source: https://sites.google.com/site/tradbelvert/outils---hulpmiddelen/dictionnaires-traductifs---vertalende-woordenboeken

retrieved on: 2020-03-02


 • A. Albregts, Technisch woordenboek, Haarlem, Uitgeverij Stam, 1950
 • A. Chandra, Elsevier's Dictionary of Edible Mushrooms - Botanical and Common Names in Various Languages of the World, Amsterdam, Elsevier, 1989
 • A. D. Berten & J. G. Van Den Bijllaardt. Lexique de termes usuels en instruction programmée - Lexicon van gebruikelijke termen in geprogrammeerde instructie, Anvers-Antwerpen, Centre technique audiovisuel international - Internationaal Audio-Visueel Technisch Centrum, 1968
 • A. D. Berten & J.G. van den Bijllaardt, Lexique de termes usuels en instruction programmée - Lexicon van gebruikelijke termen in geprogrammeerde instructie, Anvers-Antwerpen, International Audio-Visuel Technical Centre, 1968
 • A. D. Visser, Elsevier' s dictionary of soil mechanics, Amsterdam, Elsevier, 1965
 • A. de Beir & J.-M. van Loon, Prisma vakwoordenboek accountancy, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1995
 • A. De Jonge, Viertalig woordenboek voor de verzekeringspraktijk, Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1994 http://books.google.be/books?id=0NdPfFCqpgcC&printsec=frontcover&dq=%22de+Jonge%22+%22Viertalig+woordenboek+voor+de+verzekeringspraktijk%22&source=bl&ots=WJFWkf1Tar&sig=n86bBAzw9vAGfjqNslQD0iR_smM&hl=fr&ei=jk2XTJDWPIT24Aahv_DkBA&sa=X&oi=book_resul
 • A. De Neve & K. Dehoorne, Mona Lisa II : banque de données pour un dictionnaire électronique multifunctionnel. Lexique explicatif et traductif néerlandais-français-anglais de terminologie boursière, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1989
 • A. de Pauw, Contribution à la terminologie de l'horlogerie : “comtoise- of morbierklokken”. Traduction & glossaire, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1989
 • A. de Rouville, Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 1 : De zee, Brussel, Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, 1957
 • A. de Rouville, Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 9 : Zeeseinwezen, Brussel, Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, 1963
 • A. Delanner-Romain, Bijdrage tot de terminologie van de waterverontreiniging, Mons, École d'Interprètes Internationaux
 • A. Dolimont, Petite terminologie des assurances, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1973
 • A. Dorian, Dictionary of plastics and rubber technology, London, Iliffe, 1965
 • A. Dumortier, Glossaire des appareils électrodomestiques néerlandais- français français-néerlandais avec partie illustrée, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1975
 • A. F. Dorian, Elsevier's dictionary of industrial chemistry, Amsterdam, Elsevier, 1964
 • A. Fromont, I. Staffels & M. van de Winchele, Recht. Een terminologische databank, Brussel, VLEKHO
 • A. G. J. Hermans, Jacht en Taal. Een verzameling van jagerstermen en aan de klassieken ontleende jachtcitaten, Schiedam, H.A.M. Roelants, 1951
 • A. G. van Damme, Orthopedie. De loopfuncties van de mens. Vijftalig woordenboek, Brussel, Het Leder, 1985
 • A. Garde, Het ziekenhuiswezen in de EEG : organisatie en terminologie, Lochem, De Tijdstroom, 1978
 • A. Hermans, M. J. W. M. Akkermans, H. Joly, P. Lerat, F. Gaudin, D. Gouadec, M.-P. Mayar, B. Thiry & C. De Schaetzen, Terminologie et société, Paris, Maison du dictionnaire, 2004
 • A. Héroguel, Traduire le néerlandais dans les affaires pénales (Pays-Bas, Belgique). Dictionnaire néerlandais-français et français-néerlandais, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2014
 • A. Herzka, Elsevier's lexicon of pressurized packaging (aerosols), Amsterdam, Elsevier, 1964
 • A. Houet, Dictionnaire moderne, géographique, administratif, statistique, des communes belges - Modern woordenboek, aardrijkskundig, administratief, statistisch, der Belgische gemeenten, Bruxelles-Brussel, F. van Muysewinkel, 1950
 • A. J. Bosch, Wiskundig Frans, Eindhoven, Technische Hogeschool, 1981
 • A. Kruijssen, Huizinga's spreekwoorden en gezegden - herkomst, verklaring en vergelijking met Frans, Duits en Engels, Baarn, Tirion, 1994
 • A. M. C. Jongkindt Coninck, Dictionnaire Latin-(Grec)-Français-Anglais-Allemand-Hollandais, des principaux termes employés en botanique et en horticulture, Haarlem, Erven Loosjes, 1894
 • A. M. Wittfoht, Plastics lexicon : processing and machinery, Amsterdam, Elsevier, 1963
 • A. M. Wittfoht, The technical terms in plastics engineering, Amsterdam, Elsevier, 1976
 • A. Markov, Woordenboek techniek en wetenschap, Deventer, Kluwer, 1984
 • A. Martens, Rapport du stage fait aux assurances ABB, traduction de textes spécialisés et appareil critique - Rapport van stage bij ABB, vertaling van teksten met specifieke terminologie en kritisch apparaat, Brussel, Erasmushogeschool Brussel, 1994
 • A. Mohr, Glossarium Europae Mammalium Terrestrium, Wittenberg-Lutherstadt, A. Ziemsen, 1961
 • A. Moth & F. K. Walter, Technical Terms Used in Bibliographies and by the Book and Printing Trades, The Boston Book Company, 1912
 • A. Paraskevopoulos, Tolkenlexicon. Conferentieterminologie Duits-Engels-Frans-Nederlands, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1997
 • A. Piraux, Lexique de termes administratifs de la fonction publique fédérale - Administratieve terminologie van de federale overheidsdiensten, Bruxelles-Brussel, Labor, 1996
 • A. Quicke, Verklarend Nederlandsch woordenboek van het brouwersvak met Fransche, Duitsche en Engelsche vertaling der technische woorden, Gent, Volksdrukkerij, 1926
 • A. Rep, Glossaire latin - français - néerlandais - Zooparasites de l'homme, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1995
 • A. Schellings, Elsevier's Dictionary of Automotive Engineering, Amsterdam, Elsevier, 1998
 • A. Schieferdecker, Geological nomenclature, Gorinchem, F. Noorduijn en zoon, 1959
 • A. Schobbens, Meertalige demografische woordenlijst, Brussel, Nationaal Instituut voor de Statistiek, 1980
 • A. Smet, Nederlands-Russisch verklarend glossarium over elektrische huishoudelijke apparatuur met Franse termenlijst, Antwerpen, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1970
 • A. Spegelaere, Introduction à la parapsychologie : contribution à l'harmonisation de la terminologie parapsychologique. Glossaire bilingue F-N, N-F de la nomenclature fondamentale, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken
 • A. Staehlin, Die landwirtschaftlichen Kulturpflanzen Mitteleuropas, Frankfurt, DLG Verlag, 1967
 • A. Thiré, Traduction du lexique des sports olympiques d'été de Sydney. Sports équestres + étude terminologique nl-fr/fr-nl, Gent, Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde, 2004
 • A. Thompson, Bibliotheekterminologie Engels, Frans, Duits, Nederlands, Den Haag, Centrale vereniging voor openbare bibliotheken, 1967
 • A. Van Den Plas, Les clavecins. Traduction partielle et glossaire (N-F/F-N), Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1999
 • A. Van Dingenen, Mona Lisa : banque de données pour un dictionnaire électronique multifonctionnel. Lexique explicatif et traductif français-anglais-neerlandais de terminologie informatique (la Cfao), Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1991
 • A. Van Duijn, Zakboek gerechtstolken in strafzaken en vreemdelingenzaken, Arnhem, Gouda Quint, 1996
 • A. van Eeckhout, Van Ussel J., “Kritische analyse van het begrip seksualiteit”. Traduction critique et commentée avec étude de la terminologie : glossaire N-F-N, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1983
 • A. Van Houtem, Hoe zeg je dat ? Reiswoordenboek in zes talen, Haarlem, Gottmer, 1984
 • A. Van Meerten, H. Vandaele & A. Schellekens, Onderwijskundig woordenboek, Rotterdam-Antwerpen, Universitaire Pers-Standaard, 1974
 • A. Verle, Luchtverontreiniging. Probleemstelling en lexicon Nederlands-Frans, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1974
 • A. Visser, Elsevier's dictionary of soil mechanics, Amsterdam, Elsevier, 1965
 • A. Visser, Elsevier's telecommunication dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1960
 • A. Voye, 500 der belangrijkste woorden voor ingenieurs en technici, Liège, Presses universitaires, 1950
 • A. Weynen, J. Goossens, & P. Goossens, Woordenboek van de Limburgse dialecten. I : agrarische terminologie, Assen, Van Gorcum, 1983
 • A.J.V. Underwood, Six-Language Vocabulary of Distillation Terms. London, European Federation of Chemical Engineering, 1967
 • A.-M. De Blieck, Mona Lisa : banque de données pour un dictionnaire électronique multifonctionnel. Lexique explicatif et traductif français-anglais-neerlandais de terminologie informatique, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1990
 • A.-M. de Cocker, Essai de lexicographie différentielle. Contribution à la terminologie (français-néerlandais) des cosmétiques et des soins de beauté, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1974
 • A.-M. Temmerman, La terminologie boursière : un jargon étrange. Volume II: contextes A-G, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
 • A.-M. Thiel, Essai de lexicographie différentielle. Contribution à la terminologie française-néerlandaise des conventions internationales de pêche limitée aux zones maritimes, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1973
 • aardrijkskunde, cartografie, geologie, meteorologie en astronomie
 • abréviations, sigles, acronymes, symboles, unités, poids et mesures, métrologie et instruments de mesure
 • Académie internationale du tourisme, Dictionnaire touristique international, Monte Carlo, 1975
 • afkortingen, letterwoorden, initiaalwoorden, symbolen, eenheden, gewichten en maten, metrologie en meetinstrumenten
 • Agriculture, Food and Animal Sciences Dictionaries on Segment CD-ROM, Amsterdam, Elsevier, 1997
 • Algemeen Secretariaat AIPCN, Geillustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 6 : Methode van en materieel voor de uitvoering van werken, Brussel, 1959
 • Anstrichstoffe, Begriffe. Fremdsprachige Übersetzungen der Fachausdrucke, Berlin, Beuth-Vertrieb, 1958
 • archief- en bibliotheekterminologie, boeken, boekdrukkunst, reprografie en micrografie
 • architecture, construction, urbanisme, aménagement du territoire et construction de routes
 • archives, livres, bibliothèques, imprimerie, réprographie et micrographie
 • arpentage, géodésie, topographie, pédologie et immobilier
 • Association belge des banques – Belgische Vereniging van banken, Terminologie bancaire – Bankterminologie
 • Association cartographique internationale, Dictionnaire multilingue de termes techniques cartographiques, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1973
 • Association européenne pour la direction de personnel, Glossaire de gestion de personnel, 1970
 • Association européenne pour les études d'opinion et de marketing (Esomar), Glossary of technical terms for market researchers, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1969
 • Association internationale des Professionnels de la Construction des Routes, Dictionnaire technique routier, 1997
 • Association internationale permanente des congrès de navigation, Dictionnaire technique illustré : La mer; Fleuves, rivières, canaux; Bateaux et navires; Matériaux; Procédés et matériel d'exécution des ouvrages; Les ports; Écluses et cales sèches; Signalisation maritime; Barrages et rivières, Bruxelles, 1934-1966
 • Association mondiale de la route (AIPCR), Internationales Wörterbuch für die Strassenverkehrstechnik, 1957
 • Automobile Association, AA Car Components Guide, 1977
 • B. B. Babani, International Radio Tube Encyclopaedia, London, Bernards, 1949
 • B. Cowles Pehotsky, Bibliographer's glossary of foreign words and phrases. An alphabet of terms in bibliographical and booktrade use compiled from 20 languages, New York, Bowker, 1933
 • B. D. L. M. Thole, Elsevier's Lexicon of stock-market terms, Amsterdam, Elsevier, 1965
 • B. Dethée, Pensioenterminologie - Terminologie des pensions, Brussel, VLEKHO, Departement toegepaste taalkunde., 2001
 • B. Dursin, Essai de terminologie. La construction de bateaux en bois (F-N/N-F), Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
 • B. Feldes-Debroux, Bijdrage tot de toneeltechniek met historisch overzicht en glossarium Frans-Nederlands, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1975
 • B. Gillmann, M. Verrel, M. Abeln-Genemans & H. van Halm, Thematische woordenschat Frans voor handel en economie, Amsterdam, Intertaal, 1997
 • B. Grzimek, Het leven der dieren, Utrecht, Het Spectrum, 1975
 • B. Hanneuse, Terminologie de la découpe du boeuf en France, en Belgique et aux Pays-Bas, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1985
 • B. Mellaerts, Terminologische studie rond biotechnologie - Issledovanie po terminologii biotechnologii - Étude terminologique des biotechnologies, Brussel, VLEKHO, Departement toegepaste taalkunde, 2003
 • B. P. F. Al & P. Bogaards, Groot woordenboek Frans-Nederlands, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie également sur / ook op
 • B. Petyt, Essai de terminologie : la surveillance des drainages (N. Hemelsoet-Vervliet : “Heelkundige verpleging”). Traduction, commentaire et deux index billingues: (N-F, F-N), Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1984
 • B. Sandoval, Wirtschaft in 11 Sprachen, München, Compact, 2000
 • B. Sethée, Pensioen. Een terminologische databank, Brussel, VLEKHO, 2001
 • B. Voos, België : land van belofte voor de buitenlandse arbeider ? Terminologie vreemdelingenrecht en –opvang, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1972
 • B. Voskoboynikov, B. Zaichik & S. Paley, Woordenboek flexible manufacturing systems en robotica, Deventer, Kluwer Technische Boeken, 1991
 • B. Webb & M. Manton, Hollandia's tien talen scheepswoordenboek, Baarn, Hollandia, 1995
 • B. Webb, Paré à virer : dictionnaire à l'usage des plaisanciers en 8 langues, Paris, Éditions Maritimes et d'Outre-Mer, 1969
 • B. Webb, Scheepstermen in acht talen, Laren, Luitingh, 1965
 • bank, beurs, verzekeringen, economie, financiën, zakenleven, handel en boekhouding
 • Banque européenne d'investissement, Interventions dans les États africains et malgache et dans les pays et territoires d’outre-mer associés
 • Banque européenne d'investissement, Prêts et garanties dans les pays membres de la Communauté économique européenne, 1972
 • banque, bourse, assurances, économie, finances, affaires, commerce et comptabilité
 • Bayer, Verzeichnis der wichtigsten Schadpflanzen, Leverkusen, 1980
 • Bayer, Verzeichnis der wichtigsten tierischen Schädlinge und Nützlinge, Leverkusen, 1981
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Baanvoertuigen, Brussel, 1979
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Bedrijfszekerheid van elektronische apparatuur en de daarin gebruikte componenten. Deel 01. Basistermen en definities, 1971
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Chemische produkten voor industrieel gebruik : bemonstering, 1979
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Fotometrische woordenlijst. Begrippen - grootheden – eenheden, 1980
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Hydraulische overbrengingen : pompen, motoren, regelbare en omkeerbare groepen : definities van de grootheden en de lettersymbolen, Brussel, 1983
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Materieel voor de textielindustrie. Veredelingsmachines : terminologie i.v.m. hulpinrichtingen, 1980
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Materieel voor de textielindustrie. Veredelingsmachines : terminologie i.v.m. spanen droogramen, 1980
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Röntgentoestellen. Medische röntgenbuizen en onderdelen. Definities, classificatie en samenstelling, Brussel, 1969
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Tandwieloverbrenging : terminologie en symbolen, 1968
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Textiel : bemonstering. Statistische grondbeginselen voor het bemonsteren in het geval van enkelvoudige onderverdeling, 1981
 • Belgisch Instituut voor Normalisatie, Trekkers en werktuigen voor land- en bosbouw. Melkmachine- installaties-­woordenlijst, Brussel, 1982
 • Belgisch Instituut voor normalisatie, Wegvoertuigen, Brussel, 1985
