrap / (uitschuifbare) zoldertrap loft ladder
vloebekleding floor covering
vloedbranding eager
vloeddeur flood gate
vloedgelf high-water wave
vloedstroming flood flow
vloedstroom flood current
vloedverwekkende kracht flood-generating force
vloedvolume flood velume
vloeibaar liquid
vloeibaar; vloeistof fluid
vloeibaarheidsgraad consisteney
vloeibaarmaking fluidification
vloeistaal mild steel
vloeistefstraal fluid jet
vloeistofbeweging fluid motion
vloeistofdraad fluid filament
vloeistofdruk fluid pressure
vloeistof-instelschroef ( op verfpistool) fluid adjustment screw
vloeistofmechanica fluid mechanics
vloeistofstroom fluid current
vloeiveld; vloeiweide sewage farm
vloerafvoer floor drain
vloerbalk ceiling beam
vloerbalk floor joist
vloerbalk main landing beam
vloerbedekker / parketteur floorer
vloerbedekking / zeil floorcloth
vloerinbouwdoos sunken floor socket
vloerinstallatie (elektra) underfloor mounting
vloerinstallatie (elektra) underfloor sockets
vloerisolatie board insulation
vloermateriaal flooring
vloerplaat floor slab
vloerplaat (van parket) flooring strip
vloerplank floorboard
vloertegel floor tile
vloertegel flooring tile
vloerverwarming floor heating
vloerverwarming screed heating
vloterklep / vlotterkraan float valve
vlotkanaal log chute
vlotkanaal logvay
vlotsluis log lock
vlotter (wc) ball cock
vlotterbal (wc) float ball
vlotweg logway
vluchthaven harbour of refuge
vluchtweg emergency route
vochtbrug damp bridge
vochtgehalte degree of saturation
vochtgehalte moisture content
vochtgehalte; vochtigheid humidity
vochtscherm vapour barrier
vochtwering moistureproofing
voeding feeding
voedingsinstallatie feed structure
voedingskabel feeder cable
voedingskabel / elektriciteitsleiding power cable
voedingspomp feed pump
voedingswater feed water
voegafdichting joint sealer
voegband joint sealing strip
voegband; voegstrip joint strip
voegbreedte joint width
voegdiepte joint depth
voegen (bouwkunde) slush (ww)
voegen (opvullen met specie) joint (ww)
voeger pointer
voegijzer Frenchman (BE)
voegijzer pointing trowel
voegijzer; voegmortel / voegvulling joint filler
voegkit joint filling compound
voegspecie joint mortar
voegspecie pointing mortar
voegspecie, voegwerk grouting
voegspijker filling trowel
voegstrip caulking strip
voegvulling joint filling
voegvullinsmiddel pointing stuff
voegwerk jointing
voegwerk / specielaag pointing
voegwerk herstellen re-point
voetklep foot valve
voetlood lead coping
voetpad / trottoir / stoep pav�
voetpedaal foot pedal
voetrooster foot scraper
vogelschroot eaves board
vol en zat full and filled masonry
volkomen contractie complete contraction
volkomen overlaat clear overfall
vollewandligger (van dak) solid-web girder
volt volt
voltage voltage
volumegewicht bulk density
volute / voluut (spiraalvormig ornament) roll
voluut (van wijnranken / bladeren) whorl
voluutkussen (Griekse tempel) volute cushion
voor algemeen gebruik / universeel general purpose
voor zwaar gebruik / voor zware lasten heavy-duty
vooraanzicht front view
voorboren prebore
voorde Irish bridge
voordeur front door
voorgemengd beton pre-mixed concrete
voorgespannen (van beton) prestressed
voorgespannen beton prestressed concrete
voorgespannen glas tempered glass
voorgestort beton precast concrete
voorgevel forefront
voorgevel front wall
voorhar meeting post
voorhar mitre post
voorhaven lock approach
voorland foreland
voorlopig ontwerp preliminary design
voorman, uitvoerder foreman
voormengen (beton) pre-mix
voormenging (beton) pre-mixing
vooroever foreshore
vooronderzoek preliminary survey
voorschoot carpenter's apron
voorspannen pretension
voorspanning pre-tensioning
voorspanstaal prestressing steel
voorsprong (van muur) setoff
voortplanting propagation
voortplantingssnelheid celerity
voortstuwing propulsion
voortuin dooryard (AE)
vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen string
voorwaartse insnijding intersection
voorwerp met groeven (bouwkunde) channel(l)ing
voorwiel (van bulldozer) track idler
voorzetraam double window frame
vorkheftruck forklift truck
vorstgrens (in de grond) frost line
vorstschade frost damage
vorstverlet hold-ups due to frost
vouwdeur folding door
vouwgordijn roman blind
vriespunt freezing point
vrije hoogte (b.v. bij trap) clearance height
vrije oplegging (i.v.m. brug) movable bearing
vrije overspanning (van brug) arch span
vrije straal free-falling jet
vrije turbulentie free turbulence
vrije waterspiegel free water-level
vrijstraalturbine jet turbine
vroeg-christelijk Early Christian
vuilwerk / vuil metselwerk brickwork for rendering
vulbeton concrete infilling
vulbuis (wc) filler pipe
vulbuis (wc) refill pipe
vulgrond / achtervulling / weer opvullen backfill
vulkaan volcano
vulkromme lock-operation curve
vullen met specie grout (ww)
vullingssysteem filling system
vulmateriaal van de tussenvloer floor filling
vulmateriaal van de tussenvloer floor plugging
vulmateriaal van de tussenvloer floor pug
vulmateriaal voor isolatie floorfilling of breeze, loam
vulopening (van oliestookinstallatie) tank inlet
vultijd filling time
vurenhout pinewood
vuurlassen hammer-weld
vuurscherm fire guard
vuurscherm fire screen
vuursteen flint
vuurtoren lighthouse
vuurvast / brandvrij fireproof
vuurvast / brandvrij maken fireproof (ww)
vuurvaste klei fire clay
vuurvaste steen / chamottesteen fire stone
V-vormige goot arris gutter
w.c. building site latrine
wa(a)nkant (van hout) wane (waney edge)
waaier impeller
waaierdeur wing gate
waaiergewelf fan vault
waaiergewelf / waaiergewelven fan vaulting
waakhoogte retaining height
waakvlam pilot light
waakvlamgasleiding pilote gas tube
waarneming observation
waarnemingsschip surveying ship
waarschijnlijkheidsleer theory of probability
waarschuwingssysteem warning system
wachtdeur tide gate
wachtgelegenheid waiting accommodation
wachthuis (b.v.van kasteel) guardhouse
wachttoren (burcht / kasteel / vesting) watchtower
wagenkraan / mobiele kraan mobile crane
wakerdijk primary dike
wal (burcht / kasteel / vesting) rampart
wals road roller
wals tamping roller
walsdeur caterpillar gate
walsschuurmachine drum sander
wandcontactdoos convenience outlet
wandcontactdoos earthed socket
wandcontactdoos plug point box
wandcontactdoos surface-mounted socket
wandcontactdoos wall outlet
wandcontactdoos wall socket
wandcontactdoos wall socket plug point
wandoneffenheid surface irregularity
wandoneffenheid; wandruwheid wall roughness
wandplaat / schakelplaat mounting box
wandrozet wall rosette
wandruwheid roughness height
wandwrijving wall friction
wang cheek
wanten (b.v. gebruikt bij het lassen) mitten
wapeningsstaaf (in beton) reinforcing bar
wapeningsstaaf (in beton) reinforcing rod
wapeningsstaven steel-bar reinforcement
ware hoek true bearing
warmte heat
warmte-isolatie thermal insulation
warmteleer theory of heat
warmte-overdracht heat transfer
warmwater heat water
warmwaterkraan hot tap
warmwatertoestel instantaneous water heater
warmwatertoestel (geiser of boiler) warm water heater
wartel screw shackle
wartel swivel
wartel tension sleeve
wartel turn buckle
wartelbalk (bekisting) bolted frame timber
wartelbalk (bekisting) bolted yoke
wartelbalk (bekisting) yoke
warteldraden reinforcement binding
wartelring (loodgieterij) female union nut
warteltang screw wrench
wasbak / fonteintje basin
wasinrichting washing device
waslijnhaak washing line hook