 • Belgische Vereniging van Werktuigkundigen, Oppervlakteruwheid. Grondbegrippen en genormaliseerde gegevens, Brussel, Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1970
 • Belgisch-Nederlands-Luxemburgse commissie voor de ruimtelijke ordening, Overzicht van de juridische termen op planologisch gebied - Aperçu des termes juridiques en matière d'urbanisme, ’s-Gravenhage, Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf, 1955
 • Bell Telephone Manufacturing Company, Bell Telephone technical Glossary, Antwerpen, 1954
 • Benelux Economische Unie, Sociaalrechtelijk woordenboek, 1963
 • Benelux economische unie, Termen in gebruik bij het technische onderwijs in België en Nederland, Brussel, 1961
 • Benelux, Benelux-beroepenlijst, 1954
 • British Standards Institute, Glossary of electrotechnical, power, telecommunication, electronics, lighting and colour terms. Part 1 : terms common to power, telecommunication and electronics. Group 08 : piezoelectric devices for frequency control and selection, London, 1971
 • British Standards Institute, Glossary of electrotechnical, power, telecommunication, electronics, lighting and colour terms. Part 2 : terms particular to power engineering. Group 13 : electrical apparatus for explosive atmospheres, London, 1990
 • Bureau de Normalisation - Bureau voor Normalisatie, Produits pétroliers : définitions des termes utilisés dans l'industrie du pétrole - Aardolieprodukten : definities der termen in gebruik in de petroleumindustrie, Bruxelles-Brussel, 1978
 • Bureau hydrographique international, Dictionnaire de l'hydrographie, Monaco, 1956
 • Bureau hydrographique international, Glossary of cartographic terms and manuel of symbols and abbreviations used in the latest navigational charts of the various countries, Monaco, 1951
 • Bureau hydrographique international, Vocabulaire concernant les marées, Monaco, 1932-1934
 • Bureau international pour la standardisation des fibres artificielles (BISFA), Terminologie des fibres artificielles, 1976
 • Bureau Menno Heling / L. Hermans, Prisma vakwoordenboek kunst en cultuur, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1994
 • Bureau voor normalisatie, Algemene termen en hun definities met betrekking tot normalisatie en aanverwante activiteiten, 1988
 • C. A. Muller, Glossary of sugar technology, Amsterdam, Elsevier, 1970
 • C. Billy & & Th. Auffret Van der Kemp, Glossaire de zoologie, Paris, Doin, 1985
 • C. Billy & E. Boureau, Glossaire de botanique, Paris, Lechevalier, 1991
 • C. Blok, Illustrated automobile dictionary, Deventer, Kluwer, 1978
 • C. Claes, Les robes de mariée. Essai de terminologie, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1986
 • C. D. Grigg, Music Translation Dictionary : an English, Czech, Danish, Dutch, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish vocabulary of musical terms, Westport-Connecticut-London, Greenwood Press, 1978
 • C. De Caster, Data Base for a multifunctional and electronic dictionary. Explanatory and trilingual dictionary English-Dutch-French of economic terminology (Auditing), Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1989
 • C. De Schaetzen, A. Hermans & Th. Lepage, Elsevier's Dictionary of Office Automation, Amsterdam, Elsevier, 1991
 • C. Dermien, Keramiek - glossarium Nederlands-Frans, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1996
 • C. E. Pollington, Glossary of terms used in quality control, European Organisation for quality control, 1981
 • C. Frère, Glossaire de terminologie (français-néerlandais) sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, Bruxelles, Ministère des affaires économiques, 1981
 • C. Honorez, Glossaire de génétique, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1993
 • C. J. Van Mansum, Elsevier's dictionary of building construction, Amsterdam, Elsevier, 1985
 • C. Ketelaer & J.-E. Van Grieken, Dictionnaire juridique et administratif français-néerlandais - Frans-Nederlands rechtskundig en bestuurlijk woordenboek, Bruxelles, Larcier, 1936
 • C. L. M. Kerkhoven, Conferentietermen in vier talen. Viertalig Zakwoordenboek ten dienste van het vergaderen, Alphen a/d Rijn, Samson, 1957
 • C. Laffineur, Projet d'une nouvelle constitution. Traduction accompagnée d'un glossaire néerlandais-français, Brussel, Hoger Rijksinstituut voor Vertalers en Tolken, 1971
 • C. Leflot-Soetemans & G. Leflot, Érasme dictionnaire médical français-néerlandais – Standaard geneeskundig woordenboek Frans-Nederlands, Anvers-Bruxelles & Antwerpen-Amsterdam, Éditions Érasme & Standaard Uitgeverij, 1975
 • C. M. Schulten, Contribution à l'étude des termes militaires français et néerlandais, 1567-1625, s´-Gravenhage, Nederlandse boek- en steendrukkerij vh Smits, 1966
 • C. Pama, Prisma van heraldiek en genealogie - ruim 3000 begrippen van A tot Z verklaard, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1990
 • C. Pama, Rietstap's Handboek der Wapenkunde. Vierde geheel omgewerkte en nieuwe uitgaf. Met heraldische woordenlijst in Frans, Engels, Duits en Afrikaans, Leiden, E. J. Brill, 1961
 • C. R. C. Herckenrath & A. Dory, Frans-Nederlands, Groningen, Wolters-Noordhof
 • C. R. C. Herckenrath & A. Dory, Nederlands-Frans, Groningen, Wolters-Noordhof
 • C. R. C. Herckenrath, A. Dory, R. O. Vlot & C. P. M. Boerrigter, Koenen woordenboek Frans-Nederlands, Utrecht-Antwerpen, Koenen Woordenboeken
 • C. R. C. Herckenrath, A. Dory, R. O. Vlot & C. P. M. Boerrigter, Koenen woordenboek Nederlands-Frans, Utrecht-Antwerpen, Koenen Woordenboeken
 • C. Roothooft, Mona Lisa : banque de données pour un dictionnaire électronique multifonctionnel. Lexique explicatif et traductif français-anglais-neerlandais de terminologie informatique (la micro-édition), Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1991
 • C. S. Parry, Polyglot medical questionnaire in 27 languages with digital system of communication, London, H.K. Lewis & Co, 1972
 • C. Van Santen, Sociaal-economische vaktermen in Nederlands, Engels, Frans en Duits, Amsterdam, J. H. De Bussy, 1963
 • C. Voutquenne, Érasme dictionnaire technique - Standaard technisch woordenboek, Anvers-Antwerpen & Utrecht, Éditions Érasme & Standaard Uitgeverij, 1968-1972
 • C.-G. Lewenhaupt, W. Praet & H. Jórgensen, Dictionnaire de l'orgue – Orgelwoordenboek, Nieuwkerken, CEOS, 2000
 • CAOBISCO, Dictionnaire technique des industries des produits sucrés, Hamburg Behr’s Verlag, 1984
 • CAOBISCO, Fünfsprachiges Süsswaren Fachwörterbuch, Hamburg, Benecke, 1964
 • Centrale Vereniging voor openbare bibliotheken, Bibliotheekterminologie, Den Haag, 1967
 • Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP), Glossarium formation professionnelle, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2000
 • Ch. Laroche, Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 7 : De havens, Brussel, Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, 1938
 • Chambre de Commerce internationale, Dictionnaire de la publicité et de la distribution, Bâle, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1954
 • CIMAC, Lexicon on combustion engines. Barcelona, Universidad Politecnica de Barcelona & Marcombo de Boixareu Ed., 1977
 • Click-a-Word, Mitchell & Mitchell's
 • Comité de coordination des industries radiologiques et électromédicales, Vocabulaire radiologique, Den Haag, 1968
 • Comité de liaison de la construction de carrosseries et de remorques, Construction de remorques et de carrosseries, Frankfort, 1964
 • Comité hospitalier de la Communauté économique européenne, Glossaire des termes usuels dans les hôpitaux des pays de la Communauté économique européenne, 1974
 • Commissie van de Europese Gemeenschappen, Alternatieve energiebronnen, Brussel, 1984
 • Commissie van de Europese Gemeenschappen, Energy from biomass, Luxemburg, 1980
 • Commissie van de Europese Gemeenschappen, Glossarium vissoorten, Brussel, 1988
 • Commissie van de Europese Gemeenschappen, Indeling van chemische produkten in het douanetarief van de Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 1981
 • Commissie van de Europese Gemeenschappen, Meertalig glossarium betreffende aardolie- en gaswinning te land en op zee, 1979
 • Commissie van de Europese gemeenschappen, Terminologie en toepassing van informatica : comites, Luxemburg, 1986
 • Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wegen, Luxemburg, Terminologiebureau, 1978
 • Commissie voor Nederlandse bankterminologie van de Belgische vereniging der banken, Standaard Nederlands-Frans woordenboek bankterminologie, Antwerpen-Amsterdam, Standaard Uitgeverij, 1976
 • Commission des Communautés européennes - Commissie van de Europese Gemeenschappen, Engins de pêche – Vistuig, 1987
 • Commission des Communautés européennes - Commissie van de Europese Gemeenschappen, Multilingual dictionary of Fishing Vessels and Safety on Board, 1992
 • Commission des Communautés européennes - Commissie van de Europese Gemeenschappen, Radioactive waste, 1980
 • Commission des Communautés européennes – Commissie van de Europese Gemeenschappen, Vocabulaire TVA – BTW-woordenlijst, 1986
 • Commission des Communautés européennes- Commissie van de Europese Gemeenschappen, Vocabulaire énergie de la biomasse – Woordenlijst biomassa-energie, 1980
 • Commission des Communautés européennes- Commissie van de Europese Gemeenschappen, Vocabulaire pompes de chaleur – Woordenlijst warmtepompen, 1978
 • Commission des Communautés européennes, Cours d'initiation à l'exploitation des mines avec glossaire phraséologique en cinq langues et index alphabétiques, Luxembourg, Bureau de terminologie, 1969
 • Commission des Communautés européennes, Dictionnaire multilingue illustré des animaux et plantes aquatiques, 1993
 • Commission des Communautés européennes, Économie. Finance. Monnaie, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1985
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire de physique des plasmas, 1969/1970
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire de radioécologie, Luxembourg, Bureau de terminologie, 1971
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire de statistique, Luxembourg, Bureau de terminologie, 1975
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire des normes de l'acier, Bruxelles, 1978
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire des nouvelles techniques de transport, 1977 http://ftp.rta.nato.int/public/PubFulltext/AGARD/Misc/AGARD-Misc-MAD/$cover.pdf
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire du monde du travail et du mouvement syndical, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1983
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire marchés publics (dispositions communautaires), 1983
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire relatif aux normes de base, 1959
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire sur la terminologie de base de la documentation, 1973
 • Commission des Communautés européennes, Glossaire téléinformatique, Luxembourg, Bureau de terminologie, 1977
 • Commission des Communautés européennes, La vinification, Bureau de terminologie, 1983
 • Commission des Communautés européennes, Maritime glossary, Brussel, Terminologiebureau, 1967
 • Commission des Communautés européennes, Nouvelles sources d'énergie, Bruxelles, 1983
 • Commission des Communautés européennes, Projet glossaire multilingue de l'informatique - Ontwerp meertalige glossaire voor de informatica, 1969
 • Commission des Communautés européennes, Radioprotection et émission de rayons X, Luxembourg, Bureau de terminologie
 • Commission des Communautés européennes, Sidérurgie, terminologie de base, Luxembourg, 1975
 • Commission des Communautés européennes, Système européen de diffusion des offres et des demandes d'emploi
 • Commission des Communautés européennes, Télécommande et télécommunications dans les charbonnages : glossaire phraséologique plurilingue avec index alphabétique pour chaque langue, Bureau de terminologie, 1972
 • Commission des Communautés européennes, Terminologie de la distribution, 1967
 • Commission des Communautés européennes, Terminologie de la sous-traitance – secteur du métal, 1984
 • Commission des Communautés européennes, Terminologie de la sous-traitance – secteur électronique/électrotechnique, 1990
 • Commission des Communautés européennes, Vocabulaire des traités européens : vocabulaire phraséologique établi sur la base des traités instituant les communautés européennes, 1983
 • Commission des Communautés européennes, Vocabulaire douanier, 1984
 • Commission des Communautés européennes, Vocabulaire du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, 1975
 • Commission des Communautés européennes, Vocabulaire du tabac, Bureau de terminologie, 1983
 • Commission des Communautés européennes, Vocabulaire établi sur la base des actes relatifs à l'adhésion, 1973
 • Commission électrotechnique internationale, Appareils de mesure scientifiques et industriels, Genève, 1958
 • Commission électrotechnique internationale, Caractéristiques générales de l'instrumentation des réacteurs nucléaires, Genève, 1968
 • Commission électrotechnique internationale, Détection et mesure par voie électrique des rayonnements ionisants, Genève, 1968
 • Commission électrotechnique internationale, Dictionnaire multilingue de l’électricité, Genève, 1983
 • Commission électrotechnique internationale, Électrochimie et électrométallurgie, Genève, 1960
 • Commission électrotechnique internationale, Radiologie et physique radiologique, Genève, 1964
 • Commission électrotechnique internationale, Vocabulaire électrotechnique international, Genève, 1960
 • Commission européene consultative pour les pêches dans les eaux intérieures, Poissons des eaux continentales d’Europe, London, Fishing Books, 1971
 • Commission européenne – Europese Commissie, 100 mots pour l'égalité : glossaire de termes sur l'égalité entre les femmes et les hommes - Gelijke kansen in 100 woorden - een woordenlijst, 1998
 • Commission internationale de l'éclairage, Vocabulaire international de l'éclairage, 1987
 • Commission internationale du Dictionnaire de Fonderie, Dictionnaire international de fonderie, Paris, Dunod, 1962
 • Commission permanente internationale de l'acétylène, de la soudure autogène et des industries qui s'y rattachent, Lexique des termes techniques concernant le matériel d' une usine d'acétylène, Paris, 1970
 • Commission permanente internationale de l'acétylène, de la soudure autogène et des industries qui s'y rattachent, Lexique des termes techniques concernant le matériel d' une usine d'oxygène, Paris, 1971
 • Committee for European Construction Equipment, Illustrated terminology for concrete mixers, 1969
 • Committee for European Construction Equipment, Illustrated terminology for concrete vibrators, 1971
 • Communauté Économique Européenne, Glossaire relatif à l'Université européenne, 1960
 • Communauté économique européenne, Nomenclature des industries établies dans les Communautés européenes. NICE, Bruxelles, 1967
 • Communauté Économique européenne, Nomenclature du commerce, Bruxelles, 1965
 • Communauté européenne de l'énergie atomique, Glossaire administratif, 1959
 • Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, Géologie, glossaire provisoire. 756 expressions appartenant aux domaines de la géologie, de la minéralogie et de la prospection, en allemand, français, italien, néerlandais et anglais, Bruxelles, 1968
 • Communauté européenne du charbon et de l'acier, L'acier dans les industries chimiques, Luxembourg, 1968
 • Communautés européennes, Glossaire sur le plomb dans l'environnement, Luxembourg, 1972
 • Confédération européenne de l'agriculture, Terminologie utilisée en économie rurale, 1963
 • Conférence européenne des Services de Contrôle des Assurances privées, Lexique international d'assurance, Bern, Hoirs-Wyss, 1959
 • Conseil de l’Europe – Raad van Europa, Lexicum pharmaceuticum, Strasbourg-Straatsburg, 1991
 • Conseil de l’Europe, Glossaire en cinq langues des principaux termes employés en pharmacie, Strasbourg, 1963
 • Conseil de la coopération culturelle du Conseil de l'Europe - Raad voor culturele samenwerking van de Raad van Europa, Vocabulaire du cinéma – Filmwoordenlijst, 1958
 • Conseil de l'Europe, Lexique et liste des principaux termes utilisés dans le domaine de la réadaptation des invalides, Strasbourg, 1975
 • Conseil de l'Europe, Lexique et liste des principaux termes utilisés dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées, Strasbourg, 1985