wasruimte laundry room
wasruimte utility room
wasruimte / waslokaal washroom
wastafel wash basin
wastafeltang (loodgieterij) round-nose pliers
water afloat
water water
wateraantrekkend water absorbing
waterafstotend water repelling
wateranalyse water analysis
waterbalans water balance
waterballast water ballast
waterbehandeling water treatment
waterbeheersing water control
waterbehoefte water demand
waterbehoefte water requirement
waterbekken water basin
waterbeloop under-water slope
waterberging water storage
waterbouwhout hydraulic-engineering wood
waterbouwkunde coastal engineering
waterbouwkunde fluvial engineering
waterbouwkunde marine engineering
waterbouwkunde river engineering
waterbouwkundige hydraulic engineer
waterbouwkundige werken hydraulic engineering works
waterbron water resource
waterbron water source
waterbron; waterput water well
water-cement factor water-cement ratio
watercirculatie water circulation
waterdamp water vapour
waterdeeltjes water particle
waterdicht watertight
waterdicht maken stanch
waterdicht maken staunch
waterdicht schot bulkhead gate
waterdicht; waterproef waterproof
waterdichte kabel van kunststof thermoplastic moisture-proof cable
waterdichte laag waterproofing layer
waterdichte laag; waterdichtmaking waterproofing
waterdichte mortel waterproof mortar
waterdichte ring (i.v.m. dakbedekking) rust-proof zinc cup
waterdichtend middel waterproof agent
waterdichtend middel waterproofer
waterdichtheid waterproofness
waterdichtheidsproef hydraulic test
waterdruk water pressure
waterdrukmeter water gauge / gage
waterfilm / waterlaag water film
watergang; waterloop watercourse
watergehalte water content
waterglas sodium silicate
waterglas waterglass
watergolf water wave
watergoot water chute
waterhoogte; waterpas; waterpeil; waterstand water level
waterhoos water spout
waterhoudend water containing
waterhuishouding water management
waterinlaat water intake
waterkanon hydraulic ejector
waterkanon hydraulic giant
waterkant waterfront
waterkering waterretaining
waterkering water-retaining structure
waterkoeling water cooling
waterkolom water column
waterkraan (van wasbak) pillar tap
waterkraan; watertap water tap
waterkracht water power
waterkrachtcentrale; waterkrachtwerk water-power station
waterkrachtinstallatie water-power plant
waterkrachtprojekt hydro-electro scheme
waterkrachtprojekt water power scheme
waterkrachttechniek water-power engineering
waterkussen water cushion
waterleiding water main
waterleiding water pipe
waterleiding water works
waterleidingnet water (supply) system
waterleidingtechniek waterworks engineering
waterlijn waterline
waterlinie inundation zone
waterloopkundig hydrological
waterloopkundig onderzoek hydraulic research
waterloopkundiglaboratorium hydraulics laboratory
waterlozing discharge of water
watermassa water mass
watermonster water sample
wateronttrekking withdrawal of water
wateroppervlak water surface
wateroppervlakte water area
wateropvoerwerktuig water-lifting machine
wateroverlast water trouble
waterpas builder's level
waterpas level (bn)
waterpas line level
waterpas plumb level
waterpas plummet (level)
waterpas spirit level
waterpas maken / waterpassen level (ww)
waterpasbaak levelling rod
waterpasinstrument levelling instrument
waterpassen levelling
waterpasser leveller
waterpastoestel dumpy level
waterpastoestel engineers level
waterpers hydraulic press
waterplant water plant
waterpomp water pump
waterpomptang multiple pliers
waterpomptang waterpump plier(s)
waterpomptang / pijpentang pipe wrench
waterram hydraulic ram
waterram water ram
waterrijk watery
waterschade water damage
waterschap water board
waterscheiding water parting
waterscheiding watershed
waterslag water hammer
waterslag / helling / verkanting cant
waterslang hose / hosepipe
watersnood flood disaster
waterspiegel waterlevel
watersprong hydraulic jump
waterspuit water nozzle
waterspuwer (op (gotische) kerk) gargoyle
waterstaat dept. of hydraulic-engineering works
waterstaatkundig hydraulic engineering (adjective)
waterstandsmeter water-level recorder
waterstandsmeting water-leyel measurement
waterstof hydrogen
waterstraal water jet
waterstroom water current
watertoestel water appliance
watertoevoer / waterinlaat water inlet
watertoren water tower
waterturbine hydro turbine
waterturbine water turbine
waterval cataract
watervang headworks
watervang prise d'eau
waterverbruik water consumption
waterverlies water loss
waterverplaatsing displacement
watervliegtuig hydro plane
watervoerend water bearing
watervoerend kunstwerk flow structure
watervoerende laag aquifer
waterweg waterway
waterwerk hydraulic structure
waterwinning water extraction
waterzuivering water purification
waterzuiveringsinstallatie; zuiveringsinstallatie purification plant
watt watt
wc-bril / closetbril / toiletzitting seat
wc-bril / toiletzitting toilet teats
weefselstrook (bij het behangen) strip of sheet metal
weekendhuis (vakantiehuisje) weekend house
weerbestendig / waterdicht weatherproof
weerbestendig maken weatherproof (ww)
weergang (b.v. van burcht) crennelation
weergang (van burcht) parapet walk
weerstand resistance
weerstandscoeffici�nt; weerstandscoeffici�%nt drag coefficient
weerstandsformule drag formula
weerstandsformule resistance formula
weerstandsmoment moment of resistance
weervast / weerbestendig weather tight
weervlek / verweerde plek weather stain
weg road
weg- en waterbouwkunde civil engineering
wegdek road surface
wegdek van betonplaten concrete slab surface
wegenasfalt paving asphalt
wegenbouw road-building
weghameren hammer off
wegschaaf / nivelleermachine grader
wegspoelen flush away
wegspuiten hydraulicking
wegverharding road metal
weitrede ( weistuk) top step
wel blow
wel nose
welstandscommissie planning authority
welstuk end step
welstuk nosing piece
wendbaarheid manoeuvrability
wentelraam vertical pivoting window
wenteltrap open-newel staircase
werkbank workbench
werkbankgereedschappen bench tools
werkblad worktop
werkdrukmeter working pressure gauge
werkeiland construction island
werken; zeewerken maritime structures
werkgroep working group
werkhandschoenen working gloves
werkhaven construction harbour
werkindeling layout of work
werklijn line of action
werkplaats workshop
werksteiger work platform
werksteiger working platform
werkstukkabel (op lastransformator) earth lead
werktekening shop drawing
werktekening working drawing
werkterrein work area
werkvloer bedding
werkvloer blinding bed
werkvloer (van timmerman) drawing floor
werkvoorbereiding preparations
wervel (b.v. aan vensterluik) shutter catch
wervel; werveling vortex
wervelbeweging vortex motion
wervelstraat vortex street
wervelstraat vortex trail
wetstaal whet iron
wiellader backhoe loader
wiellader shovel loader
wielschuif vertical roller-bearing gate
wieltractor wheel tractor
wiep faggot
wiep fascine
wier; zeewier sea weed
wigschuif wedge valve
windbelasting; windbelasting (van gebouw) wind load
winddicht windtight
winddruk wind pressure
windgetij meteorological tide
windgolf wind wave
windgoot wind flume
windkracht wind force
windmeting wind measurement
windmolen wind mill
windstoot gust
windtunnel wind tunnel
windwervel (aan raamluik) hook
windwijzer weather vane
winkelhaak carpenter's square
winkelhaak iron square
winkelhaak sash angle
winkelhaak setsquare
winkelhaak square