 • Conseil des communautés européennes - Raad van de Europese gemeenschappen, Glossaire ACP-CEE (+ liste des états) - ACS-EEG woordenlijst (+ statenlijst), 1984
 • Conseil des Communautés européennes – Raad van de Europese Gemeenschappen, Glossaire d'abréviations multilingue - Meertalig afkortingenlexicon, 1982
 • Conseil international de la langue française, Vocabulaire d'astronomie, Paris, Hachette, 1980
 • Contactcommissie voor Floristiek en Vegetatiekunde, Botanische termen in Engels, Duits en Frans, Hoogwoud, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 1986
 • Coöperatieve Verenigde Bloemenveilingen, Katalogus snijbloemen en potplanten, Aalsmeer, 1982
 • Council for Cultural Co-operation, Multilingual vocabulary of educational radio and television terms, München, Hueber, 1971
 • Cour de justice européenne, Thesaurus multilingue des mots clefs des arrêts de la Cour, 1991
 • D. Bellinkx, Mona Lisa : dictionnaire électronique; Une étude comparative de la terminologie des manuels Mitsubishi : volume français-néerlandais, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1997
 • D. Brunand, Drietalig juridisch woordenboek industrieel-eigendomsrecht, Amsterdam, DHB Office
 • D. Brunand, Tweetalig juridisch woordenboek arbeidsrecht, Amsterdam, DHB Office
 • D. Brunand, Tweetalig juridisch woordenboek erfrecht, Amsterdam, DHB Office
 • D. Brunand, Tweetalig juridisch woordenboek merkenrecht, Amsterdam, DHB Office
 • D. de Cat, Contribution lexicologique à la terminologie des moulins. Traduction et glossaire (N-F), Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
 • D. de Cock, Poging tot het vertalen van 500 woorden en uitdrukkingen uit de voetbal- en wielersport, Bruxelles, Institut supérieur Lucien Cooremans, 1974
 • D. de Ie Vie, Business phrases in six languages, New York, Pitman Publ. Corp., 1946
 • D. H. McIntosh, The meteorological glossary, London, H.M. Stationary Office,1972
 • D. Henderick, Étude lexicographique dans le domaine de l'incontinence urinaire. Traduction N-F et glossaire, Gent, Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde Mercator, 2003
 • D. I. Voskboinik, Dictionnaire de l'énergie nucléaire, Moscou, 1961
 • D. J. M. Soulas de Russel, Glossaire de l'acupuncture, Berlin, Lebende Sprachen, n° 2, 82-83, 1995
 • D. L. Newman Daniel & M. Van Campenhoudt, Terminologie maritimeTerminology, Bruxelles, Éditions du Hazard, 1999
 • D. Montanari, Dizionario delle attività sementiere e vivaistiche : italiano, francese, tedesco, olandese, inglese, Bologna, Edagricole, 1981
 • D. Moreau, Nederlands-Frans glossarium duivensport, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1994
 • D. Phillips & M. Whysall, Dictionary of corporate finance and investment, Deurne, Wolters Plantyn, 2001
 • D. Phillips, M.-C. Bignaud & F. J. Thomson, Elsevier's dictionary of financial terms, Amsterdam, Elsevier, 2002
 • D. Rasch, M. L. Tiku & D. Sumpf, Elsevier's Dictionary of Biometry, Amsterdam, Elsevier, 1994
 • D. Scheirsen, Contribution à une étude comparative de la terminologie saussurienne français-néerlandais, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1972
 • D. van den Brink & I. van der Velden, Dépann' idiome commercial. Woordenlijst Frans-Nederlands, Zutphen, Thieme, 1988
 • D. Van Hoof, D. Verbruggen & C. H. Stoll, Elsevier's Legal Dictionary, Amsterdam, Elsevier, 2001
 • D. Van Hoof, Woordenboek voor buitenlandse handel en internationale samenwerking - Dictionnaire pour le commerce extérieur et la coopération internationale, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1991
 • D. Van Ouwerkerk, Euro Handelswoordenboek, Rijswijk. Elmar dictionary, 1993
 • D. Vannot, Obesitas. Een practisch tolkenlexicon, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1993
 • D. Verfaillie, Mona Lisa : dictionnaire électronique. Une étude comparative de la terminologie des manuels de Mitsubishi : volume français-néerlandais, 1997
 • D. Verstichel, Essai de lexicographie différentielle : contribution à la terminologie (français-néerlandais) de l'imprimerie. Le matériel de composition typographique, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1973
 • Deutscher Normenausschuss, Begriffe der Kerntechnik, Berlin, Beuth, 1973
 • Dictionary of agricultural industry, Amsterdam, Elsevier, 1970
 • Dictionnaire des communes de Belgique - Lexicon der gemeenten van België, Bruxelles-Brussel, E. Guyot, 1966
 • Dictionnaire en 7 langues de télévision, radar, antennes, Moscou, Édition des dictionnaires étrangers, 1961
 • Dictionnaire multilingue de la Fédération internationale des géomètres. Index Néerlandais, ’s-Gravenhage, Nederlandse Landbouwkundige Federatie-Rijkscommissie voor Geodesie, 1966
 • Dutch chemicals and pharmaceutics and their manufacturers, New York, Stechert-Hafner, 1951
 • E. Adler, Glossary of technical terms for market researchers, Alphen a/d Rijn, Samsom, 1969
 • E. Bastiaenen, Franstalige administratieve, ekonomische en financiële terminologie, Brussel, Studio little big one
 • E. Brassinne, Dictionnaire administratif et technique français-néerlandais et néerlandais-français - Frans-Nederlands en Nederlands-Frans administratief en technisch woordenboek, imprimerie de l'Office des chèques postaux - drukkerij van het Bestuur der postchecks, 1959
 • E. Brouns, Mona Lisa : un dictionnaire électronique. Une étude comparative de la terminologie dans les manuels de Mitsubishi. Volume : français-néerlandais, Antwerpen, KVH, Afdeling Vertalers en Tolken, 1997
 • E. Buisseret, Terminologie actuarielle, Bruxelles, Office des assureurs
 • E. Cockx-Indestege, C. Greven, H. Porck & J. Storm van Leeuwen, Sierpapier & Marmering - een terminologie voor het beschrijven van sierpapier en marmering als boekbandversieringen, ’s-Gravenhage-Brussel, Koninklijke Bibliotheek-Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1994
 • E. de Meyer, Contribution à la terminologie de l'informatique, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1989
 • E. de Wilde & H. Volker, Prisma vakwoordenboek bouw, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1995
 • E. Dirix, B. Tilleman & P. Van Orshoven, De Valks juridisch woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2001
 • E. E. Crane, Dictionary of Beekeeping Terms with allied scientific terms, London, Gerrards Cross-Bee Research Association, 1951
 • E. Emblik, Kälte-Wörterbuch, Hannover, Schersow, 1954
 • E. Eylenbosch, Elsevier's Dictionary of Pests and Diseases in Useful Plants, Amsterdam, Elsevier, 1995 à présent sur / thans op
 • E. F. Steinmetz, Codex vegetabilis. Trade dictionary of botanical drugs and spices, Amsterdam, E.F. Steinmetz, 1955
 • E. F. Steinmetz, Vocabularium Botanicum, Materia Medica Vegetabilis, 1953
 • E. G. Loeber, Supplement to Dictionary and Encyclopaedia of Paper and Paper-making, Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1967
 • E. J. Haslinghhuis & H. Janse, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie, Leiden, Primavera Pers, 2005
 • E. J. Haslinghhuis, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis, Utrecht-Antwerpen, Bohn Scheltema & Holkema, 1986
 • E. J. Labarre, Dictionary and Encyclopaedia of Paper and Paper-making, Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1952
 • E. J. Th. A. M. van Emstede, Glossarium iuris Brabantici of zestalig verklarend woordenboek van de ambts- en rechtstaal gebezigd in het voormalige hertogdom Brabant, Deurne, Stichting Brabants Rechtseigen, 1981
 • E. L. Oberg, Dictionnaire technique français-néerlandais – Frans-Nederlands technisch woordenboek, Deventer, Kluwer, 1966
 • E. L. Oberg, Viertalig technisch woordenboek (Nederlands-Engels-Frans-Duits), Deventer, Kluwer, 1994
 • E. Le Docte, Dictionnaire des termes juridiques en quatre langues - Viertalig juridisch woordenboek, Bruxelles-Brussel, Oyez, 2011
 • E. Mangelschots, M. Lontie & J. Vandepitte, Atlas van medische microbiologie - Atlas de microbiologie médicale, Amersfoort, Acco, 1990
 • E. Marcovecchio, Lexicon pharmaceuticum. Die wichtigsten pharmazeutischen Fachausdrücke in fünf Sprachen, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1967
 • E. Paque, De Vlaamsche Volksnamen der planten van België, Fransch Vlaanderen en Zuid-Nederland met aanduiding der toepassingen en der genezende eigenschappen der planten, Brussel, Bulens, 1912
 • E. Raes, Essai de terminologie comparée et critique du vocabulaire utilisé dans les centres d'information et de documentation pour les jeunes dans les régions françaises et flamandes de Belgique, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1976
 • E. Sanders, Borrelwoordenboek - 750 volksnamen voor onze glazen boterham, Den Haag-Antwerpen, SDU-Standaard Uitgeverij, 1997
 • E. Straus, Concise Dictionary of European Proverbs, London, Rouyledge, 1998 http://books.google.be/books?id=sm96Wlt8Ql0C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • E. V. Dudin & A. A. Duchin, Dictionnaire sur les automates et sur la technique de calcul - Dictionary on Computing and Measuring Technology, Moskou, Fizmatgiz, 1963
 • E. Van Crombrugge & L. Dooms, Vocabulaire français-néerlandais concernant la vie politique – Nederlands-Franse woordenlijst in verband met politiek leven, Lier, Van In, 1977
 • E. van Crombrugge & L. Doorns, ABN in ziekte en ziekenzorg, Lier, Van In, reeks “ABN in beroep en ambacht”, 1977
 • E. Vantilborgh, J. Schoups & A. Vanderheyden, Idiomaticum. Uitdrukkingen, zegswijzen, spreekwoorden, constructies (Frans-Nederlands), Hasselt, Heideland-Orbis, 1978
 • É. Vermeersch, Étude terminologique sur les étapes de la traduction, basée sur le livre Terminologie de la traduction, Gent, Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde Mercator, 2002
 • Eastman Kodak, International glossary of micrographic terms, New York, 1978
 • Economisch instituut voor het midden- en klein bedrijf, Woordenlijst ten behoeve van research en documentatie inzake het midden- en klein bedrijf. Nederlands, Frans, Duits en Engels, ’s-Gravenhage, 1964
 • Economische commissie voor Europa der Verenigde Naties, Lijst van termen voor Inland Transport, 1968
 • éducation, pédagogie, enseignement et formation professionnelle
 • environnement, pollution, développement durable et traitement des déchets
 • Euro handelswoordenboek : alle belangrijke zakelijke begrippen, zeventalig in één band, Rijswijk, Elmar, 1992
 • Eurocontrol, Eurocontrol Financial Glossary, Brussels, 1974
 • Euroglot Professional, Nijmegen, Linguistic Systems
 • European Brewery Convention, Elsevier's dictionary of Brewing, Amsterdam, 1983 à présent sur / thans op
 • European Economic Community, Agriculture. Terminological material, Brussels, 1967
 • European Glass Manufacturers, European Vocabulary of Glass-Container Manufacturing Terms, London, 1958
 • European Society of Opinion and Marketing Research, Glossary of technical terms for market researchers, Amsterdam, 1981
 • European Union of Public Accountants, International accounting lexicon : group accountants, Düsseldorf, IdW Verlag, 1980
 • Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs, Onderwijstermen Nederlands-Duits, Nederlands-Engels, Nederlands-Frans, Alkmaar, 2003
 • Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, Congres over de toepassing van staal, Vaktermen en glossarium, Luxemburg, Terminologiebureau, 1966
 • Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, Staal in de bouwnijverheid, Luxemburg, Terminologiebureau, 1966
 • Eurotrans, Glossaire des organes de transmission – Glossarium voor transmissie-organen, Berlin, Springer, 1982 http://books.google.be/books?id=K2XkAVWR28cC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Eurotrans+%22Glossaire+des+organes+de+transmission%22&source=bl&ots=XSY9S00Jhs&sig=FocXQDYgxBLIzEVuoCS61LgzNvw&hl=fr&ei=AszOS5W9OOeUOKTmyKwP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ve
 • F. A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden en gezegden verklaard en in het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald, Zutphen, W. J. Thieme & Cie, 1902 https://archive.org/stream/nederlandschesp00stoegoog#page/n7/mode/1up
 • F. Amelinckx & S. Amelinckx, Lexicon Dendrologicum, Antwerpen, De Sikkel, 1955
 • F. Beau, Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 4 : Schepen en vaartuigen, voortstuwing, scheepvaartzaken, scheepmetingen, sleepvaart, kettingsleepvaart, jaagvaart, ponten, Brussel, Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, 1966
 • F. Boers & M. Demecheleer, Travellers, patients and warriors in English, Dutch and French economic discourse, dans / in Revue belge de philologie et d'histoire, 1995, 73/3
 • F. Bruyneel, Contribution à la terminologie du fascisme : De gesel van het hakenkruis (Lord Russell of Liverpool). Traduction et glossaire (N-F), Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1991
 • F. Claassens & S. Dieltjens, Terminologie du vin, Antwerpen, Lessius Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk, 2002
 • F. Craps, Dictionnaire par l’image français-néerlandais – Nederlands-Frans aanschouwelijk woordenboek, Turnhout, Brepols, 1950
 • F. De Jong, Quadrilingual economics dictionary, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1980 http://books.google.be/books?id=b-4XB61VqE0C&printsec=frontcover&dq=%22De+Jong%22+%22Quadrilingual+economics+dictionary%22&source=bl&ots=X62bX7s5Gg&sig=VhYwz-8Y2coZRaXPGKKzbCdDAHk&hl=nl&ei=QrHNS5aUMsWBOPup4d8P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=
 • F. Duivis, Prisma Vakwoordenboek Sport, Utrecht, Het Spectrum, 1994
 • F. Eggermont, Bijdrage tot de kennis van de Zuidnederlandse politiek-economische terminologie, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1973
 • F. Evans, P. Walne & F.-J. Hily, Dictionary of Archival Terminology - Dictionnaire de terminologie archivistique, München, K. G. Saur, 1988
 • F. Gierts, Dictionnaire de la construction et circulation routières – Woordenboek voor wegenbouw en wegverkeer, Ministère des Travaux publics-Ministerie van Openbare Werken, 1986
 • F. Grootaers, Télématique, lexique de base français-néerlandais - Nederlands-Frans Frans-Nederlands telematica basislexicon, Bruxelles-Brussel, Vander, 1990
 • F. Grootaers, Télématique, lexique de base français-néerlandais néerlandais-français - Nederlands-Frans Frans-Nederlands telematica basislexicon, Bruxelles-Brussel, Vander, 1990
 • F. H. Van Den Brink, Guide des mammifères sauvages d'Europe, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1971
 • F. Havelka, International Technical Fire Service Dictionary, Tunbridge Wells, Unisaf Publications, 1977
 • F. Heinhold, Fachbegriffe der Programmierungstechnik, München, Oldenburg, 1959
 • F. J. A. van der Velden, Beknopt juridisch woordenboek Frans-Nederlands, Deventer, Kluwer, 1977
 • F. J. M. Wijnekus & W. H. Collins, Elsevier's dictionary of the printing and allied industries, Amsterdam, Elsevier, 1983
 • F. J. Thomson, Elsevier's dictionary of financial terms, Amsterdam, Elsevier, 1979
 • F. J. Thomson, Elsevier's dictionary of port terminology, Amsterdam, Elsevier, 1983
 • F. Kiehm & M.-A. Dengis, Lexique de termes économiques et commerciaux. Vocabulaire de base français-néerlandais, néerlandais-français, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1986
 • F. Kiehm, Terminologie de l'économie - Terminologie van de economie, Bruxelles-Brussel, De Boeck Université, 1990
 • F. Lievens, La vente : une activité aux dénominations multiples. Terminologie spécialisée en français et néerlandais, dans Le langage et l'homme : revue trimestrielle, 1995, n° 30/4, p. 321 à 326
 • F. Maginelle & C. Evenepoel, Nederlandsch-fransch woordenboek der rechtstermen, Brussel-Gent, Gerechtelijke Boekhandel, 1942
 • F. Meyboom, Quaestionarium medicum in English, French, Italian, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Swedish, Finnish, Polish, Russian, Greek, Chinese, Japanese, Malay, Esperanto, Amsterdam, Elsevier, 1961
 • F. Montens & G. Ruijgrok, Nederlands voor buitenlanders - lucht- en ruimtevaart, Amsterdam, Boom / Meppel, 1985
 • F. Munniksma, Dictionnaire international du commerce et de l'économie, New York, French & European Publications, 1991
 • F. Munniksma, Internacia komerca-ekonomika vortaro en dekunu lingvoj - International business dictionary in eleven languages, Pekino, Cina Esperanto-Eldonejo, 1990
 • F. Munniksma, International business dictionary, Deventer, Kluwer, 1974
 • F. Nachtergaele, Dossier sur le cerf : contribution à la terminologie cynégétique. Traduction et glossaire néerlandais-français, index N-F et F-N, Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1987
 • F. Pax, Meeresprodukte. Ein Handwörterbuch der marinen Rohstoffe, Berlin, Bornträger, 1962
 • F. Roossens, Glossaire français-néerlandais de la terminologie des métiers de la coiffure, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1972
 • F. Van Amerongen, Lexique du secretariat bilingue français-néerlandais/néerlandais-français - Woordenlijst voor tweetalig secretariaat Frans-Nederlands/Nederlands-Frans, Paris, Didier Hatier-Éditions Foucher, 1994
 • F. van Herzeele, Het verworven immuundeficientiesyndroom AIDS, R. Colebunders, H. Taelmans, P. Gigase, P. Piot. Contribution à la terminologie médicale traduction et glossaire critique néerlandais-français, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1986
 • F. van Laere, Contribution à la terminologie des institutions carolingiennes et de la féodalité. Geschiedenis van de middeleeuwen (H.P.H. Jansen) : traduction et glossaire (N-F), Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1990
 • F. van Parijs, Essai de terminologie comparée (français-néerlandais) du vocabulaire du football sur base d'extraits de presse, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1976
 • F. Vandervelden, Glossaire du vocabulaire de la prise et de l'identification des empreintes digitales et palmaires dans l'enquête judiciaire, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1975
 • F. Vanhooff, Frans-Nederlands handelswoordenboek - Dictionnaire commercial français-néerlandais, Leuven, De Vlaamse drukkerij, 1949
 • F. Vanhooff, Frans-Nederlands hulpwoordenboek - Dictionnaire d'appoint français-néerlandais, Lier, Van In
 • Fédération Belge des Entreprises de Transformation du Bois - Belgische Federatie der Houtnijveraars, Nomenclature des principales essences forestières utilisées en Belgique - Namenlijst der voornaamste houtsoorten in België gebruikt, Bruxelles-Brussel, 1946
 • Fédération européenne de la manutention, Illustrated Terminology of Heavy Lifting Equipment, Wiesbaden, 1983
 • Fédération européenne de la manutention, Terminologie illustrée d’ascenseurs, monte-charge et escalators, Wiesbaden, Krausskopf Verlag, 1953
 • Fédération européenne de la manutention, Terminologie illustrée des chariots de manutention, Paris
 • Fédération européenne de la manutention, Terminologie pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants, 1981
 • Fédération européenne de la Publicité extérieure, Dictionnaire de la publicité extérieure, Paris, 1965
 • Fédération européenne des fabricants de tuiles et de briques, Dictionnaire technique illustré de la terre cuite, Paris, 1962
 • Fédération internationale de la précontrainte, Dictionnaire multilingue du béton, Amsterdam, Elsevier, 1976
 • Fédération nationale de l'enseignement secondaire catholique, Terminologie grammaticale pour les langues germaniques, Bruxelles, Licap, 1991
 • Federation of European Heating, Ventilating and Air-conditioning Associations, The International Dictionary of Heating, Ventilating and Air Conditioning, London, Spon Ltd, 1989
 • Fibers and Polymers Laboratories, Multilingual glossary of textile terminology, Cambridge/Massuchets, 1972
 • G. Brughmans, Vergelijkende terminologiestudie van het vakgebied levensverzekeringen. Databank voor een multifunctioneel electronisch woordenboek Nederlands-Frans, Leuven, KUL, Faculteit letteren. Aanvullende studies Vertaalwetenschap, 1997
 • G. Carriere, Detergents : a glossary of terms used in the detergents industry, Amsterdam-London-New York-Princeton, Elsevier Publishing Co, 1960
 • G. Carriere, Dictionary of surface active agents, cosmetics and toiletries, Amsterdam, Elsevier, 1978
 • G. de Poerck, La Draperie médiévale en Flandre et en Artois. Technique et Terminologie III. Glossaire Flamand, Brugge, De Tempel, 1951
 • G. de Thierry, Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 8 : Sluizen en droogdokken, Brussel, Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, 1936
 • G. Delforge, La crise de la dioxine. Glossaire critique N-F, Gent, Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde Mercator, 2001
 • G. F. L. Stalins, Vocabulaire-atlas Héraldique en Six Langues. Français-English-Deutsch-Español-Italiano-Nederlandsch, Paris, Société du Grand Amorial de France, 1952
 • G. Glass, Dictionnaire technique d’assurance, Bruxelles, Office des assurances, 1947
 • G. Gómez de Silva, Elsevier's International Dictionary of Literature and Grammar, Amsterdam, Elsevier; 1991
 • G. Hesseling (Asser Instituut), Dictionnaire juridique néerlandais-français - Juridisch woordenboek Nederlands-Frans, Amsterdam-Antwerpen, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming
 • G. Hesseling, Juridisch woordenboek (privaatrecht), Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000
 • G. Ilg, Proverbes français suivis des équivalents en allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, Amsterdam, Elsevier, 1960
 • G. J. M. Bartelink, Prisma van de Mythologie. Personen, verhalen en begrippen van A tot Z, Utrecht, Het Spectrum, Prisma-Opzoek-Boek, 1993
 • G. J. M. Bartelink, Wereldmythologie - personen, verhalen en begrippen van A tot Z, Utrecht, Het Spectrum, Prisma-Opzoek-Boek, 2000
 • G. Kirschstein & E. Uhlein, Terminologie der Lochkartentechnik. Untersuchungen über die Terminologie der Lochkartenverfahren mit elektro-mechanischer und vorwiegend manueller Bearbeitung sowie der Verwendung von Lochkarten zum Literaturnachweis, Frankfurt am Main, Deutsche Gesellschaft für Dokumentation, 1962
 • G. Knockaert, Lexique néerlandais-français du marketing GB, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2000
 • G. Lana, L. Iasbez & L. Meak, Glossary of geographical names in six languages, Amsterdam, Elsevier, 1967
 • G. Logie, Elsevier’s Dictionary of Physical Planning, Amsterdam, Elsevier, 1989
 • G. Logie, Glossary of employment and industry, Amsterdam, Elsevier, 1982
 • G. Logie, Glossary of land resources, Amsterdam, Elsevier, 1984
 • G. Logie, Glossary of Planning and Development, Amsterdam, Elsevier, 1986
 • G. Logie, Glossary of population and housing, Amsterdam, Elsevier, 1978
 • G. Logie, Glossary of transport, Amsterdam, Elsevier, 1980
 • G. Lurquin, Elsevier's Dictionary of Greek and Latin Word Constituants, Amsterdam, Elsevier, 1998
 • G. Mentink, A contribution to a trilingual English-French-Dutch glossary on the specialised terminology of colour television, Antwerpen, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1971
 • G. Mountfort & P. A. D. Hollom, Guide des oiseaux d'Europe, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1976
 • G. Olbrechts & G. Vannes, Enige termen uit de schoolsfeer. Vergelijkende Frans-Nederlandse lijst, Antwerpen, De Sikkel, 1962
 • G. Oxtoby, Groot polytechnisch woordenboek Frans-Nederlands – Grand dictionnaire polytechnique français-néerlandais, Deventer, Kluwer, 2001
 • G. Oxtoby, Groot polytechnisch woordenboek Nederlands-Frans – Grand dictionnaire polytechnique néerlandais-français, Deventer, Kluwer, 2001
 • G. Quencez, Vocabularium geographicum, Bruxelles, Presses académiques européennes, 1968
 • G. R. Ferlin, Elsevier's Dictionary of the World's Game and Wildlife, Amsterdam, Elsevier, 1989
 • G. Rampini, La sécurité sociale, Paris, Dalloz et Sirey, 1966
 • G. Rampini, Sociale Zekerheid, Deventer, Kluwer, 1966
 • G. Schoutens, L'ABC de l'ADN, l'hérédité humaine. Traduction partielle de Het ABC van het DNA, mens en erfelijkheid de Peter Marynen et Siska Waelkens, suivie d'une liste terminologique, Antwerpen, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1998
 • G. Schuurmans Stekhoven, Dictionnaire universel technique - Universeel technisch woordenboek, Deventer, Kluwer, 1977
 • G. Schuurmans Stekhoven, Elsevier's dictionary of metal cutting tools, Amsterdam, Elsevier, 1970
 • G. Sirjacobs & J.-P. Callut, Nederlands voor managers, Bruxelles, De Boeck Université, 1992
 • G. V. Jacks, Multilingual Dictionary of Soil Science, New York, FAO, 1954
 • G. V. Jacks, R. Tavernier & D. H. Boalch, Multilingual vocabulary of soil science - Vocabulaire multilingue de la science du sol, Rome, FAO, 1960
 • G. Van Boxsom, Juridische terminologie : Frans, Leuven, Acco, 1992
 • G. Van den Houten, Étude comparative (français-néerlandais) de la terminologie en usage dans les institutions bancaires, plus spécialement dans les banques de dépôts, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1972
 • G. van Dievoet, Terminologie van het burgerlijk recht, in Taalbeheersing in de praktijk, 1997
 • G. Venstermans, Dictionnaire de technique routière - Woordenboek voor wegentechniek, Bruxelles-Brussel, Centre de recherches routières-Opzoekingscentrum voor de wegenbouw, 1982
 • G. Verhaert, ABC des Nations Unies. Gedeeltelijke vertaling uit het Frans naar het Nederlands, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2002
 • G. Williams & W. van der Zweep, Interdisciplinary dictionary of weedscience, Wageningen, PUDOC, 1990
 • G. Williams, Elsevier's dictionary of weeds of Western Europe, Amsterdam, Elsevier, 1982
 • Genesse, Guide des relances et rappels de paiement, 1985
 • géographie, cartographie, géologie, météorologie et astronomie
 • Groot Nederlands Larousse woordenboek Frans-Nederlands, Hasselt en Utrecht, Heideland-Orbis en Scheltens & Giltay
 • Groot Nederlands Larousse woordenboek Nederlands-Frans, Hasselt en Utrecht, Heideland-Orbis en Scheltens & Giltay
 • H. A. Reed & N. G. Gedye, Geïllustreerd technisch woordenboek. Hoofdstuk 5 : Materialen, Brussel, Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, 1951
 • H. Balfet, M.-Fr. Fauvet-Berthelot et S. Monzon, Lexique plurilingue pour la description des poteries, Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1988
 • H. Blok & H. ter Stege, De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis, Leidschendam, Blok, 1995
 • H. Buntrock, Terminologie der Lochstreifentechnik, Ispra, Cetis, 1963
 • H. C. Bels-Koning & W. M. Van Kuijk, Mushroom terms, Wageningen, Centre for agricultural publications and documentation, 1966
 • H. C. Redeke, De visschen van Nederland, Leiden, A.W. Sijthoff, reeks “Fauna van Nederland”, 1941
 • H. Carl, Le brasseur en 9 langues. De brouwer in 9 talen, Nûrnberg, Verlag Hans Carl, 1960
 • H. Coenders, Standaard Handwoordenboek Frans-Nederlands, Antwerpen, Standaard
 • H. Coenders, Standaard Handwoordenboek Nederlands-Frans, Antwerpen, Standaard
 • H. Cox, A. Cox-Leick, M. Hannay & Y. Hiemstra, Spreekwoordenboek in zes talen, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1992
 • H. De Backer, Lexicon Nederlands-Frans, Frans-Nederlands. Meer dan 2500 uitdrukkingen gebruikt in handel en administratie, Brussel, Ministerie van Onderwijs, 1989
 • H. de Schrijver, Multilingual technical Vocabulary of the International Federation of Surveyors, London, Royal Institute of Chartered Surveyors, 1938
 • H. Dupont, Statistische Terminologie, Brussel, Ministerie van Economische Zaken, 1979
 • H. E. Horten, Computer ABC. Abridged terminology in 4 languages, London, Hinkel, 1972
 • H. Fizaine, Dialogues de soins infirmiers en deux langues – Verpleegkundige dialogen in twee talen, Bruxelles, De Boeck Université, 1997 http://books.google.be/books?id=4hz2elshppMC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • H. Fizaine, Soigner en deux langues - Ziekenverpleging in twee talen, Bruxelles, De Boeck Université, 1999 http://books.google.be/books?id=X-j4wxv3SSsC&printsec=frontcover&dq=Fizaine+%22soigner+en+deux+langues%22+%22Ziekenverpleging+in+twee+talen%22&source=bl&ots=JLZW0rn0qE&sig=j5pJ-1fzc3rXnNaYiX7jJbmEgnA&hl=fr&ei=xlaTTKzGOYSC4Aa59JWqBA&sa=X&oi=book_re
 • H. G. Bohn, A polyglot of foreign proverbs, London, H. G. Bohn, 1857 http://books.google.be/books?id=QxgvAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • H. Goursau & M. Goursau, Euro woordenboek Frans, Engels, Duits, Spaans Italiaans, Nederlands - de meest gebruikte woorden en begrippen in zes Europese talen, M & P, 1991
 • H. Goursau, Dictionnaire de l'aéronautique en 20 langues – français, Saint-Orens de Gameville, Éditions Goursau
 • H. Goursau, Dictionnaire international - 16 langues pour voyager, Saint-Orens de Gameville, Éditions Goursau
 • H. Goursau, Le grand dictionnaire de football, Saint-Orens de Gameville, Éditions Goursau
 • H. Heestermans, Shit! Het internationale scheldwoordenboek, Amsterdam, Thomas Rap, 1993
 • H. Heukels, Lijst van Nederlandsche, Hoogduitsche, Fransche en Engelsche namen van planten, Leiden, E. J. Brill, 1910
 • H. I. Jørgensen & C. I. Blackburne, Glossarium Europae avium, Kobenhavn, Munksgaard, 1941
 • H. I. Jørgensen, Nomina Avium Europaearum, Kobenhavn, E. Munksgaard, 1958
 • H. Joseph, Viertalig toeristisch handwoordenboek - Dictionnaire de poche touristique quadrilingue, Werken-Kortemark, Top Text bvba, 1994
 • H. L. Cox, Spreekwoordenboek in vier talen, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1988
 • H. L. Müller-Lutz, Versicherungswörterbuch, Karlsruhe, Verlag Versicherungsgesellschaft, 1974
 • H. Ljungberg, 12 Kielen autoilusanasto - A twelve language motoring vocabulary, Helsinki, Tammi, 1963
 • H. Mepper, Landbouwterminologie. Landbouwwerktuigen, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1969
 • H. Oelschlaegel, Dictionnaire technique des métaux précieux, des pierres fines, de la bijouterie et de l’horlogerie – Vakwoordenboek van de edelen metalen, edelstenen, juwelen, zilverwerk en horlogerie, La Haye, Boek- en Kunstdrukkerij vh. Mouton, 1939
 • H. Prick Van Wely, Frans handwoordenboek, Frans-Nederlands, Den Haag, Van Goor Zonen's
 • H. Prick Van Wely, Frans handwoordenboek, Nederlands-Frans, Den Haag, Van Goor Zonen's
 • H. R. M. De Haan & W. A. L. Dekker, Groot woordenboek der geneeskunde, Leiden, L. Stafleu, 1955-1960
 • H. Schellinck, Bouwkunde. Een terminologische databank, Brussel, VLEKHO, 2002
 • H. Sint, Nederlands-Franse luchtvaartvocabulaire, KLM, 1980
 • H. Steinmetz, Alimentation et exploitation du bétail, Hamburg-Cuxhaven, Lohmann & Co. KG, 1966
 • H. Steinmetz, Landmaschinen und Geräte : Mehrsprachen-Bildwörterbuch, Betsdorf/Sieg, Steinmetz, 1982
 • H. Steinmetz, Machines et outils agricoles - Landbouwwerktuigen, Betzdorf/Sieg, 1976
 • H. Steinmetz, Production animale - Dierlijke produktie, Betzdorf, 1978
 • H. Steinmetz, Techniques horticoles - Tuinbouwtechniek, Betzdorf/Sieg, 1972
 • H. Steinmetz, Tierfütterung und Tierhaltung : Mehrsprachen-Bildwörterbuch, Betzdorf/Sieg, Steinmetz, 1966
 • H. Valgaeren, Viertalige lijst van hout- en plantensoorten - Liste en quatre langues d'essences de bois et plantes, Duffel, Papeteries de Belgique, 1966
 • H. Van de Wynckel, Étude terminologique des parties du canoë canadien et de la pagaie, Gent, Hogeschool Gent. Departement Vertaalkunde Mercator, 2003
 • H. Van Impe, Staatsrechtelijk begrippenboek, Brussel, Bruylant, 1984
 • H. van Krimpen & R. van den Elzen, Grafisch zakboek, De Bilt, Cantecleer, 1995
 • H. Van Lijnschoten, Dictionary of windmusic - Woordenboek voor de blaasmuziek - Dictionnaire pour instruments à vent, Wormerveer, Molenaar's muziekcentrale, 1989
 • H. van Rookhuijzen, Lijst van woorden en uitdrukkingen ten behoeve van het ambtelijk verkeer (Nederlands-Frans), Rijswijk, Instituut voor Bestuurswetenschappen, 1969
 • H. Volker & E. de Wilde, Prisma vakwoordenboek transport, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1996
 • H. W. Dettner, Elsevier's dictionary of metal finishing and corrosion, Amsterdam, Elsevier, 1971
 • H. Wagenaar Hummelinck, Autowoordenboek 5 Frans-Nederlands, Utrecht, Presse-Papier, 1998
 • H. Wagenaar Hummelinck, Autowoordenboek 6 Nederlands-Frans, Utrecht, Presse-Papier, 1998
 • I. Ameloot, Contribution à un glossaire N-F, F-N de la terminologie de l'industrie de la location de matériel, Gent, Mercator Hogeschool. Departement Toegepaste Taalkunde, 1996
 • I. Artoos, Juridische terminologie. Een terminologische databank, Brussel , VLEKHO, 2000
 • I. Bresser, De sector vertaald. Zorg en welzijn : 850 woorden en begrippen in Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans, Utrecht, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, 1999