winkelhaak (schrijfhaak) try square
winterbed major bed
winterprofiel storm profile
wiskunde mathematics
witkalk / witsel / pleister limewash
witpleisterwerk finishing coat
witten limewash (ww)
woelbekken stilling basin
woelkamer energy dissipating chamber
woelkom stilling pool
woestijn desert
wolf / hijswig / zwaluwstaarttap lewis / lewison
wolfraam tungsten
wolfraamcarbide tungsten carbide
wolfraamstaal tungstic steel
wolfseind (van dak) partial-hip(ped) end
wolkbreuk cloudburst
wolkenkrabber skyscraper
woning accommodation
Woningwet Housing Act
wooneenheid housing unit
woonerf / wooncomplex cluster
woonkamer family room
woonkamer living room
woonwijk housing development
woonwijk housing estate
wormvormige strepen (als ornament) vermiculation
wrak wreck
wrijfpaal fender post
wrijvingsfaktor friction factor
wrijvingsverlies friction head
wrijvingsweerstand frictional resistance
wrijyingsformule friction formula
wringspanning torsional stress
wrongstuk (van bordes) wreath
xylose wood sugar
Y-verloop (loodgieterij) Y-branch
zaag saw
zaagblad saw blade
zaagbladinstelling (cirkelzaag) blade tilting mechanism
zaagbladvergrendeling (cirkelzaag) blade locking bolt
zaagbladvergrendeling (cirkelzaag) blade tilting lock
zaagbok / schraag (bij het zagen) sawhorse
zaagdak / sheddak sawtooth
zaagkap / zaagbladbeveiliging blade guard
zaagketting saw chain
zaagloods sawing shed
zaagmachine machine saw
zaagrasp saw rasp
zaagsnede sawn joint
zaagtafel / zaagbank saw bench
zaagtafel / zaagbank sawing bench
zaagverlies / zaagsnede kerf
zaagverlies / zaagsnede saw kerf
zaagzettang saw set pliers
zaalakoestiek room acoustics
zachtboard softboard
zadeldak pitched roof
zadeldak saddle roof
zadeldak saddleback roof
zagen saw (ww)
zak cement bag of cement
zakje met krijtpoeder pounce bag
zaklantaarn pocket torch
zaklantaarn torch
zakmes(je) pocket knife
zandasfalt sand asphalt
zandbeweging sand movement
zandfilter sand filter
zandgolf sand wave
zandgolf sediment wave
zandkorrel sand grain
zandkorrelverdeling sand-size distribution
zandkust sandy coast
zandlaag sand bed
zandpaal sand pile
zandplaat sandy shoal
zandpomp sand pump
zandribbel sediment ripple
zandruwheid sand roughness
zandsteen ragstone
zandstort sand-dumping site
zandstraal(toestel) sandblast
zandstraaltoestel sandblast apparatus
zandstraaltoestel sandblasting machine / plant
zandstralen sandblast (ww)
zandtransport sediment transport
zandtransportmeter sediment sampler
zandtransportmeting sediment-transport measurement
zandvang sand trap
zandvang sediment trap
zandzakstapeling sandbag piling
zandzuiger; zuiger suction dredger
zee; zeegang sea
zee-afzetting marine deposit
zeebodem sea bed
zeedijk dike along the sea
zeef strainer
zeefbocht sieve bend
zeefkromme sieve curve
zeefproef sieve analysis
zeegat coastal inlet
zeegolf ocean wave
zeegolf sea wave
zeehoofd sea groyne
zeekaart nautical map
zeeoppervlak; zeespiegel; zeestand sea level
zeepbakje soap dish
zeepdispenser soap dispenser
zeeplant maritime plant
zeescheepvaartkanaal maritime canal
zeesluis sea lock
zeestraat; zee�ngte; zee�%ngte strait
zeevaart ocean navigation
zeewaardig sea-going
zeewaardig seaworthy
zeewater sea water
zeewering sea defence
zeewering sea defence structure
zeeweringen sea defence works
zeezand marine sand
zekering / smeltveiligheid fuse
zekeringblok fuse block
zekeringhouder fuse cartridge
zekeringplaat fuse plate
zekeringverwijderaar fuse puller
zelf-beluchting self-aeration
zelfbouw self-built housing
zelfontladend self-discharging
zelfreiniging auto-purification
zelftapper / zelftappende schroef self-tapper / self-tapping screw
zelftapper / zelftappende schroef self-tapping fastener / driver