 • I. Daems, Contribution à la terminologie hospitalière. Glossaire français-néerlandais, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1992
 • I. Dekervel, Étude terminologique. Satellite communications - télécommunications – satellietcommunicatie, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2004
 • I. Desloovere, Fabrication et conservation du chocolat. Contribution à un glossaire F-N, N-F, Gent, Mercator Hogeschool. Departement Toegepaste Taalkunde, 1998
 • I. Éri & B. Végh, Dictionarium Museologicum, Budapest, International Council of Museums, 1986
 • I. Haro, Glossaire de mycologie français-néerlandais - la description des champignons supérieurs, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1994
 • I. Jacobs, Toujours jeune : changez votre style de vie pour que toutes vos années soient belles. Traduction partielle en néerlandais et liste de terminologie, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2004
 • I. Leenkneght, Mona Lisa : banque de données pour un dictionnaire électronique multifonctionnel. Lexique explicatif et traductif français-anglais-neerlandais de terminologie informatique, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1988
 • I. Mora, Wörterbuch des Verlagswesens in 20 Sprachen, München, Verlag Dokumentation, 1984
 • I. Neetens, Contribution à la terminologie stratégique et militaire. Glossaire critique néerlandais-français, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
 • I. Van der Veken, Mona Lisa : banque de données pour un dictionnaire électronique multifonctionnel. Lexique explicatif et traductif français-anglais-neerlandais de terminologie informatique (le logiciel integré), Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1988
 • I. Van Hecke & A. Simons, FET : dictionnaire electronique multifonctionnel. Lexique explicatif traductif français-néerlandais-anglais de terminologie boursière: les obligations, Antwerpen, KVH, Afdeling Vertalers en Tolken, 1989
 • I. Vandaele, Traduction du lexique des sports olympiques d'été de Sydney. Handball + étude terminologique nl-fr/fr-nl, Gent, Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde, 2004
 • I. Vandenabeele, Terminologie de la découpe du veau, du porc et de l'agneau en France, en Belgique et aux Pays-Bas, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1986
 • I. Vanescote, Les termes de solfège - glossaire français-néerlandais, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1994
 • Industrial Diamond Information Bureau, Multilingual Glossary of industrial Diamond Terms, London, 1966
 • Institut belge de normalisation - Belgisch instituut voor normalisatie, Bois. Nomenclature des principaux bois utilisés en Belgique - Hout. Namenlijst der voornaamste in België gebruikte houtsoorten, Bruxelles-Brussel, 1950
 • Institut belge de normalisation - Belgisch instituut voor normalisatie, Bois. Terminologie - Hout. Terminologie, Bruxelles-Brussel, 1958
 • Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor normalisatie, Compresseurs, outils et machines pneumatiques : vocabulaire, symboles et unités - Compressoren, pneumatische werktuigen en machines : woordenlijst, symbolen en eenheden, Bruxelles-Brussel, 1983
 • Institut belge de normalisation - Belgisch instituut voor normalisatie, Filets de pêche nappes de filet : termes fondamentaux et definitions - Visnetten netwerk : benamingen en definities, Bruxelles-Brussel, 1981
 • Institut belge de normalisation - Belgisch instituut voor normalisatie, Granulats et matériaux pierreux. Terminologie - Granulaten en steenachtige materialen. Terminologie, Bruxelles-Brussel, 1981
 • Institut belge de normalisation - Belgisch instituut voor normalisatie, Système de tolérances ISO : notions - ISO-Tolerantiestelsel : grondbegrippen, 1962
 • Institut belge de normalisation - Belgisch instituut voor normalisatie, Terminologie de la reproduction photographique et héliographique - Terminologie van de fotografische en heliografische reproductie, Bruxelles-Brussel, 1952
 • Institut für Handwerkwirtschaft, Fachwörterbuchfür die gewerbewirtschaftliche Forschung und Dokumentation, München, 1966
 • Institut international de la soudure, Recueil terminologique du soudage et des techniques connexes, Bâle, 1955-1961
 • Institut international du Froid, Nouveau dictionnaire international du froid, Paris, 1970
 • Institut national de l’industrie charbonnière, Lexique minier - Mijnlexicon, Bruxelles, Imprimerie Robert Louis, 1968
 • Institut royal météorologique de Belgique - Koninklijk meteorologisch instituut van België, Vocabulaire météorologique français-néerlandais - Meteorologische woordenlijst Nederlands-Frans, 1950
 • Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen, Merkengids, tevens handboek voor de land-, tuin- en bosbouwmechanisatie, Wageningen, 1977
 • International Association for Cereal Chemistry, Multilingual glossary on terms of cereal chemistry and cereal processing. English, French, German, Russian, Latin : met losse bijdrage bij het meertalige woordenboek voor graanchemie en graanverwerking Nederlands, Bergholz-Rehbruecke, Institut für Getreideverarbeitung, 1966
 • International Association of Wood Anatomists, Multilingual glossary of terms used in wood anatomy, Winterthur, Verlaganstadt Buchdruckerei Konkordia edition, 1964
 • International Commission on Glass, Dictionary of glass-making, trilingual with supplements in nine other languages, Amsterdam, Elsevier, 1983
 • International Council on Archives – Conseil international des archives, Elsevier's Lexicon of Archive Terminology, Amsterdam, Elsevier, 1964
 • International Electrotechnical Commission, Electricity, electronics and telecommunications multilingual dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1993
 • International Seed Testing Association, A multilingual glossary of common plant names, Wageningen, 1968
 • International Society for Horticultural Science, Horticultural and Agricultural Plant Production, Amsterdam, Elsevier, 1990
 • J. A. Adler, Dictionary of criminal science, Amsterdam, Elsevier, 1960
 • J. A. Adler, Dictionnaire de la science criminelle, Paris, Dunod, 1960
 • J. A. H. Jockin, Handelswoordenboek in vier talen. Hollandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1908
 • J. Aarts & L. Heerkens, Nederlands voor buitenlanders – Natuurkunde, Amsterdam, Boom Meppel, 1987
 • J. Aarts & L. Heerkens, Nederlands voor buitenlanders – Wiskunde, Amsterdam, Boom Meppel, 1988
 • J. B. van Wintershoven, Handboek voor liefhebbers van vreemde plantzoenen en tuiniers. Of aanleiding tot de kennisse van alle in- en uitlandsche boomen en heesters, welke bij ons in de opene lucht kunnen gekweekt worden, Utrecht, G.T. van Paddenburg & Zn, 1795
 • J. Boschmans, La chasse. Glossaire bilingue français-néerlandais, néerlandais-français, Antwerpen, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1972
 • J. Brassine, Vlaamsch-Fransch Rechtskundig Woordenboek, Brussel, Emile Bruylant, 1935
 • J. Bultreys, Lexique neerlandais-français avec index français-néerlandais sur les services bancaires pour les particuliers en Belgique, en France et aux Pays-Bas, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1988
 • J. D. van der Tuin, Elsevier's Dictionary of Hydrology and Water Quality Management, Amsterdam, Elsevier, 1991
 • J. David, L'outillage manuel de la ferme. Essai de terminologie, Leuven, Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 1973
 • J. de Lange, Filatelistische woordenlijst Duits-Nederlands, Frans-Nederlands, Engels-Nederlands, Utrecht, Stichting voor het Filatelistisch Jeugdwerk in Nederland, 1993
 • J. Delévaque, Scheeps- Regel- Installatietechniek - technisch woordenboek, Dordrecht, SRT, 1994
 • J. E. De Langhe & P. Auquier, Flora van België, het Groothertogendom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden, Meise, Nationale Plantentuin, 1983
 • J. F. J. Heremans, Dictionnaire français-néerlandais, Anvers, Imprimerie J. P. Van Dieren et comp. http://books.google.be/books?id=ZtFfK0vXZtkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • J. F. J. Heremans, Nederlandsch-Fransch woordenboek, Antwerpen, Uitgave J. P. Van Dieren et comp. http://books.google.be/books?id=ZtFfK0vXZtkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • J. F. J. Nolf, Fransch-Nederlandsch handboekje voor de veralgemeening der Nederlandsche finantieele vaktermen, Antwerpen-Merksem, J. Nolf, 1937
 • J. Herbert, Elsevier's lexicon of archive terminology, Amsterdam, Elsevier, 1964
 • J. Heytens, Contribution à un glossaire néerlandais-français des termes désignant les modes d'hébergement touristique, Antwerpen, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1970
 • J. Hoepelman & R. Mayer, Elsevier's Dictionary of Information Technology, Amsterdam, Elsevier Science, 1995
 • J. J. M. van Santen, Amalux fototolk. Viertalig, verklarend woordenboek voor fotografie en cinematografie, Bloemendaal, Focus, 1947
 • J. J. Raaff, Index vocabulorum quadrilinguis. Verf en vernis. Peintures et Vernis, ’s-Gravenhage, Vereniging van vernis- en verffabrikanten in Nederland, 1965
 • J. Kramers, Nieuw Nederlandsch-Fransch woordenboek, Gouda, G. B. Van Goor http://books.google.be/books?id=ZtFfK0vXZtkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • J. L. F. Lambert,Vocabulaire international illustré de la dactyloscopie français-anglais avec index abrégé en six langues (allemand, espagnol, italien, néerlandais, japonais, serbe), Ottawa, Gendarmerie royale du Canada, 1991
 • J. L. M. Graafland & A. Stalins, Encyclopedie Héraldique - Heraldische encyclopedie, Den Haag, W.P. van Stockum & Zn, 1932
 • J. Leliard, De organisatie van de rechterlijke macht in België - een terminologisch overzicht, Taalbeheersing in de praktijk, 1997
 • J. Leliard, Dreisprachiges Lexikon der Verfassungssprache - Lexique trilingue de termes constitutionnels - Drietalig lexicon van grondwetstermen, Gent, Mys en Breesch, 1994
 • J. Leliard, Dreisprachiges Strafrechtsvokabular - Vocabulaire trilingue de droit pénal - Drietalige woordenlijst van strafrechtstermen, Bruges-Brugge, La Charte-Die Keure, 1992
 • J. Leliard, Gerechtelijke terminologie - Nederlands-Franse lijst van termen en uitdrukkingen uit het Belgische Gerechtelijk Wetboek, Antwerpen, Mamklu, 1991
 • J. Leliard, Gerechtelijke terminologie : Nederlands-Franse lijst van termen en uitdrukkingen uit het burgerlijk procesrecht en de rechterlijke organisatie - Terminologie judiciaire : liste française-néerlandaise de termes et locutions dans le domaine de la procédure, Antwerpen, Maklu, 1991
 • J. Leliard, Juridische termen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999 http://books.google.be/books?id=JloR-MwkEf8C&pg=PA6&lpg=PA6&dq=Leliard+%22Gerechtelijke+terminologie%22&source=bl&ots=dPWd9HBPON&sig=OjvERWlKd0jw-TdOY7SAMSxUwVY&hl=nl&ei=O63NS5a_Ksv7OZnX2PMP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBYQ6AEwBA#v
 • J. Leliard, Terminologie judiciaire : liste française-néerlandaise de termes et locutions figurant au Code Judiciaire Belge - Gerechtelijke terminologie: Nederlands-Franse lijst van termen en uitdrukkingen uit het Belgische Gerechtelijk wetboek, Antwerpen, Ontwikkeling, 1972
 • J. Libis, Index en cinq langues des termes spéciaux en usage dans l’industrie des tranports et les branches connexes – Vijftalig vakwoordenboek voor verkeerswezen en aanverwante gebieden, Anvers, Éditions Lloyd anversois, 1961
 • J. Lindemans, A. De Jaegher & P. Lindemans, Vakwoordenlijst der Hopteelt, Wetteren, J. de Meester & Zn, 1928
 • J. Lips, Glossarium witloof, Merelbeke, Rijksstation voor landbouwtechniek, 1991
 • J. M. Mommens, Nederlands-Frans lexicon van de atletiek, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1972
 • J. M. Werrenbrouck, La terminologie de la Cour des Comptes en Belgique en France et aux Pays-Bas. Glossaire critique, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1975
 • J. Mailly, Dictionnaire portatif français-hollandais des termes de droit, Bruxelles, 1820
 • J. Matter, Taboularium, Amsterdam, De Weerdt, 1989
 • J. Moltzer, Dictionnaire de l’extraction du pétrole, Amsterdam, Elsevier, 1965
 • J. Moors, Dictionnaire juridique français-néerlandais, Bruges-Bruxelles, La Charte
 • J. Moors, Juridisch woordenboek Nederlands-Frans, Brugge-Brussel, Die Keure
 • J. Neumann, Encyclopedic dictionary of cartography in 25 languages - Dictionnaire encyclopédique de cartographie en 25 langues, München, Saur, 1997
 • J. Nijdam & A. De Jong, Dictionary of horticulture, Amsterdam, Elsevier, 1970
 • J. Nijdam, Horticultural dictionary in eight languages, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1961
 • J. Orne, The language of the foreign booktrade. Abbrevations, terms and phrases, Chicago American Library Association, 1976
 • J. P. Vandenberghe & M. Johnen, Elsevier's nautical dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1994
 • J. Peacock, Multilingual dictionary of printing and publishing terms, London-New York-Tokyo-Melbourne, Blueprint, 1992
 • J. Peters, Terminologische vergelijking van het universitair onderwijs in België en Nederland, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1987
 • J. Ricci, Banktermen, Amsterdam-Brussel, Uitgeversmaatschappij Agon Elsevier, 1974
 • J. Ricci, Elsevier's Banking Dictionary in seven languages, Amsterdam-New York-Tokyo-Oxford, Elsevier, 1990
 • J. Schoemaker, Beknopte keukentaalgids, Amstelveen, Tijl-periodieken, 1980
 • J. Smit, Het geïllustreerde internationale weefdictionaire - 623 begrippen vertaald en verklaard, Haarlem, Rostrum, 1981
 • J. Tas, Viertalig textielwoordenboek, Doetinchem, Misset, 1956
 • J. V. Servotte & G. De Graeve, Nouveau dictionnaire commercial en 4 langues, Brussel, Bieleveld, 1931
 • J. V. Servotte, Handelswoordenboek - Dictionnaire commercial, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1993
 • J. van Beylen, Zeilvaartlexicon - Maritiem woordenboek, Bussum, De Boer, 1985
 • J. Van den Bremt, Glossaire de la terminologie du traitement de l'information, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1975
 • J. Van der Tuin, Elsevier's Dictionary of Ports and Shipping, Amsterdam, Elsevier, 1993 à présent sur / thans op
 • J. Van der Tuin, Elsevier's Dictionary of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Amsterdam, Elsevier, 1997 à présent sur / thans op
 • J. Van der Tuin, Elsevier's Dictionary of Water and Hydraulic Engineering, Amsterdam, Elsevier, 1987
 • J. Van Hecke, Le tennis de table. Étude terminologique néerlandais-français, Gent, Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde Mercator, 2001
 • J. van Hellemont, Groot alfabetisch register van namen en blazoenen - Grand registre alphabétique des noms et blasons, Leuven, Jan van Hellemont, 1988
 • J. Venstermans, Dictionnaire technique de la construction - Technisch woordenboek voor het bouwbedrijf, Bruxelles-Brussel, Confédération nationale de la Construction-Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, 1990
 • J. Viet, Eudised. Veeltalige thesaurus voor de informatieverwerking op onderwijsgebied, Den Haag, Europees Centrum voor Onderwijsdocumentatie, 1977
 • J. Vlaeminck, La terminologie automobile. Un lexique, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2000
 • J. W. Kuiper, Oosting's Handelswoordenboek in vier talen, Gouda, Van Goor Zonen, 1919
 • J. W. van Beek, Schut's atlas der geometrische meettechniek. Encyclopedisch woordenboek der lengte­ meettechniek, tevens alfabetische catalogus van lengtemeetinstrumenten, Groningen, Schut, 1987
 • J. Wullaert, Multiple sclerose. Een tolkenlexicon in vier talen : Engels, Nederlands, Duits, Frans, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1997
 • J. Yan & S. Mengxiong, Dictionary of Hydraulic and Hydroelectric Engineering, Deventer-Beijing, Technische Boeken-China Water & Power Press, 1992
 • J.-B. Bamps & J. Lennert, De taal van de menukaart : Frans, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 2001
 • J.-C. Corbeil & A. Archambault, Compact beeldwoordenboek, Den Haag-Antwerpen, Sdu Uitgevers-Standaard UItgeverij, 1997
 • J.-C. Corbeil & A. Archambault, Groot beeldwoord & boek, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 2005
 • J.-C. Hureau, Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean, Biodiversity Center of ETI / UNESCO, 1996
 • J.-E. Van Grieken, Le dictionnaire du traducteur - Het woordenboek van de vertaler, Heule, UGA, 193?
 • J.-J. vander Sickel, Glossaire critique de la terminologie dans le domaine des instruments chirurgicaux (français-anglais-néerlandais), Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1975
 • J.-M. Dufrasne, La banque dans le cadre de ses relations avec la clientèle : étude statistique du vocabulaire et de la terminologie français-néerlandais, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1969
 • J.-M. Gillain, Glossaire français-néerlandais avec contexte explicatif, glossaire néerlandais-français des termes de la résonance magnétique nucléaire, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1988
 • J.-M. Salgado, Kramers encyclopedisch businesswoordenboek, Utrecht, Het Spectrum, 2003
 • J.-M. Steensels, Administratief Frans-Nederlands woordenboek, Turnhout, Brepols, 1946
 • J.-P. Barra, Contribution à la terminologie de l'informatique, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1990
 • K. Beernaert, Contribution lexicologique à la terminologie du brassage, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1994
 • K. Boele-Woelki & F. van der Velden, Nederlandse rechtsbegrippen vertaald, Den Haag, T.M.C. Asserinstituut, 1998
 • K. Claus, Recueil de termes français et néerlandais relatifs à l'art floral en vue de la construction d'un lexique à usage professionnel, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1975
 • K. Huybreckx, Mona Lisa : banque de données pour un dictionnaire électronique multifonctionnel. Lexique explicatif et traductif français-anglais-neerlandais de terminologie informatique (la bureautique), Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1989
 • K. Kommer & J. Willekes MacDonald, Prisma vakwoordenboek belastingen, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1994
 • K. Kommer, G. Van Lunteren & H. Horsten, Prisma vakwoordenboek textiel, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1992
 • K. Kommer, Prisma vakwoordenboek toerisme en recreatie, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1995
 • K. Kommer, W. Dijkstra & H. Van Eyk, Prisma vakwoordenboek onroerende zaken, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1993
 • K. North, Ergonomics glossary. Terms commonly used in ergonomics, Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 1982
 • K. Prokhorov, B. Zaichik & L. Borovikova, Dictionary of microelectronics, Deventer, Kluwer Technische Boeken, 1991
 • K. R. Gallas, Nieuw Frans-Nederlands woordenboek, Zutphen, Van Thieme & Cie
 • K. R. Gallas, Nieuw Nederlands-Frans woordenboek, Zutphen, Van Thieme & Cie
 • K. Rae & R. Southern, Richard, Lexique international des termes techniques de théatre en huit langues, Brussel, Elsevier, 1959
 • K. Sattler, Biotechnology glossary, London And New York, Elsevier Applied Science, 1990
 • K. Smetryns, Les nuits sauvages: une nuit dans la jungle. Vertaling, ondertiteling, terminologie, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2003
 • K. Van der Weeën, Étude terminologique néerlandais - français / français - néerlandais des épreuves, des installations et du matériel du ski alpin, Gent, Hogeschool Gent. Departement Vertaalkunde, 2004
 • K. Zapf, Wörterbuch der Sozialarbeit, Köln, Heymans, 1961
 • Kernphysikalisches Wörterbuch in sieben Sprachen, Moskva, Mesh. Kniga, 1961
 • KODAK, Glossary of motion picture terms, New York, Eastman Kodak, 1974
 • KODAK, Glossary of photografic terms, New York, Eastman Kodak, 1972
 • Kramers Talen cd-rom, Amsterdam, Elsevier Bedrijfsinformatie
 • Kramers Woordenboek Frans-Nederlands, Utrecht, Het Spectrum
 • Kramers Woordenboek Nederlands-Frans, Utrecht, Het Spectrum
 • L. A. Westbroek-Van Ommeren, Praktisch juridisch Frans. Droit français : un choix de sujets, Alphen aan den Rijn, Tjeenk Willink, 1992
 • L. Bevers, Chateau Mouton Rothschild. Terminologie du vin, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2001
 • L. Borasio & G. Saini, Tabelle simboliche e multiglossario per il tecnico risiero, Rome, FAO, 1957
 • L. Bos, Symptoms of Virus Diseases in Plants, Wageningen, PUDOC,1978
 • L. Bosselaers, Terminologie van de volwasseneneducatie, Brussel, Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling, 1990
 • L. Chaballe, L. Masuy, J.-P. Vandenberghe & S. Salem, Elsevier's oil and gasfield dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1980
 • L. de Bosscher, Contribution à une étude comparative de la terminologie technique en français et en néerlandais, employée dans la présentation des budgets de l'État belge, Gent , Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1972
 • L. Eeckhout, Beknopt overzicht van de terminologie gebruikt bij de anatomische beschrijving en de identificatie van de houtsoorten, Gent, Rijkslandbouwhogeschool, 1951
 • L. Geeraerts, Glossaire - Les déchets ménagers, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1992
 • L. Goarant, Répertoire en six langues des noms d'arbres et arbustes utiles ou ornementaux cultivés en plein air sous les climats de la France, Paris, Les cahiers horticoles, 1960
 • L. Goossens, Enkele facetten van de belastingen in België, Frankrijk en Nederland van gisteren tot heden, met een historisch en huidig Nederlands-Frans lexicon, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1975
 • L. Groenen, Geïllustreerde scheepvaart encyclopedie, Antwerpen, De Sikkel, 1939
 • L. Grootaers, Nederlands-Frans / Frans-Nederlands schoolwoordenboek, Brussel, Vander, 1971
 • L. Grootaers, Nouveau dictionnaire français-néerlandais - Nieuw Nederlands-Frans woordenboek, Brussel, Vander
 • L. H. Desjardins, Les noms géographiques. Lexique polyglotte, suivi d'un glossaire de 500 mots, Montréal, Leméac, 1973
 • L. Jacobs, Beknopt Nederlands-Frans Woordenboek voor verpleegsters en paramedicale assistenten, Bruxelles, Union professionnelle d'Auxiliaires médicaux de Belgique, 1941
 • L. L. Balashev, Dictionary of Useful Plants in Twenty European Languages, Moscow, Publishing House Nauka, 1970
 • L. Ligthart, J. van der Goes van Naters & F. de Keyser, Een vooruitziende blik. Internationaal woordenboek jeugdhulpverlening, Oosterhout, FICE, 1992
 • L. Lippens, Les Oiseaux d'eau en Belgique, St.-Andries-bij-Brugge, E. Vercruysse-Vanhove, 1941
 • L. M. Siler, Glossaire d'abréviations multilingue - Meertalig afkortingenlexicon, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautées européenes-Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1982
 • L. Réau, Lexique polyglotte des termes d'art et d'archéologie, Paris, H. Laurens, 1928
 • L. Rutten, W. E. Boerman, G. Van Dijk & B. G. Escher, Geologische nomenclator - Nomenclateur géologique, ’s-Gravenhage, Naeff, 1929
 • L. Stalmans, Étude terminologique du montage de film : montage-image, Brussel, VLEKHO - Departement toegepaste taalkunde, 2002
 • L. Sterck, Traduction et étude terminologique à partir d'un chapitre du livre “ Toekomstbeelden”, écrit par Robbert et Rudolf Das. Contribution à la terminologie de la marine, Gent, Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde Mercator, 2001
 • L. Thoelen, Les tapis d'Orient. Historique fabrication : glossaire français-néerlandais, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1972
 • L. Uytterschaut, De anderstalige jaarrekening - een terminologische gids voor Belgische, Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse, Amerikaanse jaarrekeningen, Brussel, CED Samsom, 1991
 • L. Uytterschaut, De jaarrekening van de onderneming: een viertalige terminologische benadering - Les comptes annuels des entreprises: une approche terminologique en quatre langues, Brussel-Bruxelles, Belgisch centrum voor normalisatie van de accountancy en het revisoraat - Centre belge de la Normalisation de la Comptabilité et du Revisorat, 1978
 • L. van Breugel, B. C. Williams, R. Williams & B. Wood, The Multilingual Dictionary of Real Estate : A guide for the property professional in the Single European Market, London, Spon Press, 1993
 • L. Vandenbussche, Onze volkstaal voor kruiden en artsenijen. Een verzameling van vergeten namen en volksnamen in de apotheek en in de volksgeneeskunde, gebruikt in Zuid- en Noord-Nederland en in Frans-Vlaanderen : met verwijzing naar de Latijnse, Franse, Duitse en Engelse namen en omgekeerd, en geïllustreerd, Langemark, Vonksteen, 1978
 • L. Wenger, Glossary of terms used in the management of quality, Bern, European Organisation for Quality Control, 1981
 • L. Wouters, Zeiljachten : viertalig glossarium (N-F-E-D) met illustraties - Les yachts à voiles : glossaire quadrilingue (N-F-E-D) illustré, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1990
 • L. Y. Chaballe, Elsevier's dictionary of building tools and materials, Amsterdam, Elsevier, 1982
 • L. Y. Chaballe, Elsevier's Sugar Dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1984
 • Landbouw Economisch Instituut, Merkengids van land- en tuinbouwmachines en –werktuigen, ’s-Gravenhage, 1966
 • Landelijk Overleg Opleidingen Facilitaire Dienstverlening (LOOFD), De facility management vaktermenlijst : facility management-begrippen vanuit het Nederlands vertaald naar het Engels, Duits en Frans, Nieuwegein, Arko, 1998
 • Lexicon staal. Technical terms used in steel construction, Bouwen met staal, 2003
 • Lexique français-néerlandais des principaux termes des Traités de Rome et du Journal Officiel des Communautés européennes - Frans-Nederlandse woordenlijst en register betreffende de Verdragen van Rome en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, Bruxelles-Brussel, 1959
 • Lexique technique des façades légères, Paris, CEIFAL, 1969
 • Lijst van een aantal in het landbouwbedrijf veel gebruikte woorden ten behoeve van Nederlandsche landarbeiders die in Frankrijk gaan werken, ’s-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1923
 • Lijst van woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse, Engelse Franse en Duitse taal op het gebied van de Social Welfare, 's-Gravenhage, Ministerie van Sociale Zaken, 1956
 • M. A. Ijsseling & A. Scheygrond, De zoogdieren van Nederland, Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1942
 • M. Abeln-Genemans, Thematische woordenschat Frans voor handel en economie, Amsterdam, Intertaal, 2000
 • M. Adriaens, Contribution à un glossaire français-néerlandais de la terminologie de la géographie linguistique, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1983
 • M. Braaksma & A.-M. Stoop, Wolters' ster woordenboek Frans-Nederlands, Groningen, Wolters-Noordhoff
 • M. Braaksma & A.-M. Stoop, Wolters' ster woordenboek Nederlands-Frans, Groningen, Wolters-Noordhoff
 • M. De Grandpré, Glossaire international : termes d'usage courant en matière de certificats d'études secondaires et de diplômes et grades de l'enseignement supérieur dans quarante-cinq pays, Paris, Unesco, 1969 http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000564/056415Fb.pdf
 • M. de Jaeger, Essai de terminologie. Le systéme-bus (N-F), Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1987
 • M. De Munter & C. Bauduin, Elsevier's Fiscal and Customs Dictionary, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, Elsevier, 1997 également sur / ook op
 • M. De Munter, Glossaire fiscal, Bruxelles, 1983
 • M. Estas, Terminologie de la “Monumentenwet” (loi sur la protection des monuments aux Pays-Bas), Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1973
 • M. F. Baeken, Frans-Nederlands glossarium van het middelbaar onderwijs in België en vergelijking met de woordenschat van het overeenstemmende onderwijs in Nederland, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1973
 • M. Govaert, Dictionnaire polytechnique français-néerlandais – Polytechnisch woordenboek Frans-Nederlands, Anvers-Antwerpen, Éditions La technique-Uitgeverij De techniek
 • M. Hertzberger, Dictionary for the antiquarian booktrade, International League of Antiquarian Booksellers, 1978
 • M. Hertzberger, Dictionnaire à l'usage de la librairie ancienne, Paris, Ligue internationale de la librairie ancienne, 1956
 • M. Houttuyn, Houtkunde, een verzameling van in- en uitlandsche houten, en derzelver benamingen in het Hollandsch, Hoogduitsch, Engelsch, Fransch en Latijn, Amsterdam, 1773
 • M. J. Herbert, Glossarium Interpretum : Internal Combustion Engine, Amsterdam, Elsevier, 1961
 • M. J.-A. Van Droogenbroeck & G. Duflou, Groot Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch woordenboek - Grand dictionnaire néerlandais-français et français-néerlandais, Brussel-Bruxelles, Gebroeders Callewaert Uitgevers - Callewaert frères Éditeurs
 • M. J.-A. Van Droogenbroeck, Nieuw Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch zakwoordenboek - Nouveau dictionnaire de poche néerlandais-français et français-néerlandais, Brussel-Bruxelles, Gebroeders Callewaert Uitgevers - Callewaert frères Éditeurs
 • M. Jonckheere, A trilingual glossary of antique furniture terms, Antwerpen, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1970
 • M. Jordens, Essai de traduction critique et justifiée : beschrijving van SNR-300. Contribution à la terminologie du nucléaire, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1979
 • M. Lahousse, Terminologie juridique néerlandaise, Louvain, UCL, Faculté de droit
 • M. Peschke, International Encyclopedia of Abbreviations and Acronyms in Science and Technology, München, Saur, 1995
 • M. Poll, Poissons marins, Bruxelles, Musée royal d'histoire naturelle, collection « Faune de Belgique », 1947
 • M. R. Withhouck, 35.000 letterwoorden – initiaalwoorden - mots-lettres – sigles, Torhout, Flandria Nostra, 1988
 • M. Segers, Eine vergleichende Untersuchung (Deutsch-Französich-Niederländisch) zur Terminologie des Meteosat-Systems, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken
 • M. van Capelle & H. Punt, Internationale vaktermenlijst voor juristen, fiscalisten, accountants, bankwezen, handel en industrie, Velder Business Publications, 1992
 • M. Van Hollebeke, Contribution à un glossaire de l'ébénisterie d'art F-N, N-F, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1994
 • M. van Nierop & F. Grootaers, Een hoffelijk handelaar spreekt de taal van zijn klant - Un commercant charmant parle la langue de son cliënt, Brussel, Vlaams Komitee voor Brussel, 1967
 • M. Van Severen, Contribution à une étude lexicologique. Traduction et glossaire ( une partie des lettres s et t) du lexique de la machinerie théâtrale, Gent, Hogeschool Gent, Departement Vertaalkunde Mercator, 2001
 • M. van Winckel, Handelswoorden en Uitdrukkingen in het Engelsch, Fransch en Vlaamsch, Dendermonde, J. van Lantschoot, 1919
 • M. Vrisekoop, Grammaticale termen - het gereedschap voor elke taal, Muiden, Coutinho, 2001
 • M. Willems, Basiswoordenlijst Frans-Nederlands over het sportduiken, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1992
 • M.-C. van Kerckhove, Essai de lexicographie sur la terminologie d'une station d'épuration d'eau, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken
 • M.-F. Vermeulen, Terminologie des contrats d'assurances de responsabilité civile aux Pays-Bas, en France et en Belgique, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1988
 • M.-P. Deckers, Banque de données pour un dictionnaire électronique multifonctionnel. Lexique explicatif et traductif français-anglais-neerlandais de terminologie informatique, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1989
 • mercatique, publicité, emballage, stockage et distribution
 • Mezhdunarodnii Elektrotekhnichyeskii Slovar (Radiology and Radiological Physics), Moscow, Sovietskaia Enciclopedia, 1966
 • milieu, verontreiniging, duurzame ontwikkeling en afvalverwerking
 • Ministère de l’intérieur - Ministerie van Binnenlandse Zaken, Dénomination de personnes en service ou connues dans les administrations publiques - Benamingen van personen in dienst of bekend bij de openbare besturen, Bruxelles-Brussel, Moniteur belge-Belgisch Staatsblad, 1961
 • Ministère de l'instruction publique - Ministerie van Openbaar Onderricht, Unification de la terminologie grammaticale - Eenmaking van de spraakkundige terminologie, Bruxelles-Brussel, Imprimerie / Drukkerij Van Buggenhoudt, 1936
 • Ministère des affaires économiques – Ministerie van Economische Zaken, Terminologie relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises - Woordenlijst over de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, Bruxelles-Brussel, 1984
 • Ministerie van Financiën, Viertalige woordenlijst ten gebruike op de directie internationale fiscale zaken, Den Haag, 1977-1978
 • Ministerie van landbouw en visserij, Liste des principales plantes agricoles et horticoles - Naamlijst der voornaamste land-en tuinbouwgewassen, Den Haag, 1961
 • Ministerie van landbouw en visserij, Maladies du bétail, Den Haag
 • Ministerie van Maatschappelijk Werk, Vaktermen op het gebied van Maatschappelijk Werk en Aanverwante Sociale Arbeid, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1962
 • Ministerie van onderwijs. Bestuur gemeenschappelijke diensten voor onderwijs, Zestalige alfabetische lijst van trefwoorden inzake onderwijs en opvoeding, Brussel, 1988
 • Ministerie van Volksgezondheid, Drietalig vocabularium geneesmiddelen, Brussel, 1986
 • Multilingual glossary of medical terms in nine European languages, Gent, Heymans Instituut
 • Multilingual Glossary of Technical and Popular Medical Terms in Nine European Languages, Gent, Heymans Instituut
 • N. A. Van Duyvendijk, Nederlandse onderwijstermen in vijf talen, Den Haag, Ministerie van Onderwijs, Afdeling Documentatie, 1966
 • N. Botermans, Fiscalité : une étude comparative des termes fiscaux. Dictionnaire électronique néerlandais, français, anglais, allemand (Tome: néerlandais - français), Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1995
 • N. De Bock, Steuerrecht : eine vergleichende Terminologiestudie. Elektronisches Worterbuch Niederlandisch - Franzosisch - Englisch - Deutsch, 1995
 • N. Dedecker, Contribution à la terminologie de l'intelligence artificielle : les systèmes experts. Glossaire critique anglais-français-néerlandais, Gent, Mercator Hogeschool, Departement Toegepaste Taalkunde, 1997
 • N. Delhaye, Hoge definitie televisie - Nederlands-Frans glossarium, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1991
 • N. Georges, De Raad van State. Frans-Nederlands glossarium gevolgd door een Nederlands-Franse index, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1972
 • N. J. Cupérus & A. H. Cornette, De Nederlandsche turnvaktaal omvattende het verslag aan den Belgischen Turnbond, over zijn terminologie in beide talen, Antwerpen, Buschmann, 1886
 • N. J. Cupérus & A. H. Cornette, Essai de terminologie gymnastique dans les deux langues. Rapport à la Fédération belge de gymnastique, Anvers, Buschmann, 1883
 • N. J. Cupérus & A. H. Cornette, Introductions à la terminologie gymnastique et à la Nederlandsche turnvaktaal, Verviers, Kaiser, 1936
 • N. J. Cupérus, Alphabetische Lijst der menschelijke beenderen- en spierennamen in vier talen, Antwerpen, Wed De Backer, 1892
 • N. J. L. Deblock, Elsevier's dictionary of public health, Amsterdam, Elsevier, 1976