zelfvaarder self-propelled ship
zelfvarend self-powered
zelfvarend self-propelled
zeskantbout hexagon-head bolt
zeskantkopplug hexagon bushing
zeskantmoer hexagon nut
zeszuilig / met zes zuilen hexastyle (bn)
zetkop (van klinknagel) set head
zetkop (van klinknagel) swage head
zicht boning rod
zichten bone
“zie 9”“ brick wall” nine inch brick wall
zie centre … center…
zie concreter concretor
zie damp(-proof) course DPC
zie gauge gage
zie G-clamp F-clamp
zie gimlet hole boring tool
zie louvre louver
zie mitre miter …
zie mortise mortice
zie mould mold
zie plain … plane …
zie preparation prep
zie reinforced reenforced
zie storey story
zie tee- … T-
zie tee-hinge T-hinge
zie tee-joint T-joint
zie vice vise
ziel invert (of a conduit)
ziggurat ziggurat
zigzagmotief / visgraatmotief chevron design
zijaanzicht side view
zijbeuk (van kerk) aisle
zijdelingse contractie side contraction
zijdelingse overlaat lateral spillway
zij-ingang side entrance
zijkniptang diagonal (cutting) plier(s)
zijkniptang side cutter
zijsluiting van leipan slip
zijstijl van raam window jamb
zijstuksectie (verwarmingssysteem) wall stack section
zink zinc
zinken dak zinc roof
zinker sag pipe
zinkmethode sinking method
zinksteen ballast stone
zinstuk fascine mattress
zinstuk mattress
zitkamer sitting room
zitkuil sunken living room
zoekpen (elektra) threading key
zoemer buzzer
zoetwater fresh water
zoetwaterbekken fresh-water basin
zog wake
zolderbalklaag tie beam
zolderetage garret
zoldergat hatch
zolderkamerdeur boxroom door
zolderkamerdeur lumber room door
zomerbed minor bed
zomerkade summer dike
zomerprofiel summer profile
zonder dak roofless
zonder zuilen of pilasters astylar
zonder zuilenrijen aan de zijkanten apteral
zonneboiler solar boiler
zonneboiler solar heater
zonnecollector solar collector
zonnecollector solar panel
zonne-energie solar energy
zonnescherm sun screen
zonnewoning solar house
zonswaarneming solar observation
zonwering sun protection
zout salt intrusion
zoutgehalte salinity
zoutgehalte salinity measurement
zoutgrens salt limit
zoutmeer salt lake
zoutverdunningsmethode salt-dilution method
zoutwater salt water
zoutwaterbekken salt-water basin
zoutwig saline wedge
zoutwig salt wedge
zoutzuur hydrochloric acid
Z-profiel (bouw) Z-shaped beam
zuigbuis; zuigleiding suction pipe
zuiger piston
zuiger sucker
zuigerpomp reciprocating pump
zuigkelder suction chamber
zuigkelder suction pit
zuigklep suction valve
zuigleiding suction line
zuigmond pump intake
zuigpomp suction pump
zuilengang met zes zuilen hexastyle
zuilhals neck
zuilhals necking
zuilschacht (tempels e.d.) column shaft
zuivering purification
zuurstof oxygen
zuurstofafsluithendel (snijbrander) oxygen control handle
zuurstoffles oxygen cylinder
zuurstofkraan (b.v. op snijbrander) oxygen valve
zuurtegraad acidity
zwaaikom turning basin
zwaar materieel heavy vehicles
zwaartekracht gravity
zwaartelijn median
zwaartepunt centre of gravity
zwaluwstaart dove tail
zwaluwstaart dovetail
zwaluwstaartverbinding (hout) dovetail joint
zwanehals swivel elbow
zwanenhals (aan trapleuning en buis) goose-neck
zwanenhals / stankbocht deep seal trap
zwanenhals / stankbocht pee trap
zware (houten) hamer maul (hammer)
zware kraan heavy-duty crane
zware non-ferro-metaallegering non-ferrous heavy metal
zwembad swimming pool
zwengel (van booromslag) crank
zwenkkraan (gevelkraan) swivel tap
zweten seep
zweven be suspended
zwevend materiaal suspended material
zwevend materiaal washload
zwevend transport suspended load
zwevend transport meter suspended-load sampler
zwevend transport meting suspended-load measurement
zwevende vloer floating floor
zwevende vloer sprung floor