 • N. Kotowski, Vocabulaire du tabac – Tabaksvocabularium, Bruxelles-Brussel, Commission des Communautés européennes-Commissie van de Europese Gemeenschappen, Bureau de terminologie-Terminologiebureau, 1975
 • N. Schepers, Où sont les déchets radioactifs en France ? - Waar wordt radioactief afval in Frankrijk opgeslagen ?, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2004
 • N. Sillamy, Lexicon van de psychologie, Utrecht, Het Spectrum, 1978
 • N. Smets, Lexicon lichtarmaturen. Lexique de termes techniques d'éclairage de Zumtobel : néerlandais-français, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1998
 • N. W. Tromp, Lijst van alfabetisch gerangschikte termen uit de rivierenkunde en enkele vertalingen van elke term, Den Haag, Rijkswaterstaat, 1961
 • N. Y. Hsu, Glossary of Library Terms in Nine Languages, Shanghai, Commercial Press, 1930
 • N.-M. Bückmann & P. Nekeman, Dictionary of distance education terminology, Heerlen, EADTU, 1993
 • Names of fishes, London, Bailey, Bros & Swinfen, 1956
 • Nationale Plantentuin, Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden, Meise, 1983
 • Nederlands Genootschap van Vertalers, Statutenterminologie
 • Nederlands Genootschap van Vertalers, Terminologielijst. Termen uit het Wetboek van Strafvordering, Amsterdam, 1980
 • Nederlands geologisch mijnbouwkundig genootschap, Mijnbouwkundige nomenclator, Groningen, Wolters, 1949
 • Nederlands normalisatie-instituut, Automatische gegevensverwerking (basistermen; rekenkundige en logische bewerkingen; technologie van de apparatuur; organisatie van gegevensverzamelingen; weergave van gegevens; voorbereiding en verwerking van gevevens; digitale computerprogrammering; bewerkingstechnieken en –voorzieningen; besturings-, invoer-, uitvoer- en rekenapparatuur; gegevensmedia, opslag- en gerelateerde apparatuur; betrouwbaarheid, onderhoud en beschikbaarheid; Informatie-theorie; analoog rekenen), Delft, 1983
 • Nederlands normalisatie-instituut, Automatische gegevensverwerking. Woordenlijst, Delft, 1953
 • Nederlands Normalisatie-Instituut, Benamingen en definities op het gebied van de kernwetenschappen, Den Haag, 1970
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Benamingen te gebruiken bij het bemonsteren en keuren, Den Haag, 1964
 • Nederlands Normalisatie-Instituut, Benamingen van electrotechnische artikelen (Doosschakelaars. Contactdozen. Contactstoppen. Smeltveiligheden en patroonhouders. Smeltpatronen)
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Benamingen van machinale hamers, Rijswijk, 1966
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Benamingen van machinale scharen, Rijswijk, 1967
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Benamingen van machinale walstuigen, Rijswijk, 1968
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Bouten, schroeven, moeren en toebehoren, Delft, 1985
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Definities van lasbaarheid en las- en soldeerprocessen, Delft, 1986
 • Nederlands Normalisatie-Instituut, Hydrauliek en pneumatiek, Delft, 1985
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Invloed van trillingen en schok op de mens, Delft, 1982
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Mechanische trillingen en schokken – Blootstelling van de mens, Delft, 1998
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Meetmethoden voor radioapparatuur voor mobiele diensten (Algemene definities en beproevingsomstandigheden; Zenders voor in amplitude, frequentie of fase gemoduleerde uitzendingen; Ontvangers voor in amplitude of frequentie gemoduleerde uitzendingen; Zenders voor in amplitude gemoduleerde enkelzijbanduitzendingen met gereduceerde, volledige of onderdrukte draaggolf; Ontvangers voor in amplitude gemoduleerde enkelzijbanduitzendingen met onderdrukte, gereduceerde of volledige draaggolf; Apparatuur voor selectieve oproepen en gegevensverwerkende apparatuur; Apparatuur met geheimhouding - Aanvullende definities; Meetmethoden voor antennes)
 • Nederlands Normalisatie-Instituut, Nederlandse vertaling van het vijftalig Lexique illustré de l'automobile, Den Haag, 1959
 • Nederlands Normalisatie-Instituut, Pallets voor goederenbehandeling : termen en définities en viertalige woordenlijst, Delft, 1986
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Papier. Woordenlijst
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Scheepsbouw - Dekwerktuigen – Termen en definities, Delft, 1985
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Scheepsdekken : benamingen en viertalige woordenlijst, Rijswijk, 2000
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Tandriemaandrijvingen, Delft, 1982
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Tandwielen : benamingen, kenmerken en oorzaken van schadeverschijnselen, Delft, 1983
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Tandwielen : meetkundige en kinematische begrippen, Delft, 1983
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Terminologie voor het beschrijven van meetnauwkeurigheid, Rijswijk, 1973
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Trillingen en schok - Verklarende woordenlijst, Delft, 1998
 • Nederlands Normalisatie-instituut, Verpakking : zakken. Soorten, termen en definities en viertalige woordenlijst, Delft, 2000
 • Nederlands Normalisatie-Instituut, Voorlopige uitgave van de internationale elektrotechnische woordenlijst. Hoofdstuk 111 : natuur- en scheikunde. Sectie 111-02 : elektrotechnische begrippen, Delft, 1985
 • Nederlands Normalisatie-Instituut, Zuigermotoren met inwendige verbranding : benamingen en definities, Rijswijk, 2000
 • Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douane Unie, Listes nominatives de variétés de fruits et de sujets porte-greffes - Rasnamenregister van fruitgewassen en –onderstammen, Brussel, 1955
 • Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde, Benamingen op het gebied der verlichtingskunde met hun vertalingen in het Duitsch, Engelsch, Fransch en Esperanto, Arnhem, 1940
 • O. Pinto, Termini d'uso nelle bibliografie dei periodici. Saggio compilato in 38 lingue, Roma, Libreria Giovanni Bardi, 1929
 • O. Polunin, Bloemen en planten van Europa. Geïllustreerde flora met meer dan 1000 foto's in kleur, Wageningen, Zomer & Keuning, 1979
 • O. Polunin, H. C. D. De Wit & J. A. Baars-Kloos, Bloemen en planten van Europa, Wageningen, Zomer & Keunig, 1970
 • O. R. F. W. Winkelman, Dictionnaire françois-hollandois et hollandois-françois, Utrecht, Barthélémy Wild http://books.google.be/books?id=ZtFfK0vXZtkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • O. R. F. W. Winkelman, Nederduitsch en Fransch woordenboek, Utrecht, Barthélémy Wild http://books.google.be/books?id=ZtFfK0vXZtkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • O. Ruelle & A. Hermans, Voetbalterminologie : taalpolitiek en taalgebruik in Frankrijk, België en Nederland. Een terminologische databank, Brussel, Institut Libre Marie Haps, 2001
 • O. Van Onacker, L'apiculture et son vocabulaire, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1971
 • Organisation de coopération et de développement économiques, Bois tropicaux africains. Nomenclature, caractéristiques, Paris, 1951
 • Organisation de coopération et de développement économiques, Dictionnaire multilingue des poissons et produits de la pêche, 1978 http://books.google.be/books?id=N_tKj1sZvVMC&pg=PR5&dq=%22Dictionnaire+multilingue+des+poissons+et+produits+de+la+p%C3%AAche%22&hl=fr&sa=X&ei=SmCrUpKyOs2rhAfBqIHQCw&ved=0CD4Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Dictionnaire%20multilingue%20des%20poissons%20et%20produits%20de%20la%20p%C3%AAche%22&f=false
 • Organisation de coopération et de développement économiques, Répertoire des termes du marché des fruits et légumes, Paris, 1961
 • Organisation de coopération et développement, Provisional Glossary Geology, Paris, 1968
 • Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Glossaire du commerce du riz, Rome, 1957
 • Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Vocabulaire multilingue de la science du sol, Rome, 1960
 • Organisation européenne de coopération économique, Nomenclature et renseignements généraux sur les principaux bois tropicaux d'Afrique, Paris, 1951
 • Organisation mondiale du Tourisme et de l'Automobile & Association Internationale Permanente des Congrès de la Route, Vocabulaire international de la technique de la circulation routière, 1957
 • OTAN, Dictionnaire aéronautique multilingue, Neuilly-sur-Seine, 1980 http://ftp.rta.nato.int/public/PubFulltext/AGARD/Misc/AGARD-Misc-MAD/$cover.pdf
 • P. & F. Sweens, Keukenterminologie, 's-Gravenwezel, Academie voor de Streekgebonden Gastronomie, 1997
 • P. Bacchus, Vocabulaire d'astronomie, Paris, Hachette 1980
 • P. Bellefroid, Dictionnaire français-néerlandais des termes de droit, Bruxelles-Gand, Librairie judiciaire,1930
 • P. Bellefroid, Nederlands-Frans woordenboek der Rechtstermen, Brussel-Gent, Polydoor Pée, 1942
 • P. Bogaards, Groot woordenboek Nederlands-Frans, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie également sur / ook op
 • P. Bogaards, Handwoordenboek Frans-Nederlands, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie également sur / ook op
 • P. Bogaards, Handwoordenboek Nederlands-Frans, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie également sur / ook op
 • P. Bogaards, Le Robert & Van Dale. Dictionnaire français-néerlandais / néerlandais-français, Paris & Utrecht-Antwerpen, Dictionnaires Le Robert & Van Dale Lexicografie
 • P. Brinkman, Handboek voor de communicatie in de wiskunde, Amsterdam, Agon, Elsevier, 1974
 • P. de Laat, Technical glossary on automation terms, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1973
 • P. De Wolf, Rhumatologie - glossaire français-néerlandais, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1993
 • P. Dhondt, Contribution à la terminologie des ressources humaines. Glossaire critique néerlandais-français, Gent, Mercator Hogeschool, Departement Vertaalkunde, 2000
 • P. Dijkstra, Agrarisch Woordenboek - Dictionnaire agricole, Bergen, Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland, 1954
 • P. Dresselaers & H. Bogart, 101 mots pour construire un développement durable - 101 bouwstenen van een duurzame ontwikkeling, Bureau fédéral du plan - Federaal Planbureau, 2000 http://new.plan.be/admin/uploaded/200605091448080.WP0003fr.pdfF-N http://new.plan.be/admin/uploaded/200605091448079.WP0003nl.pdfN-F
 • P. Ernst, Glossarium D-F-N. Terminologie economische reglementering : handelspraktijken, leurhandel, bescherming verbruiker, Brussel, Ministerie van Economische Zaken, 1990
 • P. Everard & D. Wolter, Glossaire : sélection de termes et expressions utilisés en matière de contrôle externe des finances publiques, Cour des Comptes européenne, 1989
 • P. Fiala, Dictionnaire multilingue de l’aménagement du territoire et du développement local, Paris, La maison du dictionnaire, 1997
 • P. Hiligsmann & S. Theissen, Néerlandais intermédiaire avancé. Expressions et proverbes, Bruxelles, De Boeck Université, 2008 http://books.google.be/books?id=ZtFfK0vXZtkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • P. Hiligsmann, R. Lousberg & S. Theissen, Nouveau dictionnaire contrastif des prépositions, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2003
 • P. J. van Swigchem & E. J. Slot, BDI-terminologie : verklarend woordenboek van Nederlandse termen op het gebied van bibliotheek en documentaire informatie met vertalingen in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Den Haag, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1990 http://books.google.be/books?id=IZk8XUoVHW8C&pg=PP15&lpg=PP15&dq=%22Centrale+Vereniging+voor+openbare+bibliotheken%22+Bibliotheekterminologie%22&source=bl&ots=al64nD1zQo&sig=qlqDWr97db7r4_ISiQYz1H3DdNw&hl=fr&ei=LfLOS7mNBcigOJenrMIP&sa=X&oi=book_re
 • P. Maas, A. Maas & M. de Groot, Prisma woordenboek Frans-Nederlands, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum
 • P. Marin, Dictionnaire portatif françois et hollandois, Dordrecht, Abraham Blusse et fils http://books.google.be/books?id=ZtFfK0vXZtkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • P. Marin, Nederduitsch en Fransch woordenboek, Dordrecht, Abraham Blusse en zoon http://books.google.be/books?id=ZtFfK0vXZtkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • P. P. Genard, De Belgische Wapenkenner. Heraldische verzameling - L'armoriste belge. Recueil héraldique, Antwerpen, C. t'Felt, 1891
 • P. Swart, Schildersvaktermen in vier talen, Leeuwarden, Eisma, 1984
 • P. ten Hove, Landbouwtechniek. Een terminologische databank
 • P. Van Hauwermeiren, Vocabulaire trilingue de termes médicaux scientifiques et populaires français/néerlandais/allemand – Drietalig vocabularium van wetenschappelijke en populaire medische termen Nederlands/Frans/Duits, Bruxelles-Brussel, Ministère de la Santé publique et de la Famille-Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, 1986
 • P. Vandenberghe, Elsevier's Dictionary of Architecture, Amsterdam, Elsevier, 1998 à présent sur / thans op
 • P. Vanherk, Lexique technique en quatre langues relatif à l’exploitation des centrales électriques thermiques, 1963
 • P. Versnel, De haventolk, Rotterdam, Stichting Vervoer- en Havenopleidingen 1984
 • P. Versnel, Vakwoordenboek voor de Europese binnenvaart, Born Assen, 1968
 • P. Wijnands & A. van Pelt, Vocabulaire du marché des options négociables - Lexicon van de optiebeurs, Maastricht-Paris, Euroterm-CILF,1990
 • P. Wijnands & J.-M. Ost, Mots d'aujourd'hui - Woorden van deze tijd, Bruxelles-Anvers & Antwerpen-Amsterdam, Éditions Érasme & Standaard uitgeverij
 • P. Willems, Essai de lexicographie différentielle. Contribution á la terminologie (fr.-all.-néerl.) du football, Gent, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1974
 • P.-Y. Saumont & D.-J. David, Lexique international microprocesseurs, Berkeley, Sybex, 1981
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire - Terminologie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, 1978
 • Parlement européen – Europees Parlement, Terminologie budgétaire – Begrotingsterminologie, 1970
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie de l’environnement - Milieuterminologie, 1974
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie de la gestion des déchets - Terminologie van het afvalbeheer, 1984
 • Parlement européen – Europees Parlement, Terminologie de la sécurité sociale – Terminologie van de sociale zekerheid, 1974
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie de l'association ACP-CEE - Terminologie van de Associatie ACS-EEG, 1977
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie de l'hygiène du milieu - Terminologie van de milieuhygiëne, 1971
 • Parlement européen – Europees Parlement, Terminologie des élections – Verkiezingsterminologie, 1979
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie des nouveaux systèmes d'armes - Terminologie van de nieuwe wapensystemen, 1985
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie des sources d'énergie nouvelles et renouvelables - Terminologie van de nieuwe en hernieuwbare energiebronnen, 1982
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie des substances polluantes - Terminologie der milieuverontreinigende stoffen, 1984
 • Parlement européen – Europees Parlement, Terminologie du brevet européen - Terminologie van het Europese octrooi, 1981
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie écologique - Ecologische terminologie, 1982
 • Parlement européen - Europees Parlement, Terminologie économique - Economische terminologie, 1979
 • Parlement européen, Glossaire de base Crédit et Investissements, 1969
 • Parlement européen, Glossaire de termes financiers et monétaires, 1980
 • Parlement européen, Terminologie concernant la non-prolifération des armes nucléaires et l'astronautique, 1968
 • Parlement européen, Terminologie de I'avant-projet de convention relatif à un droit européen des marques, 1981
 • Parlement européen, Terminologie de la charte sociale européenne, 1982
 • Parlement européen, Terminologie de la Charte sociale européenne, 1982
 • Parlement européen, Terminologie de la société anonyme européenne, 1981
 • Parlement européen, Terminologie de l'avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets, 1966
 • Parlement européen, Terminologie des drogues et des stupéfiants, 1978
 • Parlement européen, Terminologie des droits de l'homme, 1982
 • Parlement Européen, Terminologie des règlements agricoles de base. Liste quadrilingue de mots et expressions classés par ordre alphabétique sur la base du texte français, 1969
 • Parlement européen, Terminologie du brevet européen, 1981
 • Parlement européen, Terminologie du droit européen des marques, 1981
 • Parlement européen, Terminologie du règlement du Parlement européen, 1983
 • Parlement européen, Terminologie du secteur de la pêche, 1977
 • Parlement européen, Terminologie fiscale, 1975
 • Parlement européen, Terminologie juridique des communautés européennes, 1976
 • Parlement européen, Vocabulaire budgétaire des Communautés européennes, 1974
 • parlementaire terminologie, begrotingsterminologie, rechten van de mens, gendergelijkheid en verkiezingen
 • Ph. A. Nemnich, Allgemeines Polyglotten-Lexicon der Naturgeschichte, Hamburg, Nemnich, 1793 https://docs.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B5jfHOyO_wrLZDdhNjBmYWEtYmJkNy00ZTQ5LWFiYWUtMjc1M2ZhOTY3MGIy&authkey=COzEuf4K
 • Ph. A. Nemnich, Waaren Lexicon in zwölf Sprachen, Hamburg, C. Muller, 1797 http://books.google.be/books?id=-po7AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
 • Ph. Auwerx, Mona Lisa : banque de données pour un dictionnaire électronique multifunctionnel. Lexique explicatif et traductif français-néerlandais de terminologie boursière, Antwerpen, KVH, Afdeling Vertalers en Tolken, 1989
 • Ph. Jacques, De taal der schilders en der kunstcritici met verklarend Nederlands-Frans glossarium, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1971
 • Ph. Thiery, Contribution à la terminologie informatique. Analyse et glossaire A-F-N (3), Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1989
 • post, telecommunicatie, telefonie, audiovisueel, televisie en radio
 • poste, télécommunications, téléphonie, audiovisuel, télévision et radio
 • Prisma idioom Engels Duits Frans, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1998
 • Publications de la soudure autogène, Nomenclature des termes utilisés dans le contrôle par ultrasons en onze langues avec les commentaires explicatifs des termes en anglais et en français, Paris, 1967
 • R. Blanplain, Glossaire du droit du travail et des relations du travail en Belgique - Glossarium van het arbeidsrecht en de arbeidsverhoudingen in België, Bruxelles-Brussel, Bruylant, 1995
 • R. Bynens, Contribution à l'étude d'une langue de spécialité : la terminologie médico-pharmaceutique française néerlandaise, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1974
 • R. Desager & L. van der Veken, Een greep uit de Nederlandse handelscorrespondentie, Antwerpen, De Sikkel, 1979
 • R. Desmeth, Kritisch onderzoek van nl-fr en fr-nl vertalende zakwoordenboeken inzake bank, financiële en handelsterminologie, Brussel, Institut Libre Marie Haps, 1974
 • R. G. Mirimanow, Woordenboek elektronica, Deventer, Kluwer, 1986
 • R. Haeseryn & M. Verhaeghe, Keukenterminologie, ’s-Gravenwezel-Schilde, ASG, 2004
 • R. Haeseryn, ABN in restaurant en hotel, Lier, Van In, reeks “ABN in beroep en ambacht”, 1975
 • R. Hostettler, Technical terms of the printing industry, St. Gallen, W.S. Heinman, 1969
 • R. Hostettler, Termes techniques des industries graphiques - Vaktermen voor de grafische industrie, St. Gallen, Zollikofer & Co, 1969
 • R. J. Spector, Glossary of Terms on Coal, Amsterdam, Elsevier, 1964
 • R. Kwidza, Vocabularium Nocentium Florae, Wien, Springer Verlag, 1963
 • R. Meijer, De Taalvos Frans. Valstrikken in de Franse taal, Amsterdam, Thomas Rap, 1993
 • R. Peterson, Guide des oiseaux d'Europe, Neuchatel, Delachaux & Niestlé, 1976
 • R. Reinsma & J. R. H. de Smidt, Glossarium van Nederlandse en Franse oude rechtstermen, Amsterdam, 1969
 • R. Reinsma, Glossarium van XVe en XVIe-eeuwse rechtstermen ontleend aan sententiën en dossiers van de Grote Raad van Mechelen, Amsterdam, 1967
 • R. Smits, La carte. Tafelwoordenboek voor de Franse keuken, Amsterdam-Antwerpen, Atlas, 1997
 • R. Stouthuysen, Drietalig VIP managementlexicon, Antwerpen, MIM, 1991
 • R. T. Peterson, G. Mountfort & P. A. D. Hollom, Vogelgids van alle Europese vogels, Baarn, Tirion, 1983
 • R. Vanden Driessche, Dictionnaire des termes médicaux français-néerlandais – Woordenboek van de medische termen Nederlands-Frans, Bruxelles-Brussel, Hayez, 1988
 • R. Vanden Driessche, Franstalige geneeskundige terminologie-Terminologie médicale néerlandaise, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur - Nationale Dienst voor de jeugd, 1979
 • R. Verdeyen & J. Moors, Dictionnaire juridique français-néerlandais. Vocabulaire néerlandais-français, Bruxelles, Emile Bruylant, 1953
 • R. W. B. Stephens, Acustica in otto lingue, Milano, F. Angeli, 1975
 • R. W. B. Stephens, Sound International Dictionary in eight languages, Alphen a.d. Rijn, Samsom, 1975
 • R. Wouters, Le cheval et les sports équestres. Glossaire français-néerlandais, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1973
 • R. Wuyts, Mona Lisa : banque de données pour un dictionnaire électronique multifonctionnel. Lexique explicatif et traductif français-anglais-neerlandais de terminologie informatique (télématique), Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1988
 • Raillexic, Paris, Maison du Dictionnaire, 1997
 • Rasnamenregister van fruitgewassen, ’s-Gravenhage, Staatsdrukkerij en -Uitgeverijbedrijf, 1963
 • Regeringscommissariaat voor buitenlandse agrarische aangelegenheden, Lijst in vijf talen van exportproducten van de Nederlandse landbouw en landbouwindustrie, 's-Gravenhage, 1949
 • REHVA, The international dictionary of Heating, Ventilating and Air Conditioning, Paris, La Maison du dictionnaire, 1994
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Systematische classificatie en alfabetische lijst van de beroepen, Brussel
 • Royal Dutch, Drilling technique and oilfield development, Den Haag, 1949
 • Rubber foundation, Elsevier's rubber dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1959
 • S. A. Cooper, Concise international dictionary of mechanics and geology, London, Cassell, 1949
 • S. Comyn, Terminologie des ordinateurs personnels IBM, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1987
 • S. Decanter, Contribution à la terminologie des soins infirmiers. Glossaire critique néerlandais-français, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1993
 • S. Dewart, Étude terminologique: la scierie de bois - de houtzagerij, Antwerpen, Lessius Hogeschool Departement Vertaler-Tolk, 2003
 • S. Dewart, Houtbewerking. Een terminologische databank, Antwerpen, Lessius, 2003
 • S. Hendrickx, Plantes ornementales de serres et d'appartement. Glossaire quadrilingue latin-néerlandais-français-anglais, Brussel, Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1972
 • S. I. Van Nooten, Vocabulaire du cinéma, Den Haag, Rijksvoorlichtingsdienst, 1973
 • S. J. Holt, Multilingual vocabulary and notation for fishery dynamics, Rome, FAO, 1960
 • S. J. Verhallen & L. F. de Vries, Leerderswoordenboek Kantoorpraktijk, Culemborg, Boom, 1996
 • S. Janssens, Inboedelverzekering : een terminologische databank, Brussel, VLEKHO, 2005
 • S. Maul, Deklingva Manlibro pri Politiko, Antwerpen, Flandra Esperanto-Ligo, 1994
 • S. Neyt, Skeeleren. Een terminologische databank, Gent, VETO, 2005
 • S. Reyckaert, Waterzuivering. Een terminologische databank, Brussel, VLEKHO, 2001
 • S. Ryckaert, Terminologie de l'épuration des eaux. Généralités, Brussel, VLEKHO, Departement toegepaste taalkunde, 2001
 • S. Snoeck, Les institutions régionales : la réforme de l'État. Lexique traductif et explicatif néerlandais-français, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1994
 • S. Theissen & P. Hiligsmann, Uitdrukkingen en spreekwoorden van A tot Z - dictionnaire néerlandais-français d'expressions et de proverbes - explication, traduction et exercices, Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1999 http://books.google.be/books?id=mmhHk5jJDwUC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
 • S. Theissen, P. Hiligsmann & M. Renwart, Dictionnaire contrastif des prépositions néerlandais-français, Bruxelles, De Boeck Université, 1994
 • S. Van Renssen, Autowoordenboek, Deventer, Kluwer, 1959
 • S. Vanden Eede, Lexique néerlandais-français-allemand relatif au code pénal belge. Rapport de stage, Bruxelles, Service du premier ministre, 1974
 • S. Verstraeten, Étude terminologique sur les matériaux de construction. Dictionnaire électronique; lexique explicatif et traductif néerlandais – français, Antwerpen, Lessius Hogeschool, 2001
 • S. Wiselius, Houtvademecum, Deventer, Kluwer Technische boeken, 1997
 • secretariaat, correspondentie, informatica, internet en automatisering
 • secrétariat, correspondance, informatique, internet et automatisation
 • Shell International Petroleum Company, Vocabulary of technical terms : internal combustion engine, London, 1960
 • Standaard Talen-cd-rom, Antwerpen, Standaard Uitgeverij
 • Stork-Amsterdam, Vakwoordenlijst - Lichte procesindustrie, Amsterdam, Centrale Drukkerij Stork, 1975
 • SVH vakwoordenboek voor horeca en toerisme, Zoetermeer, Onderwijscentrum Horeca, 1993
 • Swedish Theatre technician association (Sttf), New Theatre Words, 1995
 • T. de Boever, Contribution à la terminologie de l'informatique, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
 • T. Doorgeest, M. Voituriez & J. D. Bakker, Elsevier's Paint Dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1990
 • T. Dumoulin, Gastronomisch woordenboek Frans-Nederlands / Nederlands-Frans, Utrecht, Kosmos Uitgevers, 2001
 • T. Huitenga, Agrarische taalkunde, Nederlandsche Uitgeversmaatschappij NUMIJ, 1998
 • T. Huitenga, Termes agricoles – Landbouwtermen, Bergen, Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland, 1989
 • T. J. Bezemer, Land-, tuin- en boschbouwkundig woordenboek, bevattende de meest gebruikelijke woorden en uitdrukkingen op het gebied van land-, tuin- en boschbouw, veeteelt, bijenteelt en zuivelbereiding in het Nederlandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch, Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1934
 • T. Kallos, Six language grain dictionary, Rotterdam, Wyt, 1968
 • T. Paganelli, Nederlands-Frans glossarium zwemonderwijs, Mons, École d'Interprètes Internationaux, 1993
 • T. T. Winkler, Geïllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken, Baarn, Hollandia, 1945
 • T. Van Arkel, Het Frans juridisch woordenboek. Woordenboek voor juridische zaken en verkeer tijdens een verblijf in Frankrijk, Leersum, Uitgeverij Grenzenloos, 2015
 • T. Van Arkel, Het Frans medisch woordenboek. Woordenboek voor gezondheidsklachten tijdens verblijf in Frankrijk, Leersum, Uitgeverij Grenzenloos, 2013
 • T. Van Arkel, Het Frans onroerend goed woordenboek. Woordenboek voor aankoop en bouw van een huis in Frankrijk, Leersum, Uitgeverij VanDorp Educatief, 2010
 • T. van den Hoek, J. Houtman & J. Jullens, Grammaticaal woordenboek - termen en begrippen van de traditionele grammatica en hun equivalenten in het Latijn, Duits, Engels en Frans, Leiden, Martinus Nijhoff, 1988
 • T. van Puymbroeck, Contribution lexicologique à la terminologie des affections du pied des bovins. Chapitre VI, 10. Klauwgebreken : traduction et glossaire, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1990
 • T. Zwijgers & P. de Rijk, Prisma Vakwoordenboek Bankzaken, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1995
 • Taalbeheersing in de praktijk, Terminologie van de Belgische grondwet, 1996, 35/2
 • Ten Bosch, Viertalig technisch woordenboek, Deventer-Antwerpen, Kluwer, 1999
 • Terminologie de l'assurance : lexique français-néerlandais - Terminologie van het verzekeringswezen : lexicon Nederlands-Frans, Bruxelles, Financial french and communication, 1992
 • terminologie parlementaire, terminologie budgétaire, droits de l’homme, égalité homme-femme et élections
 • The Gui Guide : International Terminology for the Windows Interface, Redmond, Microsoft Press, 1993
 • U. Bergmans, Terminologie du jeu d'échecs, Bruxelles, Institut libre Marie Haps, 1979
 • UNESCO / ETI, Vogels in Europa, Amsterdam, ETI The Expert of the Taxonomic Identification, 1998
 • Union de l’Europe occidentale, Lexique des termes cinématographiques, 1959
 • Union européenne des Experts comptables, économiques et financiers, Lexique UEC. Dictionnaire comptable - Accountancywoordenboek, Düsseldorf, IdW Verlag, 1974
 • Union internationale de I'industrie du gaz, Elsevier dictionnaire de l'industrie du gaz, Amsterdam, Elsevier, 1961
 • Union internationale de l'Industrie du Gaz, Dictionnaire multilingue de l'industrie du gaz, 1990
 • Union internationale de l'Industrie du Gaz, Elsevier's Dictionary of the Gas Industry, 1961
 • Union internationale des Chemins de fer, Lexique général des termes ferroviaires, Karlsruhe, Verlag Malsch e. Vogel, 1975
 • Union internationale des producteurs d'énergie électrique, Terminologie utilisée dans la tarification de l'électricité, 1972
 • Union internationale des producteurs d'énergie électrique, Terminologie utilisée dans les statistiques de l'industrie électrique, Paris, 1975
 • Union internationale des producteurs et distributeurs, Terminologie utilisée dans les statistiques de l’industrie électrique, 1975
 • Union internationale des Télécommunications, Transmission en ligne, 1959
 • Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité, Terminologie de l’exploitation des réseaux interconnectés de l' UCPTE, Paris, 1969
 • Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité, Terminologie de réglage, Heidelberg, 1964
 • Universum's culinair en toeristisch woordenboek, Amsterdam, Universum, 1983
 • V. de Clerck, Contribution à un glossaire de l'ébénisterie d'art F-N, N-F, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1995
 • V. Didier, Contribution à un glossaire N-F, F-N de la terminologie de l'industrie des peintures, Gent, Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1994
 • V. I. Konkov, Telecommunication dictionary in seven languages, Moscow, Soviet Encyclopaedia Publishing House, 1966
 • V. Korchomkin, S. Kurbatov & N. Sheikhon, Woordenboek bouw en civiele techniek, Deventer, Kluwer, 1985
 • V. Schwartz, Geïllustreerd woordenboek voor de machinebouw, Deventer, Kluwer, 1984
 • V. Simpson, Woordenboek reclassering. Voor het reclasseringswerk gangbare begrippen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels, Den Bosch, Vereniging van Reclasseringsinstellingen, 1985
 • V. V. Svarc, Dictionnaire multilingue illustré de génie mécanique, Paris, Dunod, 1986
 • V. Van den Bergh, Mona Lisa : dictionnaire électronique. Une étude comparative de la terminologie des manuels de Mitsubishi : volume français-néerlandais, Antwerpen, KVH, Afdeling Vertalers en Tolken, 1997
 • V. Verbist, Mona Lisa : banque de données pour un dictionnaire électronique multifonctionnel. Lexique explicatif et traductif français-anglais-neerlandais de terminologie informatique (le didacticiel), Antwerpen, Lessius Hogeschool, 1988
 • Van Dale Elftalig Woordenboek. Business woordenschat in 11 talen : Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Pools, Tsjechisch en Hongaars, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 2007
 • Van Dale Elftalig Woordenboek. Computerwoordenschat in 11 talen : Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Pools, Tsjechisch en Hongaars, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 2007
 • Van Dale Elftalig Woordenboek. Medische woordenschat in 11 talen : Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Pools, Tsjechisch en Hongaars, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 2007
 • Van Dale Elftalig Woordenboek. Praktische woordenschat in 11 talen : Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Pools, Tsjechisch en Hongaars, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie
 • Van Dale Elftalig Woordenboek. Technische woordenschat in 11 talen : Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Pools, Tsjechisch en Hongaars, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 2007
 • Vereniging de Hollandsche molen, Twaalf aantrekkelijke molentochten in Nederland, ’s-Gravenhage, ANVV, 1967
 • Vocabulaire quadrilingue des structures administratives et pédagogiques des Écoles européennes, 1970
 • Vocabulaire technique et commercial français-néerlandais, Bruxelles, Laconti
 • W. A. Ruysch, Elsevier's multilingual dictionary on insurance terminology, Amsterdam, Elsevier, 1977
 • W. A. Visser, Geological nomenclature, Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 1980
 • W. Boerhave Beekman, Elsevier's Wood Dictionary in seven languages, Amsterdam, Elsevier, 1964-1968
 • W. Boerhave Beekman, Elsevier's Wood dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1964-1968
 • W. Chengcai & J. Xiaoling, Dictionary of welding, Beijing-Deventer, China Machine Press-Kluwer Technische Boeken, 1992
 • W. Criel, Synoptische Woordenlijst Juridische Terminologie, Roeselare, Roularta, 1973
 • W. E. Blom, Diferee's practisch viertalig woordenboek voor handel en industrie, Amsterdam, Mulder & Co, 1929
 • W. E. Clason, Dictionary of Wild and Cultivated Plants. Amsterdam, Elsevier, 1989
 • W. E. Clason, Dictionnaire de radiotechnique, amplification, modulation, émission et réception, Paris & Amsterdam, Dunod & Elsevier, 1960
 • W. E. Clason, Electrotechnical dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1979
 • W. E. Clason, Elsevier dictionnaire de la mesure, du calcul et du réglage électroniques, Paris, Dunod, 1961
 • W. E. Clason, Elsevier dictionnaire de télévision, radar et antennes, Paris, Dunod, 1955
 • W. E. Clason, Elsevier. Dictionnaire du cinéma, son et musique, Paris, Dunod, 1956
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of automation, computers, control and measuring, Amsterdam, Elsevier, 1961
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of chemical engineering, Amsterdam, Elsevier, 1968
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of cinema, sound and music, Amsterdam, Elsevier, 1956
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of computers, automatic control and data processing, Amsterdam, Elsevier, 1980
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of electronics and waveguides, Amsterdam, Elsevier, 1979
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of general physics, Amsterdam, Elsevier, 1980
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of library science, information and documentation, Amsterdam, Elsevier, 1976
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of measurement and control, Amsterdam, Elsevier, 1977
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of metallurgy and metal working, Amsterdam, Elsevier, 1978
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of nuclear science and technology, Amsterdam, Elsevier, 1958
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of television and video recording, Amsterdam, Elsevier, 1975
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of television, radar and antennas, Amsterdam, Elsevier, 1955
 • W. E. Clason, Elsevier's dictionary of tools and ironware, Amsterdam, Elsevier, 1982
 • W. E. Clason, Elsevier's lexicon of international and national units, Amsterdam, Elsevier, 1964
 • W. E. Clason, Elsevier's telecommunication dictionary, Amsterdam, Elsevier, 1976
 • W. E. Clason, Supplement to the Elsevier dictionaries of electronics, nucleonics and telecommunication, Amsterdam, Elsevier, 1963
 • W. Faust, Important crops of the world and their weeds, Leverkusen, Bayer AG, 1992
 • W. J. Creutz Lechleitner, Algemeen militair zakwoordenboek, ’s-Gravenhage, Erven Doorman, 1839
 • W. L. Zijp, Glossary of terms used in nuclear safeguards, Petten, Reactor Centrum Nederland, 1974
 • W. Mayeur, Étude de la terminologie française et néerlandaise du tennis et du tennis de table, Brussel, VLEKHO Departement toegepaste taalkunde, 2002
 • W. Munsters, A. Geurts & P. Fijma, Vocabulaire commercial et économique, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1988
 • W. Reichardt, Acoustics Dictionary, Den Haag-Boston-London & Deventer, Martinus Nijhoff Publishers & Kluwer technische boeken, 1983 http://books.google.be/books?id=3_UxbL5VgAQC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Reichardt+%22Acoustics+Dictionary%22&source=bl&ots=WvE-yriLuh&sig=comCdgli1p0p_IHs5yS4iHE2HBA&hl=fr&ei=yx_QS8CWMcSAOK7nnbYP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CBgQ6AEwBQ#v=one
 • W. Uytterhoeven, Paardendressuur. Een terminologische databank, Brussel, VLEKHO, 2003
 • W. van 't Velt, Tweetalige lijst van woorden en uitdrukkingen gebruikelijk bij het beheer van posterijen en andere besturen, Gent, Volksdrukkerij, 1926
 • Wolters beeldwoordenboek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1986
 • X. Berth, Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee - glossarium Nederlands-Frans, Mons, Université de Mons-Hainaut, 1995
 • X. Song, Woordenboek chemie, Deventer, Kluwer Technische Boeken, 1993
 • Y. Coutant, Middeleeuwse molentermen in het graafschap Vlaanderen - Terminologie du moulin médiéval dans le Comté de Flandre, Tongeren, Michiels, 1994
 • Y. Luginsky, B. A. Alexeyev & B. Y. Makhlin, Dictionary of electrical engineering, Deventer, Kluwer Technische Boeken, 1985
 • Y. Luginsky, Dictionnaire multilingue électrotechnique, Paris, Bordas, 1993
 • Y. Luginsky, Woordenboek elektrotechniek, Deventer, Kluwer, 1986
 • Y. Renoux & J. Yates, Glossary of international treaties, Amsterdam-New York, Elsevier Publishing Cy, 1970
 • Z. Pipics, Dictionarium bibliothecarii practicum ad usum internationalem in xx linguis, München, Verlag Dokumentation, 1974
 • Zestalig autotoeristisch woordenboek, Wilrijk, Uitgeverij Stappaerts, 1981
 • Zo heet dat!, Uitgeverij Elmar, 2000